ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Snöstorps socken : Tönnersjö härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 353 Naturnamn : 172 Bebyggelsenamn : 254 Naturnamn : 52
Snöstorp sn Abildtt agir åker Snöstorps sn sn Fyllebro bro
Snöstorp sn *Abildtt agir f. åker Snöstorp sn Fyllebro bro
Snöstorp sn Abils dall åker Snöstorp sn Fyllan å
Snöstorp sn *Abils dall åker Snöstorp förs. Fyllan å
Snöstorp sn *Arfwedshage hage Snöstorp sn Fylleån å
Snöstorp sn *Björkebergskullen berg Snöstorp sn Fylleån å
Snöstorps sn sn Bonespiell åker Snöstorp sn Fylleån å
Snöstorp sn *Bonespiell f. åker Snöstorp sn Fylleån å
Snöstorp sn Lille Bredager åker Snöstorp sn Fylle å å
Snöstorp sn *Bredager, Lille f. åker Snöstorp sn Fåglasjö sjö
Snöstorp sn *Store Degnne Engh äng Alebolet gård Fåglasjön sjö
Snöstorp sn *Degnne Engh, Store f. äng Alebolet by Fåglasjö sjö
Snöstorp sn *Ekeskallen berg Alebolet Saknas Hällabjär höjd o. triangelpkt
Snöstorp sn *Ellskiers eng f. äng Alebolet gd Hällabjär berg
Snöstorp sn *Fallsängien äng Assarp by Högesten Saknas
Snöstorp sn *Flads ager, Lille och Store f. åkrar Assarp Saknas Högesten Saknas
Snöstorp sn Flads Egre äng Assarp by Höjesten jättekast
Snöstorp sn *Flads Egre f. äng Axelbrott skola Kajeberg berg
Snöstorp sn *Flageberg höjd Backagården gd Kajeberg berg
Snöstorp sn *Flagebierg f. höjd Backagården gd Kajebjäret berg
Snöstorp sn *Flat åkrar, äng Björkbo, se 44 Snöstorp förr sn, nu del av Halmstad Kanberget berg
Snöstorp sn Fullaån å Björkås gd Kaninön ö
Snöstorp sn Fullebro bro Blomkvarn kvarn Laxön ö
Snöstorp sn Fullebro bro Broddared förr sn Laxön holme
Snöstorp sn Fullebro bro Brogård gård Lilleå å
Snöstorp sn Fyllan å Brogård Saknas Lyngsjön sjö
Snöstorp sn Fyllan å /Se Brogård gd Nissan å
Snöstorp sn Fyllebro bro Bråddared, se 1 Broddared förr sn, nu del av Halmstad Restestenar Saknas
Snöstorp sn *Fyllebron bro Dalalund bebyggelse Restestenar Saknas
Snöstorp sn *Fyllebron bro Dalslund lht Skedala Exercisplats Saknas
Snöstorp by och sn Fyllebro bro Djäknebol förr sn Skedala hed Saknas
Snöstorp sn Fyllebro bro Djäknebol gård Skedalahed exercisplats
Snöstorp sn Fylle bro bro Djäknebol Saknas Solaberget berg
Snöstorp sn *Fyllebron bro Djäknebol gd Solaberg berg
Snöstorp sn Fylleån å Firnas gd Solaberg berg
Snöstorp sn Fylleån å Fläden lht Solabjär berg
Snöstorp sn Fylleån å Fläden lht Solabjär berg
Snöstorp sn Fylleån å Fransborg lht Svältorna åkrar
Snöstorp sn Fylleån å /Se Fredsberg, se Fridsborg Saknas Svältorna åkrar
Snöstorp sn Fylleån å /Se Fridsborg lht Svältorna åkrar
Snöstorp sn Fåglasjön sjö Frännarp Saknas Thidne mosse Saknas
Snöstorp sn Fåglasjö sjö Frännarp gård Tingsberg höjd
Snöstorp sn Fåglasjön sjö Frännarp Saknas Tingsbjäret berg
Snöstorp sn Fåglasjön sjö Frännarp gd Toftasjön sjö
Snöstorp sn Fåglasjön sjö Fröböke förr sn, nu del av Halmstad Toftasjön sjö
Snöstorp sn Fölabro bro Furet el. Frännarps fure terräng Torfsjön sjö
Snöstorp sn Fölebro bro Furet terräng Torvsjön sjö
Snöstorp sn Fölebron bro Furet beb. område Torvsjön sjö
Snöstorp sn Gatemossen mosse Furulund lht Torfsjö ås Saknas
Snöstorp sn Gatemossen mosse Fyllebro hus Torvsjöåsarna berg
Snöstorp sn Gatuledet led Fyllebro by Tyden mossen Saknas /Se
Snöstorp sn *Gadeleith f. led Fyllebro Saknas Öppingesjön sjö
Snöstorp sn /Se Giede agger åker Fyllinge förr sn, nu del av Halmstad  
Snöstorp by o sn /Se *Giede agger f. åker Fyllinge förr sn, nu del av Halmstad  
Snöstorp sn /Se *Glemmingen hage Fyllinge förr sn, nu del av Halmstad  
Snöstorp sn /Se Giöstorp Skoug skogsområde Fyllinge förr sn, nu del av Halmstad  
Snöstorp sn /Se Grytmossen mosse Fyllinge förr sn, nu del av Halmstad  
Snöstorp sn /Se Gullhög fornminne Fyllinge förr sn, nu del av Halmstad  
Snöstorp sn /Se Gässlingskullen höjd Fyllinge förr sn, nu del av Halmstad  
Alebolet Saknas *Haagona bierg f. höjd Fyllinge by  
Alebolet Saknas *Halmstads mosse mosse Fyllinge by  
Alebolet by /Se Henrikamossen mosse Fyllinge by  
Alebolet by /Se Hjortabäcksdalen sankmark Fyllinge gård  
Assarp by *Hjortnamossen mosse Fyllinge Saknas  
Assarp Saknas Hjortronmossen mosse Fyllinge by  
Assarp by *Holken mosse Fyllinge kvarn, se 11 Fyllinge Saknas  
Assarp by *Hultasjö Saknas Fyllingekvarn kvarntomt  
Assarp Saknas Hultasjömossen mosse Fyllinge kvarn kvarn  
Assarp by /Se Hunnemad skogsmark Fyllingekvarn kvarn  
Assarp by /Se *Hågonaberg höjd Fyllinge mylla kvarn  
Axelbrööt Saknas *Hålemåse Saknas Fyllinge mölla, se 12 Fyllinge förr sn, nu del av Halmstad  
Blomkvarn Saknas Hällabjär berg Fyllinge skoltomt, se 13 Fyllinge förr sn, nu del av Halmstad  
Blommekvarn gd Hällabjär berg o. triangelpunkt Fåglasjö gd  
*Blommekvarn gd *Högarna ättehögar Fåglasjö lht  
Brogård by Högåsen höjdparti Grödahög hus  
Brogård by Högåsen höjdparti Grödahög hus  
Brogård by Hörningsmossen mosse Gustavsfält lht  
?Brogård gd *Kaaben f. äng Gustavstorp lht  
Brogård Saknas *Kalle hauffuen kalvhage Göbergsfallet, se 4 Vinnalt förr sn, nu del av Halmstad  
Brogård Saknas Kanebergsmossen mosse Göstorp bebyggelse  
Brogård by /Se Kaninön ö Göstorp gd  
??Brödjeholm gd Kiille agir åker Göstorp lht  
Djäknebol Saknas *Kiille agir f. åker Haga lht  
Djäknebol (el. Klockaregården) klockarboställe /Se Killemossen mosse Hagön gd  
Fläskhee Saknas Lille krogbeenn åker Havrarydsmyllan kvarn  
?Frännarp gård Store krogbeenn åker Saknas Saknas  
Frännarp hrgd Krogbeens Engh äng Saknas Saknas  
Frännarp hrgd *Krogbeen, Store och Lille f. åker Hult by  
Frännarp Saknas *Krogbeens Eng f. äng Hult Saknas  
Frännarp hrgd *L. Kryddmossen Saknas Hult by  
Frännarp by *St. Kryddmossen Saknas Hundamad Saknas  
Frennarp hrgd Lille kulle ager åker Hökagården gd  
Frännarp gd *Kulleager, Lille f. åker Kaneberg lht  
Frännarp jordlht /Se *Kåben äng Karlslund lht  
Fyllinge förr sätesgård /Se Laxön ö Kistingagården gård  
Fyllinge hrgd iij lange Liung Egne liggendis tilhobe åkrar Kistinge Saknas  
Fyllinge by *Liung Egre f. åkrar Kistinge gård  
Fyllinge by Luntorna sank mark Kistinge Saknas  
Fyllinge Saknas Luntorna sankmarksomr. Kistinge by  
Fyllinge by Lyngaberget berg Klacken gd  
Fyllinge by Lyngsjön sjö Klacken hmd  
Føllingæ Saknas Lyngsjön sjö Klockaregården gd  
Fyllinge Saknas *Långehallar berg Klockaregården gd  
Fyllinge by *Löflingsbergsmossen mosse Klyftehög gd  
Fyllinge by Lövensbergsmossen mosse Knorren gd  
Fyllinge by *Marehallen berg Knorren hmd  
Fyllinge by Mars haldtt äng Knölen gd  
Fyllinge hrgd *Marshaldtt f. äng Knölen gård  
Fyllinge by Mårtens hög fornminne? Knölen hmd  
Fyllinge by Nabbenn äng Kornhill lht  
Fyllinge by *Nabbenn f. äng Kristinehed bebyggelse  
?Fyllinge by Nordall äng Kristinehed Saknas  
Fyllinge by *Nordall f. äng Kristinehed gd  
Fyllinge hrgd Oppingesjön sjö Kråkeryd t  
Fyllinge by *Porsängien väg Kråkeryd torp  
Fyllinge by *Prästekrogen äng Kuskatorpet t  
Fyllinge by *Prestekrogenn f. äng Köpenhamn Saknas  
Fyllinge Saknas *Resestena måsse mosse Köpenhamn gård  
Fyllinge by Röinge höjd? Köpenhamn gd  
Fyllinge by Sandagir åker Ledbacka t  
Fyllinge Saknas *Sandagir f. åker Linehed arr.  
Fyllinge by /Se Sandhögs ager åker Linnebergsmölla kvarn  
Fyllinge by /Se *Sandhögsager f. åker Lägret exercisplats  
Fyllinge by /Se *Sjöhallarna berg Marbäck Saknas  
Fyllinge by /Se Skedala kronopark skogsområde Marbäck gård  
Fyllinge gd /Se *Skedalaån å Marbäck gd  
Fyllinge by /Se *Skitkärret kärr Margretetorp lht  
Fyllinge by /Se *Skrabben hage Nilstorp Saknas  
Fyllinge by /Se Slättåsen höjdparti Nilstorp lht  
Fyllingekvarn Saknas *Smörskeppegapet Saknas Norra sandtäkten, se 14-15 Fyllinge förr sn, nu del av Halmstad  
Fyllingekvarn (el. Fyllingemölla) kvarn /Se *Smörskieppe gabitt Saknas Norra sandtäkten, se 16 Fyllinge förr sn, nu del av Halmstad  
Fyllingemölla (el. Fyllingekvarn) kvarn /Se Snokehall skogsomr. Norrlycke Saknas  
Grönalund lht *Snäckahög höjd? Norrlycke lht  
*Gøstrorp Saknas *Snättrahögh berg Norrlycke lht  
Göstorp Saknas *Snäckehög höjd Nydala Saknas  
?Göstorp gd *Snöstorpsmossen mosse Nydala lht  
Göstorp gd /Se Solaberg berg Nyhem municipalsamhälle  
Havrarydsmyllan kvarn Solaberg höjd Olovstorp Saknas  
Hult by Solabjär berg Olofstorp Saknas  
Hult Saknas Stalle hiille äng Olofstorp gård  
Hult Saknas *Stalle külle f. äng Ombergstorp Saknas  
Hult by /Se *Störtabäcksmåse Saknas Saknas gd  
?Jydegaarden gd *Stora Berget berg Ortagården? gd  
*Jydegaarden gd Svingeln gravfält Parken avs  
Kistinge Saknas Teglabäcken bäck Prästgården förr sn, nu del av Halmstad  
Kistinge Saknas Thidne Mosse äng Prästgården Saknas  
Kistinge gdr /Se *Thidne Mosse f. mosse Prästgården gård  
Kistinge gd /Se *Tingberg höjd Prästgården gd  
Kistinge gd /Se Tingsberg höjd Pugens gd  
Kistinge by /Se Toftasjön sjö Pukens hmd  
Klockaregården (el. Djäknebol) klockarboställe /Se Tofta sjön sjö Pölen bebyggelse  
Kristinehed bebyggelse Tofta sjön sjö Pölen lht  
Kyrkan kyrka *Torrsjön sjö Rorhem t  
Köpenhamn gdr Torrsjön sjö Ryd bebyggelse  
Köpenhamn gdr /Se Torvsjön sjö Rännebacken gd  
Köpenhamn gd:ar /Se Torvsjön sjö Rännebacken gd  
Marbäck Saknas Torfsjön sjö Röringe by  
Marbäck gd /Se Torvsjön sjö Röinge by  
Marbäck gd /Se Torvsjön sjö Röinge Saknas  
Marbäck gd /Se Torvsjön sjö Röinge by  
Marekärr by? Torvsjön sjö Sandslätt arr.  
Norrlycke bebyggelse Torvsjön sjö Sannarp bebyggelse  
?Nesz gd Torvsjön sjö Sannarp lht  
?Næs gd *Trappeflyet kärrom. Sanssouci gård  
Olovstorp gd Ulvsnäsabäcken bäck Sanssouci lht  
Olofstorp gd Ungberget berg Sjöberget lht  
Olovstorp gd Vårdberget berg Skallarna Saknas  
Olovstorp gdr /Se Älehän äng Skallarna hmd  
Prästgården Saknas *Ängaberget berg Skedala hg  
Prästgården kyrkoherdeboställe Ängamossen mosse Skedala gård  
Prästgården kyrkoherdeboställe /Se Öppingesjön sjö Skedala Saknas  
Pålacke Torpet torp Öppingesjön uttorkad sjö Skedala f.d. exercisplats  
Ryd gd /Se   Skedala gd  
Röinge by   Skedala gd  
Röinge by   Skedala exercisplats, se Lägret Saknas  
Röinge by   Skedala exercisplats  
Röinge by   Skedalahed poststation  
Röinge by   Skärkered by  
Röinge by   Skärkered Saknas  
Röinge by   Skärkered by  
Röinge by   Skärsdal t  
Röinge by   Skärsdal lht  
Röinge Saknas   Snöstorp förr sn, nu del av Halmstad  
Röinge by   Snöstorp förr sn, nu del av Halmstad  
Röinge by   Snöstorp, se Vallås Saknas  
Röinge by   Snöstorp by o. sn  
Röinge by   Snöstorp by  
Röinge Saknas   Snöstorpsmölla, se 4 Djäknebol förr sn, nu del av Halmstad  
Röinge by   Snöstorpsmölla kvarntomt  
Röinge by   Snöstorpsmölla Saknas  
Röinge by   Snöstorpsmölla kvarn  
Röninge Saknas   Solaberg hus  
Röinge by /Se   Solhem, se 45 Snöstorp förr sn, nu del av Halmstad  
Röinge gd /Se   Souci, Lilla t  
Röinge by /Se   Sperlingsholmslyckan Saknas  
Skedala hg /Se   Stenamarken t  
Skedala herrg.   Stenamarken lht  
Skedala herrgård   Stockholmstorp Saknas  
Skedala hg   Strandgården, se Köpenhamn Saknas  
Skedala hg   Strandgården gd  
Skedala herrg.   Susi lht  
Skedala herrg.   Svingelen, se Svingelstorp lht  
Skedala herrgård   Svingelstorp torp  
Skedala herrgård   Svingelstorp Saknas  
Skedala hg   Svingelstorp lht  
Skedala hg   Saknas gd  
?Skedala hgd   Sävsered förr sn , nu del av Halmstad  
Skedala samh.   Södra sandtäkten, se 17 Fyllinge förr sn, nu del av Halmstad  
Skedala Saknas   Telan? gd  
Skedala samh.   Tofta förr sn, nu del av Halmstad  
Skedala herrg.   Tofta gård  
Skedala byg.   Tofta bebyggelse  
Skedala gd   Tofta Saknas  
Skedala gd /Se   Tofta gd  
Skedala gd   Tolarp by  
Skedala hg   Tolarp by  
Skedala hg   Tolarp Saknas  
Skedala gård   Tolarp by  
Skedala herrg.   Trontens t  
Skedala hg   Trottens gd  
Skedala hg   Trädgårdsåker, se 7 Fröböke förr sn, nu del av Halmstad  
Skedala hg   Tvärbäck, se 3 Prästgården förr sn, nu del av Halmstad  
Skedala hg   Tvärbäck lht  
Skedala hrgd   Tvärbäck stuga  
Skedala Saknas   Ulvsnäs kvarntomt  
Skedala Saknas   Ulvsnäs Saknas  
Skedala samh. /Se   Ulvsnäs Saknas  
Skedala gd o. samhälle /Se   Ulvsnäs gd  
Skedala samh. /Se   Ungberg bebyggelse  
Skedala gd /Se   Ungberg lht  
*Skedhædal herrg.   Utsikten lht  
Skärkered Saknas   Utskiftsängen, se 2 Sävsered förr sn, nu del av Halmstad  
Skerkered Saknas   Vallås Saknas  
Skärkered by /Se   Vattenverket, se 2 Tofta förr sn, nu del av Halmstad  
Snöstorp by   Villmanstrand gd  
Snöstorp by   Villmanstrand gd  
Snöstorp by   Vinnalt förr sn, nu del av Halmstad  
Snöstorp by   Värabolet Saknas  
?Snöstorp by   Värabolet lht  
Snöstorp by   Väret arr.  
Snöstorp by   Väret lht  
Snöstorp by   Västergården gård  
Snöstorp f. hg   Åbacken, se 18-19 Fyllinge förr sn, nu del av Halmstad  
Snöstorp förr kungsgård   Ådalen lht  
Snöstorp by och sn   Årnarp by  
Snöstorp by   Årnarp by  
Snöstorp hg   Årnarp by  
Snöstorp förr kungsgård, nu by   Årnarp Saknas  
Snöstorp by o sn   Årnarp by  
Snöstorp by och sn   Ön t  
Snöstorp by, förr kungsgård   Öppinge by  
Snöstorp by, förr kungsgård   Öppinge by  
Snöstorp f. hg   Öppinge Saknas  
Snöstorp by   Öppinge by  
Snöstorp f. hg      
Snöstorp by      
Snöstorp by      
Snöstorp by      
Snidetrup Saknas      
Snöstorp by      
Snöstorp förr hrgd      
Snöstorp by, kungsgård      
Snöstorp Saknas      
Snöstorp by      
Snöstorp by, kungsgård      
Snöstorp by      
Snöstorp by      
Snöstorp gd, sn      
Snöstorp f. hg      
Snöstorp by      
Snöstorp sn, by      
Snöstorp f. hg, nu by      
Snöstorp by      
Snöstorp by      
Snöstorp by      
Snöstorp by      
Snöstorp by      
Snöstorp by, förr hrgd      
Snöstorp by      
Snöstorp by      
Snöstorp by      
Snöstorp by      
Snöstorp by      
Snöstorp »hovedgaard»      
Snöstorp »Hovedgaard», nu by      
Snöstorp by o sn      
Snöstorp by      
Snöstorp hovedgaard, by      
Snöstorp »Hovegaard», by      
Snöstorp kvarn kvarn      
Snöstorpsmölla gd o. kvarn /Se      
Snöstorps län Saknas      
Snöstorpsmölla Saknas      
Sperlingsholmslyckan Saknas      
Steenmarcken Saknas      
Stockholmstorp bebyggelse      
Stockholmstorp gd /Se      
Svingelstorp t      
Svingelstorp Saknas      
Svingelstorp gdr /Se      
Tituth Saknas      
*Tockeruppe gaardtt Saknas      
Tofta Saknas      
Tofta gd      
Tofta Saknas      
Tofta Saknas      
Tofta gdr /Se      
Tofta by /Se      
Tolarp by      
Tolarp by      
Tolarp by      
Tolarp by      
Tolarp by      
Tolarp by      
Tolarp by      
Tolarp by      
Tolarp by      
Tolarp by      
Tolarp by      
Tolarp Saknas      
Tolarp by      
Tolarp by      
Tollarp Saknas      
Tolarp by /Se      
Torkeruppe Saardtt Saknas      
Ulvsnäs Saknas      
Ulvsnäs gd /Se      
Ulvsnäs gd /Se      
Ungberg bebyggelse      
Villmanstrand gd      
Årnarp Saknas      
Årnarp by      
Årnarp odhæ gard      
Årnarp by      
Årnarp by      
Årnarp Saknas      
Årnarp Saknas      
Årnarp by /Se      
Årnarp by /Se      
Årnarp by /Se      
Årnarp by /Se      
Årnarp by /Se      
Öhn Saknas      
?Öppinge by      
Öppinge by      
Öppinge by      
Öppinge Saknas      
Öppinge by      
Öppinge Saknas      
Öppinge by /Se      
Öppinge by /Se      
Öppinge gd /Se      
Öppinge by /Se      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.