ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lindbergs socken : Himle härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 519 Naturnamn : 450 Bebyggelsenamn : 389 Naturnamn : 277
Lindberg sn Ageflo sjö el. mosse Lindberg sn Angsjö sjö
Lindberg sn Agnsjö sjö Lindberg sn Angsjö sjö
Lindberg sn *Akersbro bro Lindberg sn Angsjö sjö
Lindberg sn Angsjö sjö Lindberg sn Balgö ö
Lindberg sn Ang siö sjö Andersa hmd Balgö ö
Lindberg sn Angsjöåsar o. Halfgatekullar Saknas Andersa hmd Balgö ö
Lindberg sn /Se *Angsjöåsar berg Andreasa lht Balgöfjorden fjord
Lindberg sn Balgö ö Anneberg hmd Balgöfjorden fjord
Lindberg sn Balgö ö Anneberg gd Balgösfjorden fjärd
Lindberg sn Balgö Saknas Antonesa hmd Balgö Stenskär skär
Lindberg sn Balgö ö Antonesa gd Balk, Lilla holme
Lindberg sn Balgö ö /Se Attorp by Balken ö
Lindberg socken Balgö ö Attorp by Balken skär
Lindberg sn Balgö ö och gård Backagården hmd Balken holme
Lindberg socken Balgö ö och gd Backagården gd Bengteskär skär
Lindberg socken Balgö ö och gd Bagrör? hmd Bengteskär skär
Lindberg socken Balgö ö och gd Balgö gd Bengteskär skär
Lindberg sn Balgö ö och gd Balgö gd Bojeten skär
Lindberg sn /Se Balgö ö och gård Barnabro gd Bondaholmen holme
Lindberg sn Balgö ö Barnabro lht Bondaholmen holme
Lindberg by o. sn Balgö ö Bengts hmd Bondaholmen holme
Lindberg sn Balgö ö Bengts gd Buarna, se (Nordre både och) Söndre både Saknas
Lindberg sn Balgö ö Bengtsgård hmd Buaråsen höjd
Lindberg sn Balgö ö Bengtsgård gd Buaråsen ås
Lindberg sn Balgö ö Berg by Bådhalla strand
Lindbergs sn sn Balgö ö Berg by Båtaviken vik
Lindberg sn Balgö ö Bertils hmd Båtaviken vik
Lindberg sn Balgö (resp. Baljö) ö Billingas hmd Bönarpasjö sjö
Lindberg sn Balgö ö Billingas hmd Bönarpasjö sjö
Lindberg sn Balgö ö Billingas lht Bönarpesjö sjö
Lindberg sn Balgö ö Björka gd Bönarpesjö sjö
Lindberg sn Balgö ö Björka gd Dynan skär
Lindberg sn Balgö ö Björke Saknas Dynan skär
Lindberg sn Balgö ö Björs hmd Dynan skär
Lindberg sn Balgö ö Björs gd Dyngesviken vik
Lindberg sn Balgö ö Bläshammar by Dödingen udde
Lindberg sn Balgö ö Bläshammar by Dödingen udde
Lindberg sn Balgö ö /Se Boggas gd Dödingen udde
Lindberg sn Balgöfjorden fjord Bolses hmd Dödingen udde
Lindberg socken Balgöfjorden vik Bolses lht Enskär, Nordre skär
Lindberg sn /Se Balgö Stenskär skär Bolsestugan gammal ryggåsstuga Enskär, Nordre skär
Lindberg sn /Se Balken holme Bondas gård i Tofta Eneskär, Nordre skär
Lindberg sn /Se Balken holme Bonnas gd Enskär, Sönnre skär
Lindberg sn /Se Balken ö Borgås hmd Enskär, Sönnre skär
Lindberg sn /Se Balken ö Borgås gd Eneskär, Söndre skär
Lindberg sn /Se Balken, Lille ö Borins gd Farehammaren stenar
Attorp by Barnabro bro Borrer gd Farehammarsudden udde
Attorp by Bastekullarna höjd, fornlämning Borrör gård Farehammarsviken vik
Attorp by *Belgön ö Buggas hmd Farehamn passage
Attorp by Bengteskär ö Buggas hmd Farehamn passage (ankargrund)
Attorp by Bengteskär skär Buggas gd Flathalla Sand sandstrand
Attorp by Berg berg o. triangelpunkt Båtsmanstorpet Saknas Flathall, Lilla udde
?Attorp by Berg berg o. triangelpunkt Bäckmans hmd Flathall, Stora udde
Attorp by Bojten ö Börjesens hmd Flogårdsgärdesgården stenbrygga
Attorp by *Bokedalen skogsm. Börjes-Olas gd Flottaberg berg
Attorp by Bondeholmen ö Börsgård hmd Fontarevet rev, grund
Attorp by Bondeholmen ö Börsgård gd Fornöt skär
Attorp by Bondeholmen ö Börs-Olas hmd Fyrstrandsfjorden fjärd
Attorp by Bondeholmen ö Bösarp by Fyrstrandsvik, se Fyrstrandsfjorden Saknas
Attorp by Bondeholmen ö Bösarp by Fyrstrandsviken vik
Attorp by Bondaholmen ö Dala avs. Fårnyet skär
Balgö gd Borgåsen ås med fornlämning Dala lht Fårnyet skär
Balgö gd o. ö *Bostare Åsen berg Digesled åkerstycke Fårnyet skär
Balgö by *Lille Brattaberg berg Digesled åkerstycke Getterön ö
»Ballöe» Saknas Brattås ås Dysig hmd Getterön ö
Balgö gd Brännekulla berg Dysig lht Getterön ö
Balgö by Brännekulla kulle Döves = Karlsa gd Getterösnäsen udde?
Balgö by *Bualycke-kärr kärr Eliasa hmd Getteröstånge udde
Balgö by Buarna ö Eliasa lht Getteröstänge udde
Balgö by *Buaråsa berg Elsetorpet torp Grytefötterna skär
Balgö by Buaråsen berg Eriks hmd Grytfoten, se Grytafötterna skär
Balgö gd /Se Buaråsen ås Eriks gd Gråskär skär
Balgö gd /Se Buaråsen ås m. fasta fornlämningar Erlandstorpet lht Grässkär skär
Barnabro Saknas *Bulgö ö Finnarekärr hmd Grässkär skär
Barnabro gd Båt-wijken Saknas Finnarekärr lht Grässkär holme
Berg by /Se Båtkullen Saknas Flottaberg hmd Grässkärssundet sund
Berg by Bäckaviken vik Flottabjär gd Gubbanäsan, Lilla udde
Berg by *Bälgö ö Friberg avs. Gubbanäsan, Stora udde
Berg by *Bälgön ö Fyrekulle lht Gubbenäsan, L. (o.) St. Saknas
?Berg by Bönarps sj. sjö Fyrkulle gård Gylta skär
?Berg by Bönarpesjö sjö Fyrkullen lht Gärdsändevik vik
Berg by Dammekullen berg Fäxagården gård i Gunnestorp Hamnaskär skär
Berg by Dynan ö Fäxagården hmd Hamnaskär skär
Berg by Dynan ö Fäxagården hmd Hamnaskär skär
Berg by Dyngesviken vik Fäxagården gård Hattaviken vik
Berg by *Dysiks kärr kärr Fäxagården avhyst gd Hattaviken vik
?Berg by Dödingen udde Fäxagården gd Himleån å
?Berg by Dödingen udde Fäxagården gd Holmagrunden sandgrund
Berg by Enekjärsvik Saknas Getaryggen gård Holmarev, Nordre grund
Berg by Enskär, N. o. S. öar Getterön ö Holmarev, Sönnre grund
»Berrigh» Saknas Enskär, N. o. S. holmar Grisagården gård i Gunnestorp Holmen Saknas
Berg by Enskär, N. o. S. öar Grisagården gd Holmen holme
Berg by Enskären öar Gråhall torp Holmen holme
Berg by Enskären öar Gråhall lht Holmen = Bondaholmen holme
Berg by Norra, Södra Enskär Saknas Gröningagården hmd Holmen holme
Berg by Enskär Nordre och Sönnre öar Gröningegården gård Horsakullen berg
Berg by Enskärs hamn Saknas Gröningagården = Gröningas gd Horsakulle kulle (hage)
*Bierbo, se Berg by Enskiershamn Saknas Gröningas gd Håhall häll
Björka gd Farehammarsudden udde Gunnes hmd Håhallabryggan brygga
Björka gd Farehammarsviken vik Gunnes gd Hårsebåden, Inre både
Björka gd Farehamn sund Gunnestorp by Hårsebåden, Yttre både
»Bircke» Saknas Farehamnsudden udde Gunnestorp by Högaskär skär
Björka gd *Finnare mad sankm. Göingegården gård Högaskär skär
Björka gd Finnaråsar o. Småkullar berg Göingagården gård i Nedramölla Högaskär skär
Björka by *Fiskare Kullar berg Göingagården, se Nedramölla Saknas Högaskärshall grund
Björka gd *Fiskare Kullen berg Göingagårds kvarn kvarn Jonsbjär berg
Björka by Flathallaviken vik Göinga(gård)skvarn kvarn Jonsberg berg
Björka gd Flathallen udde Gökens = Larsa gd Jonsbjär berg
Bläshammar by *Floberget berg Hallagården hmd Jonsudden udde
Bläshammar by Flottaberg berg Hallagården gd Jonsudden udde
Bläshammar by Flåget höjdsträckning Hallen torp Jonsudden udde
Bläshammar by Fonta revet skär Hansa brebyggelse Jättabryggan udde
Bläshammar by Fyrkullen berg Hansa gård i Trönningenäs Jättabryggan delar av Gitterön
Bläshammar by Fyrstrandsfjorden vik Hansa gd Jättabryggsviken vik
Bläshammar by Fyrstrandsvik vik Hansa gd Jättabryggsviken vik
Bläshammar by Fyrstrandsvik vik Hansegård hmd Jättastugan berg med grotta
Bläshammar by Fågeldammen damm (sjö) Hansegård gd Jättastugan berg med grotta
Bläshammar by Fårnyet ö Hansens hmd Jättastugan berg
Bläshammar by Fårnyet skär Hansens gd Kalagrunden grund
Bläshammar by *Gallön holme Heden gård Kalkagrunden grund
Bläshammar by *Gammelvute höjd (trol. med vårdkas) Helges gård i Attorp Kampaviken vik
»Bleshammer» Saknas *Gastarön ö Helges gd Kampaviken vik
Bläshammar by *Gatebacken bergb. Hilles hmd Kanhall klippa
Bläshammar by Glumkullen berg Hilles gd Karlsbukten vik
Bläshammar by *Glädjes-Kullen berg Horsakulla hmd Karlsbukten Saknas
Bläshammar by Goti ägomark Horsakulle gård? Killingatången udde
Bläshammar by *Graskär holme Horsakulla lht Killingatången udde
Bläshammar by Grytefötterna skär Hålan gård i Trönninge Klåback skär
Bläshammar gd /Se Grytfoten ö Hålan gd Klåback ö
Bösarp by Gråskär holme Hällor lht Klåback skär
Bösarp by Gråskär holme Hällor? lht Klåbacks fyr fyr
Bösarp by Grässkär holme Hällor lht Klåbak skär
Bösarp by Grässkär holme Högärdet hmd Klöven udde
Bösarp by Grässkär ö Högärdet? lht? Klöven näs
Bösarp by Grässkär ö Inlag gd Klöven udde
Bösarp by Grässkärssundet sund Inlag gd Koggaviken vik
Bösarp by Gubbenäsan, St. o. L. uddar Jakobs? hmd Krunore knall berg
Bösarp by *Gunnestorps hed hed Jakobs gd Krusen bergholme
Bösarp by Gylta ö Jeremiasa hmd Kråkan, Nordre skär
*Degnne gaardenn f. klockaregård Gyltan holme Jeremiasa gd Kråkan, Nordre skär
Gunnestorp by Gärdsändevik vik Jönsa hmd Kråkan, Nordre skär
Gunnestorp by Gökås bergsparti (med lägenhet) Jönsa gd Kråkan, Sönnre skär
Gunnestorp by Halla näs halvö Jönsagård hmd Kråkan, Sönnre skär
Gunnestorp by *Ha(l)fgatedal skogsm. Jönsagård gd Kråkan, Söndre skär
?Gunnestorp by *Hammarberg berg Kalvskinnskullen torp Kråkebäcken bäck
Gunnestorp by Hamnaskär ö Kalvskinnskullen lht Kråkebäcken bäck
Gunnestorp by Hamnaskär skär Karins lht Kråkebäcken bäck
Gunnestorp by *Harsapalls Bergen berg Karis hmd Kråkehallarna skär
Gunnestorp by Hattawijken Saknas Karl-Petters hmd Kråke ängar ängar
Gunnestorp by *Hersike-lider berg Karl-Petters gd Kråke ängar åker
Gunnestorp by Himla ån vattendr. Karlsa gd Kråkeängar ängar
Gunnestorp by Himleån å Klasa hmd Kullabacken udde
»Gunderstrup» Saknas Holmakullen kulle med fornlämningar Klasa hmd Kullabacken Saknas
Gunnestorp by Horsakullen kulle Klasa gd Kålskär skär
Gunnestorp by *Hultakärr kärr Klasa gd Kålskär skär
Gunnestorp by *Hufvud Skultarne berg Klippan lht Kålskär holme
Gunnestorp by Hunnahögen fornlämning, höjd Klippan avs. Kämpabryggan strand
Gunnestorp by *Hylters Berg berg Klippens försv. lht Lagårdsån = Himleån Saknas
Gunnestorp by Håhall berg Klockaregården gård i Lindberg Lilla näs udde
Göingegården gd /Se *Hessleberg o. Qvibergsmåse Saknas Klockaregården gd Lilla näs udde
Inlag gd Högaskär ö med triangelpunkt Klockaretorpet torp Lilla både både
?Inlag gd Högaskärshall skär Klockatorpet, se Klockaretorpet Saknas Lille både skär
Inlag gd Högaskärssundet sund Knabas hmd Lille både skär
?Inlag gd Högskär ö o triangelpunkt Knabas gd Lommatången udde
Inlag gd Isak Larsgr. grund Knabas utflyttad gd Lässögapet Saknas
Inlag gd Jonsberg berg Knorreliden lht Mellanudden udde
Inlag gd Jonsbjär berg med fornlämningar Kockas hmd Mellemudden udde
Inlag gd Jonsudden udde Kockas gd Mellomudden udde
Inlag gd Jonsudden udde Kockatorpet torp Mjölkebacken vik
Inlag gd Jällsberg berg Kockatorpet lht Morasen stenrammel
Inlag gd Jälsbjärs rös fornlämningar Kohagen hmd Morasen stenrammel
Inlag by /Se *Järnhallsmossen mosse Kohagen torp Munkalycka åker
*Jungfru Maria kloster förr stad, hg Jätte Bryggan Saknas Kohagen lht Munken plats
Kullagården bebyggelse Jättabryggan udde Kohagen lht Munkaån å
Kullagården bebyggelse Jättastugan berg Kommungården, se Olas Saknas Munkån å
Kyrkan kyrka Jättestugan berg Kristineberg by Munkån å
Lindberg by Jättastugan bergsknalle Kristineberg Saknas Munkån å
Lindberg by Kalkgrund grund Krogen torp Munkå å
Lindberg by Kalkgrund grund Krogen lht Munkån å
Lindberg by Kalkgrundet grund Kroken torp Nordmossar mossar
Lindberg by Kalkgrund grund Kruddlyckan lht Nordmossarna Saknas
Lindberg by *Kalfhagekullen berg Kruner gård Nordmossa utmark
Lindberg by o. sn *Kalfskins Berg berg Krunor hmd Nordre både skär
Lindberg by Kampaviken vik Krunor lhtr Nya bryggan brygga
Lindberg, Västra del av Lindbergs sn Karlsbukten vik Krunor gd Nyby plats vid Lindhov
Lindberg by Killinge Tongen udde Krutlyckan torp Näsboudd udde
Lindberg sn sn Killingatången ö Krutlyckan = Kruddlyckan Saknas Näsboudd udde
Lindberg kyrkby Klabark, se Klåback skär Kröpplingekrogen torp Saknas hagmark
(Lymbergh, Vestræ) Saknas *Klabäck holme Kulla lht Näsboudd udde
Lindberg by *Klasbak holme Kulla lht Pigepatten bergtopp
Lindberg by *Klefva hallar berg Kullagården hmd Rammeslätt slätt
Lindberg by *Klefbacken berg Kullagården hmd Ryasjö sjö
Lindberg gård, sn Klåback ö Kullagård gd Ryasjö sjö
Lindberg by Klåback ö med fyr Kullagården gd Ryttaremossen mosse
Lindberg by Klåback holme Kullen avs. Rävaklippor berg?
Lindberg by Klåback skär Kåragården gård i Trönninge Rävaklippor Saknas
Lindberg by Klåback holmar Kåragården försvunnen gd Rävaklippor berg
Lindberg by Klåback ö Kåragårdsgärde t. Rävnabben udde
Lindberg by Klåback holme Kärret hmd Sadeln ö
Lindberg by o. sn Klåback holme Kärret hmd Sadeln skär
Lindberg by o. sn Klåback holme Kärret lht Sadeln ö
Lindberg by o. sn Klåback ö Kärrsgården hmd Sandviken, Stora vik
Lindberg by o. sn Klåback ö Kärrsgården gård i Gunnestorp Sandviken, Stora vik
Lindberg by o. sn Klåback holme Kärrsgården gd Sidden dalsträckning
Lindberg by Klåback holme Kärrsgården gd Sidorna klippor
Lindberg by Klåbak Saknas Ladugården ä. namn på Lindhov Sillahallen udde
Lindberg by Klåback holme Ladugården, se Lindhov Saknas Sillahallen Saknas
Lindberg by Klåback skär Lantmätarens gd Skanebjär berg
Lindberg by och sn Klåback fyrtorn Larsa hmd Skaneberg berg
Lindberg by o. sn Klåback ö Larsa hmd Skanebjär berg (kal klippa)
Lindberg by o. sn Klåback ö Larsa lht Skitareskär skär
Lindberg by Klåback holme Larsa gd Skorsteneudd udde
»Lindberrigh» Saknas Klåback ö /Se Lars-Börjes gd Skrivareklippan holme
Lindberg by Klåbacksfyr fyr Larsbörs hmd Skåneberg berg
Lindberg by Klåback holme /Se Larsegård gård i Tofta Skäret udde
Lindberg by Klöfwehamn Saknas Larsegård gd Skäret udde
Lindberg by Klöven udde Lassabacka lhtr Småbroar broar
Lindberg by Klöfwen ö Lassatorpet torp Sommarbryggan landningsplats
Lindberg by Klöven udde Lillehall torp Sorevet Saknas
Lindberg by Klöfwerön Saknas Lillehall lht Stenskär skär
Lindberg by Klöfwerö ö Lindalstorp Saknas Stenskär skär
Lindberg by /Se *Kneple hall berg Lindberg Saknas Stenskär = Balgö Stenskär Saknas
Lindhov gods /Se Koggavik vik Lindberg Saknas Stora näs udde
Lindhov gd /Se Kohagen ägomark Lindberg Saknas Stora näs udde
Lunnagård gd Kokullen berg Lindberg by Store både både
?Lindbergs sn Saknas *Korskulle berg Lindberg by Store både skär
?Martofte gd *Kohallen berg Lindberg Lämpegården, se 1 Lindberg Saknas Store både skär
Mossarp by Krabbe-wijken Saknas Lindberg Lämpegården, se 12 Lindberg Saknas Storerör udde
Måsarp by *Kraga holme Lindberg Prästgård, se 3 Lindberg Saknas Storerörsudd del av Storerör
Mossarp by Kroksberg berg Lindelunds gd Stortofter plats för det gamla Varberg
Mossarp by Krunoreknall berg Lindhov säteri Stortofter platsen för Nyby
Mossarp by Kråkan, N. holmar Lindhov säteri Stortofter lyckor
Mossarp by Kråkan, N. o. S. holmar Lindmanstorp avs. Svämmehöljan »håla»
Mossarp by Norra Kråkan Saknas Lunda hmd Särskulle höjd
Mossarp by Kråkan Nordre ö Lunda lht Södra åsen berg
Mossarp by Kråkan, Nordre skär Lunden avs. Söndre både skär
Måsarp by Kråkan Sönnre ö Lunnagården hmd Sönnerklippor? Saknas
»Moserup» Saknas *Kråkarps Berg berg Lunnagården gd Sönnerklipper Saknas
Måsarp by Kråkebäcken bäck Långesig hmd Sörskullen höjd
Måsarp by Kråkebäcken bäck Långesig försv. lht Sörskullen kulle
Måsarp by Kråkhallarna öar Långesig lht Tippefoten skär
Måsarp by Kråkehallarna skär Lämpegården gård i Lindberg Tippefoten skär
Måsarp by *Krökebro bro Lämpegården gdr Tippefoten skär
Måsarp by Kullabacken berg Magnusa hmd Tippeskärsudd udde (tidvis skär)
Måsarp gd /Se Kufulfva Kullen Saknas Magnusa gd Toftaå å
*Munkekvarn Saknas *Kvarndammen damm Mallkvistas hmd Tofta ås berg
*Munkekyrkan Saknas *Kvarnakullen berg Mallkvistas gd Tofta ås höjd
Måsarp by *Kuiberget berg Mansegård gd Toftaås ås
Nedre Mölle gd *Kviberget berg Markusa hmd Torpafjorden fjord
Nedre Mölla gd, kvarn *Kuibergsmåsse mosse Markusa gd Torvik vik
Nedre mölla kvarn Kålskär ö Mimses hmd Trelleboll(skulle) hage
Nedre Mölla gd Kålskär skär Mimses lht Trälsberg berg
Nedramölla gd *Kålåsen berg Mossarp Saknas Trälviken, Lilla vik
Nedramölla gd *Kårafjorden fjord Mossarp by Trälviken, Stora vik
Nyby förr stad Kårehögen fornlämning Mossarp by Trälviken, Lilla o. Stora vikar
Nyby, se Nyvarberg förr stad Källebjär höjd Munkatorpet torp Trättevik vik
Nybølle Mølle kvarn *Kjellmossefloe sankm. Munkatorpet lht Trönningeberg berg
Nyvarberg förr stad /Se Kärrafjorden havsvik Månsa hmd Trönningebjär berg
Nyvarberg f. stad Kärrgårdsmossen mosse (f.d. sjö) Månsa hmd Tångabjär berg
Ny Wardhbergh Saknas Landgropen bäck Månsegård hmd Tångaberg berg
Nyvarberg förr stad *Lasseganet farled Måsarp, se 1-4 Mossarp Saknas Tärneskär skär
Nyvarberg f. stad *Leakullen berg Måsarp by Tärneskär skär
Varberg stad Lessegapet farled Måsarp, se Mossarp Saknas Tärneskär holme
Nyvarberg förr stad, hg Lessegapet farled Mölletorpet torp Uddaklippan udde
Nyvarberg förr stad Lessegapet farled Mölletorpet lht Udden udde
Nyvarberg f. stad, hg Lessegapet sund Nedramölla gd Vadskär skär
Nyvarberg förr stad, hg Lilla näs näs Nedramölla gd Varberg, Gamla berg
Nyvarberg förr stad Lilla Näs Gubben berg Nedregård hmd Varberg, Gamla berg
Nyvarberg f. stad, hg Lilla Näs wijk Saknas Nedregård gd Varberg, Gamla berg
Nyvarberg f. stad, hg Lille både ö Nilsa hmd Varberg, Nya Saknas
Ny-Varberg f. stad, gd Lille både skär Nilsa hmd Varberg berg
Nyvarberg förr stad, hg *Lille ö Saknas Nilsa lht Vinbärsviken vik
Ny-Warberg stad *Lillån å Norra näs = Trönningenäs by Vinnbärsviken vik
*Ny-Varberg medeltida stad Lillö ö Näs by Vårdabjär höjd
Ny Varberg el. Nyby f. stad *Lindhovsvägen väg Näs by Vårdaberg berg
Nyvarberg f. stad, hg Lommamossen mosse (sjö) Nästabjär lht Ängsjön sjö
Nyvarberg förr stad, hg Lommatången halvö Olas hmd Örnen plats vid strand
Ny-Warberg stad *Lumpebacken berg Olas gd  
Ny-Warberg förr stad Långarev strandparti (udde) Pears hmd  
Ny-Varberg förr stad *Långåsen berg Pers-Larsa hmd  
»Nyby» förr stad *Lästen halvö Pers-Larsa gd  
Nyvarberg f. stad *Lästen halvö eller bergknalle Pilagården hmd  
Varberg Saknas Lästen del av udde Pilagården gd  
Nyvarberg förr stad, hg *Löppemåse Saknas Prekens gård  
*Nyvarberg medeltida stad, hg Mellanudden udde Prästas gård i Gunnestorp  
Ny Varberg el. Nyby f. stad Mellomudden udde Prästas gd  
(Ny-Wardhbergh) Saknas *Millanbergen berg Prästgården gård i Lindberg  
Nyvarberg f. stad, gd Mjölkebacken vik Prästgården gd  
Nyvarberg f. stad, gd Morafsen vik Puschatorpet torp  
Ny-Varberg f. stad, hgd Morasen udde Påls hmd  
Nyvarberg förr stad, hg *Mossaberg berg Påls gd  
Nyvarberg förr stad, hgd Munkån å Ryssaregården hmd  
Nyvarberg förr stad, hg Munkån å Rysseregården gd  
Nyvarberg förr stad, hgd Myrekulle berg Siers gd  
*Nyvarberg medeltida stad, hg Månglebjär höjd Siers gd  
Ny Varberg el. Nyby f. stad *Mölnekullen berg Siken gård  
Nyvarberg Saknas *Namnlöse Berget strandmark Siris gård i Berg  
*Nyvarberg medeltida stad *Namnlöse måse strandmark Saknas hmd  
Nyvarberg f. stad, hg Nola rös höjd med fornlämningar Siris gård  
Nyvarberg f. stad, hg *Norebacken o. Attaberg berg Skanebjär lht  
Nyvarberg förr stad, hg *Bron, Norra bro Skintelid lht  
Ny Varberg el. Nyby f. stad *Norra gatan gata Skintelid lht  
Varberg, Ny- stad Norra Näs bergsnäs Skräddaregården hmd  
Nyvarberg förr stad *Näs halvö Smedas hmd  
Nyvarberg f. stad, hg *Näs udde Smedas gd  
Varberg, Ny- f. stad Näs, St. o. L. uddar Smedens stuga  
Nyvarberg förr stad Näsboudd udde Snickaregården hmd  
Nya Varberg eller Nyby Saknas Näsboudd udde Snickaregården gd  
Nya Varberg eller Nyby Saknas Ornakärr sank mark Snippen hmd  
Nya Varberg eller Nyby Saknas *Pallens lid berg Snippen lht  
Ny Varberg el. Nyby f. stad Pigepatten höjd med fornlämningar på Spelemans hmd  
Varberg, Nya el. Nyby Saknas *Prästvägen väg Spelemans gd  
*Nyvarberg medeltida stad Rottemossen mosse (f.d. sjö) Spelens gård  
Varberg, Ny- f. befäst ort Rya siö Saknas Speles hmd  
Nya Varberg Saknas Rya siö sjö Speles gd  
Nya Varberg Saknas Ryasjö sjö Stickorna? hmd  
Nya Varberg Saknas Stora Ryner berg Stickorna? hmd  
Nya Varberg Saknas *Rålidssten råm. Stickornas? gd  
Nya Varberg Saknas *Rålidssten råm. Storagården gård i Lindberg  
Nyvarberg f. stad *Råppekärr Saknas Storagården gård i Lindberg  
Varberg st *Råfwehall berg Store hall torp  
Varberg st Rävhalla berg Storehall lht  
Varberg st Rävnabben udde Store mosse torp  
Varberg st *Röräng äng Store mosse lht  
Varberg st Röskiten ö Stämmens torp  
Varberg st Sadeln holme Stämmetorpet gd  
Varberg st. Sadeln holme Stötas hmd  
Varberg st. Sadeln skär Stötas gård  
Varberg, Ny- stad Sadeln ö Stötas gd  
Varberg, Ny- stad Sadeln ö Svens hmd  
Nyvarberg f. stad, hg Sadeln holme Svens hmd  
Varberg st. Sadeln holme Svens hmd  
Ny Vardhberg stad Sadeln ö Svens gd  
Nyvarberg f. stad, hg Sadeln ö Svens lht  
Nyvarberg f. stad, hg Sadeln holme Svens gd  
Nyvarberg f. stad, hg Sadeln ö Svens lht  
Varberg, Ny- f. stad Sadeln ö Svensgård hmd  
Varberg stad Salen, se Sadeln ö Svensgård gd  
Ny-Varberg förr stad *Salskär holmar Sven-Nilsa = Svensgård bebyggelse  
Ny Varberg el. Nyby f. stad *Salskär holme (ev. holmar) Svenstorp by  
Nyvarberg Saknas *Salskär holme Svenstorp by  
»Nybye» Saknas Salskär eller Säfwen Saknas Södra led torp  
Nyby Saknas Sandkullen berg Sönnerbo-Bengtsa lht  
Varberg, Ny- f. stad Sandviken, Stora vik Sönnerbogården hmd  
Ny-Varberg förr stad Sars kulle kulle Sönnerbogården gd  
Ny-Varberg förr stad Sidden Saknas Tofta by  
Ny-Varberg Saknas Sidorna ö Tofta by  
Näs, se Trönningenäs by Sillehallarne berg Tofta by  
?Pillegaard gd Sillahallen udde Tores? hmd  
Pilagården by Silleballsvik Saknas Tores? gd  
Pilegård gd *Sille wiken Saknas Torsegården hmd  
Pilagården bebyggelse Skaneberg berg Torsegården gd  
»Pillegaardt» Saknas Skanebjär berg Torses hmd  
»Pillegaartt» Saknas Skatebäcken bäck Torses gd  
Pilagården bebyggelse Skatebäcken bäck Trulsa hmd  
Prästgården prästgård Skorsteneudd udde Trulsa lht  
Sankt Jörgens kapell förr kapell /Se Skäret udde Trälsbjär gd  
»Sankt Jörgens kapell förr kapell Skärsviken vik Trönninge by  
Storagården gd *Småkullsdalarne berg Trönninge by  
Svenstorp by Sommarbryggan landningsplats Trönningenäs by  
Svenstorp by Spångarebäcken bäck Trönningenäs by  
Svenstorp by Stallsåsarne berg Saknas hmd  
Svenstorp by Stallsås ås Tuvorna! lht  
Svenstorp by Stenavagnen äng Tygaberntsa hmd  
Svenstorp by Stenskär ö Tygagården gd  
Svenstorp by Stora Näs bergsn. Tygens, se Tygagården Saknas  
Svenstorp by Stora näs näs Tykagården gård i Gunnestorp  
Svenstorp by Store både ö Tången hmd  
Svenstorp by Store både skär Tången gd  
Svenstorp Saknas Store mosse åkrar? Udda gård  
Svenstorp by Storerör halvö Uddarna hmd  
?Svenstorp by Store rör höjd med fornlämningar Uddarna lht  
Svenstorp by *Sura Kärr kärr Ulvabjär lht  
Svenstorp by Svartebäck bäck Vallmarkens = Lantmätarens Saknas  
Svenstorp by *Svartehallar berg Vid vägen hmd  
Svenstorp by Swarteskär ö Vid vägen hmd  
Svenstorp Saknas *Svinhus Kullen berg Vid vägen lht  
Svenstorp by Svämmehöljan håla /Se Visper hmd  
Svenstorp by *Sälön holme Visper lht  
?Svenstorp gd Sälön, se Sadeln ö Västerlyckan hmd  
Svenstorp by Sälöön, se Sadeln ö Västlyckan lht  
?Svenstorp by *Bron, Södra bro Åsbergstorp avs.  
Svenstorp by Södra Kullarne berg Ängen hmd  
?Svenstorp by Södra Näs bergsnäs Ängen lht  
?Svenstorp gd Tagemosse Kullar berg Änghagen hmd  
?Svenstorp by Tippefoten ö Änghagen gd  
?Svenstorp by Tippefoten skär Östra led torp  
Svenstorp by Tippeskärsudd udde Övergård hmd  
Svenstorp by *Tjällsmosse Kullar berg Övregård gd  
Svenstorp by Tofta ås berg    
Svenstorp by Toftaås ås    
Svenstorp by Toppe Berg berg    
Svenstorp by *Toppeberg berg    
Svenstorp by Toppeberget berg    
Svenstorp by *Toppelid o. Rynersbacke berg    
»Suendstrup» Saknas Toppemossen mosse    
Svenstorp by Torpafjorden vik    
Svenstorp by Torpafjorden fjord /Se    
Svenstorp by Torvik vik    
Svenstorp by *Tresberg berg    
Svenstorp by Trillsberg berg    
Svenstorp by Trälviken, St. o. L. vikar    
Svenstorp by Stora Trällewijk Saknas    
Svenstorp by Lilla Trällewijk Saknas    
Svenstorp Saknas /Se Trälviken, Stora och Lilla vikar    
Tofta by Trönningeberg berg    
Tofta by Trönningeberg berg o triangelpunkt    
Tofta by Trönningebjär berg med triangelpunkt och fornlämningar    
Tofta by Trönningenäs samh.    
Tofta by Trönningenäs halvö    
Tofta by Trönningenäs berg o triangelpunkt    
Tofta by Trönninge ell. Lindbergs åh Saknas    
Tofta by Tågmossen mosse    
Tofta by Tångudden udde    
Tofta by Tärneskär ö    
Tofta by Tärneskär skär    
Tofta by Ulvaberget berg    
Tofta by Ulvaberget berg    
Tofta by *Ulfsmåse Saknas    
Tofta by *Vadekullen berg    
Tofta by Vadskär ö    
Tofta by Vadskär skär    
Tofta by Valkullen berg    
Tofta by Walwijken Saknas    
Tofta by Varberg berg    
Tofta by *Warberget berg    
Tofta by *Warberget berg    
Tofta by Varberg, Gamla berg    
Tofta by Varberg, Gamla bergig terräng med fornlämningar    
Tofta by Varberg berg /Se    
Tofta by *Warbergs måsse mosse    
?Tofta by *Warbergs slätt mark    
Tofta by *Varvet f.d. holme (numera udde)    
Tofta by Vinbärsviken vik    
Tofta by Vinterbryggan strandparti    
?Tofta by *Vitehallsberg berg    
Tofta by *Vitehallsmad kärr    
»Toffte» Saknas Vitekullsmossen mosse    
Tofta by Vrangebäck bäck    
Tofta by *Vrangebäcks krok bäckkrök?    
Tofta by Wårdberg Saknas    
Tofta by Wårdberg berg    
Tofta by Åkraberg berg med fornlämningar    
Tofta by Ålshall berg    
Tofta by Åttabron bro    
Tofta by Ängaviken vik    
Tofta by *Örnakullen - Påskakullar berg    
Tofta by /Se Örnkullen höjd    
Trönninge by *Örna måsen Saknas    
Trönninge Saknas Öströö halvö    
Trönninge Saknas      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
»Trönningh» Saknas      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by      
Trönninge by /Se      
Trönninge by /Se      
Trönninge by /Se      
Trönninge by /Se      
Trönningenäs förr sätesgård, nu by /Se      
Trönningenäs by      
Trönningenäs by      
Trönningenäs by      
Trönningenäs by      
Trönningenäs Saknas      
Trönningenäs by      
Trönningenäs by      
Trönningenäs by      
Trönningenäs Saknas      
Trönningenäs by      
Trönningenäs? Saknas      
Trönningenäs by      
Trönningenäs by      
?Trönningenäs Saknas      
Trönningenäs by      
Trönningenäs by      
Trönningenäs by      
Näs = ?Trönningenäs? Saknas      
Näs = ?Trönningenäs Saknas      
Trönningenäs by      
Näs = ?Trönningenäs Saknas      
Näs = ?Trönningenäs Saknas      
Trönningenäs by      
Varberg, Nya, se Nyvarberg förr stad, hg      
Øergvergaard gd      
*Øerqvergaard Saknas      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.