ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stråvalla socken : Viske härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 104 Naturnamn : 150 Bebyggelsenamn : 83 Naturnamn : 24
Stråvalla sn /Se Arvamossen mosse Stråvalla sn Arvamosse mosse
Stråvalla sn Arvamosse mosse Stråvalla sn Göningsmosse mosse
Stråvalla sn sn *Baggebergsviken vik Stråvalla hp Hassberg bergshöjd
Stråvalla sn *Bagghallen vik Stråvalla sn Krogmosse, Lilla mosse
Stråvalla sn *Björkesmåssen mosse stråvälling inbyggarbeteckning Krogmosse, Stora mosse
Stråvalla sn *Björnåsen berg Andersgården gård Käringaberg bergshöjd
Stråvalla sn *Björnåsen berg Anesgård gd Löftaå, se Löftaå, allm. Hall. l. å
Stråvalla sn *Brandeberg berg Baggens hmd Mörkadal dalgång
Stråvalla sn *Brunnfjälle-åsen berg Bengtes gd Sagersås bergshöjd
Stråvalla sn /Se Brännemosse mosse Bengts gd Stenrös bergshöjd
Stråvalla sn /Se Djupadalen dal Bengtssons torp Strandberg bergshöjd
Stråvalla sn /Se *Dyngebacken berg Bernts i By hmd Ströa å
Stråvalla sn /Se *Elleike måssen mosse Bolg by Ströabro bro
Stråvalla sn /Se *Enekullen berg Bolg Saknas Vissberg bergshöjd
Stråvalla sn /Se Enekulle kulle med fornlämningar Bolg gd Väramosse mosse
Stråvalla sn /Se *Flatekullarne berg By, Anders Jönsg. bebyggelse Vässla bergshöjd
Bolg gd *Gasskärr kärr By gd Ålkulleberg bergshöjd
Bolg by Gissladamm vattensamling Eliase gd Åsarna bergshöjd
Bolg gd *Gloppe måssen mosse Enet gd Åskärr kärr o. lht
Bolg gd Gräsmysterna sank mark Hansegård gd Öabacksmosse mosse
Bolg by Grönevik skogsmark Hulegård by Öaknalten berg
Bolg by *Gällsbergskullar berg Hulegård, Börje Andersg. bebyggelse Öamosse mosse
Bolg by /Se Göningsmosse mosse Hulegård gd Ökhagen bergshöjd
By hg Hagabjär berg med fornlämningar Hulegården gd Ön skogsparti
By hg Halsen halvö Häradsdomarens hmd  
By hg *Halsen halvö Hökagården gård  
Hansegård gd /Se *Hansa Bökes Slätter mark Hökagården gd  
Heliga Trefaldighetskapellet förr kapell *Hassberg berg Klockarens hmd  
*Heliga Trefaldighets Kapell förr kapell Hulvik vik Kroppedal torp  
*Helga Trefaldighets kapell förr kapell *Hålviksrygg berg Kyrkebyn = 1-6 Stråvalla bebyggelse  
Hulegård by *Store Jonsmåsse mosse Kyrketorp = Anesgård gd  
Hulegården gd *Jullarviken vik Källedala lht  
Hulegård by Jättaspåradalen dal med sank mark Kärra by  
Hulegård gd *Kalfhage Berg(et) berg Kärra Saknas  
Hulegård gd Kattedamm sank mark Kärra Saknas  
Hulegård gd Kattedammet tjärn Kärra, Sven Svensg. bebyggelse  
Hulegård gd *Kattehögen gränsmärke Kärra by  
Hulegården gd /Se Korsbjär berg Kärrahed = Mellomgården Saknas  
Hökagården gd /Se *Krokberg berg Lergravedalen försv. torp  
Jönses gd /Se Krokmosse mosse Lersig torp  
Klockars gd /Se Kroppedal dal Lyftabro by  
Kyrkan i Stråvalla sn kyrka *Kroppe damm sankm. Lyftabro, Anders Jönsg. bebyggelse  
Kyrkotorp = 2 Stråvalla bebyggelse *Kråkhallen Saknas Lyftabro gd  
Kyrkotorp = 2 Stråvalla bebyggelse Kvarnabäcken bäck Lyftahed avs.  
Kärra by Kvarnabäcken bäck Lyftaskog, Tore Svensg. bebyggelse  
Kärra by *Qvarnakullen berg Lyftaskog gd  
Kärra by *Kyske Lids åhs berg Löftabro by  
Kärra by *Källedals Berget berg Löftahed avs  
Kärra by *Kärringe Kullen berg Löftaskog bebyggelse  
Kärra by *Kärringe måssen mosse Mellomgården hmd  
Kärra by *Lergrafve Bergen berg Olas gd  
Kärra by *Lergrafve Dalen mark Sevedsgård? gd  
Lyftabro gd:ar /Se Lergravedalen dalgång Sevitsgården gård  
[Löftaskog] by *Loftafjord, se Vändelsöfjorden fjord Skattagården gård  
Löftaskog beb. *Loftafjord, se Vändelsöfjorden vik Skattagården gd  
Lyftaskog by *Lofta fjord, se Vändelsöfjorden fjord Smeda-Bernts torp  
Löftaskog gd *Långamåssen mosse Smedens torp  
Lyftaskog by *Långaremossen mosse Stobbas förr hmdr  
»Løftheskof» by *Lofta bro bro Stock, Västra = 2 Stocken gd  
Lyftaskog by Löftebro bro Stock, Östra = 1 Stocken gd  
Lyftaskog gd Löftebro bro Stocken by  
Lyftaskog gd Löftabro bro Stocken, Bengt Hansg. bebyggelse  
Lyftaskog by Löfta Bro vägövergång Stocken, Arvid Olsg. bebyggelse  
Lyftaskog gd *Loftabro bro Stocken by  
Lyftaskog gd /Se Löftabro bro Stomgården gård  
Löftaskog gd? /Se Löftabro bro Stomgården gd  
Löftabro by *Löftebrovik, se Vändelsöfjorden vik Stråvalla Saknas  
Löftabro, se Lyftabro gd:ar /Se Löftebro wijk, se Vändelsöfjorden vik Stråvalla Saknas  
Löftabro gd? /Se Löftabrovik, se Vändelsöfjorden bukt Stråvalla, Börje Gunnarsg. bebyggelse  
Löftabro Saknas Löftabroviken, se Vändelsöfjorden sund Stråvalla, Börje Svensg. bebyggelse  
Munke Capellet lämningar, spår efter en kyrkobyggnad *Löftabroviken, se Vändelsöfjorden vik Stråvalla, Hans Andersg. bebyggelse  
Prästgården gd Löftaån å Stråvalla, Seved Larsg. bebyggelse  
Sevesgård gd /Se Löftaån å Stråvalla Saknas  
Stocken by Löftaån å Stråvalla by  
Stocken by Löftaån å Svens = Bernts hmd  
Stocken by *Löstervik, se Vändelsöfjorden vik Tornas hmd  
Stocken by Mellanbjär berg med fornlämningar Ulvskulla lht  
Stocken gd:ar /Se *Mjölke Bergen berg Vällingedal avhyst torp  
Stocken by /Se Munkakällan källa Åkraberg by  
Stråvalla by *Norre, Södre Måkhall vik Åkraberg, Harald Andersg. bebyggelse  
Stråvalla by Yttra Måkhall ö Åkraberg gd  
Stråvalla by Nolbjär bergsparti Åskärr lht o. kärr  
Stråvalla by Nyemosse mosse Östergården hmd  
Stråvalla by *Ormabergs dal mosse    
Stråvalla by *Paikadamms Hall berg    
Stråvalla by Pannemosse mosse    
Stråvalla by *Pige-mossen mosse    
Stråvalla by *Porskärrs måssen mosse    
Stråvalla by *Lille Porskärrsmosse mosse    
Stråvalla by *Nye Prästmåssen mosse    
Stråvalla by *Renle mossen mosse    
Stråvalla by »Ringhallen ö    
Stråvalla by *Rumpekärr kärr    
Stråvalla by *Rytterdammen vatten    
Stråvalla by *Räfhus Bergen berg    
Stråvalla by Rödskär ö    
Stråvalla by »Rönna Bergen berg    
Stråvalla by *Lille Rörmåssen mosse    
Stråvalla by *Store Rörmåssen mosse    
Stråvalla by /Se Rörvik vik    
Åkraberg gd Segen kärr    
Åkraberg gd Sagersås ås    
Åkraberg gd *Sandvik vik    
Åkraberg gd *Sika-dalen mark    
  *Sjöare måssen mosse    
  Skarevik vik    
  *Skateklefskullen berg    
  *Slätte Klefs Kullen berg    
  Steningsberg berg    
  *Stenvik vik    
  *Stigare måssen mosse    
  *Stora Damm vatten    
  *Strannabergen berg    
  Stråvalladamm mosse    
  Stråvalladamm mosse    
  Ströan å    
  Ströan bäck    
  Ströan å /Se    
  Ströan å /Se    
  Sureviken vik    
  Surpeviken vik    
  *Svarte måsse mosse    
  Svarteskär ö    
  Svarteskärs Hamn vik    
  *Sylarsviken vik    
  Tittekullen kulle    
  *Torparviken vik    
  *St. Trångarås berg    
  Trångarås ås    
  *Tvättekullen berg    
  *Ursmåsse mosse    
  *Lilla Wålamossen Saknas    
  Vällingedalen dal    
  Vendelsö ö /Se    
  Vendelsöfjorden fjord    
  Vändelsöfjorden, se Vändelsöfjorden vik    
  Väramosse mosse    
  Årsdal dalgång    
  *Åsen bergshöjd    
  *Åskärrsmad sankmark    
  Åskärrsröset höjd med fornlämningar    
  *Älgakullen berg    
  *Öabergen berg    
  *Öaknatts Bergen berg    
  Öaknalten berg o. triangelpunkt    
  Öaknalten berg o. triangelpunkt    
  Öaknalten berg med triangelpunkt    
  Öaknalten skogsmark    
  *Store Öamåssen mosse    
  Öamosse mosse    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.