ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Varbergs stad : Hallands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 33 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Apelvik vik    
  Apelviksås höjd    
  Apelviksås höjd    
  Apelviksås höjd    
  *Bröderna grund    
  *Bröderna holmar eller grund    
  *Bröderna holmar    
  *Daniels klippa höjd    
  *Daniels klippa höjd    
  *Daniels klippa klippa    
  *Engelska båden grund    
  *Flomossen f.d. myr    
  *Getekullen (resp. *Gättakullen) höjd    
  Håstensberget höjd    
  *Igledammen trol. f.d. sjö    
  *Jättekullen höjd    
  *Klomberg lund    
  *Korpekullen höjd    
  *Korpekullen höjd    
  *Kvarnberget höjd    
  *Kyrkedammen f.d. sjö    
  Lessegapet farled    
  Lessegapet farled    
  *Möllebacken, Gamla höjd    
  Påskaberget höjd    
  *Ronnelia höjd    
  *Sandberget höjd    
  *Stadsberget höjd    
  *Stadsberget höjd    
  *Sännan synbarl. f.d. bäck    
  *Trasle kärr f.d. myr    
  *Ulsö kärr f.d. myr    
  *Ängakullen höjd    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.