ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Grimetons socken : Himle härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 285 Naturnamn : 97 Bebyggelsenamn : 130 Naturnamn : 77
Grimeton sn Altarestenen sten Grimetons sn sn Altarestenen sten
Grimeton sn Altarstenen sten Grimeton sn Nordre Bockaberg, Norra Bockaberg berg
Grimeton sn Amön ö Grimeton sn Söndre Bockaberg, Södra Bockaberg berg
Grimeton sn Birtersåsar berg Grimeton sn Broåsen höjd
Grimeton sn Björnåsen ås Grimeton sn Broåsen ås
Grimeton sn Bockabjär, Norra höjd Grimeton sn Bruarör »rörkulle»
Grimeton sn Bockabjär, Södra höjd Grimeton sn Digrekyrkogård, se Dyrekyrkogård Saknas
Grimeton sn *Bockeberg berg Grimeton sn Dyrekyrkogård bokbevuxet ställe
Grimeton sn Broåsen ås Altarstenen lht Dyrekyrkogård plats
Grimeton sn Bruarör stenröse Arvidsgård gd Fagras grav Saknas
Grimeton socken *Brynasten sten och gränsmärke Backen torp Fagrasslätt Saknas
Grimeton sn *Dantare måse Saknas Backen gård i Grimeton Fagreslätt åker
?Grimeton sn Dwärgeberg berg Björbäck lht Fruestugan grotta
Grimeton sn Dyrekyrkogård ställe Bredavad lht Grimhögen ättehög
Grimeton sn Dyremosse mosse Brogård gård i Grimeton Grimsjön sjö
Grimeton sn Fagras graf fornlämning Bäckaslätten lht Grimsjön sjö
Grimeton sn /Se Fagra slät gravhög Dansketorpet torp Grimsjö, Grimsjön sjö
Grimeton sn Fagra slät gravplats Fråget?, se Snäret lht Grimsslätt Saknas
Grimeton sn Fagras slät gravhög Furet lht Grimån å
Grimeton sn Fagrasslätt slätt Fässbjär gd Grinås ås
Grimeton sn Frue- el. Frodegstugan grotta Grimeton Saknas Grimås bergshöjd
Grimeton sn Fårön ö Grimeton Saknas Grimåsabjäret berg
Grimeton sn Grimetons bokskog skogsområde Grimeton Saknas Grytesjön sjö
Grimeton sn Grimeån å Grimeton Saknas Gråtuvemossen = Store mosse Saknas
Grimeton sn Grimhög(en) hög Grimeton by Grötsjö sjö
Grimeton by och sn Grimshögen gravhög Grimethon, Brogård, Lars Jönsgård bebyggelse Grötsjön sjö
Grimeton sn Grims hög fornlämning Grimethon, Hult, Björn Eskilsgård bebyggelse Grötsjön = Grytesjön sjö
Grimeton sn Grimsjön sjö Grimethon, Backagård Lars Persgård bebyggelse Götriksting damarring
Grimeton sn Grimsjön sjö Grimethon, Pukasten Per Jönsgård bebyggelse Hulerör stenrör
Grimeton sn Grimsjön sjö Grimethon, Hule Sven Larsgård bebyggelse Hulerör = Hålarör höjd
Grimeton sn Grimsjön sjö /Se Grimeton Prästegård, se 6 Grimeton Saknas Hultahagar äng
Grimeton sn Grimsslätt Saknas Grimethon, prestgård bebyggelse Hålarör höjd
Grimeton sn Grimån å /Se Grimethon, Anders Persg. bebyggelse Högaberg berg
Grimeton sn Grimås berg Grimethon, Per Olsgård bebyggelse Högabjär berg med gravfält
Grimeton sn *Grimsåsen berg Grimethon, Per Eriksgård bebyggelse Klafsereredkullen, Klafseredskullen kulle
Grimeton sn Grimås berg o triangelpunkt Grimethon, Liagård, Bengt Andersg. bebyggelse Kongsberg berg
Grimeton sn Grimåsaberget berg, triangelpunkt Grimethon gård Kungsberg berg
Grimeton sn (Konung) Göthriks hög fornl. Grimethon, Toften, Sven Eskilsg. bebyggelse Kvarnstensberg berg
Grimeton sn Götriks ring fornlämning Grimethon, Per Bonasgård bebyggelse Kålakullen, Kålkullen(?) kulle
Grimeton sn Harabäcken bäck Grimethon, Jöns Olsgård bebyggelse Lidarna, Liderna höjd
Grimeton sn /Se Hasslerör gravhög Grimethon, Jöns Olsgård bebyggelse Lillasjön sjö
Grimeton sn /Se Hulerör stenröse Grimethon, Anders Nilsg. bebyggelse Lillasjö sjö
Grimeton sn /Se Hultahagar äng Grimethon, Tyske Andersg. bebyggelse Lillasjö sjö
Grimeton sn /Se Högaberg berg Grimethon, Skottgård, Lars Eskilsg. bebyggelse Linnesjö sjö
Grimeton sn /Se Kisterör fornlämning Grimeton by Linnesjöåsar bergshöjd
Grimeton sn /Se Klippehög gravhög Grimås gd Lohallen berg
Grimeton sn /Se Klockekulle fornlämning Gårdshjörne gd Lohallen bergklint
Grimeton sn /Se *Klovesten sten och gränsmärke Gårdshjörne, Nils Bengtsg. bebyggelse Loprör stenrör
Grimeton sn /Se *Klövesten gränssten Gårdshjörne gd Lopperör höjd
Grimeton sn /Se *Klövesten gränsmärke Gåsavad lht Mjöavadsbäck bäck
Grimeton sn /Se Kongsberg höjd Gärdet gård i Grimeton Nackhällarna berg
Grimeton sn /Se *Kålabäcken bäck Hagakullen gd Runeberg berg
Grimeton sn /Se *Kålabäcksbron bro Hagen f.d. torp Rörsjön sjö
Grimeton sn /Se *Kålebäcken bäck Hult gård i Grimeton Rörsjön sjö
Grimeton sn /Se *Käleberg Saknas Håle gård i Grimeton Rörsjö, Rörsjön sjö
Grimeton by o. sn /Se Lilla sjön Saknas Högabjär hmd Rörsjön sjö
Backagård gård i Grimeton Lillasjön sjö Jutagård gd Skäresjö sjö
Backagård gård i Grimeton Lillasjö tjärn Kakelöse gd Skäresjö sjö
Grimeton Saknas Lindberg berg Kalvalyckan lht Skärsjö sjö
?Brogård gård i Grimeton Linne Sjö sjö Kanåsen, Norre lht Slommestenen sten
Brogård gård i Grimeton Linne sjö sjö Kanåsen, Söndre lht Säreskulle höjd
Brogård gård i Grimeton Linnesjö sjö Karlsvik lht Store mosse mosse
Brogård gård i Grimeton Linnesjön sjö Klockaregården gård i Grimeton Store mosse mosse
Brogård gård i Grimeton Linne Sjömåse Saknas Korndal gd Store mosse mosse
»Bøgeraas» Saknas Loprör stenröse Korndal, Anders Månsg. bebyggelse Toppbjär berg
*Degnne gaarden f. klockaregård Mjöavadsbäcken bäck Korndal gd Toppberg berg
Grimeton by *Mjöavadsvägen väg Kärret lht Toppbjär berg
Grimeton hg Mörkabjärudden udde Lampetorpet, se Lumpetorpet Saknas Valahult skog
Grimeton by, sn Nackhellarna berg Liagården gård i Grimeton Valasjön, Hvala sjön sjö
Grimeton by Näset näs Lillegård gd Valasjön sjö
Grimeton sn Saknas Näsnabben udde Lumpetorpet lht Valasjön sjö
Grimeton by Runeberg berg Mjöavad gd Valkensberg berg
Grimeton Saknas Runeberg höjd Mjöavad, Börje Jönsgård bebyggelse Åsarna bergshöjd
Grimeton by Runeberg berg, fornlämning Mjöavad gd Älmebjär berg
Grimeton by och sn Rörsjön sjö Nackhälle gd Älmeberg, Elmeberget berg
Grimeton by Rörsjön sjö Nackhälle, Carin Olsgård bebyggelse Älmebjär berg
Grimeton by Rörsjön sjö Nackhälle gd Älmebjär berg
Grimeton by Skärsjön gränssjö Nygård gård i Tjärby  
Grimeton kyrkby Skärsjön sjö Näset lht  
Grimeton by Smattrens åker Prästgården gård i Grimeton  
Grimeton by Smörkullen kulle Pukasten gård i Grimeton  
Grimeton by *Spångarebron bro Pukasten gård i Grimeton  
Grimeton by ?Store mosse, se Tolamossen mosse Radio, se 33 Grimeton Saknas  
Grimeton by o. sn Storemosse mosse Runeberg gd  
Grimeton by o. sn Store mosse Saknas Runsten hrgd  
Grimeton by o. sn Storemosse myr Runsten gård i Grimeton  
Grimeton by o. sn Storemosse mosse Runesten gård  
Grimeton by o sn Storemosse mosse Runsten hgd  
Grimeton by o. sn Store mosse mosse Ryet lht  
Grimeton by *Tolamossen (trol. = Store mosse) mosse Rönnetången lht  
Grimeton by Torstorps mosse mosse Rörbäck lht  
Grimeton by *Tota mosse myr Sandvad lht  
Grimeton by Tota mosse, se Storemosse mosse Sjöaslätten gd  
Grimeton by Valasjön sjö /Se Skådegården gd  
Grimeton by *Ålkistebäcken bäck Snäre lht  
Grimeton by Älmeberget berg o triangelpunkt Stora-Karinsgård gård i Grimeton  
Grimeton by o. sn Öknamåsa el. -mossa by Storeberg lht  
Grimeton by o. sn   Storkarsgård gd  
Grimeton by o. sn   Stutaryggen lht  
Grimeton by o. sn   Tjärby Saknas  
Grimeton Saknas   Tjärby by  
Gremethon Saknas   Tjerby, Nygård, Nils Bengtsg. bebyggelse  
Grimeton by   Tjerby, Eskil Olsgård bebyggelse  
Grimeton by   Tjerby, Börje Bengtsg. bebyggelse  
Grimeton by   Tjärby by  
Grimeton by   Toften gd  
Grimeton by   Torstorp Saknas  
Grimeton by   Torstorp by  
Grimeton by   Thorstorp, Carl Börsgård bebyggelse  
Grimeton by   Thorstorp, Ingjerd Nilsg. bebyggelse  
Grimeton by   Thorstorp gård  
Grimeton Saknas   Thorstorp, Börje Persgård bebyggelse  
Grimeton by och sn /Se   Thorstorp, Eskil Larsgård bebyggelse  
Grimeton by /Se   Thorstorp, Anders Persg. bebyggelse  
Grimetonby poststation /Se   Thorstorp, Storegården Mickel Persgård bebyggelse  
Grimeton hg, by o. sn /Se   Thorstorp, Carl Jönsgård bebyggelse  
Frågot gd /Se   Thorstorp, salig Måns Normansg. säteri bebyggelse  
Gårdshjörne gd   Thorstorp, Högen Olof Jönsgård bebyggelse  
Gårdshjörne gd   Torstorp by  
Gårdshjörne by   Vården lht  
Gårdshjörne gd   Åsarna gd  
Gårdshjörne gd   Änglarp Saknas  
Gårdshjörne gd   Änglarp gd  
Gårdshjörne gd   Englarp, Per Larsgård bebyggelse  
Gårdshjörne gd   Änglarp gd  
Gårdshjörne gd   Ättehögen lht  
»Gaardtzsthiörn» = Gårdshjörne Saknas   Öxnamossa Saknas  
Gårdshjörne gd   Öxnamossa gd  
Gårdshjörne gd   Öxnamåsa, Hans Eskilsg. bebyggelse  
Gårdshjörne gd   Öxnamossa gd  
Gårdshjörne gd      
Gårdshjörne gd      
Gårdshjörne gd      
Gårdshjörne gd      
Gårdshjörne gd /Se      
*herleef Saknas      
Hjörne gård i Grimeton      
Hjörne gård i Grimeton      
Hjörne gård i Grimeton      
Hule gård i Grimeton      
Hule gård i Grimeton      
Hule gård i Grimeton      
Hult gård i Grimeton      
Hult gård i Grimeton      
Hult gård i Grimeton      
Högen gård i Torstorp      
Högen gård i Torstorp      
Högen gård i Torstorp      
Högen gård i Torstorp      
Högen gård i Torstorp      
Korndal g      
Korndal gd      
Korndal gd      
Korndal gd      
Korndal gd      
Korndal gd      
Korndal gd      
Korndal gd      
Kyrkan kyrka      
Kyrkbyn Saknas      
Liagård hmd      
Liagård gård      
Liagård gård      
Liagård gård i Grimeton      
Mjöavad gd      
Mjöavad gd      
Mjöavad by      
Mjöavad gd      
Mjöavad gd      
Mjöavad gd      
Mjöavad Saknas      
Mjöavad gd      
Mjöavad gd      
Mjöavad gd      
Mjöavad gd      
Mjöavad gd      
Mjöavad gd      
Mjöavad gd /Se      
Mjöavad kvarn /Se      
Nackhälla gd      
Nackhälle by      
Nackhälle gd      
Nackhälle gd      
Nackhälla gd      
Nackhälle gd      
Nackhälle gd /Se      
Nathelde = Nackhälla gd      
Nygård gård i Tjärby      
Nygård gård i Tjärby      
Nygård gård i Tjärby      
Nygård gård i Tjärby      
Prästgården Saknas      
Pukasten gd      
Pukasten gård i Grimeton      
Pukasten gård i Grimeton      
Pukasten gård i Grimeton      
Pukasten gård i Grimeton      
Pukasten gård i Grimeton      
Pukasten gård i Grimeton      
Pukasten gård i Grimeton      
Pukasten gård i Grimeton      
Pukasten gård i Grimeton      
Skottgård gård i Grimeton      
Skottgård gård i Grimeton      
Storegården gård i Torstorp      
Tjärby by      
Tjärby by      
Tjärby by      
Tjärby by      
Tjärby by      
Tjärby by      
Tjärby by      
Tjärby by      
Tjärby by      
Tjärby Saknas      
Tjärby by      
Tjärby by      
Tjärby by      
Tjärby by      
Tjärby by      
Tjärby by      
Tjärby by      
Tjärby by /Se      
Tjärby by /Se      
Tjärby by /Se      
?Toften gård i Grimeton      
?Toften gd      
Torstorp gdr      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp gård      
Torstorp gdr      
Torstorp hg o. by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp gd      
Torstorp gd      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp hgd      
Torstorp hgd      
Torstorp hgd      
Torstorp hgd      
Torstorp hgd      
Torstorp hgd      
Torstorp hgd      
Torstorp hgd      
Englarp Saknas      
Änglarp gd      
Änglarp gd      
Änglarp gd      
Änglarp gd      
Änglarp gd      
Änglarp gd      
Öxnamossa Saknas      
Öxnamossa gd      
Öxnamossa gd      
Öxnamossa gd      
Öxnamossa gd      
Öxnamossa gd      
Öxnamossa gd      
Öxnamossa gd      
Öxnamossa gd /Se      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.