ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Veddige socken : Viske härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 388 Naturnamn : 416 Bebyggelsenamn : 311 Naturnamn : 35
Vighøger, se Veddige sn Saknas *Aborra vatten Saknas Veddige sn Barnasjö sjö
Veddige sn Abborrvattnet sjö Veddige sn Bocksjö sjö
Veddige sn Abborrvattnet tjärn Weddige sn Byareåsen bergshöjd
Veddige sn Albäck såg och bibäck Veddige sn Dran sjö
Veddige sn Apelberg berg Veddige sn Dran sjö
Weddige sn Barnasjömossen, Stora mosse Veddige sn Eksjö sjö
Veddige sn Barnasjön sjö Albäck by Furuberg bergstrakt
Veddige sn Barnasjön sjö Albäck bebyggelse Garnasjö sjö
Veddige sn Barnasjö tjärn Albäck gd Garnasjö sjö
Veddige sn sn *Björkbergs Klant råsten Annedal lht Hagenslättsmossen, se Högaslättsmossen mosse
Veddige sn Björkemossen mosse Backahagen lht Hindsjö sjö
Weddige sn Björkholmsviken vik Barkhult by Stora Horred sjön sjö
Weddige sn Blacke sjön sjö Barkhult, Erik Börsgård bebyggelse Hosjö(n) sjö
Veddige sn Blacksjön tjärn Barkhult gd Huvden bergås
Veddige sn Bocksjömossen mosse Barkhult torp Högaslättsmossen mosse
Weddige sn Bocksjömossen mosse Barnasjö hmd Ilasjön sjö
Veddige sn Bocksjömossen mosse Bergkull torp Korpaklint bergshöjd
Veddige sn Boksjö sjö Bingas gd Kroksjön sjö
Veddige sn Bocksjön sjö Bingas backe, se 10 Torstorp Saknas Lammakullen bergshöjd
Veddige sn Bocksjön sjö Björkholm hrgd Lobergslid vägbacke
Vedöge sn Bocksjö tjärn Björkholm hgd Maltaremossen mosse
Veddige sn Bockö udde Björkhult by Sunnansjö sjö
Veddige sn sn Borgarhögen fornlämning Björkhult herrgård Sylla å
Veddige sn *Boxås ås m. höjd el. platå, triangelpunkt? Björkhult, Anders Arfvidsg bebyggelse Syllan å
Veddige sn *Brattås ås Björkhult, Erik Olsgård säteri Syllan å
Veddige sn Brobergen bergspets o. gränsmärke Björkhult säteri Tjockskåran bergklyfta
Veddige sn Brobergen berg med triangelpunkt Björkhult säteri Weselången sjö
Veddige sn sn Bruare röse fornlämning Björkhult säteri Veselången sjö
Veddige sn Buared skogsmark Björkhult säteri Veselången sjö
Veddige sn Byareåsen ås Björkhult, Olof Bengtsg, se Björkhult 2 bebyggelse Veselången sjö
Veddige sn *Bÿxorne äng Björkhult, Jöns Andersg bebyggelse Wiske Ån flod
Veddige sn sn Dalabäcken bäck Björkhult, Anders Andersg bebyggelse Vålaröset röse
Veddige sn Stora Damsjö sjö Björkhult by Åsen bergshöjd
Veddige sn Dammsjön, Stora och Lilla sjöar Bostället gd L. Ärsjön sjö
Veddige prästgård Dammsjön, Lilla tjärn Broaräng lht St. Ärsjön sjö
Veddige sn Dammsjön, Stora tjärn Brändebo försv. torp  
Veddige sn *Dams måse Saknas Brännås hmdr  
Veddige sn *Degerös gränsröse Buare försv. lht  
Veddige sn Diskeskärr mosse Bulkas hmdr  
Veddige sn Diskekärrsmossen mosse Börjes gd  
Veddige sn Dran sjö Börjesgård hmd  
Veddige sn Dran sjö Dala lht  
Veddige sn Dran sjö Deragård hmd  
Veddige sn Dran sjö Disseflat by  
Veddige sn Dran del av Viskan, Drared och Järlöv Disseflat by  
Veddige sn Driftsmossen mosse Diseflat gd  
Veddige socken sn Dämmet kärr Diseflat gd  
Veddige sn Ekaviken vik Dragstedts hmd  
Veddige sn /Se St. Eksjö sjö Drared by  
Veddige sn /Se Eksjö, Stora sjö Drared, Anders Eriksg bebyggelse  
Veddige sn /Se Eksjö sjö Drared, Torkel Persg bebyggelse  
Veddige sn /Se Eksjöberg bergklint, gränsmärke Drared, Måns Börsg bebyggelse  
Veddige sn /Se Eksjöberg bergklint, gränsmärke Drared, Anders Börsg bebyggelse  
Veddige sn /Se Eksjöberg berg m. triangelpunkt Drared by  
?Albäck by Eksjöberg bergås Esbjörns hmd  
Albäck by Eksjöberg klint /Se Fageråkra by  
Albäck gd Eksjöberget berg o triangelpunkt Fageråkra, Per Börsg bebyggelse  
Albäck gd Eksjön sjö Fageråkra gd  
Albäck gd Eksjön sjö Finndal by  
Albäck gd Eksjön sjö Findal by  
Albäck gd /Se Eksjö(n) sjö Findal by  
Albäck by /Se Eksjön sjö /Se Finndal gd  
?Barkhult gd Eksjö stampar gränsmärke Frugården gd  
?Barkhult gd Eskaresjön sjö Frugården gd  
Barkhult gd Eskaresjön sjö Gräsmad lht  
Barkhult by /Se Eskaresjön tjärn Gräsvad, se Gräsmad Saknas  
Barkhult gd /Se Faneberg berg Grönegatan lht  
Barkhult by /Se Felemossen mosse Gunnes hmd  
Barkhult by /Se *Fiälla siön sjö Gunnes gd  
Barkhult by /Se Fjällsjöarna sjöar Görans gd  
Björkhult by Fjällsjöarna sjöar Hallagården gd  
Björkhult by Fjällsjöarna tjärnar Hansa gd  
Björkhult by Flögamossen mosse Hansa gd  
Björkhult by Fru ön ö Hed by  
Björkhult by Fruön ö Hed by  
Björkhult by Fru ön ö /Se Hed by  
*Degnne gaarden f. klockaregård Fuglamossen mosse Hed Västra bebyggelse  
?Diseflat gd Furuberget berg Hee Vestra, Lars Trulsg. bebyggelse  
?Diseflat gd Furumossen mosse Hee, Tomas Larsg. bebyggelse  
Diseflat gd Furumossen mosse Hee, Götar Jönsg. bebyggelse  
Diseflat gd Fåglaviken vik Hed Östra bebyggelse  
Diseflat gd /Se *Fårmossen mosse Helges gd  
Disseflat gd /Se *Förlasmad kärr Herregården, se Björkholm Saknas  
Drared by *Ganærör berg, gränsmärke Hjörne by  
Drared by *Gagneridz rör (Ganærör) gränsmärke Hjörne, Alf Andersg bebyggelse  
Drared by *Gallanäs röse gränsmärke Hjörne gd  
Drared by Galnasjöås varde gränsmärke Holmakärr lht  
Drared by *Galnarö röse Saknas Holmen hmd  
Drared by Garnasjö sjö Holmen avs.  
Drared by Garnasjö sjö Holmeskulla gd  
Drared by /Se Garnasjö sjö Hornarp ställen  
Fageråkra gd Garnasjö sjö Horred lunna gård  
Fageråkra gd Garnasjön sjö Hulta lht  
Fageråkra gd Garnasjö sjö Hultahage lht  
Fageråkra by /Se Garnasjöåsen ås Hunnakärr riven stuga  
Finndal gd ganærör Saknas Håges gd  
Finndal gd *»gaghne» Rør riksgränsmärke Höga gd  
Finndal gd gaghnæ rör Saknas Högaslätt lht  
Finndal gd ?Garnasjöåsen berg /Se Intaget lht  
Findal gd Garnasjöåsen berg o triangelpunkt Jonasa hmd  
Findal gd Garnasås bergås Jonasa gd  
Hed gd Gastaröset rös? Jonsjö herrgård  
Hed by *Genedam Saknas Jonsjö säteri  
Västra Hed by Getamossen mosse Jonsjö gd  
Västra Hed by Getamossen mosse Järlöva by, gård  
Hee by Goda kulle kulle Jerlöf, Sven Andersg. bebyggelse  
Hee by Grytehålet terräng Jerlöf, Olof Persgård. bebyggelse  
Hee by Grötaklämman Saknas Jerlöf, Helge Andersg. bebyggelse  
Hee by Gullsjön sjö Jerlöf bebyggelse  
Hed gd Gullsjön tjärn Jerlöf, Nils Andersg. bebyggelse  
Hee, Västra gd *Gunfrimåse mosse Jerlöf, Per Andersg. bebyggelse  
Hee, Västra gd Gyltemossen mosse Järlöv by  
Hed, Östra gd Hagenslättsmossen mosse Järlövsby lastplats  
Hed, Östra gd *Hallanäsrös trol. gränsröse Kajeberg by  
Hee, Östra gd Hindsjö sjö Kajeberg, Ambjörn Larsg. bebyggelse  
Hee, Östra gd Hinsjö sjö Kajebjär gd  
Hed Saknas Hinsjön sjö Kalvhult lht  
Hed Saknas Hinsjön sjö Kantabur by  
Hed Saknas Hjortamossarna sank mark Kantabur, Anders Nilsg. bebyggelse  
Hjörne by *Hjortemåssen sankmark Kantabur gd  
Hjörne by? Holmakärr åker Kantagård gd  
Hjörne gd Horn siön, se Horredssjön, Stora sjö Kleva, se 31 Veddige Saknas  
Hjörne by Hornsjön, se St. Horredssjön sjö Kleven lht  
Hjörne by St. Hornsjön, se St. Horredssjön sjö Kloarns torp  
Hjörne by Hornsjön, Stora sjö Klockaregården gd  
Hjörne by Hornsjön, Stora sjö Kloskift by  
Hjörne gd Hornsjön sjö Kloskift by  
Hjörne gd St. Honedssjön sjö Kloskifte, Lars Andersg. bebyggelse  
Hjörne gd Horredsjön, St. sjö Kloskifte gd  
Hjörne gd /Se Horredsjön, St. sjö Knuses torp  
?Jonsjö herrg. Horredsjön, St. sjö Kulla by  
*Jonsryd Saknas Horredssjön, Stora sjö Kulla, Hans Andersg. bebyggelse  
Jonsjö hg Horredsjön, St. sjö /Se Kulla, Hans Arfvidsg. bebyggelse  
Jonsjö hg Horredssjön, Stora sjö Kulla by  
?Jonsjö hrrgd *Horrsjö, se Horredsjön, St. sjö Kullagård gård  
Jonsjö gd /Se *Horsjö, se Horredsjön, St. sjö Kullagården gård  
Jonsjö hrgd Hultahage äng Kullagård bebyggelse  
Joennshöye Saknas Hundmossen, Övre och Nedre mossar Kullagård gd  
Jonsjö gd Hundsmossen, Nedre mosse Kungsbondas gd  
Jonsjö hgd /Se Hundsmossen, Övre mosse Kvarnome by  
Jonsjö gd /Se Håkullen kulle Kvarnome by  
Jonsjö herrgård /Se *hårsa klinten bergkulle Kvarnome, Per Arfvidsg. bebyggelse  
?Järlöv by *Hårsakärr Saknas Kvarnome, Lars Andersg. bebyggelse  
?Järlöv by Hängefors, Höga fors, gränsmärke Kvarnome, Lasse Andersg. bebyggelse  
?Järlöv by Hängefors, Höga fors, gränsmärke Kvarnome, Per Olsgård bebyggelse  
?Järlöv by *Höga Hängefors berg Kvarnome by  
Järlöv by *Höga Hängefors berg m. fors Källebacken torp  
Järlöv by *Höga Hängefors Saknas Källebacken lht  
Järlöv by Höga Hängefors fors (som gränsmärke) /Se Larse-Börs hmd  
Järlöv by Hästbjär berg Larsegården gd  
Järlöv by *Hästskohalla gränshöjd Ledet hmd  
Järlöv by *Hästskohalla gränsmärke Lerdal lht  
Järlöv by *Hästskohall, Hestskohall råsten Lille-Johannesa gd  
Järlöv by Hästskohall skogsmark Loberg by  
Järlöv gd /Se Högaslättsmossen mosse Lobergsslätt bebyggelse  
Järlöv by /Se Högås ås Lobergsslätt gd  
Järlöv by /Se Hönemossen, Stora mosse Lortabäck gd  
Järlöv by /Se Hönesmossen mosse Lunna torp, gårdar  
Kajeberg Saknas Hössjöarna sjöar Lyngslätt hmd  
Kantabur gd Hössjöarna tjärnar Låke by  
Kantabur gd Iglasjön tjärn Låke bebyggelse  
Kailteboe Saknas Ilasjön sjö Låke gd  
Kantabur by Ilasjön sjö Långakärr lht  
Kantabur by /Se *Jordbro måse Saknas Mansa gd  
Kantabur gd /Se Järlöv berg o triangelpunkt Mansa hmd  
Kloskifte gd Jättehögen höjd Markusa gd  
Kloskifte gd Jättekällan fornlämning Moa, Måns Nilsg. bebyggelse  
Kloskifte gd Kalvhagemossen mosse Moa gd  
Kloskifte gd *Kanta måse Saknas Mölningas hmd  
?Kollagen = Kullagården? hrgd? *Kiellsdam vatten Nybondas gd  
Kongsbonnas gård Klevamossen mosse Nycklakärr gård  
Kulla by Klevamossen mosse Nykvarn gård  
Kulla gård Korpaklint höjd Nykvarn, Olof Svensg. bebyggelse  
Kulla by Kroksjön sjö Nykvarn gd  
Kulla gård Kroksjön sjö Nylycka lht  
Kulla by *Krocksiön sjö Nytorp f.d. båtmanstorp  
Kulla by Kroksjön sjö Näs gård  
Kulla by Kroksjön sjö Näs by  
Kulla by Kroksjön sjö Näs by  
Kulla by Kroksjön sjö Näs, Bengt Tolfsg. bebyggelse  
Kulla by Kroksjö sjö Näs gd  
Kullagård gård *Kråkemåse mosse Parten gård  
Kullagård gd Kråkemossen mosse Pears hmd  
Kullagård gård Kråkemossen mosse Pears gd  
Kullagård gd [Kullegårda vad] vad Planterehagen torp  
Kullagård gd Kullåsen ägomark Porsmad by  
Kullagård gd Kungsgrottan synbarligen grotta med minnessten Porsmad by  
Kvarnome by Kvarnhögen ägomark Porsma, Lars Börsg. bebyggelse  
Kvarnome by Kvarnome berg o triangelpunkt Porsma gd  
Kvarnome by Kvarnome berg o triangelpunkt Prästgården gd  
Kvarnome by Kvarnome berg o. triangelpunkt Ramstorp by  
Kvarnome by *Kypakärr Saknas Ramstorp, Hans Nilsg. bebyggelse  
Kvarnome by Källsmossen mosse Ramstorp, Hans Börsg. bebyggelse  
Kvarnome by Käringmossen mosse Ramstorp by  
Kvarnome by Lammamossen, Stora och Lilla mossar Ry by  
Kvarnome by Laska hytta förr hytta Ry bebyggelse  
Kvarnome by Lia våle råm Ry gd  
Kvarnome by Lia våle fornlämningar Ryadämm lht  
Kvarnome by *Lidanålen bergspets o. gränsmärke Rymannas torp  
Kvarnome by /Se *Lidavåla bergsområde Rösatorpet hmd  
Kvarnome gd /Se *Lilla Bengts Quarn Saknas Röven stuga  
Kyrkan i Veddige sn kyrka *Lilla Sjö Saknas Sandlid lht  
Kirckebye Saknas Lillesjö tjärn Sannagården by  
»Källegård» Saknas Lillesjön sjö Sannagård bebyggelse  
*Kellegårds kvarn Saknas Lubbemossen mosse Sannagård gd  
Lobergsslätt gd Lubbemossen mosse Simmens hmd  
Lobergsslätt gd Lunnareäng betesmark, tidigare äng Sjöaslätt, Måns Larsg. bebyggelse  
Lobergsslätt gd *Lynghögen råsten Sjöaslätt gd  
Lobergsslätt gd Långarekullen kulle Skattagård hmd  
Låke gd Långakärr åker? Skattagården gd  
Låke gd *Långamosse(n), se Långaredmossen mosse Sprängskulla by  
Låke gd Långemosse mosse Sprängskulla bebyggelse  
Låke gd Långared mossen mosse Sprängskulla gd  
Låke gd Långås ås Stamnareds gd  
Låke gd Länsmannamossen mosse Storagården gd  
?Moa gd Maltaremossen mosse Strucksjö säteri  
?Moa gd Maltaremossen mosse Struxsjö by (gård)  
Moa gd *Manvarpet trol. något föremål på gräns. mell. Struxsjö säteri säteri  
Moa gd /Se *Manvarpet gränsmärke Strucksjö gd  
Moa gd /Se *Medelnäs gränsmärke Svanen, se 12 Syllinge Saknas  
Saknas Saknas Mellan-Ärsjön sjö Svens gd  
Nykvarn gd Merckebeck bäck /Se Svinakleven gd  
Nykvarn gd *Miethæl næs förr riksgränsmärke Syllemad by  
Nykvarn gd miethælnæs Saknas Syllema by  
Nykvarn gd miethælnæs riksgränsmärke Syllema bebyggelse  
Näs by Medelsnäs udde /Se Syllema gd  
Näs by *Mullklofven råsten Syllinge by  
Näs by *Munckadam kärr Syllinge by  
Näs by Märkebäck bäck Syllinge, Nils Jönsg. bebyggelse  
Näs by Märkebäck bäck Syllinge, Börje Larsg. bebyggelse  
?Näs by *Märkes bäcken gränsbäck Syllinge, Per Börjesg. bebyggelse  
?Näs by Märkesbäck gränsmärke Syllinge, Bengt Andersg. bebyggelse  
Näs by Märkebäck bäck /Se Syllinge, Anders Nilsg. bebyggelse  
Näs by *Märkesmosse(n) mosse Syllinge, Dalen bebyggelse  
Porsma gård Märkesrör gränsmärke /Se Syllinge, Erik Andersg. bebyggelse  
Porsma gd *Nohlåsen bokskog Syllinge, Olof Andersg. bebyggelse  
Porsma gd *Nolåsen ås Syllinge, Olof Olsg. bebyggelse  
Porsma gd *Nycka kärr Saknas Syllinge, Sven Håkansg. bebyggelse  
Porsma by /Se *Nyckle kärr kärr Syllinge, Anders Eriksg. bebyggelse  
Porsma gd /Se Näsboberg berg Syllinge by  
Porsmath, se Porsma gård Nötamossen mosse Syllinge bebyggelse  
?Ramstorp gd Nötamossen mosse Telnebacka by  
Ramstorp gd Olasmossen mosse Telnebacka bebyggelse  
Ramstorp Saknas Ormamossen mosse Telnebacka gd  
Ramstorp gd *Ormæ gränsmärke /Se Tors gd  
Ramstorp by ormæ riksgränsmärke Tårstorp by  
Ramstorp? by ormæ riksgränsmärke Tårstorp by  
Ramstorp by Orramossen mosse Torstorp, Per Gunnarsg. bebyggelse  
Ramstorp by Oxabås dal och gränsmärke Torstorp, Bengt Larsg. Saknas  
Ramstorp by Oxabås dal och gränsmärke Torstorp, Anders Eriksg. Saknas  
Ramstorp by Oxabås dal och gränsmärke Torstorp, Per Andersg. bebyggelse  
Ramstorp by Oxaboz råmärke Torstorp, Bengt Andersg. Saknas  
Ramstorp by *Oxabås vik Torstorp, Per Bengts. Saknas  
Ramstorp by Oxabås vik Torstorp, Jon Persg. Saknas  
Ramstorp gd /Se Oxabås dal /Se Torstorp by  
?Ry gd Oxsjön, se Eksjö sjö Torstorp bebyggelse  
?Ry gd Oxsjön, se Eksjön sjö Trulsa hmd  
Ry gd Oxsiön sjö Utmossen hmd  
Sannagård gd *Oxås höjd Vabränna by  
Sjöaslätt gd *Oxås höjd och gränsmärke Vabränna, Måns Jönsg. Saknas  
Sjöaslätt gd *Oxås berg o. gränsmärke Vabränna, Lars Månsg. Saknas  
Sjöaslätt gd Packadamm, Stora och Lilla mossar Vabränna, Lars Torbjörnsg. bebyggelse  
Sjöaslätt gd *Perse rös fornlämning Vabränna, Jöns Jönsgård bebyggelse  
Sjöaslätt by Perse rös fornlämning Vabränna, Måns Larsg. bebyggelse  
Sprängskulla gd *Pipstensmåsse Saknas Vabränna by  
Sprängskulla gd Planterhagen ägomark Vagnabäck by  
Sprängskulla gd Porsmossen mosse Vagnabäck, Anders Börsg. Saknas  
Sprängskulla gd Rammås ås Vagnabäck gd  
Strueksjö by *Ramnåsvåle råsten Vakärr lht  
Struxsjö gård Ribeberg berg Vallby by  
Struxsjö gd *Ribeberg berg Vallby by  
?Struxsjö hrrgd *Ringelskärr Saknas Vallby, Erik Karlsgård Saknas  
Struxsjö gård Rävaberget berg Vallby, Marcus Olsg. bebyggelse  
Syllemad gd Rävatorpet skogsmark Vallby, Håkan Persg. bebyggelse  
?Syllema gd Rävdalen dal Vallby, Börje Trulsg. bebyggelse  
?Syllema gd Rösatorpet skogsmark Vallby, Jöns Svensg. bebyggelse  
Syllemad gd *Saxamåse Saknas Vallby, Olof Andersg. bebyggelse  
Syllemad gd /Se *Saxaremåssen mosse Vallby, Arfvid Bengtsg. bebyggelse  
Syllema gd /Se *Saxaremossen råst Vallby, Lars Torbjörnsg. bebyggelse  
Syllynghe by Silvermossen mosse Vallby, Bengt Andersg. bebyggelse  
Syllinge by Skansen ägomark Vallby, Erik Eriksg. bebyggelse  
Syllinge, yttra by *Skarabergsklint råsten Vallby, Per Torbjörnsg. bebyggelse  
Syllinge, Yttre gdr Skrattås ås Vallby, Lars Andersg. bebyggelse  
Syllinge by Skuttra å å Vallby, Lars Helgesg. Saknas  
Syllinge, Yttre gdr Skuttran å Vallby, Måns Persg. bebyggelse  
Syllinge, Yttre gdr Skuttran älv Vallby by  
Syllinge by *Slipsten råsten Veddige bebyggelse  
Syllinge by Slipstenskärret mosse Veddige bebyggelse  
Syllinge by Slipstenskärret kärr Veddige prestgård bebyggelse  
Syllinge by Slättamosse mosse Veddige prästgård bebyggelse  
Syllinge by Snapphaneeken ek? Veddige, Sven Larsgård bebyggelse  
Syllinge by Spakås ås Veddige, Per Ingemarsg. bebyggelse  
Syllinge by *Stagsjö, se Horredsjön, St. sjö Veddige, Anders Nilsg. bebyggelse  
Syllinge by Stora kulle kulle Veddige, Lars Djeknesg. bebyggelse  
Syllinge by *Store Holmen ö Veddige, Kyrkobyn, Torbjörn Månsg. Saknas  
Syllinge by Stormossen mosse Veddige, Olof Börjesg. bebyggelse  
Syllinge by Strucksjöås ås Weddige stn Saknas  
Syllinge, Yttre o. Övre byar /Se Sträxe åz berg Veddige by  
Syllinge by /Se *Suna siön sjö Hveinge Saknas  
Tälnebacka gd Sunnansjöarna sjöar Veinge gd  
Tälnebacka gd Lille Sunnan sjö sjö Veinge Saknas  
Telnebacka gd Store Sunnansjö sjö Vinge, se 3 Veinge Saknas  
Telnebacka gd Sunnansjöarna sjöar Vrångatorpet hmd  
Telnebacka gd /Se Sunnansjöarna sjöar Västergården = 1 Drared bebyggelse  
Torstorp by Sunnansjöarna tjärnar Ågården gd  
?Torstorp by *Swale möst mosse Älgaslätt by  
?Torstorp by *Svala möst mosse Älgaslätt gd  
?Torstorp by Svartehall bergklint, gränsmärke Elgaslätt bebyggelse  
Torstorp by Svartehall bergklint, gränsmärke Älgaslätt gd  
?Torstorp by *Svartehall höjd Ängarekullen gd  
?Torstorp by *Svartehall gränsmärke Ögården gd  
Tostenstrup Saknas *Swartesiö sjö    
Tostenstrup Saknas *Svartesjö sjö    
Thorestrup Saknas *Svinekulle berg    
Torstorp by Svinhusmossen mosse    
Vabränna by Svinhusmossen mosse    
Vabränna by Syllan å    
Vabränna by Syltan å    
Vabränna by Syltan å    
Vabränna by Syllan bäck    
Vabrond Saknas Syllan bäck    
Vabränna by Syllåkeren åker /Se    
Vabränna by Sylläckran åker /Se    
Vabränna by *Systerlid gränsmärke    
Vabränna by *Systerlid gränsmärke, backsluttning    
Vabränna by Tadderbäcken bäck    
Vabränna by *Tannabäck bibäck    
Vabränna by Tingshögen höjd    
Vabränna by Tjuvaskåran Saknas    
Vabränna by Tjyckeskåran skogsmark    
Vabränna by Tornakärr kärr    
Vabränna by Torsjön sjö    
Vabränna by Torsjön sjö    
Vabränna by Torsjön tjärn    
Vabränna by Trollåsen ås    
Vabränna by *Trångeklev bergklint    
Vabränna by *Trångeklev bergklint    
Vagnabäck by Trångaklef berg    
Vagnabäck by *Trånga klev berg    
Vagnabäck by Trångeklev bergklint /Se    
Vagnabäck by Ursjömossen mosse    
Vagnabäck by Ursmossen mosse    
Wagnabæk Saknas Ut(t)erkällan råsten    
Vagnabäck by Vadkärr kärr    
Vagnabäck by /Se [Vallby hög] Saknas    
Vagnabäck by /Se »Wallmerskärr Saknas    
?Vallby by Veddige berg o triangelpunkt    
?Vallby by wiselang Saknas    
Vallby by Veselången utvidgning av å    
Vallby by Veselången sjö    
Vallby by Veselången sjö    
Vallby by Veselången sjö    
Vallby by Veselången sjö    
Vallby by Veselången sjö    
Vallby by Weselången sjö    
Vallby by Veselången sjö    
Vallby by Veselången utvidgning av Viskan    
Vallby by Veselången sjö    
Vallby by Veselången del av Viskan    
Vallby by Veselången del av Viskan    
Vallby by Weselången sjö    
Vallby by Veselången sjö    
Vallby by Weselången sjö    
Vallby by Veselången sjö    
Vallby by Weselången sjö    
Vallby by Vislången insiö sjö    
Veddige by Veselången sjö    
Veddige by Veselången sjö    
Veddige by Veselången sjö    
Veddige by Weselången sjö    
Veddige by o. sn Veselången sjö    
Veddige by Veselången sjö    
Veddige by Veselången sjö    
Veddige by Veselången sjö /Se    
Veddige by Veselången sjö /Se    
Veddige by Veselången sjö /Se    
Veddige by Veselången sjö /Se    
Veddige by Veselången sjö /Se    
Veddige by Veselången sjö /Se    
Veddige samh. /Se Veselången sjö /Se    
Veinge gd Veselången sjö /Se    
Veinge gd Veselången sjö /Se    
Saknas Saknas Veselången sjö /Se    
Veinge gd Viskan å    
Weltöge, se Veddige by Viskan älv    
Älgaslätt gd Viskan älv    
Älgaslätt gd *Viskelängen, se Veselången sjö    
Älgaslätt gd Wiske ån å    
  Viske å å    
  *Vislangen (resp. *Visslangen), se Veselången sjö    
  Vita mossen mosse    
  Vålen berg    
  *Wästra ön ö    
  »yxeooss», se Eksjön gränsmärke    
  *Åsbro bro    
  Åsbro bro    
  Åsbro landsvägsbro    
  Åsbro landsvägsbro    
  Åsbro bro    
  Åhs Kloster åh å    
  Äggstenen fornlämning    
  Älgaremossen mosse    
  Ärsjökärr mosse    
  Ärsjökärr kärr    
  Ärsjömossen mosse    
  Ärsjömosse mosse    
  Ärsjömossen mosse    
  Ärsjön sjö    
  Ärsjön, Stora, Mellan, Lilla sjöar    
  Ärsjön, Stora, Mellan, Lilla sjöar    
  Ärsjön, Lilla tjärn    
  Ärsjön, Stora sjö    
  *Äspekullen, *Aspkullen råsten    
  »öckssiobergh», se Eksjöberg klint    
  Östanskog del av skogsmark    
  Öxsiöberg berg    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.