ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Årstads socken : Årstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 250 Naturnamn : 148 Bebyggelsenamn : 255 Naturnamn : 28
Årstad sn *Aarstadtt gierde gärde Årstad socken sn Allbergslund höjdsträckning
Årstads sn *Albierg gierde gärde Årstads sn sn Allbergslund berg
Årstad sn Alberg berg Årstad sn Broängabäcken å
Årstad sn o. hd Allberg berg Årstad sn o. hd Galjaberg berg
Årstad sn Sånnarp Allberg bergf. Årstad sn o. hd Hanarpssjöar sjöar
Årstad socken Allberg berg Årstad sn o. hd Hebergabergen höjdsträckning
Årstad sn Allbergslund »kraftigt markerad höjd» /Se Årstad sn Hebergabjäret berg
Årstad sn Allbergslund kraftigt markerad höjd /Se Årstad sn Hebergasjön sjö
Årstad sn o. hd *Bagge måsse Berg berg Årstad sn Hebergasjön sjö
Årstad sn *Blegstorpe gierde åkrar Årstad sn Himmelkull berg
Årstad sn *Blegstorpe gierde gärde Allberg by Himmelkull berg
Årstad sn *Brunabäck bäck Allberg by Himmelskullen berg o. triangelpunkt
Årstad sn *Bryndis ager åker Allberg by Himmelkull berg
Årstad socken och härad *Bryndis ager f. åker Allberg Saknas Himmelskullen triangelpkt.
Årstad sn *Brÿndis eng äng Allberg by Himmelskull berg
Årstad sn *Bryndis eng f. äng Allberg Saknas Kallsbjär berg
Årstad sn *Buskahallar bergf. Allberg Saknas Kastebjär berg
Årstad sn *Buskeberg berg Allberg Saknas Långesjön sjö
Årstad sn sn *Lilla Buskeberg berg Allberg Saknas Långesjön sjö
Årstad sn *Dabs engen f. äng Allberg Floagården, se 5 Allberg Saknas Skalla berg
Årstad sn *Dals engen äng Allberg Stensberg, se 7 Allberg Saknas Svarta floe göl
Årstad sn Dalängen kyrkojord fr. /Se Arvidstorp gd Svarta floe flo
Årstad sn sn *Daure eng äng Arvidstorp bebyggelse Svarta Floe sjö, (göl)
Årstad sn *Daure eng f. äng Arvidstorp gd Trinnesjön sjö
Årstad sn *Degnneholm Saknas Arvidstorp Saknas Trinnesjön sjö
Årstad sn *Domedags eng äng Backagård gård Tuvorna Saknas
Årstad sn *Dommedagis eng f. äng Backagård bebyggelse Ullberg berg
Årstad sn *Drottninga Berget berg Backen, se 2 Heberg Saknas Årstads harg höjdsträckning
Årstad sn *Egre eng äng Baggagård gård  
Årstad by, sn och hd *Egre eng f. äng Baggagård bebyggelse  
Årstad sn *Ekeberget berg Bastulid avs.  
Årstad sn *Ekekullen berg Bastulid lht  
Årstad sn *Enebergen berg Bengtsgård gård  
Årstad sn *Filleberg berg? Berg gård  
Årstad sn *Fledden åker Berg hmd  
Årstad sn *Fleddenn f. åker Björsgård gård  
Årstad sn *Fledis eng äng Björsgård hmd  
Årstad sn *Fledis eng f. äng Blixtorp by  
Årstad sn Fäkullen berg Blixtorp by  
Årstad sn Gräsåsen berg Blixtorp Saknas  
Årstad sn *Grönebergs Kulle berg Blixtorp by  
Årstad sn *Hallehög bergf. Blixtorp Saknas  
Årstad sn Lilla Haraberg berg Blixtorp Saknas  
Årstad sn *Heamåsen Saknas Blixtorp Saknas  
Årstad sn Heberga Sjö sjö Blixtorp eller Baggagård, se 6 Blixtorp Saknas  
Årstad sn Hebergasjön sjö Blixtorp Hulegård, se 4 Blixtorp Saknas  
Årstad sn *Hegebierge gierde åkrar Boken gd  
Årstad sn *Hegebierghe gierde gärde Boken Saknas  
Årstad sn *Himmelsberg berg Boken Saknas  
Årstad sn Himelsberg, se Himmelskullen Saknas Boken Saknas  
Årstad sn *Himmelkullen berg Borgasgård gård  
Årstad sn Himmelskullen kulle Borgasgård bebyggelse  
Årstad sn Himmelskull berg Dahlängen kyrkojord  
Årstad sn Himmelskullen berg och triangelpunkt Dalängen kyrkojord  
Årstad sn Himmelskullen berg Dalängen bebyggelse  
Årstad sn /Se Himmelskullen höjd och triangelpunkt Drängagård bebyggelse  
Årstad sn /Se Himmelskullen berg Dyet hmd  
Årstad sn /Se *Himmels Kull berg Dygård bebyggelse  
Årstad sn /Se *Himmel Kulls Dahl mark Enebacken t.  
Årstad sn /Se *Horsaberg berg Fjällalunda Saknas  
Årstad sn, hd /Se *Jutaberg berg Fjellalunda by  
Årstad sn, hd /Se *Kaarskuls ager åker Fjällalunda by  
Årstad sn o. hd /Se *Kaarskuls agir f. åker Fjällalunda Saknas  
Årstad sn /Se *Karlsbergen berg Floagård gård  
Allberg Saknas *Külle eng äng Floagård bebyggelse  
Allberg by *Külle eng f. äng Floagården, se 5 Allberg Saknas  
Allberg by *Killingis ager åker Grannahög bebyggelse  
Allberg Saknas *Killingis agir f. åker Gärdsgård bebyggelse  
Allberg by *Killings eng äng Gärdsgården, se 3 Årstad Saknas  
Allberg by *Kippingen åker Hallsgård hmd  
Allberg by *Kippingen f. åker Heagård bebyggelse  
Allberg by *Kongshall berg Heagård, se 4 Heberg Saknas  
Allberg by *Krogsager, Lille åker Heagård, se 16 Heberg Saknas  
Allberg by *Krogsager, Store åker Heberg by  
Allberg by *Krogisager, Store och Lille f. åkrar Heberg Saknas  
Allberg by *Krumager åker Heberg by  
Allberg Saknas *Krumager f. åker Heberg by  
Allberg Saknas *Kuls eng äng Heberg stationssamhälle  
Allberg by *Kuls eng f. äng Heberg by  
Allberg by *Kung Sigfrids berg höjdparti Heberg Saknas  
Allberg by *Kung Sigfrids Berg berg Heberg by  
Allberg by /Se *Kung Sigfrids berg höjd Heberg by  
Allberg by /Se *Kvarnaberg berg Heberg by  
?Arristrup gd *Kvarnadalen mark Heberg by  
Arvidstorp gd Källeberg berg och gård Heberg by  
Arvidstorp gd /Se *Körndalsfloen vatten Heberg stationssamhälle  
Backen gd /Se *Långaberg berg Heberg by  
Baggagård gd /Se Långe Sjö sjö Heberg Saknas  
Blixtorp by Långesjön sjö Heberg by  
Blixttorp by *Mjölhallar berg Heberg Saknas  
Blixtorp Saknas *Mordküle ager åker Heberg Saknas  
Blixtorp by *Mordkülle agir f. åker Heberg Saknas  
Blixtorp by *Ottensbergh bergformation Heberg Saknas  
Blixtorp by *Rolfre Berg berg Heberg Saknas  
Blixtorp by /Se *Sandager, Lille åker Heberg Saknas  
Boken gd /Se *Sandager, Store åker Heberg Saknas  
Dygård (el. Pilady) gd /Se *Sandager, Store och Lille f. åkrar Heberg Saknas  
Enebacken torp /Se *Sandengen äng Heberg Saknas  
Fjällalunda hrgd *Sandengen f. äng Heberg Saknas  
Fjällalunda hrgd *Sanderuppe gierde gärde Heberg Saknas  
Fjällalunda hrgd *Sannarpe gierde Saknas Heberg Backen, se 2 Heberg Saknas  
Fjellalunda nu utgårdar till Sannarps hrgd *Sierstadt gierde åkrar Heberg Heagård, se 4 Heberg Saknas  
Fjällalunda by *Sierstadt gierde gärde Heberg Heagård, se 16 Heberg Saknas  
Fjällalunda gdr /Se *Skelang åker Heberg Holka, se 14 Heberg Saknas  
Floagård Saknas *Skelang f. åker Heberg Pilady, se 13 Heberg Saknas  
Floagården gd /Se *Skiden kuls ager åker Heberg Skompe, se 17 Heberg Saknas  
?Gubbekrig gd *Skidenkuls agir f. åker Heberg Skräddaregård, se 15 Heberg Saknas  
Gubbekrig gd *Skielbreden åker Heberg Tyskagård, se 5 Heberg Saknas  
Gärdsgården gd /Se *Skielbreden f. åker Heberg Yttregård, se 1 Heberg Saknas  
Halsgård Saknas Skompe jord fr. /Se Heberg Yttregård, se 21 Heberg Saknas  
Halsgård gd /Se *Skuluberget utgård Hildero, se 29 Årstad Saknas  
Heagård gd /Se Lilla o. Stora Småberg berg Hjörnet bebyggelse  
Heagård gd /Se *Stallberget Saknas Holka gård  
Heberg by *Stenebro eng äng Holka bebyggelse  
Heberg by *Stenebro eng f. äng Holka bebyggelse  
Heberg by *Stis ager åker Holka, se 14 Heberg Saknas  
Heberg by *Stüs agir f. åker Hulegård bebyggelse  
Heberg by *Store måsse mosse Hulegård Saknas  
Heberg by (förr tingställe) Svartefloe sjö Hulegård, se 4 Blixtorp Saknas  
Heberg by Svarte Floe vattendr. Håkansgård gård  
Heberg by Svarta floe delvis vassbetäckt sjö Håkansgård hmd  
Heberg by Svarta floe sjö Jonsgård gård  
Heberg by *Tüstels ager åker Jonsgård hmd  
Heberg by *Tüstels agir f. åker Jutagård bebyggelse  
Heberg by *Tjufvakiste hall berg Jutagård, se 4 Årstad Saknas  
Heberg by *Toft ager åker Klippestugan lht  
Heberg by *Lille tofftebiers ager åker Klockaregård bebyggelse  
Heberg by *Tofftebiers ager, Lille f. åker Klockaregården bebyggelse  
Heberg by *Lille Tofftebiers eng äng Klubbegård hmd  
Heberg by *Tofftebiers eng, Lille f. äng Knutsgård gård  
Heberg by Saknas äng Knäckeberg hmd  
Heberg by *Tost ager f. åker Kriken bebyggelse  
Heberg Saknas *Toste eng äng Kriken bebyggelse  
Heberg by *Toste eng f. äng Kriken, se 2 Årstad Saknas  
Heberg by Trinne sjö sjö Kulegård bebyggelse  
Heberg by Trinnesjön sjö Kulegård bebyggelse  
Heberg by Saknas Saknas Kullagård bebyggelse  
?Heberg by Tvåhögaberg berg Kullagård bebyggelse  
Heberg by Tvåhöga Berg bergf. Kullagård, se 4 Särestad Saknas  
Heberg by o. tingsställe m. herrgården Tvåhögeberg, se Källeberg (?) Saknas Kullagård, se 1 Årstad Saknas  
Heberg samhälle /Se *Tvåhögsberg? berg Lassagård gård  
Heberg samh. /Se *Tvärbäcken bäck Lassagård bebyggelse  
Holka gd /Se *Tuerbeckenn bäck Leregård gård  
Holka gd /Se *Veddingen åker Leregård bebyggelse  
?Hulegård by *Veddingenn f. åker Lunnagård by  
Hulegård bebyggelse *Årstad gierde åkrar Lunnagård Saknas  
Hulegård gd *Örlängen åker Lunnagård by  
Hulegård Saknas *Ørlengen f. åker Lunnagård Saknas  
Hulegård gd /Se   Lunnagård Saknas  
Jutagård gd   Norakull hmd  
Jutagård gd /Se   Nygård gård  
?Jydegaarden gd   Nygård hmd  
Klockarebol (el. Klockaregården) klockarbost. /Se   Olasgård gård  
Klockarebol lht /Se   Olasgård hmd  
Klockaregården (el. Klockarebol) klockarbost. /Se   Pilady, se Dyet Saknas  
?Kriken gd   Pilady, se 13 Heberg Saknas  
Kriken gd /Se   Prästgård bebyggelse  
Kriken gd /Se   Prästgård bebyggelse  
Krogsered by o. sn /Se   Risbro t.  
Kulegård gd /Se   Ry by  
Kullagård gd /Se   Ry Saknas  
Kullagård gd /Se   Ry Saknas  
Kyrkan kyrka   Ry Saknas  
Lassagård gd /Se   Ryggebo, se Allberg Saknas  
Lunnagård by   Ryggebo Saknas  
Lunnagård by   Ryggebo gård  
Lunnagård gd   Ryggebo bebyggelse  
Lunnagård by   Ryggebo, se 1 Allberg Saknas  
Lunnagård by   Sannarp säteri  
Lunnagård gdr /Se   Sannarp bebyggelse  
Pilady (el. Dygård) gd /Se   Sannarp gård  
Prästgården prästgård   Sannarp gd  
Prästgården prästgård   Sannarp Saknas  
Prästgård kyrkoherdebost. /Se   Sannarp Saknas  
Risbro torp /Se   Skattagård gård  
Ry by /Se   Skattagård hmd  
Ryggebo Saknas   Skompe kyrkojord  
Ryggebo gd /Se   Skompe kyrkojord  
Sannarp gd   Skompe bebyggelse  
Sannarp gd   Skompe Saknas  
?Sannarp hrgd   Skompe bebyggelse  
Sannarp gd   Skompe, se 17 Heberg Saknas  
Sannarp hrgd   Skräddaregård Saknas  
Sannarp hrgd   Skräddaregård, se 15 Heberg Saknas  
Sannarp hrgd   Skutgården, se 13 Årstad Saknas  
Sannarp hrgd   Slätten gd  
Sannarp hrgd   Slätten Saknas  
Sannarp hrgd   Slätten Saknas  
Sannarp hrgd   Slätten Saknas  
Sannarp hrgd   Smedagård bebyggelse  
Sannarp hrgd   Smedagård bebyggelse  
Sannarp gd /Se   Smedsgård, se 5 Årstad Saknas  
Sannarp gods /Se   Snappan hmd  
Sannarps kvarn f. kvarn   Stenliden hmd  
Skompe gd, kyrkojord   Stensberg, se 7 Allberg Saknas  
Skompe gd   Stockarne torp  
Skompe gd /Se   Stockarna Saknas  
Skrea by o. sn /Se   Stockarna Saknas  
Skräddaregård gd /Se   Stocken t.  
?Skudgaarden gd   Stocken Saknas  
?Skutgaarden gd   Särestad by  
Skutgården gd   Särestad by  
Skutgården gd /Se   Särestad Saknas  
Slätten by   Särestad by  
Slätten Saknas   Särestad Saknas  
Slätten gdr /Se   Särestad Saknas  
Smedegård gd /Se   Särestad Saknas  
Stensberg Saknas   Särestad Saknas  
Stensberg gd /Se   Särestad eller Kulegård, se 2 Särestad Saknas  
Stockarna torp /Se   Särestad Kullagård, se 4 Särestad Saknas  
Styrestad gd /Se   Toften gård  
Särestad by   Toften bebyggelse  
Särestad by /Se   Trädgård bebyggelse  
Särestad Saknas   Tröskaregård bebyggelse  
Särestad by   Tröskaregård bebyggelse  
Särestad Saknas   Tröskaregården, se 8 Årstad Saknas  
?Särestad by   Tyskagård Saknas  
Särestad by /Se   Tyskagård bebyggelse  
Särestad by /Se   Tångavrå lht  
Toften Saknas   Uppfostringsanstalten för sinnesslöa barn Saknas  
*Torckils gaardtt f. gd   Yttregård Saknas  
Torestorp Saknas   Yttregård bebyggelse  
*Torestorp Saknas   Yttregård bebyggelse  
*Torstorp by   Yttregård, se 21 Heberg Saknas  
?Tregaarden gd (by)   Yttregård, se 1 Heberg Saknas  
Trädgård gd /Se   Åbacken torp  
Tröskaregården gd /Se   Åbacken försv. torp  
Tyskagård Saknas   Årstad Saknas  
Tyskagård gd /Se   Årstad by  
Vessige by o. sn /Se   Årstad by  
Yttregård = ? 1 Heberg Saknas   Årstad by  
Yttregård gd   Årstad Saknas  
Yttregård gd /Se   Årstad by  
Åbacken torp /Se   Årstad Saknas  
Årstad by   Årstad Saknas  
Årstad by   Årstad Saknas  
Årstad by   Årstad Saknas  
Årstad by /Se   Årstad Saknas  
Årstad by   Årstad Saknas  
Årstad by   Årstad Saknas  
Årstad by   Årstad Saknas  
Årstad by   Årstad Saknas  
Årstad sn   Årstad Saknas  
Årstad by   Årstad Saknas  
Årstad by   Årstad Gärdsgården, se 3 Årstad Saknas  
Årstad by   Årstad Jutagård, se 4 Årstad Saknas  
Årstad by /Se   Årstads klockarebol, se 12 Årstad Saknas  
Årstad by o. sn /Se   Årstad Kriken, se 2 Årstad Saknas  
Årstad by /Se   Årstad Kullagård, se 1 Årstad Saknas  
Ödgärdaberg lght   Årstads prästgård, se 11 Årstad Saknas  
    Årstad Skutgården, se 13 Årstad Saknas  
    Årstads Smedsgård, se 5 Årstad Saknas  
    Årstad Trädgård, se 6 Årstad Saknas  
    Årstad Tröskaregården, se 8 Årstad Saknas  
    Ängarna hmd  

  ^  

Hallands läns socknar m.m.