ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Köinge socken : Faurås härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 115 Naturnamn : 53 Bebyggelsenamn : 97 Naturnamn : 65
Köinge sn Asswasjön Saknas Köinge sn Abelåker åker
Köinge sn Björksjön sjö Köinge sn Betesäckran åker
Köinge sn Björksjön sjö Köinge sn Betet åker
Köinge sn Björck-åhsen berg Köinge sn Björkasjö sjö
Köinge sn *Bratlans bärg råsten Köinge sn Byabjär kulle
Köinge sn *Lilla Bråtaberg berg Köinge sn Domarps berg berg
Köinge sn *Bråta Liderna berg Köinge sn Galgaberg berg
Köinge sn *Brännare Kullen berg Köinge sn Galgabjäret berg
Köinge sn *Ekeberg berg Köinge sn Hakamosse mosse
Köinge sn *Ekemåse Saknas Axtorna bebyggelse Hakamosse mosse
Köinge sn *Fiskemosse mosse Axtorna bebyggelse Hakåsarna berg
Köinge sn *Flymossen mosse Axtorna bebyggelse Herredämm vad
Köinge sn Galjabergsdalen dal Axtorna bebyggelse Herredämm vad
Köinge sn *Gamleperskärr kärr Axtorna bebyggelse Herredäm förr kvarn i ån
Köinge s:n *Lilla Gråberg berg o sn Axtorna bebyggelse Hiaberg berg
Köinge sn /Se *Stora Gråberg berg o sn Axtorna bebyggelse Hinnaklitten berg
Köinge sn /Se Gräsberg höjd Axtorna bebyggelse Hundsbjär kulle
Köinge sn /Se Hakamosse mosse Axtorna bebyggelse Håldammsbäcken bäck
Köinge sn /Se Hakamossen mosse Axtorna bebyggelse Höga hallar berg
Köinge sn /Se Hakamossen mosse /Se Betet båtsmanstorp Högahallar berg
Anxiothorp kungsgård /Se Hakestad berg o triangelpunkt Björka bebyggelse Högvad vad
?Axtorna gd /Se Hakåsarna Saknas /Se Björka bebyggelse Högvad vad
?Axtorna by Heaberg berg Björka bebyggelse Högvadsån å
Axtorna by *Hinaklinten berg Båtsmanstorpet, se 2 Svenstorp Saknas Kallhagen åker
Axtorna by *Humleberget berg Båtsmanstorpet, se 5 Lustorp Saknas Klangslyckan åker
Axtorna by Högehallsberget berg Domarp bebyggelse Klitt, Lille Klitt berg
Axtorna by Högvadsån å Domarp bebyggelse Klitt, Store Klitt berg
Axtorna by *Högåsen berg Eneslätt rivet torp Korsberg berg
Axtorna by *Hösten Bäck Saknas Eskelsgård gd Korsbjär berg
Axtorna by Saknas Saknas Gregorsa hmdr Kvinnevad vad
Axtorna by *Korsberg berg Grönemad lht Kvinnevad vadställe
Axtorna by *Kumble berg Saknas Grönemad lht Kålhagen åker
Axtorna by Köinge-Kullen berg Hakestad bebyggelse Lillasjö floe
Axtorna by *Lunse måssen mosse Hakestad bebyggelse Lillasjömossen mosse
uAxtorna by *Mebergs Knatt råsten Hakestad bebyggelse Lilleklitt berg
Axtorna by *Myste Knatt bergf Hakestad bebyggelse Lillå=Högvadsån Saknas
Axtorna by *Myste måssen mosse Hiaberg gd Loftebäcken, Luktebäcken bäck
Axtorna by Mällsiö Saknas Hinnagård gd Myrebäcken bäck
Axtorna by Mjällsjön sjö /Se Jonsberg lht Nordlyng nu skog, f.d. torp
Axtorna by *Mästerklinten, -klitten berg Klittarna gdr Rammberg(et) berg
Axtorna by /Se Rammberg berg Kortåsen riven lht Rammbäcken bäck
Axtorna by /Se Ram Sjö vatten Kullastugan torp Rammbäcken bäck
Björka gd *Småkullarne berg Kullastugan torp Rammsjön sjö
Björka gd *Stenbärgs måse råmärke Kullen lht Rammsjön sjö
Björka bebyggelse *Swahlåsen berg Köinge bebyggelse Riskull kulle
Björka gdr /Se *Svartekullemosse mosse Köinge bebyggelse Stampafallet vattenfall
Domarp gd *Tyska Backen berg Köinge bebyggelse Storeklitt berg
Domarp gd *Ullesjön sjö Köinge bebyggelse Strypahålan sänka i berg
Domarp gd Underskulle råsten Köinge bebyggelse Svalåsamossen mosse
Domarp gd Ufberget berg Köinge bebyggelse Svalåsen berg
Domarp by /Se Wangberg berg Köinge bebyggelse Svartkällsmossen mosse
Hakestad by *Ålkistekärret kärr Köinge bebyggelse Syramossen mosse
Hakestad by Älvasjön sjö Köinge bebyggelse Tors-Andersamossen mosse
Hakestad indr länsmansboställe   Köinge stn. Saknas Uvberg berg
Hakestad by   Köinge bebyggelse Uvbjär berg
Hakestad by   Lassagård gd Vagnberg? berg
Hakestad by   Liljensten lht Vängbjär berg
Hakestad gd   Liljensten, se 10 Axtorna Saknas Varmanshuvud berg
Hakestad gd   Lugnet, se 3 Björka Saknas Älmeberg berg
Hakestad by   Lunda gd Älmebjär berg
Hakestad by   Lunden lht Älvasjön, Elvasjön sjö
Hakestad by   Lunnagård bebyggelse Älfwasjön mosse wik
Hakestad by   Lunnagård bebyggelse Älvasjön, Elba sjö
Hakestad by /Se   Lustorp bebyggelse Älvasjön, Elva sjön sjö
Hakestad by /Se   Lustorp bebyggelse Älvasjön sjö
Hakestad by /Se   Lustorp bebyggelse  
Hakestad by /Se   Lustorp bebyggelse  
Hagestad beb /Se   Lustorp bebyggelse  
Hakestad by /Se   Lustorp bebyggelse  
Kullastugan torp /Se   Milaberg gd  
Kyrkan kyrka   Myrekull gd  
Kyrkan kyrka   Myren gd  
Köinge by   Ranered bebyggelse  
Köinge by   Ranered bebyggelse  
Köinge by   Slätte(r) gd  
Köinge by   Slötens, se Kullastugan Saknas  
Köinge by   Smedagård gd  
Köinge by   Stenliden lht  
Köinge by   Stens hmdr  
Köinge by   Stommen gd  
Köinge samh, sn /Se   Stutelid lht  
Köinge samhälle o sn /Se   Suttesmad bränd gd  
Lunnagård gd   Svenstorp bebyggelse  
Lunnagård gd   Svenstorp bebyggelse  
Lunnagård gd   Svenstorp bebyggelse  
Lunnagård gd   Svenstorp bebyggelse  
Lunnagård gd   Sälla gd  
Lunnagård gdr /Se   Toften rivet torp  
Lustorp by   Tors-Andersgård, se 11 Axtorna Saknas  
Lustorp by   Torsta gd  
Lustorp by   Valbäck båtsmanstorp  
Lustorp by   Yttregård gd  
Lustorp by   Ådalen lht  
Lustorp by   Åkerjord lht  
Lustorp by   Älvasjöslätt gd  
Lustorp by   Öarna hemman  
Lustorp by   Öarna lht  
Lustorp by      
Lustorp by /Se      
Lustorp by /Se      
Lustorp by /Se      
Lustorp gd /Se      
Lustorp by /Se      
Prästgården Saknas      
Ranered gd      
Ranered gd      
Ranered gd      
Ranered gd /Se      
Svenstorp gd      
Svenstorp by      
Svenstorp by      
Svenstorp gd      
Svenstorp gd      
Svenstorp gd      
Svenstorp gdr /Se      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.