ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nösslinge socken : Himle härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 279 Naturnamn : 259 Bebyggelsenamn : 106 Naturnamn : 42
Nösslinge sn Abborrasjö(n) sjö Nösslinge sn Abborrasjön sjö
Nösslinge sn /Se Abborrasjön sjö Nösslinge sn Abborraån å
Nösslinge sn sn Abborrasjön sjö Abeshult nr 1, Gunne Svensg. bebyggelse Alsjön sjö
Nösslinge sn Abborrasjö sjö /Se Aleshult gd Akaresjön sjö
Nösslinge sn Aplanabben udde Berg nr 1, Gunne Nilsg. bebyggelse Asjön, Stora sjö
Nösslinge sn Akane Kärr vatten Berg gd Barken sjö
Nösslinge sn *Akane-kärr Saknas Berget lht Barken sjö
Nösslinge sn *Akankärrsåsen berg Björnsten nr 1, Ingemar Arfvidsg. bebyggelse Bockö ö
Nösslinge sn Akaresjön sjö Björnsten gd Bockö holme
Nösslinge sn Arsjön Saknas /Se Björris nr 1, Lars Olsgård gård Bokhultakärr sjö
Nösslinge sn Asjön, Stora och Lilla sjöar Björris gd Böttelekärr sjö
Nösslinge sn Asjön, Lilla sjö Bokeholmen, se 1,2 Bökeholmen Saknas Böttekärrssjön = Böttelekärr sjö
Nösslinge sn Asjön, Stora sjö Bokhult nr 1 Lars Håkansg. bebyggelse Flybäcken bäck
Nöslinge socken Asjön, Stora sjö Bokhult gd Furesjön sjö
Nösslinge sn /Se *Astæbiærgh gränsmärke /Se Borrås nr 1, Tore Nilsgård bebyggelse Furesjön sjö
Nösslinge sn /Se *Barka måsse Saknas Borrås gd Grumsberg berg
Nösslinge sn /Se Barkanäset näs Brädden Saknas Jällsjö, Gallsjö sjö
Nösslinge sn /Se Barken sjö Brädden nr 1, Björnegård bebyggelse Gällsjön sjö
Nösslinge sn /Se Barken sjö Brädden lht Hagaviken vik
»Ossholtt» Saknas Barken sjö Buarebacken lht Hakasjö sjö
Aleshult gd Barken sjö Bokeholmen nr 1, John Bengtsgård gård Hakasjön sjö
Aleshult gd Barken sjö Bokeholmen nr 2, Anders Tolfsgård gård Hultakärr sjö
»Aasholtt» Saknas Barken gränssjö Bökeholmen Saknas Hästhagen bergshöjd
»Asholt» Saknas Barken sjö Bökeholmen by Långasjö sjö
»Ascholt» Saknas Barken sjö Bökeholmen, Lilla gd Långasjön sjö
»Aassholtt» Saknas Barken sjö Bökeholmen, Stora gd Munlög tjärn
Aleshult gd Barken sjö /Se Böttelekärr rivet torp Munlögsjön sjö
»Eschholtt» Saknas Barken sjö /Se Böttås nr 1 Stora Björnsg. bebyggelse Mäsen sjö
Berg gd Barken sjö /Se Böttås nr 2, Erik Nilsg. bebyggelse Mäsen sjö
Berg gd Berga mossen Saknas Böttås by Mäsen sjö
Berg gd Bergamossen mosse Böttås, Lilla gd Stora Neden sjö
Berg gd Berget höjd Böttås Stora Saknas Neten, Stora sjö
Berg gd *Bergsvägen väg Böttås, Stora gd Ollered bro bro
Berg gd Bjökåsen berg Dalagärde nr 1, Anders Arvidsg. bebyggelse Pears vik vik
Berg gd Björkåsatjärnen sjö Dalagärde gd Skarsik sankmark
Berg gd Björkåsatjärn tjärn Damma Saknas Späcksjö sjö
Berg gd Björkön ö Damma utbruten lht Stugåsasjön sjö
Björnsten gd Björnåsen ås Damman Saknas Svarten sjö
Björnsten gd Bockö ö Damman Saknas Svarten sjö
Björnsten gd Bockön ö Dämmet kvarndamm o. såg Svartön holme
»Biörnnestien» Saknas Bockö ö Ekebjär rivet torp Trollasjön sjö
Björnsten gd *Lilla Bokhulta Kärr kärr Gatan försv. lht Trollasjön sjö
Björnsten gd Buare kärr kärr Grönemad avs.  
Björnsten gd *Buaremossen Saknas Grönevad Saknas  
Björnsten gd Buaremossen mosse Grönevad avs.  
Björnsten gd *Buare-åsen berg Gällarpslätten lht  
Björnsten gd Buareåsen ås Gällsered nr 1, Per Jönsgård bebyggelse  
Björris gd byrö ö /Se Gällsered Saknas  
Björris gd Bötte Kärr vatten Gällsered gd  
Björris gd *Bötte kärr Saknas Hagaslätten rivet torp  
Björris gd Böttekärrssjön sjö Hagen utlagt torp  
»Biörnneriis» Saknas Bötte kärrssjön sjö Harsås nr 1, Lars Olsgård bebyggelse  
Björris gd Böttåsa kärr kärr Harsås gd  
Björris gd Dala kiärn sjö Havrakull rivet torp  
Björris gd Dalatjärn sanktområde, f.d. tjärn Hulegård nr 1, Anders Bengtsg. bebyggelse  
Björris gd Dalatjärnen sjö Hulegård gd  
Björris gd Dalatjärn kärr Hulta nr 1, Anders Håkansg. bebyggelse  
Bokhult gd Dammssjön tjärn Hulta gd  
Bokhult gd Danmark holme Kokärr lht  
Bokhult gd Öen Dannemark ö Kronoparken krp.  
Bokhult gd Denge åå gränsmärke Kullen = Slamrekullen lht  
Bokhult gd *Denge å försv. namn på å Kullen försv. torp  
»Bögoltt» Saknas Djurö ö /Se Körshult nr 1, Lilla bebyggelse  
Bokhult gd Saknas riksgränsmärke Körshult nr 2, Stora bebyggelse  
Bokhult gd Saknas Saknas Körshult by  
Bokhult gd Saknas Saknas Körshult, Lilla gd  
Bokhult gd Djurö f. gränsmärke Körshult, Stora gd  
Bokhult gd Djurö ö Lyngen lht  
Borrås gd Djurö ö Mossahägnad Saknas  
Borrås gd Diur öö gränsmärke Mossahägnad gd  
Borrås gd Djurö ö Måsahägnad nr 1, Sven Persgård bebyggelse  
Borrås gd Djurö ö Mossen lht  
Borrås by Byur ö Mölnarp bebyggelse  
Borrås gd Byur eller Byuri, Biur gränsmärke Mölnarp gd  
Borrås gd *Dommooss försv. namn å gränsmärke Mörkhultet riven lht  
Borrås by Dommooss gränsmärke Nytorp utlagt torp  
Borrås by Ekeberg berg Nösslinge nr 1, Börje Börsg. bebyggelse  
Borrås gd *Emteoss gränsmärke Nösslinge nr 2, Nils Gunnarsg. bebyggelse  
Borrås gd *Emteoss gränsmärke Nösslinge by  
Borrås gd *Emteooss utlopp /Se Nösslinge, Lilla gd  
»Boraas» Saknas Flybäcken bäck Nösslinge, Stora gd  
Borrås gd Flybäcken bäck Nösslingehöjden nr 1, kronopark Saknas  
Borrås gd Flybäcken bäck Nösslingehöjden kronopark  
Borrås gd Flyn sank mark Ollered nr 1, Gunnesgård bebyggelse  
Borrås gd Fläsberg skogsområde Ollered gd  
Borrås gd Fläsviken vik Sirsahagen utlagt torp  
Borrås gd Funtaliden backe? /Se Skallefall gd  
»Bøglie» Saknas Furemossen mosse Skallefall nr 1, Lars Andersg. bebyggelse  
»Bøgelie» Saknas Furesjön sjö Skallafälle gd  
»Bögaas» Saknas Furesjön sjö Skallefall gd  
Bökeholm gd Furesjön sjö Skammahult gård  
Bökeholm gd Furumossen Saknas Skammerhult nr 1, Larsegård bebyggelse  
Bökeholmen by Furusjöberg berg Skammerhult gd  
Bokeholmen by Furusjön Saknas Skogen lht  
Bökeholmen by Furu sjön Saknas Slamrekullen lht  
Bökeholmen by *Furu sjön Saknas Småris nr 1, Olof Larsgård bebyggelse  
Bökeholmen by Furön ö Småris gd  
»Bögholme» Saknas Gamla dam sank mark Stugåsen torp  
Bökeholmen by Gastaberg berg Svartön Saknas  
Bökeholmen by Getaryggen höjd Uggleås lht  
Bökeholmen by Gropamossen mosse Vassmossen torp  
Bökeholmen gd /Se Grumsberg berg Vik nr 1, Gusme Håkansg. bebyggelse  
Böttås by Grumsvik vik Vik gd  
Böttås by Gårlaviken vik Yttrakärr försv. torp  
Böttås gd Gulleråsa Böket Saknas Åkerkulla nr 1, Anders Götarsg. bebyggelse  
Böttås gd Gällarpeslätten skogsområde Åkerkulla gd  
Böttås by Gällsjön sjö    
Böttås by Gällsjön sjö    
Böttås by *Hagåsen berg    
Böttås by Hakasjön sjö    
Böttås by Hakasjön sjö    
Böttås by Hakasjön sjö    
Böttås by Hakasjön sjö    
»Böttaas» Saknas *Har Kärr vatten    
Böttås, Lilla gd Harstenskärr sjö    
»Lille Böttaas» Saknas Harstens kärr kärr    
Böttås by Hultakärr sjö    
Böttås, Lilla gd Hulta kärr kärr    
Böttås by Hålåsen ås    
Böttås, Lilla gd *Häsledalsberget Saknas    
Böttås by *Klövesten gränssten    
Dalagärde gd Kvarnabäcken bäck    
Dalagärde gd Kvarnbäcken bäck    
Dalagärde gd Kyrkeberg berg    
»Dallegierde» Saknas »Kyviksberg Saknas    
Dalagärde gd Kållerviken vik    
Dalagärde gd Källemaden sankmark    
Dalagärde gd Källmossen mosse    
Dalagärde gd Körshultanabbe udde    
Dalagärde gd Körshultanabbe udde    
Dalagärde gd Lappare Wiks Berg Saknas    
Grönevad gd /Se Lilla Ö Saknas    
?Gällsered gd Lille sjö sjö    
?Gällsered gd Långamossen mosse    
Gällsered gd Långa siön Saknas    
Gällsered gd Långasjön sjö    
Gällsered gd Långasjön sjö    
»Gislereedtt» Saknas Långe mosse mosse    
Gällsered gd Lönåsa berg    
Gällsered gd Löfåsen berg Saknas    
Gällsered gd Mese gränssjö /Se    
Gällsered gd Mistekärr sankmark    
Harsås gd Mjölkehalla o Brännåsen berg    
Harsås gd *Moser (resp. *Möser) sjö    
Harsås gd Mossen mosse    
Harsås gd Mullög Saknas    
Harsås gd Mullög tjärn /Se    
»Haarssaas» Saknas Munlög tjärn    
Harsås gd Munlögsjön sjö    
Harsås gd Månaråsen ås    
Harsås gd mäsaren Lacus, se Mäsen sjö    
Harsås gd *Mäsarensjön, se Mäsen sjö    
Harsås gd Saknas Saknas    
Harsås gd Mäsen sjö, gränsmärke    
Hulegård gd Mäsen sjö    
Hulegård gd Mäsen sjö /Se    
»Hulögierd» Saknas Mäsen sjö    
Hulegård gd Mäsen sjö    
Hulegård gd Mäsen sjö    
Hulegård gd Mäsen sjö    
Hulegård gd Mäsen sjö    
Hulegård gd Mäsen sjö    
Hulta gd Mäsen sjö    
Hulta gd Mäsen sjö    
Hulta gd Mäsen sjö    
»Holtte» Saknas Mäsen sjö    
»Holdte» Saknas Mäsen sjö    
Hulta gd Mäsen sjö    
Hulta gd Mäsen sjö /Se    
Hulta gd Mäsen sjö /Se    
Hulta gd Mäsen gränssjö /Se    
Kyrkan kyrka *Möllnareasa mosse Saknas    
Körshult by Mörkhultet skogsområde    
Körshult, Stora gd Neden, Stora sjö    
Körshult by Neden sjö    
Körshult by Neden sjö    
Körshult, Lilla gd Neden, Stora sjö    
Körshult, Stora gd Neden, St:a o. L:a sjöar /Se    
Körshult by Neten, Stora sjö    
Körshult, Lilla gd Neten, Stora sjö    
Körshult, Stora gd Neten, Stora sjö    
Körshult by Nöslinge berg, Arlum Klipparne berg    
Körshult, Lilla gd Nöslingen, se Neden, Stora sjö    
Körshult, Stora gd *Nösslingensjön sjö    
Körshult by Pikakullen kulle    
Körshult, Lilla gd Pikasvik vik    
Saknas Saknas Ringeberg berg    
Mossahägnad gd RIngberg berg    
Mossahägnad gd Räfvaberget Saknas    
Mossahägnad gd *Räfulfven berg    
»Mosehegenn» Saknas Store Skalle Ljungberg Saknas    
Mossahägnad gd Skammerhulta led gränspassage    
Mossahägnad gd »Skammerhulta wad vadställe    
Mossahägnad gd *Skammerhulta vad vadställe    
Mossahägnad gd Skammerhultaön ö    
Mossahägnad gd Skarsik sankmark    
Mossahägnad gd Skogen skogsmark    
Mölnarp gd Skäret skär    
Mölnarp gd Småriskärr sjö    
Mölnarp gd Småris kärr kärr    
Mölnarp gd Sparrkärr sjö    
Nösslinge by Sparrkärr tjärn, berg    
Nösslinge by och sn »Specuos gränsmärke    
Nösslinge by Specuos gränsmärke /Se    
Nösslinge by Späcksjö sjö    
Nösslinge by Späcksjö sjö    
Nösslinge by Späcksjö sjö    
Nösslinge Saknas Späcksjö sjö /Se    
Nösslinge gd Specksiö gränsmärke    
Nösslinge gd Späxsiö sjö    
Nösslinge by Späcksjön sjö /Se    
»Nössling Tall» Saknas Saknas Saknas    
Nösslinge by »spæcå» riksgränsmärke    
Nösslinge by *Späckån å    
Nösslinge by *Späckå försv. namn på å /Se    
Nösslinge by Speckåå gränsmärke    
Nösslinge by Saknas Saknas    
Nösslinge by *Spæca bäck /Se    
Nösslinge by »spæca» å /Se    
Nösslinge by *Specuos os    
Ollered gd *Späcksjö sjö    
Ollered gd Spåckå å    
Ollered gd *Späckå os gränsmärke    
Ollered gd »spæcsyo» sjö /Se    
Skallefall gd Stenshultavik vik    
»Skallefÿlde» Saknas Stenshultavik vik    
Skallefall by Stenviken vik    
Skallefall gd »Stenåsaberget Saknas    
Skallefall by Stora mossen mosse    
Skallefall gd Stora skalle höjd    
Skallefall gd Store mosse mosse    
Skallefall gd Stora Ö Saknas    
Skallefall gd Stugåsasjön sjö    
Skallefall gd Svarten gränssjö    
Skallefall gd Svarten sjö    
Skallefall gd Svarten sjö /Se    
Skallefall gd Svartön ö    
Skallefall gd Tingsten fornlämning    
Skammerhult gd Tollsmossen mosse    
Skammerhult by Trollabjär berg    
Skammerhult gd Trollasjön sjö    
Skammerhult gd Trollasjön sjö    
Skammerhult gd Tuvbäcksviken vik    
Skammerhult gd Tvättekärr kärr    
Skammerhult gd /Se *Uggla måsse Saknas    
?Småris by Uggle mossen mosse    
Småris by Ullebäkeberg berg    
Småris by Utterkulletjärnen sjö    
Småris gd Utterkulletjärn tjärn    
Småris gd Vanges tånge udde    
Småris gd Vassmossen mosse    
Småris gd Vitåsen berg    
Småris by Åkerkulla berg o triangelpunkt    
Småris by Älmebäcken bäck    
Småris by /Se *ælmtæbiærgh» riksgränsmärke    
Smögeriis by Saknas Saknas    
Vik gd Älmåsen ås    
Vik gd *Ämsta måse mosse    
Vik gd *Ämta mosse mosse    
»Wiigh» Saknas      
Vik gd      
Vik gd      
Vik gd      
Vik gd      
Vik gd      
Vik gd      
Åkerkulla by      
Åkerkulla by      
Åkerkulla gd      
Åkerkulla gd      
Åkerkulla by      
»Agerkolle» Saknas      
Åkerkulla gd      
Åkerkulla by      
Åkerkulla by      
Åkerkulla by      
Åkerkulla by      
Åkerkulla by      
»Ørerye» Saknas      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.