ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Övraby socken : Halmstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 117 Naturnamn : 51 Bebyggelsenamn : 93 Naturnamn : 28
Övraby sn /Se Brattan backe Övraby sn sn Bergmans bäck bäck
?Övraby sn Ekebergslÿ berg Övraby sn Brattan backe
Övraby sn *Ekebergsli synbarl. höjd Övraby socken Brattan vägbacke
Övraby sn *Ekebergslid höjd Övraby sn Brattan vägbacke
Övraby sn *Ekebergsli förmodl. höjd Övraby sn Egenkällan källa
Övraby nu sn Enelöfs Prom vägöverg. Övraby sn Fodstadberg berg
Övraby sn *Forsbackaforsen fors Berntsroep lht Fotstadberg berg
Övraby sn *Fotstad fiske fiskeplats Bläsinge, se 1 Fodestad gård Fotstadbjär höjd
Övraby sn Gifwe Wång, se *Iwe Wång äng Bläsinge gd Fotstad bjär berg
Övraby sn Gifwe Ängen äng /Se Bläsinge gd Hinsidan vägen åker
»Övraby sn *Giwa Kulle, se Ivars kulle höjd Bäcken torp Svans kulle åker
Övraby f. by, nu sn *Göl eller Hölg föremål Elfvasjö, se 1-4 Älvasjö Saknas Jägarebacken Saknas
Övraby f. by, nu sn *Högeli berg Fiskarens torp Jägarebacken Saknas
Övraby sn *Hölg föremål Flodstad hemman Karlstorpa fure skog
»Övraby» sn Ivars kulle höjd Fotstad Saknas Kohagastycket åker
Övraby sn Ivars kulle höjd /Se Fotstad Saknas Käringasjön nu kärrmosse
Övraby f. stad, nu by *Iwe Wång äng /Se Fodstad by Käringasjön kärrmosse
?Övraby sn Karlstorpa fure skog Fodstad gård Ledens ängar ängar
Övraby sn Karlstorpa fure triangelpunkt Fodstad eller Vrangelsro gård Murareliden backe
Övraby sn Kung Inges hög kulle Fodstad gård Murareliden backe
Övraby sn sn Kungshögen (Ivars Kulle) höjd /Se Fodstad gård Myllevången åker
Övraby sn Käringsjön fornlämn Fotstad by Nissan å
Övraby sn Käringsjön förr sjö, nu mosse /Se Fotstad by Nissavägen väg
Övraby sn *Linnefors fors Fotstad hög hmd Nötahall åker
Övraby sn *Linneforsen fors Henningstorp torp Skahalsöarna holmar
Övraby sn. *Linneforsen fors Himmelkulla gård i Älvasjö Älvasjön sjö
Övraby sn. *Linneforsen fors Himmelkulla gård Ängatå åker
Övraby sn *Ljungforsen, se *Linneforsen fors Hultagård gård Ävensjön, se Älvasjön sjö
Övråby sn. Mölleforsen laxfiske Hultens hmd  
Övraby sn Nissan å Högen hmd  
Övraby sn Nissan å Jägarbacken = Smedhuset Saknas  
Övraby sn. Oroberget berg Jägarbacken färjeläge  
Övraby sn *Oroberget höjd Karlstorp hus  
Övraby sn *Oroberget höjd Karlstorp gd?  
Övraby sn Pramma eke höjd Karlstorp förr gd, nu servering  
Övraby sn *Pråmhusbacka höjd Kassakälla torp, lhtr  
Öfraby Saknas Skackelfors fors Kassakälla lhtr  
Övraby by o. sn /Se *Skackelfors fors Klacken hmd  
Övraby sn /Se *Skackelforsen fors Kårarp gård  
Övraby sn /Se *Skackelfors fors Kårarp Saknas  
Övraby sn /Se *Skakelforsen fors Kårarp gd  
Övraby sn /Se *Sperlingsholms kohagsgrund holmar Kårarp gd  
*Baeken f. gd Spån Becken Saknas Kärratorpet, se Kärret torp  
Fotstad Saknas Spånstadbäcken bäck Kärret förr torp  
Fotstad by *Spånstali trol. höjd Ledet gd  
Fotstad by Sponsta lij berg Lundens hmd  
Fotstad by *Spånstadlid höjd Murarhuset hus  
Fotstad by *Spånstali förmodl. höjd Månstorp lht  
Fotstad by Elfvasjön sjö Olasgård gård  
Fodstad Saknas Älvasjö uttorkad sjö och mosse samt gårdsnamn Olasgård gd  
Fodstad Saknas »Elfwa siö Saknas Olasgård gård i Fotstad  
Fotstad by /Se   Perstorp lht  
Fotstad by /Se   Pettersborg gd  
Halmstad, se Övraby sn   Prammen hmd  
Jägarbacken lht   Pråmhuset lht  
Klackarp Saknas   Residenset torp  
Klackarp hg   Ron, se Vrangelsro Saknas  
Klackarp hg   Rosenlund torp  
Klackarp by   Santa-Petters, se Rosenlund Saknas  
Klackarp hg   Santens torp  
Klackarp hg   Skahals eller Vrangelsro gård  
Klackarp by   Skahals bebyggelse  
?Klackarp by   Skahals gd  
Klackarp (tidigare namn på Sperlingsholm) gd o. by /Se   Skintan hmn  
Klackerup hg   Skintemöllan Saknas  
Klackerup, nu Sperlingsholm förr by, nu hrgd   Skintemöllan arr.  
Klackerup Saknas   Skintemöllan bebyggelse  
Klackerup ingår i Sperlingsholm   Skogstorp riven lht  
Klackerup, se Sperlingsholm hg   Skårhall torp  
Klackerup by /Se   Smedhuset lht  
Kyrkan Saknas   Snarpen torp  
?Kårarp by   Sperlingsholm säteri  
Kårarp by   Sperlingsholm gods  
Kårarp Saknas   Sperlingsholm gods  
Kårarp by /Se   Sperlingsholm gods  
Kårarp by /Se   Sperlingsholm Saknas  
Murarhuset torp /Se   Sperlingsholm gods  
Skahals Saknas   Sperlingsholm gods  
Skahals gd /Se   Svenstorp lht  
Skahals gd /Se   Venås torp  
Skintan gd /Se   Villa Sofia, se Skintemöllan Saknas  
Skintan försvunnet bebyggelsenamn /Se   Villa Sofia beb.  
Sperlingsholm (förr Klackerup) hg   Vrangelsro gård  
Sperlingsholm hg   Vrangelsro bebyggelse  
Sperlingsholm slott   Vrangelsro gård  
Sperlingoholm Saknas   Vrangelsro Saknas  
Sperlingsholm herrgd   Vrangelsro gods  
Sperlingsholm (tidigare Klackarp) gd o. by /Se   Älvasjö by  
Sperlingsholm gd /Se   Älvasjö Saknas  
Sperlingsholm by /Se   Älvasjö by  
Vrangelsro hgd   Älvasjö by  
Vrangelsro gdr /Se   Älvasjötorp Saknas  
?Elfveplet by   Älvasjötorp torp  
Älvasjö by      
Älvasjö by      
Älvasjö by      
Älvasjö Saknas      
Elvesjö by      
Älvasjö gd /Se      
Älvasjö by /Se      
Älvasjö by /Se      
Älvasjötorp torp /Se      
Övraby nu by, förr plats /Se      
Övraby by      
Övraby by      
Övraby by      
?Övraby by      
Övraby gd      
Övraby gd      
Övraby f. by      
Övraby by      
Övraby gd      
Övraby by      
Övraby by      
Övraby by      
Övraby by      
Övraby by      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.