ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fagereds socken : Faurås härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 313 Naturnamn : 485 Bebyggelsenamn : 159 Naturnamn : 69
Fagered sn Abborrakullorna kullar Fagered sn Abborrasjön sjö
Fagered sn Abborrasjön sjö Fagered socken Aborre sjön, se Fiskelösen Saknas
Fagered socken Abborrasjön sjö Fagered sn Arvidstorps sjöar sjöar
Fagered sn /Se Abborrasjön sjö Fagered sn Blåhall berg
Fagered sn Abborrasjön sjö Fagered sn Blåkärr sjö
Fagered? sn Abborrasjön sjö Fagered sn Boabjär höjd
Fagered sn Abborrasjön sjö Fagered sn Boaråsabergen berg
Fagered sn Aborresjön sjö /Se Fagered sn Boaån å
Fagered sn Arvidstorpa sjöar sjöar Ansarebo bebyggelse Bokhultasjön sjö
Fagered sn Björkåsen ås Ansarebo bebyggelse Danasjö sjö
Fagered sn Björkäng betesmark Ansarebo bebyggelse Dustebäck bäck
Fagered sn Björkäng ängsmark Arvidstorp bebyggelse Egnaredsån = Boaån Saknas
Fagered sn Blåhall höjd Arvidstorp bebyggelse Fageredsån å
Fagered sn Blå Kjärr vatten Arvidstorp bebyggelse Fiskelösen sjö
Fagered sn Blåkärr sjö Björkhult bebyggelse Fjälle sjön sjö
Fagerred s:n Blåkärr tjärn Björkhult bebyggelse Funne sjö sjö
Fagered sn Blåsåsen ås Björkhult bebyggelse Furakulla sjö sjö
Fagereds socken Boa-siön Saknas Boa bebyggelse Furusjön sjö
Fagered sn /Se Boasjön sjö Boa bebyggelse Gisseberg berg
Fagered sn /Se Boasjön sank mark Boa bebyggelse Grimmas berg berg
Fagered sn /Se Boaån å Bokhult bebyggelse Gullskivan sjöar
Fagered sn /Se Bockaberg berg Bokhult bebyggelse Gullskivan sjö
Fagered sn /Se Bockalidsmossen mosse Bokhult bebyggelse Gulse sjö sjö
fagre boe inbyggarbeteckning Bockalidsmossen mosse Bäckarp bebyggelse Gylte tjärn sjö
Krogsers boe inbyggarbeteckning Bokhultasjön sjö Bäckarp bebyggelse Gärdessjön = Bokhultasjön sjö
»Alleröd» Saknas Bokhultasjön sjö Bäckarp bebyggelse Hallesjön sjö
Ansarebo gdr Bokhultasjön sjö Bösteshult bebyggelse Holkerna Holkarna sjöar
Ansarebo gdr Boråsen ås Bösteshult bebyggelse Holkarna sjöar
Ansarebo gdr /Se Bossjön Saknas Bösteshult bebyggelse Högvadsån biflod
Ansarebo gd /Se Bossjön sjö Bösteshult bebyggelse Intorps sjöar sjöar
Ansarebotorp gd /Se Bossjön gränsmärke Bästhult = 4 Bösteshult bebyggelse Jällsjön = Bokhultasjön sjö
Arvidstorp by Bossjön sjö, gränsmärke Bösteshult bebyggelse Gällsjö sjö
Arfvidstorp gd Bossjön sjö Bösteshult bebyggelse Gällsjö sjö
Arvidstorp by Bossjön gränssjö Fagered poststn Kalaberget berg
Arvidstorp gd Bossjön sjö 1 Fagered, se Fagered Prästgård bebyggelse Klittabjär höjd
Arvidstorp gd Bossjön sjö Fagereds Prestgård bebyggelse Krokbäck å
Arvidstorp Saknas Bossjön sjö Fagereds Prestgård bebyggelse Kroksjön sjö
Arvidstorp Saknas Bossjön sjö Fagered Prästgård, se 1 Fagered bebyggelse Kroksjö sjö
Arvidstorp gd Bossjön sjö Fare bebyggelse Kålls sjö sjö
Arvidstorp Saknas *Botn, se Bossjön sjö Fare bebyggelse Ladebjär höjd
Arvidstorp gd Bredamossen mosse Fare bebyggelse Lusasjö sjö
Arvidstorp gdr /Se Bredamossen mosse Fare bebyggelse Lyngsjö sjö
Björkhult gd Bremossen mosse Fare, Mellom- hmd Mjöasjön sjö
Björkhult gd Bremossen mosse Fare, Yttra bebyggelse Mjöasjön sjö
Björkhult gd Bru(d)arehall terräng /Se Fare, Övra hmd Mjöasjö sjö
Björkhult gd Bråtakärr sjö, gränsmärke Fjällesjö bebyggelse Mjösjö sjö
Björkhult gdr /Se Brända berget berg Fjälasjö bebyggelse Mörkeberg berg
Boa gd Bäckåsen ås Fjälasjö bebyggelse Savåsen ås
Boa by Bökemosse mosse Fjällesjö bebyggelse Skaa sjöar sjöar
Boa gd Böket skogsglänta Fjällesjö bebyggelse Skattereds sjö sjö
Boa gd Bösteshultån å Fjällesjö, Lilla bebyggelse Skate kärr sjö
Boa gd Böstesjö sjö Fjällesjö, Stora bebyggelse Skovabäcken bäck
Boa gd Böstesjö sjö Fulhult bebyggelse Stensjön sjö
Boa gd Dala dalgång /Se Fulhult bebyggelse Sutaresjö sjö
Boa gdr /Se Dalabergen höjder Fulhult bebyggelse Tjuvadals sjö sjö
Bokhult gd Dalaviken vik Grönabäck bebyggelse Toppe berg berg
Bokhult gd Danabäck förr bäck Grönabäck bebyggelse Toppebjär höjd
Bokhult gd Danabäck gränsmärke Grönabäck bebyggelse Toppebäck bäck
Bokhult gd Danabäck bäck Guarp bebyggelse Torehall höjd
Bokhult gdr /Se Danabäck bäck Guarp bebyggelse Torpa sjö sjö
Bäckarp gd Danabäck bäck Guarp bebyggelse To(f)sjöarna sjöar
Bäckarp gd Danaeke förr ekskog Gubbhult bebyggelse Tosjöbäcken bäck
Bäckarp gd *danaeke riksgränsmärke Gubbhult bebyggelse Toste berg berg
Bäckarp gd *Daneek(Danaeke) ek (el. ekdunge?), gränsmärke Gubbhult bebyggelse Töresjön sjö
Bäckarp gd Dana sjö sjö Hackarp bebyggelse Lilla Töresjö sjö
Bäckarp lht /Se dana syo sjö Hackarp bebyggelse Yttre sjön sjö
Bösteshult by Danasjö sjö, gränsmärke Hackarp bebyggelse Ämtasjö sjö
Bösteshult by *Danesiö sjö Hallestorp bebyggelse Ämtasjön = Bokhultasjön sjö
Bösteshult by Danasjö gränssjö Hallestorp bebyggelse Övresjö sjö
?Bösteshult by Danasjön sjö Hallestorp bebyggelse  
?Bösteshult by Danasjö sjö Hafhult bebyggelse  
?Bösteshult by Danasjö sjö o. gränsmärke /Se Havult bebyggelse  
Bösteshult by Danasjön sjö Havult bebyggelse  
Bösteshult by Dana siön sjö Horsared bebyggelse  
?Bösteshult Saknas Danasjön sjö Horsared bebyggelse  
Bösteshult by Danasjön sjö Horsared bebyggelse  
Bösteshult by Danasjön sjö Horsared bebyggelse  
Bösteshult by Danasjön sjö Hässlehult bebyggelse  
Bösteshult by Danasjön sjö Hässlehult bebyggelse  
Bösteshult by /Se Danasjön sjö /Se Hässlehult bebyggelse  
Fagereds Prästgård kyrkoherdebost. Danasten flyttblock, gränsmärke Höghult bebyggelse  
Fagereds prästgård kyrkoherdebost /Se Danasten flyttblock, gränsmärke Höghult bebyggelse  
?Fare gd Danasten gränsmärke Höghult bebyggelse  
Fare by Danasten gränssten Höghult bebyggelse  
Fare by dana syo sjö /Se Höghult, Mellan bebyggelse  
Fare by Danebäck bäck /Se Höghult, Övra bebyggelse  
Fare by Dannnesiö sjö /Se Klitten bebyggelse  
Fare by Dansjön, se Danasjö sjö och gränsmärke Klitten bebyggelse  
Fare by /Se diupeskiär gränsmärke /Se Klitten bebyggelse  
Fjällesjö by Diupemossa, se diupeskiär gränsmärke Krogsered bebyggelse  
Fjällesjö by dyurædal riksgränsmärke Krogsered bebyggelse  
Fjällesjö by dyurædal riksgränsmärke Krogsered bebyggelse  
Fjällsjö Saknas *Dyurædal förr punkt för riksgränsen Krogsered bebyggelse  
Fjällesjö Saknas *Drakadalsbäcken å Kvighult bebyggelse  
Fjällesjö, Lilla o. Stora gdr /Se Drakadalsbäcken bäck Kvighult bebyggelse  
Fjällesjö, Stora o. Lilla gdr /Se *dyupædal gränsmärke Kvighult bebyggelse  
Fulhult gd dyurædal gränsmärke /Se Kåll bebyggelse  
Fulhult gd Ebbeltabjäret berg Kåll bebyggelse  
Fulhult gd Ebbeltamossen mosse Kåll bebyggelse  
Fulhult gd Emtas sjön sjö Lia gård o. järnvägsstation  
Fulhult gd Erikslund skogsglänta Lya gård  
Fulhult by Fagreds å Lya gård  
Fulhult gdr /Se Fageredsån å Lia gård o. järnvägsstation  
Fulhult gd /Se Fageredsån å Lia gård  
Grannebackh Saknas Fageredsån å Lia gård  
Grönabäck gd Fageredsån å Lysebäck bebyggelse  
Grönabäck gd Fiskelösen sjö Lönegärde bebyggelse  
Grönabäck gd Fiskelösen tjärn Lönegärde bebyggelse  
Grönabäck gd Fielle-siön å Lönegärde bebyggelse  
Grönabäck gdr /Se Fjällesjön sjö Lösebäck, se 1 Lysebäck bebyggelse  
Guarp gd Fjällesjön sjö Lösebäck bebyggelse  
Guarp gd Fjällesjön sjö /Se Lösebäck bebyggelse  
Guarp by Fjärde mossen mosse Lösebäck bebyggelse  
Guarp gd Flybäcken bäck Maa bebyggelse  
Guarp by Flymossen mosse Ma bebyggelse  
Guarp gd Flymossen mosse Maa bebyggelse  
Guarp gd Flymossen mosse Maa bebyggelse  
Guarp gd Fröåsen bergform Mjöshult bebyggelse  
Guarp Saknas Funnesjömossen mosse Mjöshult bebyggelse  
Guarp gd Funnesjön sjö Mjöshult bebyggelse  
Guarp gdr /Se Funtaliden skogsmark Mölnegärde bebyggelse  
Gubbhult gd Funtaliden del av gammal lvg /Se Mölnegärde bebyggelse  
Gubbhult gd Funtaliden vägbacke /Se Mölnegärde bebyggelse  
Gubbhult gd Furekullasjö tjärn Mörkestugan bebyggelse  
Gubbhult gd Furesjöbacken höjd Mörkestugan bebyggelse  
Gubbhult gd /Se Furesjön sjö Mörkestugan bebyggelse  
Gunnes torp /Se Furesjön sjö Obbhult bebyggelse  
Hackarp gd *Färekilen bergform Obbhult gd  
Hackarp gd *Fåre kullen(?) gränshöjd Obbhult gd  
Hackarp gd *Fårekullen gränshöjd Obbhult bebyggelse  
Hackarp gd Förryd ägomark Prästgården bebyggelse  
Hackarp gd /Se ?Gamlarydsbäcken bäck Skabo bebyggelse  
Hallestorp gd Gamlarydssjön sjö Skabo bebyggelse  
Hallestorp gd Gamlarydssjön sjö Skabo bebyggelse  
Hallestorp gd Gamlarydssjön del av sjö Tofta bebyggelse  
Hallestorp gd Gamlarydsjön sjö Tofta bebyggelse  
Hallestorp gd /Se Gamlarydsån å Tofta bebyggelse  
Hallestorp gd:ar /Se Gatesjön sjö Torfhult bebyggelse  
Hallestorp gd /Se Gatesjön sjö Torvhult bebyggelse  
Hallestorp gd:ar /Se Gatesjön tjärn Torvhult bebyggelse  
Havhult gd *Grarup Saknas Vinterhylte bebyggelse  
Havhult gd Gullsesjön sjö Vinterhylte bebyggelse  
Havhult gd Gullskivan, Stora och Lilla sjöar Ålarp bebyggelse  
Havhult gd Gullskivan, L:a o St:a sjöar /Se Ålarp bebyggelse  
Havhult gd Gullskivan, Lilla sjö Ålarp bebyggelse  
Havhult gd Gullskivan, Stora sjö Ås bebyggelse  
Havhult gdr /Se Gullskivan sjö /Se Ås bebyggelse  
Horsared gd Gullskivan, Lilla o. Stora sjöar /Se Ås bebyggelse  
Horsared gd Gunnasjö sjö Älmhult bebyggelse  
Horsared gd Gyltetjärn sjö Älmhult bebyggelse  
Horsared gd Gylte tjärn tjärn Älmhult bebyggelse  
Horsared gd Gällsjön sjö Elmhult bebyggelse  
Horsared by /Se Gällsjön sjö Äsphult bebyggelse  
Hässlehult gd Gällsjön sjö Äsphult bebyggelse  
Hässlehult gd Gärdessjön sjö Äsphult bebyggelse  
Hässlehult gd Gärdessjön sjö Esphult bebyggelse  
Hässlehult gd Gärdessjön sjö Öfragarde bebyggelse  
Hässlehult gdr /Se Gärdessjön göl Övragärde bebyggelse  
Höghult by Gärdessjön tjärn Övragärde bebyggelse  
Höghult by Hackarp berg o triangelpunkt    
Höghult by Hackarpaberg berg    
Höghult by *Hackarpsberg berg    
Höghult by Hackarpssjön sjö    
Höghult by Hackarp siön å    
Höghult by Hackarpssjön sjö    
Höghult by Hackarpssjön sjö    
Höghult, Mellom- o. Övra gdr /Se Hackarpssjön sjö    
Höghult, Övra o. Mellom- gdr /Se *Hagemåse Saknas    
Klitten hemman Hagamossen mosse    
Klitten hemman Hagamossen mosse    
Klitten hemman Hallesjön sjö    
Klitten gd /Se Hallesjön sjö    
Klitten hmn /Se Hallesjön sjö    
Krogsered by Hallesjön sjö /Se    
Krogsered by Hallesjön sjö /Se    
Kroksered by Hallåsen ås    
Kroksered by *Hattesten gränssten    
Krogsered by *Hattesten gränssten    
Kroksered by Hafsiön sjö    
Krogsered gdr /Se Hellebäck bäck    
Kvighult gd Hellebäck vattendrag /Se    
Kvighult gd Hettesten gränsmärke /Se    
Kvighult gd Hjortemosse mosse    
Kvighult gd Holkarna sjöar    
Kvighult gdr /Se Holkarna tjärnar    
Kåll gd Holkerna sjöar /Se    
Kåll gd Horsared berg o triangelpunkt    
Kåll gd Horsared höjd triangelpunkt    
Kåll gd *Hunshyll förr gränsmärke    
Kåll gdr /Se Hymnetjärn tjärn    
Leegierde Saknas Hynnetjärn sjö    
Lia Saknas Hynnetjärn tjärn    
Lia Saknas Hynnetjärn tjärn    
Lia by Håckarpa sjö    
Lia gd /Se *Hälghäas berg    
Lia by /Se *Hällebäck vattendrag /Se    
Lia samh /Se hællesyo Saknas    
Lya, se Lia gd Hässlehultstjärn gränstjärn    
Lya, se Lia samhälle /Se Hässlehultstjärn sjö    
Lyssebäck, se Lösebäck gd Hässlehultstjärn tjärn    
Lyssebäck gd /Se *Hästubughä gränsmärke    
Lönegärde gd hæstubughæ Saknas    
?Lönegärde gd Hästubughä Saknas    
Lönegärde gd Hæstubughæ gränsmärke /Se    
Lönegärde gd Hättesten sten, gränsmärke    
Lönegärde gd Hättesten ste, gränsmärke    
Lönegärde gdr /Se Hättesten gränssten    
Lönegärde gd /Se Hättesten gränssten    
Lösebäck gd Hättesten gränsmärke /Se    
Lösebäck gd Hätte stätt gränsmärke /Se    
Lösebäck gd Högamossen mosse    
Lösebäck gd Högamossen mosse    
Lössebäck by *Högsjöklint gränsmärke    
Lösebäck gd Högsjöklint, se Hæstubughæ gränsmärke    
Lösebäck gd /Se Högvadsån å    
Lösebäck gd /Se Högvadsån å    
Lösebäck gd /Se Högås ås, gränsmärke    
Lössebäck, se Lösebäck gd *Högåsen bergform    
Maa gd Högåsen ås    
Maa gd Högåsen ås    
Ma gd Hökamad sankmark    
Maa gd Höljan, Stora sjö    
Maa gd Höljan, Övre sjö    
Maa gdr /Se *Ilabäcksvad vadställe    
Maa by /Se Inntorpasjön sjö    
Mellom-Fare o. Övra Fare mtl /Se Inntorpasjön tjärn    
?Mjöshult gd *Ifvarsmosse Saknas    
Mjöshult gd *Jolbron bro    
Mjöshult gd Jällsiöh sjö    
Mjöshult gd Jällsjön sjö    
Mjöshult gd Jällsjön sjö    
Mjöshult gd Jällsjön sjö    
Mjöshult gd /Se Jällsjön sjö    
Mölnegärde gd Jällsjön sjö    
Mölnegärde gd *Kistelocksmossen Saknas    
Mölnegärde gd Klevbacken backe    
Mölnegärde gd Klippemosse mosse    
Mölnegärde gdr /Se Klockekärr kärr    
Mölnegärde gd:ar /Se Klövesten sten?    
Mörkestugan by Kriken terräng    
Mörkestugan by Krogseredsmossen mosse    
Mörkestugan by Krogseredsmossen mosse    
Mörkestugan by Krokbäcken bäck    
Mörkestugan by Krokbäcken bäck    
Mörkestugan gdr /Se Kroksjön sjö    
Mörkestugan gd /Se Kroksjön sjö    
Obbhult gd Kroksjö sjö /Se    
Obbhult gd Kroksjön, Lilla tjärn    
Obbhult gd Kroksjön Lilla göl    
Obbhult gd Kroksjön, Stora sjö    
Obbhult Saknas Kroksjön Stora sjö    
Obbhult gd Kråkesten råsten    
Obbhult gd /Se *Kråkesten gränsmärke    
Obbhult gd /Se Kråkudden skogsglänta    
Obbhult hmn /Se Kvarnabäcken bäck    
Ogeródt Saknas Kvarnbäcken bäck    
Prästgården prästgård Kvarnbäcken bäck    
Prästgården prästgård Quarn siön sjö    
Skabo gdr Kvarnsjön sjö    
Skabo gdr Kvarnsjön sjö    
Skabo gdr Kvarnsjön sjö    
Skabo gdr /Se Kvarnsjön sjö    
Skabo gd /Se Kvarnsjön sjö    
Skabo gd /Se Kvarnsjön göl    
Stensoltt Saknas Kvarnsjön sjö    
Tofta gd Kvarnsjön tjärn    
Tofta gd *Kvarnåsen gränshöjd    
Tofta gd Kållssjön sjö    
Tofta gd Kålls sjö tjärn    
Tofta gd /Se Käglasmossen mosse    
Tofta gd /Se Källsiön Saknas    
Torvhult gd Liadammen damm    
Torvhult gd Lille sjön tjärn    
Torvhult gd Linnebjär berg    
Torvhult gd /Se Linnåsen ås    
Töresjö sjö Lusasjön sjö    
Töresjö, Lilla sjö Lusasjö tjärn    
Vasslakärr kärr Lusasjö sjö /Se    
Vinterhylte gd Lussesten sten    
Vinterhylte gd Lyckesjö sjö    
Vinterhylte gd Lyckesjö sjö    
Vinterhylte gd Lyckesjön sjö    
Vinterhylte gd Lygnsjön sjö    
Vinterhylte gd /Se Lyngsjön sjö    
Yttra Fare gd /Se Lyngsjön sjö    
Ålarp by Lyxaråsen ås    
Ålarp by Långemossen mosse    
Ålarp by Lösebäcken bäck    
Ålarp gdr /Se Lösebäcken bäck    
Ås gd Lösebäcksdamm tjärn    
Ås gd *Lötsjö sjö /Se    
Ås gd *Lötsjö sjö /Se    
Ås gd Lövåsen ås    
Ås gd Maa berg o triangelpunkt    
Ås gdr /Se Maa triangelpunkt    
Åsen ås Maa berg o. triangelpunkt    
Älmhult gd Markekärr göl    
Älmhult gd Miösiö sjö /Se    
Älmhult gd Mjöa mosse mosse    
Älmhult gd Mjöasjö sjö, gränsmärke    
Älmhult gd Mjöasjö sjö, gränsmärke    
Älmhult gd Miögasiön sjö    
Älmhult gdr /Se Mjö(a)sjö gränssjö    
Äsphult gd Mjöars-siön sjö    
?Äsphult gd Mjöar sjö Saknas    
Äsphult Saknas Mjöasjö sjö    
Äsphult gd Mjöasjö sjö    
Äsphult gd Mjöasjö sjö /Se    
Äsphult gd /Se Mjöasjön sjö    
Övragärde gd Mjöasjön sjö    
Övragärde gd Mjöasjön sjö    
Övragärde gd /Se Mjöasjön sjö    
Övra Fare o. Mellom-Fare mtl /Se Mjösjö sjö    
  Mjösjö sjö /Se    
  Mjösjö sjö /Se    
  Högvadsån å    
  Nedregårdssjöarna sjöar    
  Nedragårds siön sjö    
  Nedregårdssjön sjö    
  Nordresjön sjö    
  Nordresjön tjärn    
  Näsudden udde    
  Näsudden udde    
  Okome mosse mosse    
  Pine boet vattensamling    
  Pineboet tjärn    
  Porsmossen mosse    
  *Påshallsmossen Saknas    
  Rasiögar åutvidgning    
  scata os os    
  *scata os os /Se    
  scata os gränsmärke /Se    
  scata syo Saknas    
  scatysio Saknas    
  *Scata syo se Skateredssjön sjö    
  scata syo sjö /Se    
  Sjömossen mosse    
  *Skaa bro bro    
  Skaasjöarna sjöar    
  Skaasjöarna sjöar    
  Skaa sten gränssten    
  Skaa stenar stenar    
  *Skaboos gränsmärke    
  Skabosjön sjöar    
  Skabosjön sjö    
  Skabosjön sjö    
  Skansen terräng?    
  *Skata os gränsmärke    
  Skatebro bro    
  Skatebro bro /Se    
  Skatebäck bäck    
  Scatæ bec bäck    
  ?Skatebäck bäck /Se    
  Skatebäck bäck    
  Skategiöl Saknas    
  Skatekärr sjö    
  Skatekärr tjärn    
  Skateredsjön, se Gamlarydssjön del av sjö    
  Skateredsjön sjö    
  Skateredssjön sjö /Se    
  Skateredssjön se Gamlarydssjön sjö    
  Skatesjö(Skateredsjön) del av sjö    
  Skatesjö (Skattereds sjö) sjö    
  Skatesjö gränsmärke    
  Skatesjö (vanl. Skatteredsjö) sjö    
  Skatesjö (vanl. Skatteredsjö) sjö, gränsmärke    
  Skatesjö gränssjö    
  Skathesiögar sjöar    
  Skatesjö sjö    
  Skatesjön, Stora och Lilla sjöar    
  Skatesjön, Nedre tjärn    
  Skatesjön, Övre tjärn    
  Skatesjö sjö /Se    
  Skatteredsbäck bäck /Se    
  *Skaweos (Skags os) gränsmärke    
  *Skaweooss Saknas /Se    
  Skaweooss gränsmärke /Se    
  Skogamossen mosse    
  Skogamossen mosse    
  Skogasjön sjö    
  Skogasjön tjärn    
  Skogakärr sjö    
  *Väster Skogskärret vattendr.    
  *Öster Skogskärret vattendr.    
  Skolesj. sjö    
  Skolesjön sjö /Se    
  Skrockån å    
  Skrockån å    
  Skrockån å    
  Skärsjön, Stora sjö    
  Slotta sjöar tjärnar    
  Slåttasjöarna sjöar    
  Snåråsen åker    
  Snåråsen ägomark    
  Snåråsen ägomark    
  Sosten skogsmark    
  Sosten sten?    
  *Spengersmåsen Saknas    
  Spökesten sten    
  Sten sjön Saknas    
  Stensjön sjö    
  Stensjön tjärn    
  *Store-måse Saknas    
  Store mosse mosse    
  Store mosse mosse    
  Store mosse mosse    
  Store mossen mosse    
  Store mossen mosse    
  Store sjön sjö    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Strömsbäcken bäck    
  Stängessjön sjö    
  Svartaberg berg    
  Svartakärr sjö, f. gränsmärke    
  Svartakärr sjö    
  Svartatjärn tjärn    
  Svartatjärn tjärn    
  Svartbergshåla sank mark    
  Svennings fly kärr    
  Södresjön sjö    
  Södresjön tjärn    
  Sönnerlyckan sank mark    
  Tjockfarsmossen mosse    
  Tjockfarsmossen mosse    
  Tjuvaberget berg    
  Tjärnet sjö    
  Tjärnet tjärn    
  Toppeberg berg    
  Torehall höjd    
  Toresjön sjö    
  Torpalyckan terräng    
  Torpasjön sjö    
  Torpasjö tjärn    
  Tosjöarna sjöar    
  Tosjöarna tjärnar    
  Tostebjär berg    
  Tostebjär höjd    
  Tranån Saknas    
  Tranån å    
  Töresjön Saknas    
  Töresjön sjö    
  Lilla Töresiön sjö    
  Töresjön sjö    
  Töresjön, Lilla sjö    
  Töresjön sjö /Se    
  Töresjön sjö /Se    
  Törneberg berg    
  wranæbæc, se Gamlarydbäcken riksgränsmärke    
  wranæbæc bäck    
  wranæbæc bäck /Se    
  Vrångabäck, se wranæbæc bäck    
  Yttre sjön sjö    
  Yttre sjön sjö    
  Yttresjön sjö /Se    
  Yttre sjön sjö    
  Ålakärr, Stora och Lilla sjöar    
  Ålakärr, Lilla tjärn    
  Ålakärr Lilla tjärn    
  Ålakärr, Stora tjärn    
  Ålakärr Stora tjärn    
  *Åhlahagen Saknas    
  Ämtasjö sjö /Se    
  Ämtasjö gränsmärke /Se    
  Ämpta siöö sjö    
  Ämtasjön sjö    
  Ämpta siön Saknas    
  Ämta sjö sjö    
  Ämtasjön sjö    
  Ämtasjön sjö    
  Ämtasjön sjö    
  Ämtasjön sjö    
  Ämtasjö sjö /Se    
  *Ävsjö Saknas    
  *Ävsjö riksgränsmärke    
  Öarna sank mark    
  Ösjön sjö    
  Ösjön sjö    
  Ösjön tjärn    
  Östermossen mosse    
  Östermossen mosse    
  Övre dammen sjö    
  Övre sjön sjö    
  Övre sjön sjö    
  Övre sjön sjö    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.