ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Alfshögs socken : Faurås härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 212 Naturnamn : 7 Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 5
Alvshög sn Brudeken ek /Se Alfshög sn Borgarebäcken bäck
Alfshög sn /Se Hästbäcken bäck Alfshög sn Klockareberget berg
Alfshög sn /Se *Hareberg berg Alfshög socken Kärreberg berg
Alfshög sn Promfarten vägövergång Alfshög socken Skräppeberg berg
Alfshög sn *Ryttmästaregatan fägata Alfshög sn Svalåsen berg
Alvshög sn Skräppeberg berg Alfshög sn  
Alvshög sn Skräppeberg berg Alfshög kyrkojord  
Alfshög sn   Bol, se 1 Vallby Bol Saknas  
Alvshög sn   Bol Saknas  
Alfshög sn   Bohl, se Vallby Saknas  
Alfshög sn   Dahl Saknas  
Alvshög sn   Dal gård  
Alvshög sn   Dahl bebyggelse  
Alfshög sn   Dahl bebyggelse  
Alvshög sn   Dal Saknas  
Alfshög sn   Dal Saknas  
Alfshög sn   Dal Saknas  
Alfshög sn   Dalsgård Saknas  
Alfshög sn   Dahlsgård bebyggelse  
Alfshög sn   Dahlsgård Saknas  
Alfshög sn   Flädje Saknas  
Alvshög sn   Flädje Saknas  
Alfshög sn   Flädje bebyggelse  
Alfshögs socken socken   Fors Saknas  
Alfshög sn /Se   Fors Saknas  
Alvshög kyrkojord /Se   Fors Saknas  
Alfshög sn /Se   Högelid hemman  
Alvshög sn /Se   Jordbronacke avs.  
Alfshög sn /Se   Klockarebohlet bebyggelse  
Alfshög sn /Se   Klockargården Saknas  
Alfshög sn /Se   Kroka lht  
Alvshög sn /Se   Kärreberg bebyggelse  
Alfshög sn /Se   Kärreberg Saknas  
Alfshög sn /Se   Kärreberg bebyggelse  
Alfshög sn /Se   Kärreberg bebyggelse  
Alssö, se Alfshög sn   Kärreberg Saknas  
Alöks-höve sn   Kärreberg Saknas  
Alvshög sn   Kärreberg Saknas  
Alfshög by   Kärreberg bebyggelse  
Alfshög kyrkojord   Kärreberg bebyggelse  
Bol hg   Kärreberg utjord  
Bol hg   Salltorp Saknas  
Bol(gården) gd   Salltorp bebyggelse  
Bol(gården) gd   Salltorp bebyggelse  
Bol gård   Svalåsen hmd  
Bol gd   Svensdalen Saknas  
Bol gd   Svensdahlen Saknas  
Bol hrgd   Vallby Saknas  
Bol gd   Vallby, se 1 Bol Saknas  
Bol hrgd   Vallby Bol Saknas  
Bol gård   Vallby Bohl bebyggelse  
Bål gd   Vallby bebyggelse  
Bål bebyggelse   Vallby bebyggelse  
Bål hg   Vallby bebyggelse  
Bol hrgd   Vattsgård Saknas  
Bol Saknas   Vattsgård bebyggelse  
Bol Saknas   Vattsgård utjord  
Bål gd /Se   Vessige stationssamhälle  
(Vallby) Bål gd /Se   Vessigebro stn Saknas  
Bol ((Vallby) Bål) gd /Se   Ättarp bebyggelse  
Bol gd /Se   Ättarp Saknas  
Bolegarden gd /Se      
(Vallby) Bål gd /Se      
(Vallby) Bål gd /Se      
Bullegaard, se Bål gd      
Dal by      
Dal by      
Dal(sgård) by      
Dal by      
Dal by      
Dal gd      
Dal gdr      
Dal hrgd      
Dal by      
Dal hrgd      
Dal by      
Dal by      
Dal Saknas      
Dal Saknas      
Dal by /Se      
Dalsgård Saknas      
Dalsgård Saknas      
Dalsgård gd /Se      
Flädje by      
Flädje by      
?? Flädje by      
Flädje by      
Flädje by      
?Flädje by      
Flädje Saknas      
Flädje Saknas      
Flädje by /Se      
Flädje gd /Se      
Flädje by /Se      
Fors hg      
Fors Saknas      
Fors gd      
Fors Saknas      
Fors Saknas      
Fors gd /Se      
Jordbronacke Saknas      
Klockarebolet (el. Klockaregården) gd /Se      
Klockaregården Saknas      
Klockaregården (el. Klockarebolet) gd /Se      
Klockarebolet gd /Se      
Kyrkan Saknas      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Käreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg by      
Kärreberg Saknas      
Kärreberg Saknas      
Kärreberg Saknas      
Kärreberg by /Se      
Kärreberg by /Se      
Mosægarthen Saknas      
Mossegården gård /Se      
Måsagård (förr) gård      
*Mosægarthen Saknas      
*Mosugarthen Saknas      
»mösægarthen» Saknas      
Prästgården Saknas      
Salltorp by      
Salltorp by      
Salltorp Saknas      
Salltorp by      
Salltorp by      
Salltorp by      
Salltorp Saknas      
Salltorp Saknas      
Salltorp gdr /Se      
Salltorp gd:ar /Se      
Stavbäck by /Se      
Svensdalen Saknas      
Svensdalen kyrkojord /Se      
?Vallby byar      
Vallby by      
Vallby? Saknas      
?Wallby by      
?Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
?Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby Saknas      
Vallby Saknas      
Vallby Saknas      
Vallby by /Se      
(Vallby) Bål gd /Se      
Vallby gd /Se      
Vallby by /Se      
Vattsgård hg      
Vattsgård gd      
Vattsgård gd      
Vattsgård gd      
Vattsgård gd      
Wattsgård hrrgd      
Vattsgård gd      
Vattsgård hrgd      
Vattsgård gd      
Vattsgård gd      
Vattsgård hrgd      
Vattsgård gd      
Wattsgård hrrgd      
Vattsgård hrgd      
Vattsgård hg      
Vattsgård hrgd      
Vattsgård Saknas      
Vattsgård Saknas      
Vattsgård gd /Se      
Vattsgård gd /Se      
Vattsgård gd /Se      
Vessigebro jvst. /Se      
Vessigebro stationssamhälle /Se      
Vestergierde Saknas      
Ättarp gd      
Ättarp Saknas      
Ättarp Saknas      
Ättarp gdr /Se      
Ättarp gd /Se      
Ättarp gd:ar /Se      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.