ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Källsjö socken : Faurås härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 194 Naturnamn : 171 Bebyggelsenamn : 124 Naturnamn : 50
Kielsrödt, se Källsjö sn Abborrakullorna kullar Källsjö sn Arsjön sjö
Kadelssrydh by, sn Abborrasjön sjö Källsjö sn Asjö, Lilla sjö
Kætilryth sn Abborrasjön sjö Källsjö sn Asjö, Stora sjö
Källsjö sn Abborrasjön sjö Källsjö sn Barkareåsen bergås
Källsjö sn Abborrasjön sjö Källsjö sn Barken sjö
Källsjö sn Abborrasjön sjö Källsjö sn Barken sjö
?Källsjö by almarnæstika riksgränsmärke Källsjö sn Barken sjö
Källsjö sn Almarnastike Saknas Barkhult bebyggelse Barken sjö
Källsjö sn *Almarnæstikæ riksgränsmärke /Se Barkhult bebyggelse Barken sjö
Källsjö sn Arsjön sjö /Se Barkhult, Lilla bebyggelse Barkhultaån å
Källsjö sn Asjön Lilla sjö Barkhult, Stora bebyggelse Björksjön sjö
Källsjö sn Asjön, Stora sjö Barkhult bebyggelse Björsjön sjö
Källsjö sn /Se Barken sjö Barkhult bebyggelse Björsjö sjö
Källsjö sn Barken gränsjö Barkhult bebyggelse Boarås berg
Källsjö sn Barken sjö Barkhult gård Borgaråsen bergsås
Källsjö sn Barken sjö /Se Berg bebyggelse Brudabjär berg
Källsjö sn Barken sjö /Se Berg bebyggelse Byasjön sjö
Källsjö sn Barken sjö /Se Berg bebyggelse Byasjö sjö
Källsjö sn /Se Barken sjö /Se Broholm bebyggelse Gnipeberg berg
Källsjö sn /Se Barkhultaån å Broholmen bebyggelse Gnipebjär berg
Källsjö sn /Se Barkhultsån å Broholm bebyggelse Gullsjön sjö
Källsjö sn /Se *Barkakärr Saknas Broholm bebyggelse Hakasjö sjö
Källsjö sn /Se Björkesjön sjö Böke bebyggelse Hakasjön sjö
Källsjö sn /Se Björkesjön sjö Böke Saknas Hakasjön sjö
?Agerberg Saknas Björsjön gränssjö Böke Saknas Holms kärr, Kärret sjö
Barken sjö /Se Björsjön sjö Bökås bebyggelse Högaberg berg
Barkhult by Björsjö sjö Bökås gård Kampan mad
Barkhult by Boaån å Bökås bebyggelse Kampasjön sjö
Barkhult by Borgaråsen ås Bökås bebyggelse Kampsjön sjö
?Barkhult by Broholmsån å Dalen gd Kampån å
?Barkhult by Broholmsån å Dungen lht Klockekärret kärr
?Barkhult gd Brännakärr sjö Egnared gårdar Saknas sjö
Barkhult by Byasjön sjö Egnared Saknas Levreshölj sjö
Barkhult by byæ syo sjö Egnared bebyggelse Mjösund sund
Barkhult by Bysjön sjö /Se Egnared bebyggelse Mjösundet sund
Barkhult by Bysjön Saknas Egnared bebyggelse Pikavadet bro
Barkhult by Brya Siön, Byasjön sjö Egnared bebyggelse Ramberg berg
Barkhult by Byasjön sjö Egnared, Lilla bebyggelse Ramnaberg berg
Barkhult by Byasjön sjö Egnared, Stora bebyggelse Ramnabjär berg
Barkhult by /Se Byasjön sjö Fjällen gård Rävabjäret berg
Barkhult by /Se Byasjön sjö Gnipe Saknas Stampesjön sjö
Barkhult gd /Se *Byos gränsmärke /Se Gnipe bebyggelse Tjuvadals sjö sjö
Berg gd *Byos gränsmärke /Se Gniporna lht Saknas sjö
Berg gd *Byooss utlopp /Se Gniporna lht Töresjö sjö
Berg gd /Se Egnaredsån å Gullskinsgärde Saknas Ulvsjön sjö
Berg gd /Se Egnaredsån å Gullskinnsgärde gård Ursjön sjö
Berg, »Stek» gd /Se Egnaredsån å Gullskinnsgärde gård Utterkärr kärr
Broholmen gd *Engnaremossen Saknas Gullskinnsgärde gård Åkebjär berg
Broholmen gd Fagerhult terräng Hall gd Ängasjön sjö
Broholm gd *Fjällen å *Hall gård Ängsjö sjö
Broholmen gd Fjällen mosse Hallabro Saknas  
Broholmen gd /Se Fjällen berg o. triangelpunkt Hallabro gård  
Böke gd Furukärr sjö Hallabro gård  
Böke gd /Se Fäbro mosse Saknas Hallabro gård  
?Bökås gd Furukärr göl Holma bebyggelse  
?Bökås gd Gnipeberg berg /Se Holma gård  
Bökås gd Gnipesjön tjärn Holma gård  
Bökås gd /Se Gniporna ägomark Holma gård  
Egnared by Gullsesjön sjö Holmen bebyggelse  
Egnared by Gulsesjön sjö Holmen bebyggelse  
Egnared, Stora gd Gulsesjön sjö /Se Holmen bebyggelse  
Egnared, Stora gd Hakasjön sjö Hulta bebyggelse  
Egnared by Haka sjön sjö Hulta bebyggelse  
Egnared by Hjärtaredsjön sjö Hulta bebyggelse  
Egnared, Stora by Hjärtaredsjön sjö Kampås bebyggelse  
Egnared by Hulet berg o triangelpunkt Kampås bebyggelse  
Egnneróe Saknas Hultabro bro Kampås bebyggelse  
Egnared by /Se *Hulta stock bro Knapsås Saknas  
Egnared gd /Se *Hålta stock bro Knappsås bebyggelse  
Egnared, Lilla o. Stora gdr /Se Högemosse mosse Knappsås gårdar  
Egnared, Stora o. Lilla gdr /Se Hönsamossen mosse Knappsås bebyggelse  
Gnipe gd Höst syo Saknas /Se Knappsås bebyggelse  
Gnipe gd *høstsyo riksgränsmärke Kvarnagärde bebyggelse  
Gnipe gd /Se Höstö Saknas Kvarnagärde gård  
Gnipe gd /Se *høstø riksgränsmärke Kvarnagärde gård  
Gnipe gd /Se *Høstø riksgränsmärke /Se Kvarnagärde gård  
Gniporna tp /Se høstø gränsmärke /Se Källsjö bebyggelse  
Gullskinnsgärde gd Jättesängen skogsmark Källsjö bebyggelse  
Gullskinnsgärde gd /Se Kalvö halvö Källsjö bebyggelse  
?Haldt Saknas Kampan mad /Se Lindesåsen gård  
Hall el. Rävhall gd /Se Kampasjön vik Nedragärde bebyggelse  
Hallabro gd Kampa Siön Saknas Nedregärde gårdar  
Hallabro gd Kampasjön sjö Nedragärde gårdar  
Hallabro gd Kampasjön sjö Nedragärde gårdar  
Hallabro gd Kampasjön sjö /Se Prestedalen bebyggelse  
Hallabro gd Kampasjö sjö /Se Prästedalen bebyggelse  
Hallabro gd *Kampebro bro Prästedalen bebyggelse  
Hallabro gd Kampån å /Se *Dalen gård  
Hallabro gd /Se Kampån Saknas Räfhall bebyggelse  
Hallabro gd /Se Kampån å Rävhall bebyggelse  
Holma gd Kampån å Rävhall bebyggelse  
Holma gd (i) kampe åå å /Se Stek, se Berg Saknas  
Holma gd Kampån å /Se Toften bebyggelse  
Holma by /Se Klockekärret sjö Toften bebyggelse  
Holmen Saknas *Klövesten gränssten Toften gård  
Holmen mensalhmn /Se Kvarnabäcken bäck Toften gård  
Holstebroe Saknas Lefreströlg sjö Toften gård  
Hulta bebyggelse Lefreströla sjö Tornared gård  
Hulta gdr /Se Levreströlj sjö Tornared bebyggelse  
Kampås gd Levreshölj sjö Tornared bebyggelse  
Kampås gd Levreshölj sjö Tornared bebyggelse  
Kampås gd Lillesjön tjärn Tornared bebyggelse  
Kampås gd Lilleskog skogsområde Torsebo bebyggelse  
Kampås gård el. by Lillsjön sjö Torseböke, se 1 Torsebo Saknas  
Kampås gdr /Se Lindesåsen ås Torseböke bebyggelse  
Knappsås by Lindåsen berg Torseböke bebyggelse  
Knappsås by Lyhall berg Torseböke bebyggelse  
Knappsås gd Långedal terräng Ulfvad bebyggelse  
?Knappsås by Mjösundet sund Ulvad gård  
Knappsås by Myrekullen kulle Ulvvad bebyggelse  
Knappsås by *Näs bro bro Ulvvad bebyggelse  
Knappsås by *Näs stock bro Välenslycka bebyggelse  
Knappsås by Nötakärr sjö Välenslycke gårdar  
Knappsås by Nötakärr sjö Vällenslycke bebyggelse  
Knapsås by Nötåsa Löderliden berg Vällenslycke bebyggelse  
Knappsås by Offerkast fornminne Vällenslycke bebyggelse  
Knapsås by Otterkärr tjärn Åkerholmen Saknas  
Knapsås by Sjöalyckan ägomark Åkerholmen gård  
Knappsås by /Se *Skamá å /Se *Åkerholm gård  
Kvarnagärde gd *Skammerhulta vad vadställe Åkerholmen gård  
Kvarnagärde gd (i) skama gränsmärke /Se Åkerholmen gård  
Kvarnagärde gd Slätten slätt Ängasjö bebyggelse  
Kvarnagärde gd /Se Smalsjön sjö Ängasjö bebyggelse  
Kvarnagärde gd /Se Stockamosse ägomark Ängasjö bebyggelse  
Kyrkan kyrka Storsjön sjö    
?Källsjö by Svedjorna skogsområde    
Källsjö by Toresjön sjö /Se    
?Källsjö by Toresjön sjö    
Källsjö by Toresjön sjö /Se    
Källsjö by o. sn /Se Torseböke berg o triangelpunkt    
Nedragärde by Torseböke berg    
Nedragärde by Tranebro bro    
Nedragärde by *Tranestock bro    
Nedragärde gdr /Se Tranestock skogsområde    
Prästedalen gd Tranån å    
Prästedalen gd Tranån å    
Prästedalen gd Tvättesjön sjö    
Prästedalen gd Töresjön sjö /Se    
Prästedalen gd Töresjön sjö /Se    
Prästedalen gd /Se Töresjön sjö /Se    
Prästgården gd *Ulva å /Se    
Rävhall gd *Ulfvakärrsberg Saknas    
Rävhall gd *Ulfvakärrsmosse Saknas    
Rävhall gd Ulfvakärrs vatten Saknas    
Rävhall, el. Hall gd /Se Ulvsjön, Stora och Lilla sjöar    
Sleeróe Saknas Ulvsjön, Lilla sjö    
Stek gd Ulvsjön, Lilla o. Stora sjöar /Se    
Steg gd /Se Ulvsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se    
Stek gd /Se Ulvsjön, Stora Saknas    
Stek gd /Se *Undarsmosse Saknas    
»Stek» el. Berg gd /Se Ursjön Saknas    
Toften gd Ursjön Saknas    
Toften gd Ursjön sjö /Se    
Toften gd Utterkiärr vattendrag    
Toften gd Utter-kärr vattendr.    
Toften gd /Se Utter Kjärr vattendrag    
Toften gd /Se Uttersjön sjö    
Tornared by Vitaberg höjd    
Tornared by Vårteklippan offerkälla    
Tornared by Åkebjär berg    
Tornared by Ååker åker    
Tornared by *Ælmtæbiærgh berg /Se    
Tornared by (y) æmptæsio sjö /Se    
Tornared by *Ämta sjö(n) vik    
Tornared gdr /Se Ängasiö sjö    
Torseböke gd Änga-siön å    
Torseböke gd *Ängasjön sjö    
Torseböke gd Ängasjön sjö    
Torseböke gd /Se Ängasjön sjö /Se    
Torseböke gd /Se Ängsjö sjö    
Torseböke gd /Se Örnakulan höjd    
Torseböke gd /Se      
Ulvvad gd      
Ulvvad gd /Se      
Ulvvad gd /Se      
Ulvvad gd /Se      
Vällenslycke gd      
Vällenslycke by      
Vällenslycke by      
Vällenslycke gd /Se      
Åkerholmen gd      
?Åkerholmen by      
Åkerholmen by      
Åkerholmen gd      
Åkerholmen gd      
Åkerholmen gd      
Åkerholmen by      
Åkerholmen by      
Åkerholmen by      
Åkerholmen gdr /Se      
?Ängasjö gd      
?Ängasjö gd      
Ängasjö gd      
Ängasjö gd /Se      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.