ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rävinge socken : Halmstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 175 Naturnamn : 96 Bebyggelsenamn : 144 Naturnamn : 52
Rävinge sn /Se Abille agir åker Rävinge sn sn Boarpabergen berg
Rävinge sn *Abille agir f. åker Rävinge sn Boarpebergen, se Bårarpsåsen Saknas
Refvinge sn sn *Almendinge f. ängar Rävinge socken Bratter berg
Rävinge sn Aspis agir åker Rävinge sn Brännarpsbäcken tillflöde till Skintan
Rävinge sn *Aspis agir f. åker Rävinge sn Bårarpaberg, se Bråarpsåsen Saknas
Revinge sn *Borrekärr kärr Rävinge sn Bårarpaåsen höjd
Rävinge sn sn Brennarpe eng äng Allgustorp Saknas Bårarps berg berg
Rävinge sn *Brennarpe eng f. äng Allgustorp Saknas Bårarpsåsen berg
Revinge sn Bårarpsåsen höjd Allgustorp by Bårarpsåsen berg
Revinge sn Bårarpåsen berg Algustorp bondgård Dopfunten sten
Rävinge sn *Ekeberget berg Allgustorp, Kärret gård Ekeberg berg
Rävinge sn *Ekeberget berg Borgasgård gård i Rävinge Ekeberget höjd
Revinge sn Funten »en uhthålad sten» Borgasgård Saknas Erlandskrok krok
Revinge sn Gad agir åker Borgasgård gård i Rävinge Fröalyckan åker
Revinge sn *Gad agir f. åker Brunsegård gård i Brännarp Funten sten
Rävinge sn Gals ager åker Brännarp Saknas Funten sten
Revinge sn »Gals ager f. åker Brännarp Saknas Himberget berg
Rävinge sn Geed agir åker Brännarp Saknas Himbjär berg
Revinge sn *Geed agir f. åker Brännarp by Himbjäret berg
Rävinge sn Giöbune kuls eng äng Brännarp by Himjord marker
Rävinge sn sn *Giöbunekuls eng f. äng Brännarp, Lilla Saknas Klaneberg berg
Rävinge sn /Se *Gropängen hage Brännarp, Lilla gård Kolaberg berg
Rävinge sn /Se Hÿnbiergz eng äng Brännarp gård Kullaberg berg
Rävinge sn /Se *Hynbiergis eng f. äng Brännarp gård Kullaberg berg
Rävinge sn /Se Hällekull höjd Brännarp gård Kålabjär berg
Rävinge sn /Se *Kircke agir f. åker Brännarp gård Lyckeberg berg
Rävinge sn /Se Kircke eng äng Brännarp gård Lyngberget berg
Algustorp Saknas *Kircke eng f. äng Brännarp gård Lågaberg berg
Algustorp by Kircke lÿckenn åker Brännarp Saknas Maden sankmarker
Allgustorp Saknas *Kircke lyckenn f. åker Brännarps station, se 10 Brännarp Saknas Maderna ängar
Algustorp Saknas klongebiergs agir åker Bårarp Saknas Märkesbacken kulle
Allgustorp by /Se *Klongebiergs agir f. åker Bårarp by Norbjären berg
Bonnasgård, se 4 Folka stad Saknas *Kolaberget berg Bårarp säteri Nortorpsbäcken tillflöde till Skintan
Borgasgård gd /Se Kringell engen äng Bårarp gård Ormastenen sten
Brännarp by *Kringellengen f. äng Börjasgård gård Ormstenen sten
Brännarp by Krog ager åker Dammet bebyggelse Pilabäcken bäck
Brännarp by *Krogager f. åker Djäknebolet gård i Rävinge Pidady dymark
Brännarp by *Kronängen äng Djäknebolet gård i Rävinge Pilahagen hage
Brännarp by kulagre eng äng Djäknebolet bondgård Rackaberg berg
Brännarp Saknas *Kulagre eng f. äng Djäknebolet klockarboställe Rydsberg höjd
Brännarp by *Kyrkoåkern åker Djäknebolet, se 3 Rävinge Saknas Rydsberg skog
Brännarp Saknas Lang agir åker Ekeberg Saknas Rydsberg berg
Brännarp by *Lang agir f. åker Ekeberg gård Rygsberg berg
Brännarp by Leer agir åker Ekelund torp Skintan å
Brännarp by *Leer agir f. åker Folkastad Saknas Spinkebron bro
Brännarp by Lindis agir åker Folkastad Saknas Spinkebäcken bäck
Brännarp by *Lindis agir f. åker Folkastad by Suseån å
Brännarp Saknas Lunds agir, Lunds eng åker Folkastad by Sävieberg berg
Brännarp by *Lunds agir f. åker Folkastad by Torsaberg berg
Brännarp by Lÿckenn åker Folkastad gård Tors killa källa
*Brännarp Saknas *Lyckenn f. åker Folkastad gård Tylaberg berg
Brännarp by Norbjären berg Folkastad Ågård gård Tylaberg berg
Brännarp Saknas ormasten sten Folkastad gård  
Brännarp by Portt agir åker Folkastad gård  
Brännarp by *Portt agir f. åker Fostorp Saknas  
Brännarp by Pug agir åker Fostorp gård  
Brännarp by »Pug agir f. åker Fostorp gård(ar)  
Brännarp by /Se *Pukaberget berg Fyrkappen fyrkantig stuga  
Lilla Brännarp gd /Se *Puk ängen äng Fyrkappen stuga  
Bårarp by Rackaberg berg Fålle Saknas  
Bårarp hg Rackabjär höjd Fålle gård  
Bårarp gd Rydsbjär berg Fålle herrgård  
Bårarp by *Råmpen hage Fåragård gård i Folkastad  
Bårarp Saknas *Skintan mad Grinnabolet gård  
Bårarp f. gd Skÿnte engen äng Grinnarebolet Saknas  
Bårarp Saknas *Skynteengen f. äng Grinnarebolet gård  
Bårarp Saknas Smedis agir åker Gudmundsgård gård  
Bårarp gd /Se *Smedis agir f. åker Gunnesgård gård i Folkastad  
Bårarp egendom /Se Smeds engen äng Gunnesgård gårdar  
Bårarp gd /Se Smidis Enghen äng Gunnesgård gård  
Djäknebolet klockarboställe /Se *Smidis Enghen f. äng Gunnesgård, se 5 Folkastad Saknas  
Falkestæde, se Fockastad by Smids ager åker Göpnakulla lht  
Folkæstad Saknas *Smids ager f. åker Göpnakull hmd  
Folkestad by Soskinnet mosse Helgagård, se 6 Brännarp Saknas  
Folkastad by Spongager åker Intaget hmd  
Folkastad by »Spongager f. åker Knutsegård gård  
Folkastad Saknas Spore lÿckenn åker Knutsegård, se 2 Folkastad Saknas  
Folkastad by *Spore lyckenn f. åker Kronegård gård  
Folkastad Saknas Sten lÿcke åker Kronegård gård  
Folkastad by »Sten lycke f. åker Kronogården gård i Täckinge  
Folkastad by Stenlÿckis eng äng Kullåkra gård i Brännarp  
Folkastad by *Stenlöcke agir f. åker Kullåkra herrgård  
Folkastad by Sten rabben åker Kullåkra, se 3 Brännarp Saknas  
Folkastad Saknas *Sten rabben f. åker Kullåkra bebyggelse  
Folkastad by /Se Stigsberg berg Kärret, se 1 Allgustorp Saknas  
Folkastad by /Se Stiis agir åker Kärret by  
Folkastad by /Se *Stiisagir f. åker Lassagård gård i Brännarp  
Folkastad by /Se Store Eng äng Lassagård, se 4 Brännarp Saknas  
Fostorp Saknas *Store Eng f. äng Lassagård gård  
Fostorp by Suseån å Ljungberget bebyggelse  
Fostorp by *Teckinge gierre f. gärde Lyckan Saknas  
Fostorp gdr /Se Torsabjär höjd Lyckan gård  
Fostorp by /Se Tössaberg berg Lyngbergstun, se Ljungberget Saknas  
Fostorp gd:ar /Se Underlundsberg berg Lågagård gård i Täckinge  
Fålle gd *Vitesten sten och gränsmärke Lågagård Kyrkovången kyrkojord  
Fålle Saknas *Åsarne berg Olasgård Saknas  
Fålle by   *Prästgården Saknas  
Fålle Saknas   Risabacka Saknas  
Fålle gd /Se   Risabacka Saknas  
Fålle gd /Se   Risabacka herrgård  
Fåragård gd /Se   Ryd Saknas  
Grinnarebolet Saknas   Ryd gård  
Grinnarebolet gd /Se   Ryd by  
Grinnarebolet gd /Se   Ryd by  
Grinnarebol gd /Se   Rävinge Saknas  
Grinnarebolet gd /Se   Rävinge gård  
Gunnesgård gd /Se   Rävinge gård  
Helgagård gd /Se   Rävinge gård  
Kronogård Saknas   Rävinge gård  
Kronogården gd /Se   Rävinge by  
Kullagård gd /Se   Rävinge Saknas  
Kullåkra (el. Stensgård) gd /Se   Rävinge Djäknebolet, se 3 Rävinge Saknas  
Kyrkan kyrka   Röllike Saknas  
Kärret gd   Rölleke torpställen  
Kärret gd /Se   Rölleke gd  
Lassagård gd /Se   Skogsgård gård i Täckinge  
*Leckinde, se ?Täckinge by   Skogsgård gård  
Lågagård Saknas   Skogsgård gård  
Lågagård gd /Se   Skåningagård gård i Rävinge  
»Lågagårds kyrkejord» (el. Lågagård kyrkovången) kyrkojord kr. /Se   Skåningagård torpställe  
Lågagård kyrkovången (el. »Lågagårds kyrkejord») kyrkojord kr. /Se   Stenkull gård  
Prästgården prästgård   Stensegård gård  
Risabacka Saknas   Stomgården gård i Rävinge  
Risabacka gd /Se   Toften Saknas  
?Ryd by   Toften gård  
Ryd gd   Toften gård  
Ryd by   Täckinge Saknas  
Ryd Saknas   Täckinge Saknas  
?Ryd by   Täckinge by  
Ryd by   Täckinge herrgård  
Ryd by   Täckinge Kronogården bebyggelse  
Ryd Saknas   Täckinge Skogsgård bebyggelse  
Ryd gdr /Se   Täckinge Lågagård gård  
Revinge by   Täckinge Kullagård gård  
Revinge by   Täckinge Olofsgård gård  
Revinge by   Täckinge Skattagård gård  
Rävinge by   Underlund Saknas  
Rävinge by o. sn /Se   Underlund by  
Rävinge by /Se   Underlund by  
Skogsgård gd /Se   Underlund by  
Skåningagård, se 4 Rävinge Saknas   Ågård gård i Folkastad  
Skåningagård gd /Se   Ågård gård i Folkastad  
Skåningagård bebyggelse /Se   Ågård kyrkojord  
Stensegård, se 3 Brännarp Saknas   Ågård gård  
Stensegård (el. Kullåkra) gd /Se      
Stomgården, se 1 Rävinge Saknas      
Stomgården (el. »Stommen») stomhmn /Se      
»Stommen» (el. Stomgården) stomhmn /Se      
Toften Saknas      
Toften gd /Se      
Toften gd /Se      
Täcklinge Saknas      
Täckinge by      
Täckinge Saknas      
?Täckinge by      
?Täckinge by      
Täckinge by      
Täckinge by      
Täckinge by      
Täckinge Saknas      
Täckinge Saknas      
Täckinge by /Se      
Täckinge by /Se      
Underlund by      
Saknas Saknas      
Underlund Saknas      
Underlund by      
Underlund by      
Underlund Saknas      
Underlund by /Se      
Underlund gd /Se      
Underlund by /Se      
Ågård Saknas      
Ågård gd /Se      
Ågård kyrkojord /Se      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.