ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ullareds socken : Faurås härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 153 Naturnamn : 200 Bebyggelsenamn : 89 Naturnamn : 46
Ullared sn Apela Berg Saknas Ullared sn Ammåsasjöarna sjöar
Ullared sn *Askebacka sten Ullared sn Apelaberg berg
Ullared sn *Avebacka råmärke Ullared sn o. by Björkesjön, Björksjön sjö
Ullared sn Björkesjön sjö Ullared sn Björkesjön = Börkesjö sjö
Ullared sn Björkesjön sjö Alasjö bebyggelse Björsjön sjö
Ullared sn *Björnamåsarne Saknas Alasjö bebyggelse Björsjön sjö
Ullared sn Björnåsen ås Ammås bebyggelse Boasjön sjö
Ullared sn Björsjön gränssjö Ammås bebyggelse Börkesjö sjö
Ullared sn Björsjön sjö Amås bebyggelse Fjällen f d ljunghed, nu skog
Ullared sn Björsjö sjö Amås bebyggelse Saknas sjö
Ullared sn Björsjö sjö Amås, se 1-2 Ammås bebyggelse Furesjön sjö
Ullared sn Boasjön sjö Bredehölj lht Grimsjöarna sjöar
Ullared sn Boasjön sjö Bäckens öde torp Saknas sjö
Ullared sn *Bondebergsmåsse Saknas Bökenäs lht Hjärtaredsjön sjö
Ullared s:n socken *Bondebergsmåse Saknas Dughult bebyggelse Hjärtaredssjön, Hjertaredssjön sjö
Ullared sn /Se Brattafall vattenfall Dughult bebyggelse Hjärtaredån å
Ullared sn /Se Bredasjön sjö Flähult bebyggelse Högaberg berg
Ullared sn /Se Bränneberg berg Flähult bebyggelse Högvadsån å
Ullared sn /Se *Brännebergsmosse Saknas Fridhemsberg samhälle Jällsjön, Gällsjö sjö
Ullared sn /Se Byasjön sjö Fällesåsen lht Jällsjön, Stora sjö
Ullared sn /Se Strömdraget Dripplefors Saknas Gläsbacka bebyggelse Kinnasjö sjö
Alasjö gd Ekåskullarna kullar Gläsbacka bebyggelse Kinnasjön sjö
Alasjö gd *Enebäcken bäck Grishult bebyggelse Kullasjön sjö
Alasjö gd Eriks håla terräng Grishult bebyggelse Kålla sjö sjö
Alasjö gd Falkaberget Saknas Grönlid bebyggelse Kållasjön = Kullasjön sjö
Alasjö gdr /Se Fiskås berg berg Grönlid bebyggelse Liaberg berg
Ammås by Fjällen skogsområde Havsbacka lht Lyngsjön, Ljungsjö sjö
Amås by Fjärhanemossen mosse Heden lht Mellangärdssjö sjö
Ammås by Forsbäcken bäck Hjärtared bebyggelse Musasjö sjö
Ammås by Furesjön sjö Hjärtared, Yttre bebyggelse Musasjön sjö
Amås by *Följkulta nabb berg Hjärtared, Övre bebyggelse Nötasjöarna sjöar
Ammås by *Getakullen berg Hjertared bebyggelse Nötasjöarna sjöar
Ammås by Getekullarna höjder Hjertared bebyggelse Ramnaberg berg
Amås by Gläsbacka sjö Hjertared bebyggelse Sjö berg berg
Amås by Gläsbacka berg o. triangelpunkt Horsared bebyggelse Skrockån å
Ammås gdr /Se Gläsbacka höjd, triangelpunkt Horsared bebyggelse Skärshultaån å
Dughult gd Gohult skogsområde Hule bebyggelse Skärsjön sjö
Dughult gd St. o. L:a Grimsjön sjö Hule bebyggelse Styrekull höjd
Dughult gd Grimsjön, Stora och Lilla sjöar Hule gård Sönnerängssjön sjö
Dughult gd Grimsjöarna sjöar Hägared bebyggelse Tjärneån = Skärshultaån Saknas
Dughult gd /Se *Gräsbergs Floen Saknas Hägared bebyggelse Tvättesjön sjö
Dughult gdr /Se Gällsjön sjö Högåsen lht Ålgärdsbergen berg
Flähult gd Hallaberg berg Kinnasjöled lht Ämtasjön sjö
Flähult gd *Hara Kulle måse Saknas Kullen bebyggelse Ämtasjön sjö
Flähult gd *Heda måssen Saknas Kullen bebyggelse Äspö, Stora och Lilla öar
Flähult gd *Henbroberg berg Landbogården gd Örasjön sjö
Flähult gd Holkemossen mosse Lyngstek bebyggelse  
Flähult gd Hjertareds sjön sjö Lyngstek bebyggelse  
Flähult gdr /Se Hjärtaredsjön sjö Lönåsen lht  
Fridhem förr jvstn /Se Hjärtaredsjön sjö Mellangärde bebyggelse  
Fridhemsberg jvstn /Se Hjertareds-sjön sjö Mellangärde bebyggelse  
Fridhemsberg jvst /Se Hjertareds sjön sjö Nyaslätt = Vid ledet lht  
Fridhemsberg jvstn /Se Hjärtaredsjön sjö Råmärket torp  
Gläsbacka gd Hjärtaredsån å Sjö bebyggelse  
Gläsbacka gd Hjärtaredån å Sjö bebyggelse  
Gläsbacka gd Hägerön ö Skogen lht  
Gläsbacka gd Hässlehultstjärn tjärn Skrockelt = Fridhemsberg bebyggelse  
Gläsbacka gd /Se Högvadsån å Skärshult bebyggelse  
Grishult gd Högvadsån å Skärshult bebyggelse  
Grishult gd Högvadsån å Snärsåsen lht  
Grishult gd Högvadsån å Stenäng lht  
Grishult gd Höka Sjö Saknas Sutarebo bebyggelse  
Grishult gdr /Se Hökasjön sjö Sutarebo bebyggelse  
Gremelin Saknas Hökasjön sjö Sönnerängen lht  
Grönlid gd *Hökasjömosse Saknas Tolvsbacka bebyggelse  
Grönlid gd *Hömåsarne Saknas Tolfsbacka bebyggelse  
Grönlid gd Lilla Gällsjön sjö Torp bebyggelse  
Grönlid gd Stora Gällsjön sjö Torp bebyggelse  
Grönlid gd Jällsjön, Stora och Lilla sjöar Tranabo bebyggelse  
Grönlid gd /Se Jätteula terräng Tranabo bebyggelse  
Hjärtared byar Kinna sjön sjö Tranabo bebyggelse  
Hjärtared by Kinnasjön sjö Trollhättan lht  
Hjärtared by Kinnasjö sjö Ullared bebyggelse  
Hjärtared by Kinnasjön sjö /Se Ullared bebyggelse  
Hjärtared by Kinnasjön sjö /Se Ullared bebyggelse  
Hjärtared by *Klafwemåse Saknas Ullared bebyggelse  
Hjärtared by Klevbacken backe Ullared bebyggelse  
Hjärtared by *Klevsten gränssten Ullared kvarn kvarn  
Hjärtared by /Se *Klevsten sten och gränsmärke Vid ledet lht  
Hjärtared by /Se *Klovesten gränssten Vräk bebyggelse  
Horsared Saknas *Klämmesböke skog Vräk bebyggelse  
Horsared by /Se Klövesten sten? Åkroken lht  
?Hule gd Knapekullen kulle Århult bebyggelse  
?Hule gd Kokärr kärr Århult bebyggelse  
Hule gd Kratten terräng Äspenäs bebyggelse  
Hule gd Kullasjön sjö Äspenäs bebyggelse  
Hule gdr /Se Kurekärr kärr Espenäs bebyggelse  
Hägared gd *Qvarnakullen berg Örnatorpet lht  
Hägared gd Kyrkeberg berg Österbacken lht  
Hägared gd Kyrkesjön sjö    
Hägared gd /Se Kållasjön sjö    
Kullen gd *Kärngesten gränssten    
Kullen gd /Se *Kärrsjön sjö    
Källsjö by /Se Kärrsmaderna ägomark    
Lyngstek gdr Lillesjö sjö    
Lyngstek gdr /Se Lille sjön sjö    
Lyngstek gdr /Se Lille Sjö sjö    
Lyngstek gd /Se Lilla Siö sjö    
Lyssebäck gd /Se Lillasjö sjö    
Mellangärde gd Lillesjön sjö    
Mellangärde gd Lillesjön sjö    
Mellangärde gd Lillesjön sjö    
Mellangärde gd Lillesjön sjö    
Mellangärde gd /Se Lillesjön sjö    
?Mellerup Saknas Lillesjön sjö    
Mellerup Saknas Lillesjön sjö    
Prästgården prästgård Lillesjön sjö    
Sjö gd Lindåsen ås    
Sjö gd *Ljungbergsmosse Saknas    
Sjö gdr Lyngsjö sjö    
Sjö gdr /Se Lyngsjön sjö    
Sjö gd /Se *Långakärr Saknas    
Skärshult Saknas *Långerygg berg    
Skärshult, Stora by /Se Långerygg berg    
Sutarebo gd Lönnåsen ås    
Sutarebo gd *Marke Vrå Kärr Saknas    
Sutarebo gd Mellangärdessjön sjö    
Sutarebo gdr /Se Mellangärdessjön sjö    
Sutarebo by /Se Millansjön Saknas    
Sutarebo by /Se Mellansjön sjö    
Tolvsbacka gd Mellansjön sjö    
Tolvsbacka gd /Se musa-siön Saknas    
Torp by Musa sjö Saknas    
Torp by /Se Muusa sjön Saknas    
??Tranabo gd Musasjön sjö    
?Tranabo gd Nallaberg höjd    
Tranabo gd Nordresjö sjö    
Tranabo gd Nötasjöarna sjöar    
Tranabo gd /Se Nordresjön sjö    
Ullared by Nötasjön, Stora och Lilla sjöar    
Ullared by Ormaberg berg    
Ullared by St. Porsmåsse Saknas    
Ullared by *Pöljevik vik    
Ullared by Pölsevik vik    
Ullared by Pölsevik vik    
Ullared samh. /Se *Råbacken råsten    
Ullared by /Se *Rävesten gränssten    
Ullared by o. sn /Se *Rävesten gränsmärke    
*Wræch Saknas *Rävasten sten och gränsmärke    
Vräk gd *Saltklipporna berg    
Vräk gd Skier-siöö sjö    
Vräk gd Skiersjön, se Skärsjön, Stora sjö    
Vräk gd Skogen terräng    
Vräk by /Se *Skrockhultsbro bro    
Vräk gd /Se Skrockån å    
Vräk gdr /Se Skärhultaån å    
Århult gd Skärsjön sjö /Se    
Århult gd Skärsjön, St. sjö    
Århult gd Skärsjön, Stora sjö    
Århult gdr /Se Skärsjön, Stora sjö    
Äspenäs gdr Skärsjön, Lilla sjö    
?Espaas Saknas Slärydsbäcken bäck    
Äspenäs gdr /Se *Slättakärr Saknas    
  Små sjöarne Saknas    
  Smördoppet terräng    
  Smörkullåsen berg o triangelpunkt    
  Smörkullåsen ås, triangelpunkt    
  Snarsjön sjö    
  Snärssjön sjö    
  Snärsjön sjö    
  Staberget berg    
  Stiasjön sjö    
  Stiesjön sjö    
  Store mosse mosse    
  *Storängsmosse Saknas    
  *Styckemåssen Saknas    
  Sutarebosjön sjö    
  Sutarebofly kärr    
  Sutarebäcken bäck    
  Sutarebosjön sjö    
  *Svarta måsen Saknas    
  Svarten gränssjö    
  Svedjemossen mosse    
  *Swinehallsmåssen Saknas    
  Södresjön sjö    
  Södresjö sjö    
  *Tagkjerrsåsarne berg    
  Tagkärrsåsarne berg    
  Tjärneån å    
  Tranabosjön sjö    
  Tranehalla skogsområde    
  Tranemosse mosse    
  Tranemosse mosse    
  Trollsjön sjö    
  Trollsjön sjö    
  Trollsjön sjö    
  Twätte sjön sjö    
  Tvättesjön sjö    
  Tvättesjön sjö    
  Ullare ån vatt.    
  Ullareds åen Saknas    
  Vassbullen höjd    
  *Vrånge bäck bäck    
  Ämtasjön sjö    
  Välasjö, Norra sjö    
  *Åhlgårdsberget Saknas    
  Ämta sjön Saknas    
  Ämtasjön sjö    
  Örasjön sjö    
  Örasjön sjö    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.