ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Asige socken : Årstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 172 Naturnamn : 213 Bebyggelsenamn : 158 Naturnamn : 75
Aassager, se Asige sn *Asige hed Saknas Asige sn Bjärnaredån å
Asaka sn *Aspe eng äng Asige socken sn Bockstenen höjdpunkt
Asige sn /Se *Aspe eng f. äng Asige sn Borrsjön sjö
Asige sn *Aspe kier äng Asige sn Borrsjön sjö
Asige sn sn *Aspe kier kärrmark Asige sn Borrsjön, se Knobesholmssjön Saknas
Asige sn Bastuuuakyr åker Asige sn Bråteberget berg
Asige sn Bjälkamossen mosse Asige sn Brösjön sjö
Asige sn *Björnare Hula råst Asige sn Brösjön sjö
Asige sn *Björnebäcken Saknas Asige sn Brösjön sjö
Asige sn Blåkullaberg berg Alered Saknas Dummeskalle berg
Asige sn Bockasten terräng Ahlered by Dummeskalle berg
Asige sn Bondabäcken bäck Alered Saknas Flyerna f.d. sjö
Asige sn Borrsjön sjö Asige Saknas Flysjön sjö
Asige sn Bårsjön Saknas Asige by Flysjön sjö
Asige sn Bråtabjär höjd Asige Saknas Flysjön f.d. sjö
Asige sn Brådda Hultet råsten Asigestugan t Froeberg berg
Asige sn *Bränneberg Saknas Asigestugan Saknas Gatemark höjdsträckning
Asige by o sn /Se Brännvinsbäcken bäck Backen bebyggelse Hovgårdsån, Kuoberholmsån å
Asige sn /Se Brösjön sjö Backa gd Hovgårdsån å
Asige sn /Se ?Brösjön sjö Backen gård Hovgårdsån å
Asige sn /Se Brosjön sjö Backen Saknas Hovgårdsån å
Asige sn /Se Brösjön göl /Se Bjeruared, Lilla gd Hålsjön sjö
Asige sn o. by /Se *Båstaberg berg Bjärnared, Lilla Saknas Hålsjön sjö
Asige sn /Se *Bärtebro Hultet råst. Bjärnared Saknas Högsjön sjö
Asige sn /Se *Dals ager åker Bostället bebyggelse Högsjön sjö
Asige sn /Se *Dals agir f. åker Brystad bebyggelse Ilasjön sjö
Asige sn, by /Se *Enebergs Hallarne berg Brystad bebyggelse Ilasjön sjö
?Alered gård *Füre hiørningen åker Brystad, se 1 Guntorp Saknas Kasteberg(?) berg
?Alered by *Fürhiörningen åker Dalen hmd Knobesholmssjön sjö
Alered by *Fürhiörningen f. åker Flathult hmd Kungsberget berg
Alered Saknas Flatberget Saknas Forsakvarn Saknas Kungsbjär berg
Alered by /Se Fiskelebäcken bäck Forsakvarn gd Kungshättan berg
Alered by /Se *Flysiön vatten Forsakvarn bebyggelse Kungsrör berg o triangelpunkt
Asaka by Flysjön sjö Forsakvarn Saknas Käringsjön sjö
Asige nu by Forssa Ström Saknas Frostorp hmd Käringsjön sjö
Asige by *Forssa Öh Saknas Guntorp by Käringasjön sjö
Asige by o. sn Frodeparken skogsområde Guntorp by Lillå å
Asige by Frostorpe skog bergås Gunntorp Saknas Lommasjön sjö
Asige by Frostorpa skog bergås Guntorp Saknas Lommasjön sjö
Asige by o. sn /Se Frostorpa Skog bergås Guntorp Saknas Lommasjön sjö
Asige by o sn /Se Frostorpa Skog bergås Guntorp Saknas Långaberg berg
Asigestugan torp /Se Frostorpe Skog bergås Guntorp Brystad, se 1 Guntorp Saknas Mulueberg berg
Backen gd /Se Frostorpa skog bergås Guntorp Källarbolet Saknas Nackahallar berg
Bjärnared by *Frösböke skog /Se Guntorp Källarbolet, se 5 Guntorp Saknas Nyhagssjön sjö
Bjernared Saknas *Galgebergs Kulle berg Haga by Nyhaga sjön sjö
Bjärnared by Galgen »bautastenar» Haga Saknas Nyhagasjön sjö
Bjärnared by *Gamble gade åker Haga Saknas Råberg berg
Bjärnared Saknas *Gamble gade f. åker Hagen gd Slien å
Bjärnared gdr /Se *Gatuspial åker Hagen Saknas Slien å
Bjärnared gd /Se *Giers ager åker Hagen Saknas Slien å
Bjärnared, Lilla gd /Se *Giers eng äng Hagen, se 1 Haga Saknas Sten berget berg
boell Saknas *Giers agir f. åker Hagen, se 3 Haga Saknas Stockbrofallet vattenfall
Bostället (el. Skutgården) gd /Se *Guntorpe eng äng Hallen avs. Suseån å
Brystad Saknas *Guntorpe eng äng Herregård gd Suseån å
Brystad gd /Se *Habors galge plats Holmen torp Svens berg berg
Brystad gd /Se Habors hög gravhög Hult gd Tollastorpa mossen mosse
*Fersebro kvarn kvarn Haborshög gravhög Hult Saknas Tornaredsjöarna sjöar
?Forsa gd, med kvar Habbors stenar »bautastenar» Hult Saknas Tornaredsjöarna sjöar
Forsakvarn kvarn Habors Stenar »bautastenar» Häggebo gd Trollsjön sjö
Forsbroqvarn kvarn Haborsstenar »bautastenar» Häggebo Saknas Trollsjön sjö
Guntorp by Helvetes Källa vatten Häggebo Saknas Trollsjön sjö
(»Gontorp») by *Himmelsberg höjd Häggebo by Tubbared berg o triangelpunkt
Guntorp by *Himmelsberget berg? Häggebo by Tubbared triangelpkt
Guntorp by Hovgårdsån å Häggebo Saknas Yleberg(?) berg
Guntorp by *Hulen åker Häggebo by Yttresjön sjö
Gunntorp by *Hulenn äng Hölseböke gd Yttresjön sjö
Gunntorp Saknas *Hulenn f. åker Hölseböke Saknas Yttresjön sjö
Guntorp by /Se *Hulenn f. äng Hölseböke Saknas Åkersjön sjö
Hagen gd /Se Huverbäcken bäck Jydagård bebyggelse Åkersjön sjö
?Hovgård Saknas *Hålakärr Saknas Kuobesholm säteri Åkersjön sjö
Hult by Hålsjön sjö /Se Knobesholm Saknas Älgberget berg
Hult by *Högsjö Berg säteri Knobesholm gård Ängsjön sjö
?Hult by Högsiö Bäck vatten Knobesholm gods Ängsjön sjö
Hult by *Hökabäcks Bro bro? Knobesholm Saknas Örknesjön sjö
Hult Saknas *Hök sjö Saknas Kortaböket torp Örknesjön sjö
Hult Saknas *Ilasjö sjö Kungsröret gård  
Hult gdr /Se Ilasjön? sjö Källarebolet bebyggelse  
Häggebo Saknas *Imsjön sjö Källarbolet, se 5 Guntorp Saknas  
Häggebo Saknas *Imsjön(?) sjö Kjettebo gd  
Häggebo by Ivarsbacke berg Kättebo gård  
Häggebo by /Se *Julleng äng Kättebo bebyggelse  
Häggebo by /Se *Julleng f. äng Kättebo Saknas  
Hölseböke Saknas *Jölen åker Larstorp torp  
Hölseböke by /Se *Jölenn f. åker Lillegård Saknas  
Hölseböke by /Se *Kaars ager åker Lyngen torp  
Jutagård gd /Se *Kaars ager f. åker Lyngen Saknas  
Knobesholm gd /Se Kastebjär höjd Lyngen Saknas  
Knobesholm herregd /Se Komossen mosse Mellangård Saknas  
Kyrkan kyrka Kongsbacken höjd Myllan bebyggelse  
Källarebol gd /Se *Kung Sigfrids Berg berg Nannasgård gård  
Källarebol gd /Se Kong Sigersberg berghöjd Nannasgård hmd  
Källarebolet Saknas Kungsberget berghöjd Plantestugan Saknas  
Kättebo Saknas Küngs- eller Sigersberg bergshöjd Pållagård hmd  
Kättebo by St o La- Kangsberget Saknas Rallatill gård  
Kättebo gd Kungsrör berg o. triangelpunkt Sandbolet Saknas  
Kättebo gd /Se Kongsätra berg Sandbolet bebyggelse  
Lyngen lht /Se Qwarna en Smed öhn Saknas Siggagård bebyggelse  
Sandbolet gd /Se Käringaberget berg Skogsallmänningen, se 7 Säm Saknas  
Sandbolet gd /Se Kärringasjön sjö Skutgården, se Bostället Saknas  
Siggagården (el. Torkelstorp) gd /Se Kärringasjön sjö Sletås gd  
Skutgården (el. Bostället) gd /Se Kärringsjön sjö Sletås Saknas  
Sletås Saknas Käringsjön Saknas Sletås Saknas  
Sletås gdr /Se Käringsjön sjö Sletås Saknas  
Slättelynga by Käringasjön sjö Slättelynga Saknas  
Slättelynga by *Langager, Langagre åker, åkrar Slättelynga by  
Slättelynga by /Se *Langagre f. åkrar Slättelynga Saknas  
Störsjö Saknas *Languiden äng Stubbabacka hmd  
Störsjö by /Se *Languiden f. äng Störsjö gd  
Sämb by *Languiden mark /Se Störsjö Saknas  
Sämb by *Languiden, Övre äng Störsjö Saknas  
Semb by *Ledalsseng äng Semb Saknas  
Sämb gd *Ledalsseng f. äng Semb gård, by  
Sämb by *Lille Bro Saknas Semb by  
Sämb by *Lillesjö sjö Semb by  
Säm by Lillesjön sjö Sembsmölla bebyggelse  
Semb Saknas Lillesjön sjö /Se Sembs mölla Saknas  
Semb by *Lyckenn f. åker ?Sletås Saknas  
Säm by *Lÿcken ved gaarden åker Säm Saknas  
Semb by *Långe Berg Saknas Säm Saknas  
Semb by /Se Långabjär berg Sämb by  
Semb by /Se Östra Mansberg berg Säm Saknas  
Säm gd /Se *Mansbergs Kulle berg Säm Sandbolet Saknas  
Semb by /Se *Markesten gränssten Sämsmölla Saknas  
Sem by /Se Molnebjär berg Tollastorp by  
Säm by /Se *Munckeråsbacke råst Tollastorp Saknas  
Sämb by /Se Munkhättan berg Tollastorp Saknas  
Sämsmölla gd /Se Märckes Bäcken Saknas Torebo gd  
Skattagård gd *Märkesten gränssten Torebo Saknas  
Tollastorp Saknas *Nybraa eng äng Torkelstorp by  
Tollastorp by *Nybraa eng f. äng Torkelstorp Saknas  
Tollastorp by Nyhagasjön sjö Torkelstorp Saknas  
Tollastorp gdr /Se Nyhagasjön sjö Torkelstorp Saknas  
Tollastorp gd /Se Odensberg berg /Se Torkelstorp Ugglebo, se 1 Torkelstorp Saknas  
Torebo torp /Se *Ormakullen berg Tornared gd  
Torkelstorp by *Prestelycke åker Tornared Saknas  
Torkelstorp by *Prestelycke f. åker Tornared Saknas  
Torkelstorp Saknas Raftåsen berg Tubbared by  
Torkelstorp by *Råbergs Häller berg Tubbared Saknas  
Torkelstorp by *Råbäcken Saknas Tubbared Saknas  
Torkelstorp (el. Siggagården) gd /Se Rösbökelid bergssluttning Ugglebo gd  
Torkelstorp by /Se Sigers Berg höjd Ugglebo gård  
Tornared Saknas Sigers Berg höjd Ugglebo bebyggelse  
Tornared by /Se Sigers- eller Küngsberg bergshöjd Ugglebo, se 1Torkelstorp Saknas  
Tubbared by Sigers berg berghöjd Vagnstad hmd  
Tubbared by Sigersberg berghöjd Vinberg hmd  
Tubbared gårdar Siggers Berg berghöjd Vrå by  
Tubbared by Signe källor källor? Vrå gd  
Tubbared by *Signele bur måhända en inhägnad Vrå Saknas  
Tubbared by *Signele bur inhägnad? Vrå Saknas  
Tubbared by Signils Bur »en paralettograme af en liten Jordrygg» Åsen torp  
Tubbared Saknas Signils bür »en paralettograme af en liten Jordrygg» Åsen t  
?Tubbared by Signils bür »en paralettograme af en liten Jordrygg» Åsen Saknas  
Tubbared by Signils Kiälla källa Önige by  
Tubbared by Signils Kiälla källa Öinge Saknas  
Tubbared by *Sjöakullen berg Öinge by  
Tubbared Saknas *Skatehalls råsten Öinge Saknas  
Tubbared by Åen Slien Saknas Öinge Saknas  
Tubbared by Ån Sliden å Öinge Skutgården, se 4 Öinge Saknas  
Tubbared gdr /Se Slis åen å    
?Tubbared by /Se Slissån å    
Ugglebo Saknas Slättelynga skogsmark    
Ugglebo gd /Se *Stallberg bg.    
Vrå Saknas *Sten Dalarne bergstrakt    
Vrå Saknas *Stenryggen berg    
Vrå by /Se *Stens agre åker    
Vrå gd /Se *Stens agre f. åkrar    
Åsen torp /Se *Sten öhn Saknas    
Öinge by *Stett ager åker    
Öinge by *Stett agir f. åker    
Öinge by *Stüs ager åker    
Öinge by *Stüs agir f. åker    
Öinge by /Se Störsjö bro bro    
  Suseån å    
  *Svine Backen Saknas    
  *Sykespial åker    
  *Såberg berg    
  *Tinghall berg    
  Tollastorpamossen mosse    
  Tornaredsjön, Tornare siö den yttre sjö    
  Tornaredsj., Yttre sjö sjö    
  Tornaredsj., Tornare siö den övre sjö    
  Tornaredsj., Lomma sjön sjö    
  *Toste eng äng    
  *Toste eng f. äng    
  Trolsiö sjö    
  Trollsjön sjö    
  Vagnsåsen ås    
  Vigbro landsvägsbro    
  Wig eller Wegbro landsvägsbro    
  Vigåsen bergshöjd    
  Viggåsmåsan mosse    
  Vigås-måsa mosse    
  Wigås måssan mosse    
  Vråsberget berg    
  *Vålängzbäcken Saknas    
  Vägbro landsvägsbro    
  Vägg eller Vigge åsen bergshöjd    
  *Väggarör råm.    
  Väggåsen ås    
  Yttresjön sjö /Se    
  Åkersjön sjö    
  *Åkraberg berg    
  *Älle Berg Saknas    
  *Ällebergs måse Saknas    
  Älgaberget Saknas    
  Ängsiön Saknas    
  Ängsjön Saknas    
  *Ängsjön sjö    
  Ängsjön sjö    
  Ängsjön sjö /Se    
  Öinge sjö    
  *Örbäcks-åsen råst    
  Örknesjön sjö    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.