ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rolfstorps socken : Himle härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 543 Naturnamn : 242 Bebyggelsenamn : 186 Naturnamn : 97
»Rola» sn *Abahatt råsten Rolfstorp sn Asjön sjö
Rolfstorp sn /Se *Abakjärr Saknas Rolfstorp sn Asjön sjö
?Rolfstorp sn Annaresjön sjö Rolfstorps sn sn Asjön sjö
Rolfstorp sn Aasiön sjö Rolfstorp sn Borgbacken Saknas
Rolfstorp sn Aa-siön Saknas Rolfstorp sn Bråtstockarna berg
Rolstrupp Saknas Asjö Saknas Rolfstorp sn Bökåsen bergås
Rolfstorp sn Aa sjön sjö Rolfstorp sn Böstesbjär berg
Rolfstorp sn Asjön, Stora och Lilla sjöar Rolfstorp sn Bösteberg berg
Rolfstorp sn Asjön, Lilla sjö Rolfstorp sn Böstesbjär berg
Rolfstorp sn Asjön, Lilla Saknas Rolfstorp sn Egekullen kulle
Rolfstorp sn Lilla Asjö Saknas Aleslöf nr 1, Gunne Larsg. bebyggelse Ekekullen lund
Rolfstorp sn Asjön, Lilla sjö Aleslöf nr 2, Håkan Andersg. bebyggelse Entasjön sjö
Rolfstorp sn Björkaxemossarna mossar Aleslöv by Fresjö(?) sjö
Rolfstorp sn Blanskiärr sjö Aleslöv by Guldkläppen stenrör
Rolfstorp sn Blanskiärr Saknas Amaderna lht Gullkläppen stenrös
Rolfstorp sn *Blomskiärr sjö Amalyckan lht Haksjö sjö
Rolfstorp sn *Blomskiärr vatten Attas gd Haksjön sjö
Rolfstorp sn *Bock-Kullen berg råm Backagården gd Himla ån å
Rolfstorp sn Borgbacken backe Bastens gd Himmelsbjär berg
Rolfstorp sn /Se Borgbacken backe /Se Bocksten lht Himmelsberg berg
Rolfstorp sn /Se Borrås skog Bondagården gd Himmelsbjär berg
Rolfstorp sn /Se Bruakullen kulle Bredavad stuga Horsabäcken bäck
Rolfstorp sn /Se Brådenäs Saknas Bringsta t Horsabäcken bäck
Aleslöv gd Brådanäs Saknas Bråtastock torp Horsåsen ås o hmd
Aleslöv by Bösteberg berg o triangelpunkt Bråtastocka försv. torp Hovgårds Egekulle höjd
Aleslöv by Böstesberg berg med triangelpunkt Bråtås gd Hovgårdsån å
Aleslöv by Dalarör fornlämning, höjd Bråtås nr 1, Anders Svensg. bebyggelse Hovgårdsåsen ås
Aleslöv by *Dÿhollmen kärr äng Bråtås gd Hålabäcken bäck?
Aleslöv by Ekekullen lund Bränna avs. Hålabäcken bäck
Aleslöv by *Fläckemåsse Saknas Brännhult gd Hålabäcken bäck
Aleslöv by Fläckamossen mosse Brännhult nr 1, Eskil Larsgård bebyggelse Iglasjön sjö
Aleslöv by Gamlaån å Brännhult gd Iglasjön sjö
Aleslöv by Gammel-Gunnars kulle kulle Buskäng lht Kleva berg
Aleslöv by *Getastigs Berget berg Djurarp gd Kleven berg
Aleslöv by *Gräfwingemåse Saknas Djurarp nr 1, Erik Nilsg. bebyggelse Knallaberg berg
Aleslöv by Guldkläppen Saknas Djurarp gd Knallaberg = Knallaås berg
»Alleslöff» Saknas Gunnila måsen Saknas Enet gd Knallaås berg
Aleslöv by Gunnila måsen Saknas Fiskestättan torp Kroksjön sjö
Aleslöv by Hagsiön Saknas Flacket lht Kroksjö sjö
Aleslöv by Hagsiön sjö Flathult gd Kronåsen bergås
Aleslöv by *Hagsiön sjö Flähult lht Kushultspung skog
Aleslöv by Haksjön sjö Fröjden lht Lillabjär berg
Aleslöv by Haksjön sjö Godas gd Lillaberg berg
Aleslöv gd /Se Himleån å Gässlösa gd Lilla Lund Saknas
Aleslöv by /Se Himleån å Gässlösa nr 1, Håkan Persg. bebyggelse Lillasjö sjö
Aleslöv gd /Se Himmelsberg berg Gässlösa gd Linnarpås höjd
Backagård gård i Skärte Himmelsberg berg Hafstorp by Linnebäcken bäck
Backagård gård i Skärte Himmelsberg berg Hafstorp by Linnebäcken bäck
Backagård gård i Skärtan Himmelsberget berg /Se Hafstorp nr 1, Sven Svensg. bebyggelse Linneskogen skog
»Backegaardtt» Saknas Holkamossen mosse Hafstorp nr 2, Börje Andersg. bebyggelse Linneskogen skog
Backagård gård i Skärtan Horsabäcken bäck Hafstorp nr 3, Lars Bengtsg. bebyggelse Lunnali Saknas
Backagård gård i Skärtan Horsabäcken bäck Haksered gd Madkärr kärr
Backagård gård i Skärtan Horsabäcken bäck Haksered by Mute ås bergås
Backagård gård i skärtan Horsabäcken bäck Haksered nr 1, Sven Jönsgård bebyggelse Muteås höjd
Backagård gård i Skärtan Horsabäcken bäck Haksered gd Mössekullen kulle
Backagård gård *Horsabäcksbron bro Hallagården gd Namnlösekulle höjd
Bocksten lht /Se Horsamossen mosse Hinnagården gd Obbhults ås bergås
Bocksten gd /Se Hofgårdsåen å Horsabäcken gd Rolfshög förr gravhög
Bråtås gd *Hulehall berg råm Horsåsen hmd o ås Rolfstorpsklev berg
Bråtås gd Hultet terräng Hovgård gd Rolfstorpa klev höjd
Bråtås gd Hunskullen bergform. Hofgård nr 1, Jöns Andersg. säteri bebyggelse Skirkällan källa
?Bråtås gd Hålabäcken bäck Hovgård säteri Skir(pe)lyckan åker?
Bråtås gd *Hålabäcksbron bro Hulegården gd Skårvägen väg
Bråtås gd *Hålkemåsse Saknas Hyttan lht Stensjöarna sjöar
Bråtås gd *Håobäcken bibäck Jämmerdalen lht Norra Stensjön sjö
Bråtås gd *Hårsakiärr mosse Kalvhagen lht Södra Stensjön sjö
Brännhult gd *Hårsakärret kärr Kaspers gd Stenån biflod
Brännhult gd Högberget Saknas Klickarna lht Stenån å
Brännhult gd Ilasjö måse Saknas Knalla gd Storabjär berg
Brännhult gd Iglasjömossen mosse Knallaberg gd Storabjär berg
Brännhult gd Ila sjöen Saknas Knutsböke gd Storaberg berg
Brännhult gd Ila sjön Saknas Knutsböke nr 1, Bengt Andersg. bebyggelse Stämmet berg
Brännhult gd Ila sjön Saknas Knutsböke gd Stämmet berg
Brännhult gd Iglasjön sjö Koppas torp Svarten sjö
Brännhult gd Iglasjön sjö Kullagården gd Svarten sjö
Brännhult gd Iglasjön sjö /Se Kushult gd Tingåsapung skog
Brännhult gd Ivars kulle bergstopp Kushult nr 1, Lars Jönsgård bebyggelse Tingåsatuva berg
Brännhult gd Kallsiön Saknas Kushult gd Tingåsatuva bergås
Brännhult gd Kallsiön sjö Kushultapung försv. torp Valahult skog
Brännhult gd Kalvsjön sjö Kåsen gd? Valasjön sjö
Brännhult by Kalvsjön sjö Landbonas gd Valasjö, Hvala sjön sjö
Brännhult gd Klakiärrså å Linnarp by Valasjö sjö
Brännhult gd Klakiärrså Saknas Linnarp nr 1, Sven Andersg. bebyggelse Valkensberg berg
Brännhult gd *Klatkärs å Saknas Linnarp nr 2, Olof Götharsg. bebyggelse Varmanshuvud berg
Brännhult gd *Klinge-måsse mosse Linnarp nr 3, Börje Svensg. bebyggelse Vånghalla vägbacke
Brännhult gd *Klovesten sten och gränsmärke Linnarp by Yasjöhult berg
Brännhult gd *Klubbamad Saknas Lyserna lht Yasjön sjö
»Bregneholdtt» Saknas *Klövesten gränssten Lönerna ?förr gd Ya sjön sjö
Brännhult gd *Klövesten gränssten Mellomgården gd Yasjön sjö
Brännhult gd Knallaberg berg Mute Saknas Åsen bergås
Brännhult gd Krokmossen sjö Mute Saknas Älingasjön sjö
Brännhult gd Kroksiön sjö Mute by Äntasjön sjö
Brännhult gd Kroksiön sjö Mute by Äntasjön sjö
Brännhult gd Kroksjön Saknas Mute by Äntasjön sjö
Brännhult gd Kroksjö sjö Mutan nr 1, Anders Jönsg. bebyggelse Örabäcken bäck
Brännhult gd /Se Kroksjö sjö Mutan nr 2, Börta Andersg. bebyggelse Öradbäcken bäck
*Degnne gaarden f. klockaregård Kroksjön sjö Mutan nr 3, Eskil Larsgård bebyggelse Öradkärr sjö
Djurarp gd *Kroksiöwadh råsten Mutan nr 4, Lars Persgård bebyggelse  
Djurarp gd *Kronåsen skog Mutan nr 5, Esbjörn Svensg. bebyggelse  
Djurarp gd *höga Kronås Klippa råm. Mutan nr 6, Måns Andersg. bebyggelse  
Djurarp gd Krunåsen ås Mutan nr 7, Asmund Månsg. bebyggelse  
Djurarp gd Kushultspung skog Mutan nr 8, Anders Persg. bebyggelse  
Djurarp gd Kvarna-kärr Saknas Mutan nr 9, Nils Olsgård bebyggelse  
Djurarp gd *Kwarnmåsse Saknas Mutan nr 10, Per Andersg. bebyggelse  
»Dirop» Saknas Kvigeberget berg Mutan nr 11, Hinnagård Olof Svensgård bebyggelse  
Djurarp gd *Kyrkbron bro Mössekullen lht  
Djurarp gd *Kyrkkullen kulle Nyhagen lht  
Djurarp gd *Kyrkvägen väg Obbhult gd  
Djurarp gd Kållkärrs hall höjd Obbhult nr 1, Sven Jönsg. bebyggelse  
Djurarp gd Lillasiö måse Saknas Obbhult gd  
Djurarp gd Lillasiö måse Saknas Omtanken avs.  
Gässlösa gd Lille Lund, Lilla Lund offerlund Ondevrå lht  
Gässlösa gd Lillesiö Saknas Pussen gd  
Gässlösa gd Lillesiö Saknas Rampan gd  
Gässlösa by *Lill sjö sjö Rolfstorp nr 1, Mårten Persg. bebyggelse  
Gässlösa by Lille sjön sjö Rolfstorp nr 2, Anders Svensg. bebyggelse  
Gässlösa gård Lillsjön sjö Rolfstorp nr 3, Sven Nilsgård bebyggelse  
Gässlösa gd Linnarpås ås Rolfstorp nr 4, Lars Jönsgård bebyggelse  
?Gässlösa gd Linnebecken bäck Rolfstorp nr 5, Gunne Nilsg. bebyggelse  
Gässlösa gd Linnebäcken bäck Rolfstorp nr 6, Jöns Trulsg. bebyggelse  
Gässlösa gd *Linnesjö måsse mosse Rolfstorp nr 7, Sven Eriksgård bebyggelse  
?Gässlösa gd Linneskogen skog Rolfstorp nr 8, Nils Klockaresg. bebyggelse  
Gässlösa gd Linsjön sjö Rolfstorp nr 9, Asmund Olsg. bebyggelse  
Gässlösa gd Linsjön sjö Rolfstorp nr 10, Björn Andersg. bebyggelse  
Gässlösa gd Ljungmossen mosse Rolfstorp by  
Gässlösa gd Lunnali Saknas Ryen gd  
Gässlösa gd Lunnelid löväng /Se Ryen Saknas  
Gässlösa gd Långakärr kärr Ryen nr 1, Olof Bonasg. bebyggelse  
Gässlösa gd /Se Långeberg berg Ryen Saknas  
Gässlösa gd /Se Långebrokanalen kanal Råmossen torp  
Gässlösa gd /Se Mute ås berg Skattagården gd  
Gödesås se Spekås Saknas Möe grav lokalitet Skäftesbacke försv. torp  
Hafstorp by Yttra nabbe udde Skärtan by  
Hafstorp by Namnlösekulle ättehög Skärte Saknas  
Havstorp by *Ongsjön sjö Skärte Saknas  
Havstorp by Ongsjön, se Yasjön sjö Skärte by  
?Havstorp by *Prästbro bro Skärte by  
Hafstorp by *Prästbron bro Skärtan nr 1, Torsebäcks-Kvarn, Arvid Ingemarksg. bebyggelse  
Hafstorp by *Prästvägen väg Skärtan nr 2, Backagård Börje Börjesg. bebyggelse  
»Haffüidstmyr» Saknas Pungen udde Skärtan nr 3, Hallagård, Hans Olsgård bebyggelse  
Hafstorp by *Ramla Klint råsten Skärtan nr 4, Börje Helgesg. bebyggelse  
Hafstorp by *Rampemåsen Saknas Skärtan nr 5, Lars Svensg. bebyggelse  
Havstorp by *Rampemåsen Saknas Skärtan nr 6, Anders Bengtsg. bebyggelse  
Hafstorp by Ranahögen höjd Skärtan nr 7, Olof Andersg. bebyggelse  
Hafstorp by Rolfshög förstörd gravhög Skärtan nr 8, Lars Hansg. bebyggelse  
Hafstorp by Rolfshög höjd Skärtan nr 9, Erik Olsgård bebyggelse  
Hafstorp by Rolfstorpsklef berg Slätten torp  
Hafstorp by Rolfstorpa klev bergsparti Smedas gd  
Hafstorp by Runekiärr lacus sjö Spekås gd  
Haksered by Runekiärr Lacus Saknas Spekås nr 1, Jöns Olsgård bebyggelse  
Haksered gd Runekiärr sjö Spekås gd  
Haksered gd Runekiärr sjö Spelens gd  
Haksered gd Rysskärrshagen ägomark Stenaljung gd  
Haxered gd Ruekärrssjön sjö Stenaljung nr 1, Lars Helgesgård bebyggelse  
Haxered gd Rysskärrssjön sjö Stenaljung gd  
Haxered gd Råakärr kärr Stenbergshulten försv. torp  
Haxered gd *Rådmåsen Saknas Stenkärra försv. torp  
Haxered gd *Rådmåsen Saknas Stensared by  
Haxered gd *Räfstens Kärr råm Stensared by  
Haxered gd *Sandvadsbron bro Stensared nr 1, Lars Eskilsg. bebyggelse  
Haxered gd ?skirkällan källa Stensared nr 2, Sven Andersg. bebyggelse  
Hallagården gård i Särte Skirpelyckan [el.] Skirlyckan Saknas Stensared by  
?Hallagården gd Skräppekiärr vatten Stenstorp by  
Hallagården gd Skräppekiär Lacus Saknas Stenstorp nr 1, Lars Bonasgård bebyggelse  
Hallagård gård i Skärtan Skräppekiärr sjö Stenstorp nr 2, Lars Olsgård bebyggelse  
»Haldegaardtt» Saknas Skräppekärn vatten Stenstorp by  
Hallagård gård i Skärtan Skräppekärrssjön sjö Timmerkullen lht  
Hallagård gård i Skärtan Skräppekärrssjön sjö Tingås gd  
Hallagård gård i Skärtan Skårvägen väg Tingås nr 1, Sven Torsgård bebyggelse  
Hallagård gård i Skärtan Stensjön, N. o. S. sjöar Tingås gd  
Hallagård gård i Skärtan Stensjön, Norra sjö Tokulla lht  
Hallagård gård i Skärtan Stensjön sjö Torsbäck gd  
Hallagård gård i Skärte Stensjön sjö Trekanten lht  
Hallagård gård i Skärte Stensjön, Norra och Södra sjöar Ugglarp by  
Hinnagård gård i Mute Stenån å Ugglarp nr 1, Anders Olsgård bebyggelse  
Hinnagård gd Stenån å Ugglarp nr 2, Nils Andersg. bebyggelse  
Hinnagård gård i Mutan Stenån å Ugglarp nr 3, Erik Andersg. bebyggelse  
Hinnagård gård i Mutan Stenåsen ås Ugglarp by  
Hinnagård gård i Mute *Store måse Saknas Varmanshuvud torp  
Hinnagård gård i Mutan Storemossen mosse Vasen lhtr  
»Hindegaardt» Saknas Storemossen mosse Vånghalla ställen  
Hinnagård gård i Mutan Ståbjär berg Åkulla by  
Hinnagård gård i Mutan Stämmet berg Åkulla nr 1, Bengt Eriksg. bebyggelse  
Hinnagård gård i Mutan Sunnerskogen höjd Åkulla bebyggelse  
Hinnagård gård i Mutan Svartemossen sjö Åkulla by  
Hinnagård gård i Mutan Svarten gränssjö Ödgården gd  
Hinnagård gård i Mutan Svarten sjö    
Hobboltt se Obbhult gd Svarten sjö /Se    
Hovgård säteri Svartens ö ö    
Hovgård gd *Svarthallen berg?    
Hovgård gd *Svarthalls klippa råm    
Hovgård gd Svennesjö sjö    
Hovgård gd Svennesjön sjö    
Hovgård gd Svennesjön sjö    
Hovgård gd Svinamossen mosse    
Hovgård gd *Hagen Tinghall hage    
Hovgård gd Tinghall skogsmark    
Hovgård gd Torstorpa Åå å    
Hovgård gd Torvsjön, Lilla sjö    
Hovgård gd Torvsjön, Stora sjö    
Hovgård gd Torvsjön, Stora och Lilla sjöar    
Hovgård gd Valasjön sjö /Se    
Hovgård gd Varmanshuvud berg    
Hovgård gd *Varmanshuvudsvägen väg    
Hovgård gd *Yasjöhult? skog?    
Hovgård gd Yasjön sjö    
Hovgård gd Yasjön sjö    
Hovgård gd Yasiön sjö    
Hovgård gd Ya sjön Saknas    
Hovgård gd Ya sjön Saknas    
Hovgård gd Ya sjön Saknas    
Hovgård gd /Se Ya sjön sjö    
Hovgården gd /Se Yasjön sjö    
Huboltt se Obbhult Saknas Yasiö ö Saknas    
Hyttan lht /Se Yasjö ö, *Öijasiö öh Saknas    
Knutsböke gd Yasiö-ö, Ö. Saknas    
?Knutsböke gd Yxnamossen mosse    
Knutsböke gd *Åsarna berg    
Knutsböke gd *Älinge Kjärr Saknas    
Knutsböke gd *Älingekiärrmåse Saknas    
Knutsböke gd *Älingekiärmåse mosse    
»Knudzsböegh» Saknas *Älinge Kiärr sjö Saknas    
Knutsböke gd *Älingskiärr sjö    
Knutsböke gd Älingasjön sjö    
Knutsböke gd Älingasjön sjö /Se    
Knutsböke gd Ämptasiön sjö    
Knutsböke gd *Äntasiön sjö    
Knutsböke gd Äntasjön sjö    
Kushult gd Ämpta-siön Saknas    
Kushult by Änta-siön Saknas    
Kushult by Ämta-sjö Saknas    
Kushult gd Änta sjön Saknas    
Kushult by Äntasjön sjö    
»Kusoltt» Saknas Äskåsen ås    
Kushult gd Ökulan bergstopp    
Kushult by Örabecken bäck    
Kushult by Öraberg berg    
Kushult by Örabäcken bäck    
Kushult by Örabäcken bäck    
Kushult by *Örabäcksbron bro    
Kushult gd:ar /Se Örakärr sjö    
Kyrkan kyrka Örakärr sjö    
Lindorp se Linnarp by      
Linnarp by      
Linnarp by      
Linnarp by      
Linnarp by      
Linnarp by      
Linnarp by      
Linnarp by      
Linnarp by      
Linnarp by      
Linnarp by      
Linnarp by      
Linnarp by      
Linnarp by      
Linnarp by      
»Lindrup» Saknas      
Linnarp by      
Linnarp by      
Linnarp by      
Linnarp by      
Linnarp by      
Linnarp by      
Linnarp by      
Lund, Lille gd? /Se      
Lunnali Saknas /Se      
Mudene, se Mutan by      
Mudene, se Mutan by      
Mutan by      
Mutan by      
Mute by      
Mute by      
Mutan by      
Mute by      
Mutan by      
Mute by      
Mutan by      
Mutan by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mutan by      
Mutan by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
Mute by      
»Mudenn» Saknas      
Mutan by      
Mutan by      
Mutan by      
Mutan by      
Mute by      
Mutan by      
Mutan by      
Mutan by      
Mutan by      
Mutan by      
Mutan by      
Mutan by      
Mutan by      
Mutan by      
Mutan by      
Mute by /Se      
Mute by /Se      
Mössekullen lht /Se      
Obbhult gd      
Obbhult gd      
Obbhult gd      
Obbhult gd      
Obbhult gd      
»Huboltt» Saknas      
Obbhult gd      
Obbhult gd      
Obbhult gd      
Obbhult gd      
Obbhult gd      
Obbhult hpl /Se      
Prästgården prästgård      
Rolfstorp by o sn      
Rolfstorp by      
Rolfstorp by      
Rolfstorp by o sn      
Rolfstorp by o sn      
Rolfstorp by o sn      
Rolfstorp by o. sn      
Rolfstorp by o. sn      
Rolfstorp by o. sn      
Rolfstorp by o. sn      
Rolfstorp by o. sn      
Rolfstorp by o. sn      
Rolfstorp by o. sn      
Rolfstorp by o. sn      
Rolfstorp by och sn      
Rolfstorp by o. sn      
Rolfstorp by o sn      
Rolfstorp by      
Rolfstorp by      
Rolfstorp by      
Rolfstorp by      
Rolfstorp by      
Rolfstorp by      
Rolfstorp by      
Rolfstorp by      
Rolfstorp by och sn      
Rolfstorp by      
»Rolstrup» Saknas      
Rolfstorp by      
Rolfstorp by      
Rolfstorp by      
Rolfstorp by      
Rolfstorp by      
Rolfstorp by      
Rolfstorp by /Se      
Ryen gd      
Ryen gd      
Ryen gd      
Ryen gd      
Ryen gd      
Ryen by      
»Ryen» Saknas      
»Ryenn» Saknas      
Ryen by      
Ryen by      
Ryen by      
Ryen by      
Ryen by      
Ryen by      
Sankt Mikaeliskyrkan kyrka      
?Skärte by      
Skärte by      
Skärtan by      
Skärtan by      
Skärte by      
Skärte by      
Skärte by      
Skärte by      
Skärte by      
Skärte by      
Skärte by      
Skärte by      
Skärte by      
Skärte by      
Skärte by      
Skärte by      
Skärte by      
Skärte by      
Skärte by      
Skärte by      
Skärte by      
Skärte by      
Skärte by      
Skärte by      
Skärtan by      
»Scherten» Saknas      
Skärtan by      
Skärtan by      
Skärtan by      
Skärtan by      
Skärtan by      
Skärtan by      
Skärtan by /Se      
Spekås Saknas      
Spekås Saknas      
Spekås Saknas      
Spekås Saknas      
Spekås gd      
Spekås gd      
Spekås gd      
Spekås gd      
Stenaljung gd      
Stenaljung gd      
Stenaljung gd      
Stenaljung gd      
Stenaljung gd      
Stenaljung gd      
Stenaljung gd      
Stensljung gd      
Stenaljung gd      
Stensared by      
Stensared by      
Stensared by      
Stensared by      
Stensared by      
Stensared by      
Stensared by      
Stensared by      
Stensared by      
Stensared by      
Stensared by      
Stensared by      
Stensered by      
Stensared by      
Stensared by      
Stensared by      
?Stensared by      
Stensared by      
Stensared by      
»Steensereedtt» Saknas      
Stensared by      
Stensared by      
Stensared by      
Stensared by      
Stensared by      
Stensared by /Se      
Stenstorp by      
Stenstorp by      
Stenstorp by      
Stenstorp by      
Stenstorp by      
Stenstorp by      
Stenstorp by      
Stenstorp by      
Stenstorp by      
Stenstorp by      
Stenstorp by      
Stenstorp by      
»Steenstrup» Saknas      
Stenstorp by      
Stenstorp by      
Stenstorp by      
Stenstorp by      
Stenstorp by      
Stenstorp by      
Stenstorp by      
Stenstorp by      
Storgården gd      
Tingås gd      
Tingås gd      
Tingås gd      
Tingås gd      
Tingås gd      
Tingås by      
»Tingaas» Saknas      
Tingås gd      
Tingås gd      
Tingås by      
Tingås gd      
Tingsås by      
Tingsås gd      
Torsbäck gd      
Torsebäck kvarn      
Torsebäck kvarn      
Torsebäcks kvarn gård i Skärte      
Torsebäcks kvarn bebyggelse      
Torsebäck gård i Skärtan      
Torsebäck gård i Skärtan      
Torsebäck gård i Skärtan      
Ugglarp gd      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
»Wglerup» Saknas      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Ugglarp by      
Åkulla by      
Åkulla by      
Åkulla by      
Åkulla by      
Åkulla by      
»Aakolle» Saknas      
Åkulla by      
Åkulla by      
Åkulla by      
Åkulla by      
Åkulla by      
Åkulla hpl /Se      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.