ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Okome socken : Faurås härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 272 Naturnamn : 137 Bebyggelsenamn : 185 Naturnamn : 75
Akoma, se Okome sn Angsjön, Stora och Lilla sjöar Okome sn Angsjön, Lilla sjö
Okome sn *Avare-sjön Saknas Okome sn Angsjön, Stora sjö
Okome sn Lilla Angsiö Saknas Okome sn Ayresjön = Iresjön sjö
Okome sn Stora Angsiö Saknas Okome sn Barnasjön sjö
Okome sn Avaresjön sjö Okome socken Barnasjön sjö
Okome sn *Aijresjö Saknas Backagård bebyggelse Barnasjön sjö
Okome sn Ayresjön sjö Backagård gård Björkkullen berg
Okome sn Barnasjön sjö Backagård bebyggelse Boasjön sjö
Okome sn *Bastera vad vadställe Bergslyckan bebyggelse Djäknabjär berg
Okome sn *Bastewad vägövergång Bergslyckan Saknas Fläckeberg berg
Okome sn *Björkekullen skogsm. Björslycke gård Forsberg berg
Okome sn Boa siön Saknas Blåsen hmd Forsbjär höjd
Okome sn Boasjön sjö Boa gård Fröasjön sjö
Okome by Bockwads Bäck Saknas Boa gård Grävingsås höjd
Okome sn Bonna-siö Saknas Boa bebyggelse Gällsjön sjö
Okome sn *Brisgebärsåsen berg Boarp gård Gällsjön sjö
Okome sn sn Bringebärs åhsen berg Boarp gård Gällsåsamossen mosse
Okome sn *Enebech Saknas Boarp bebyggelse Herredäm fiskeplats
Okome sn Fagered sjön sjö Bocksveken = Bosveken Saknas Hulabäcken bäck
Okome sn sn Fagaredssjön sjö Bosveken lht Hulabäcken bäck
Okome sn Fagerö sj sjö Bånegärdet lht Hästbjär höjd
Okome sn Flaten skog Bångalyckan lht Högvadslyng ljunghed?
Okome sn Fröasjön sjö Bäckagård bebyggelse Högvadsån å
Okome sn Fröasjön sjö /Se Bäckagård gård Hökabäck biflod
Okome sn Fernesjö sjö Bäckagård bebyggelse Hökabäck bäck
Okome sn Färnesjön, N o. S sjöar /Se Börjas gd Hökabäcken bäck
Okome sn Färnesjön, Norra och Södra sjöar *Börjes gård Iresjön sjö
Okome sn Grävingsåsen höjd Börjasgård = Börjas Saknas Kalvaberg berg
Okome sn Grönesjön sjö Bössgård bebyggelse Krösnabjär berg
Okome sn Gällsjön sjö Bössgård gård Kvarnasjön sjö
Okome by Gällsjön sjö /Se Bössgård bebyggelse Kvinnevad fiskeplats
Okome sn Hallane sjön Saknas Djägnagård = Djäknens Saknas Kyrkebroån = Lillån Saknas
Okome sn Hallanesjöa(r)na sjöar Djäknegård gård Källorna vad
Okome sn »Harlakulle berg Djäknens = 5 Rävige bebyggelse Saknas bäck
Okome sn *Helffuede f äng /Se Godhult lht Lillån å
Okome sn sn *Helvete äng Gällås bebyggelse Lillån å
Okome sn *Henbro-Kärret kärr Gällsås bebyggelse Långmossasjön sjö
Okome sn Hinnaberg Saknas Gällsås bebyggelse Lönesjön sjö
Okome sn Hjelsiön sjö Gällås bebyggelse Maresjön sjöar
Okome sn Hjelsjön sjö Gällsås bebyggelse Maresjön sjöar
Okome sn *Lilla Hjelsjöberg Saknas Gällsås gård Maresjön, Lilla sjö
Okome Saknas Stora Hjelsjöberg skog Gällsås vattenfall, se 2 Ögärdet bebyggelse Maresjön, Stora sjö
Okome Saknas Hålkemosse kärr Hagagård bebyggelse Saknas berg
Okome Saknas Högelid berg Halsestorp bebyggelse Prästasåt ström
Okome sn Hökabäcken bäck Halsestorp gård Pukasjö sjö
Okome sn Ilasjö Saknas Halsestorp bebyggelse Pukasjön sjö
Okome sn Jons måsse mosse Havagård gård Pukasjön sjö
Okome sn *Kalfwaberget Saknas Heden lht Pukasjöhult skogsdunge
Okome sn Klefwa berg Hålan bebyggelse Restareboberg berg
Okome sn Klefwarna berg Högklev = Kleven lht Rävigemossen damm
Okome sn *Klinnesåhsen berg Hökabäck bebyggelse Rävige Äskås, se Äskåsen ås
Okome sn *Koare-åhsen berg Jonsgård bebyggelse Rönnesjön sjö
Okome sn *Kokullen berg Jonsgård gård Rönnesås ås
Okome sn *Krokita Kärr kärr Jordsbacka bebyggelse Rösjön sjö
Okome sn Kvarnamossen mosse Jordsbacka gård Sikamossen mosse
Okome sn /Se Kvarnasjön Saknas Jordsbacka = 1 Lars Svensgård bebyggelse Stasjö sjö
Lindome, Okome snr /Se Kvarnasjön sjö Kleven lht Stockå biflod
Okome sn /Se *Kvitsareåsen berg Klockarehagen lht Stockån = Lillån Saknas
Okome sn /Se *Källelroås berg Kollsgård bebyggelse Tranehultsbäcken bäck
Okome sn /Se *Lillered kulle berg Kollsgård bebyggelse Trännsjöhult skogsdunge
Okome sn /Se *Limid hage Kålsgård gård Trännsjön sjö
Okome sn /Se Lönesjön, *Lyngsiö vatten Kollsgård bebyggelse Trännsj sjö
Okome sn /Se Löngesjön, Lÿngsjö vatten Kvarnbacken lht Trännsjön, Lilla sjö
Okome sn /Se *Lyngsjöhult skog Kyrkebro lht o. bro Trännsjön, Stora sjö
Okome sn /Se Långmossasjön sjö Kålabro bebyggelse Tångudden udde
Okome sn /Se Lönesjön sjö /Se Kålabro gård Välasjöarna sjöar
Okome sn /Se *Marbäck bäck Kålabro bebyggelse Saknas berg
Saknas Saknas Lilla Maresjö Saknas Lynga bebyggelse Äskås berg
Backagård gård Stora Maresjö Saknas Lynga gård Äskåsen, Eskeåsen berg
Backagård by Maresjön, Lilla sjö Lynga bebyggelse Äskåsen ås
Backagård by Maresjön, Stora sjö Lynga bebyggelse Örasjön sjö
Backagård by Maresjön sjö /Se Lynga bebyggelse Örasjön sjö
Backagård gd Myreberg berg Långansgård bebyggelse Örasjön sjö
Backagård gd Mörkeredsmossen mosse Långarnsgård gård Örkulla berg?
Backagård gård Mörkeredstjärn tjärn Maen bebyggelse Öxnasjön sjö
Backagård gård *Nabbana skog Maen gård  
Backagård gdr /Se *Okomeskogen skog Maen bebyggelse  
Backe Saknas Pukasjö Saknas Magård bebyggelse  
Bergslyckan gd Pukasjön sjö Magård gård  
Bergslyckan gd /Se »Ramsåsen skog Magård bebyggelse  
birche Saknas Rya berg berg Nordregården gd  
Boa gd *Räfwigeberg berg Nybonna lht  
Boa gd *Rönneramåserna Saknas Nygranne lht  
Boa gård *St. o. L:a Rönnesjö sjöar Nyhem lht  
Boa gård Rönnesjön, Stora och Lilla sjöar Nyrpe bebyggelse  
Boa gdr /Se Rösjö sjö Nyrpe gård  
?Boarp gd Rösjön sjö Nyrpe bebyggelse  
Boarp bebyggelse Sikamossen mosse Näraby bebyggelse  
Boarp gdr /Se Skallrahultsmossen mosse Näraby gård  
?Brokegaard gd Skinnsjön sjö Näraby bebyggelse  
*Brokegaard gd Skin-sjön Saknas Näraby bebyggelse  
Bua gd /Se *Smörhultemåssar mosse Okome bebyggelse  
Bäckagård by Stora Stafsjö Saknas Okome bebyggelse  
Bäckagård by Stasjön sjö Okome, Stora bebyggelse  
Bäckagård by Stavsjön, Stora och Lilla sjöar Okome bebyggelse  
Bäckagård by *lille sten Rumpsbacken berg Okome bebyggelse  
Bäckagård gdr /Se Stockebosjöarne Saknas Okome, Lilla bebyggelse  
Bössgård gdr Stockebrosjöarna sjöar Okome, Stora bebyggelse  
Bössgård gdr /Se Stockå Saknas Okome bebyggelse  
Gällsås by Stockå å Okome bebyggelse  
Gällsås by Stocka å å Okome Prästgård, se 4 Okome bebyggelse  
Gällsås by Stockån bäck /Se Okome, stora, se 2 Okome bebyggelse  
Gällsås by *Strättebackarne berg Pisslebol bebyggelse  
Gällsås by *Styrekullen berg Pisslebol gård  
Gällsås by *Svarteråsa Kärr kärr Pisslebohl bebyggelse  
Gällsås by Trennesjö sjö Pisslebo bebyggelse  
Gällsås by Saknas Saknas Restarebo bebyggelse  
Gällsås by Trenne sjön sjö Restarebol bebyggelse  
Gällsås by /Se Trinnemosse mosse Ristarebo gård  
Norra Haga Saknas Trännsjön, Stora och Lilla sjöar Restarebohl bebyggelse  
*Hagha Nørre gd Viggesjön sjö Riserna lht:r  
?Hagagård gd Norra Wälasjö sjö Ryen bebyggelse  
Hagagård gd /Se Välasjön, Norra o. Södra sjöar Ryen bebyggelse  
Hagagård gd /Se Välasjön, Norra och Södra sjöar Ryen gård  
Hagagård gd /Se Yngeredfors Saknas Rävige by  
Halsestorp by Yngeredsfors fors Räfvige bebyggelse  
Halsestorp by /Se Ålleremossen mosse Räfvige bebyggelse  
Hålan gd /Se *Ållon-åhs berg Räfvige bebyggelse  
Hökabäck gd /Se *Älgakärr, Elja kärr kärr Räfvige bebyggelse  
Saknas Saknas Älgåsen skog Räfvige bebyggelse  
Jordsbacka gdr *Ängaberg berg Räfvige bebyggelse  
Jordsbacka gdr /Se *Lilla Eske åhs, - Äske åhs berg Räfvige bebyggelse  
Jordbiergh Saknas *Stora Äskeåhs? berg Rävige Saknas  
Kollsgård gd Äskås, Rävige berg o triangelpunkt Rävige gård  
Kollsgård gd /Se Äskåsen, Nya berg o triangelpunkt Rävige bebyggelse  
Kyrkan kyrka Ätran älv Rävige by  
Kålabro gd Örasjöarna sjöar Rävige bebyggelse  
Kålabro gd *Örasjöhult skog Rävige fiskeplats, se 11 Rävige bebyggelse  
Kålabro gd *Örasjö sjö *Rävigefors station  
Kålabro gd Öresiön Saknas Siken lht  
Kålabro gdr /Se Örasjön sjö Skattagård gd  
?Lynga by Örasjön sjö Skattagård gård  
Lynga by Öxnasjö Saknas Skralalycke lht  
Lynga by Öxna siö, Ökna siö Saknas Skräppebo gd  
Lynga by Öxna sjö sjö Skräppebo två torp  
Lynga by Öxnasjön sjö Skräppebo gård  
Lynga by /Se ?*Öxasjö vatten Slätten bebyggelse  
Maen by   Slätten gård  
Maen by /Se   Slätten bebyggelse  
Magård gd   Slätterna lht  
Magård gd   Saknas gård  
Magård gård   Slätthult lht  
Magård gd /Se   Slätthult numera öde torp  
Mölnevik el Stora Okome gd /Se   Slätthult torp  
?i Norby Saknas   Solaberg, se 6 Åparp bebyggelse  
Norby, se ?Näraby sn   Stensa gd  
Nyrpe by   Stocken lht  
Nyrpe by   Stocken gård  
Nyrpe by   Stora-Svens gård  
Nyrpe bebyggelse   Tollsbo lht  
Nyrpe gd /Se   Tollsbo betecknat som hemman  
Nyrpe gd /Se   Tranehult numera öde torp  
?Nöraby by   Tubbared bebyggelse  
Näraby by   Tubbared gård  
Näraby by   Tubbared bebyggelse  
?Näraby by   Tången hmd  
Näraby by   Tången lht  
Näraby by   Ulfsbo bebyggelse  
Näraby by   Ulfsbo bebyggelse  
Näraby by   Ulvsbo bebyggelse  
Näraby by /Se   Välasjö bebyggelse  
Näraby gd /Se   Ulfsbo gård  
»Nørre Hagha» gd   Ulvsbo bebyggelse  
Okome by   Välasjö bebyggelse  
Okome by   Välasjö gård  
Okome by   Välasjö gård  
Okome by   Välasjö bebyggelse  
?Okome by o sn   Åparp bebyggelse  
Okome by   Åparp bebyggelse  
Okome by   Åparp bebyggelse  
Okome by   Åparp bebyggelse  
Okome by   Åparp gård  
Okome by   Åparp bebyggelse  
Okome by   Åparp bebyggelse  
Okome by   Åsängen hmd  
Okome by   Åveken gd  
Okome by   Ätrafors samhälle  
Okome by o sn /Se   Ätrafors ser ut att beteckna hemman  
Okome, Lilla gd /Se   Ätrafors station  
Okome, Stora, el Mölnevik gd /Se   Ögärdet bebyggelse  
Otheme, se ?Okome by och sn   Ögärdet bebyggelse  
Pisslebol Saknas   Ögärdet gård  
Pisslebo by   Ögärdet bebyggelse  
Pisslebol by   Ögärdet bebyggelse  
Pisslebo gd   Örsingaslätt lht  
Pisslebo Saknas      
Pisslebol gd /Se      
Pisslebol gd /Se      
Pisslebol gd /Se      
Restarebol gd      
Restarebol gd      
Restarebo Saknas      
Restarebol gd /Se      
Restarebol gd /Se      
Restarebol gd /Se      
Ryen gd      
Ryen by      
Ryen gd      
Ryen gd      
Ryen gd      
Ryen gd      
Ryen gd      
Ryen gd      
Ryen gdr /Se      
Ryen by /Se      
Räfvige Saknas      
Rävige by      
Saknas Saknas      
Rävige by      
Rävige by      
Rävige by      
Rävige by      
Räfvige Saknas      
Rävige by      
Rävige by      
Rävige by      
Rävige by      
Rävige gd      
Rävige by      
Rävige by      
Rävige by      
Rävige by      
Rävige by      
Rävige by      
Rävige by      
Rävige by /Se      
Rävige by /Se      
Rävinge by /Se      
Rävige by /Se      
Rävige by /Se      
Rävige by /Se      
?Skattagård gd      
»Skodgård» bebyggelse      
?Skodgaard by, gd      
?i Skodgaard bebyggelse      
*Skodgaard bebyggelse      
*Skodgård f gd      
Skodgård Saknas /Se      
Slätten gdr      
Slätten gdr /Se      
Tubbared by      
Tubbared by      
Tubbared by      
Tubbared gd      
Tubbared Saknas      
Tubbared by      
Tubbared gdr /Se      
*Wetleisyo, se Välasjö by      
Välasjö by      
Välasjö by      
Välasjö by      
Välasjö by      
Välasjö by      
Välasjö by      
Välasjö by      
Välasjö by /Se      
Välasjö by /Se      
Välasjö gd /Se      
Välasjö by /Se      
Åparp by      
Åparp by      
Åparp by      
Åparp by      
Åparp by      
Åparp by      
Åparp by      
Åparp by      
Åparp by      
Åparp by      
Åparp by      
Åparp gdr /Se      
Ögärdet gd /Se      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.