ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hanhals socken : Fjäre härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 232 Naturnamn : 75 Bebyggelsenamn : 145 Naturnamn : 35
Hanhals sn sn Bastuviken vik Hanhals sn sn Brattaborg borg
Hanhals sn sn Börsaberget berg Hanhals socken Börsaberget berg
Hanhals sn *Börsåhs berg Hanhals sn Börsås berg
Hanhals sn Fiellen berg Hanhals sn Flärabäcken bäck
Hanhals sn Flärabäcken bäck Gresslingarna inbyggarbeteckning Fogdegärdet gärde
Hanhals sn Gresslingeberget berg Hammeröbo inbyggarbeteckning Gresslinge rös röse
Hanhals sn Gresslinge rös röse /Se Hanhalsbo inbyggarbeteckning Hanhalsholme = Hanhalsudde Saknas
Hanhals sn *Hagaberg berg Torkelstorpingarna inbyggarbeteckning Hanhalsholme udde
Hanhals sn Hagaberg berg Alekärret torp Hoberg berg
Hanhals sn Hagaberg berg Bonnagården bebyggelse Hobjär berg o. hmd
Hanhals sn Hagaberg berg Bramborgsgården bebyggelse Hovmannebron bro
Hanhals sn Hammar Ö Saknas Brammesgården gd Hovmanneån å
Hanhals sn Hanhallsholme udde Britta-Linas gd Hummanebron bro
Hanhals sn Hanhalsholme udde Brogården bebyggelse Hummaneån å
Hanhals sn Hanhalsholme udde Brogården gd Hunehals slott
Hanhals sn Hanhalsholme udde Båratorp bebyggelse Hunehals slott
Hanhals sn Hanhalsholme udde Båratorp gd Kalvö ö
Hanhals sn Hanhalsudde udde Bössås t Kalvö holme
Hanhals sn /Se Hanhalsudde udde Dammet hmd Kalvöhåla sund
Hanhals sn /Se Hovmanneån å Dammet hmd Karsmossen mosse
Hanhals sn /Se Hunahals borg /Se Elis hmd Kyrkemossen mosse
Hanhals sn /Se *Hundehalvö numera trol. en udde Eskatorp, se Äskatorp bebyggelse Lindholmen berg
Hanhals sn /Se *Hunehals udde Fjället bs Nötaberg berg
Hanhals sn /Se Hunehals slott Saknas Fogdegården bebyggelse Passberg skär
Hanhals sn /Se Húnehals udde Fogdegården gd Passberg holme
Hanhals sn /Se Håberget berg Gressela bebyggelse Revet rev
Hanhals sn /Se Kalvö ö Gressela by Rolfsbro bro
Brogården Saknas Kalvö ö Gressela by Rolfsån Saknas
Båratorp gd Kalvö ö Gressela by Smedjeberg berg
Båratorp gd Kalvö ö Grässela, se Gressela bebyggelse Svartemosse mosse
Saknas Saknas Kalvö ö Grönemad t Tjolödjup Saknas
Saknas Saknas Kalvö ö Hagen, se Bössås Saknas Tjyberg berg
Båratorp Saknas Kalfön Saknas Hagen bebyggelse Tjybjär berg o. hmd
Börsås tp /Se Kalfö ö Hagen gd Ulsbäck Bugt Saknas
Börsås t /Se Kalvö ö Hammargård bebyggelse Vålaberg berg
*Degnnegaarden f. klockaregård Kalfön ö Hammargård gd  
Gressela by Kalvö ö Hammerö bebyggelse  
Gressela by Kalvö ö Saknas by  
Gressela Saknas Kalvö ö Hammerö by  
Gressela by Karlsborg skogsparti Hammerö bebyggelse  
Gressela by Karsmossen mosse Hammerö bebyggelse  
?Gressela by Kullaklev bergsparti Hammerö bebyggelse  
Grässela by Kungsbackafjorden havsvik Hammerö bebyggelse  
Grässela by Kungsbackafjorden fjord Hammerö bebyggelse  
Grässela by Kungsbackafjorden fjord /Se Hammerö bebyggelse  
Gressela by Kongsbacka Fjärden fjärd Hammerö bebyggelse  
Gressela by Kungsbackaån å Hanhals bebyggelse  
Gressela by Kungsbackaån å Hanhals bebyggelse  
Gressela Saknas *Lunnehals udde Hanhals bebyggelse  
Gressela Saknas Oxanabben udde Hanhals by  
Gressela Saknas Passberget berg Hoberg hmd  
Gressela by /Se Passberg ö Hobjär hmd o. berg  
Gressela gd /Se Passberg ö Hågesgård hmd  
*Gunder skredders gaardtt f. gd Passberg holme Håkansgård hmd  
?Hafne gd Passberg ö Hålabäck bebyggelse  
Hagen Saknas Rabben udde Hålabäck gd  
Hammar by Rolfsbro bro Höjden t  
?Hammargård hg Rolfs Bro bro Inlag bebyggelse  
?Hammargård hg Rolfsån å Inlag gd  
Hammargård hg Rågz Åh Saknas Jönsa hmd  
Hammargård hg Rännarmen udde Jönsa hmd  
Hammargård hg Rösen höjd, fornlämning Karlsborg lht  
Hammargård hg *Skalborgs skansudde möjl. f.d. udde Karlskog hmd  
Hammargård gd Skårebacke berg Klases, se 2 Äskatorp Saknas  
Hammargård gd Slottsängen äng Knapegården gd  
Hammargård gd Slätborgs skans f.d. skans på udde Knapagården hmd  
Hammargård Saknas Svalås ås Korshög? hmd  
?Hammargård hg Sätterunge Åh å Korsö hmd  
Hammargård gd /Se Tiufberget Saknas Krogarens gd  
Hambrö by Tingskullen kulle Krogen gd  
Hambrö by Uddaberg berg o. triangelpunkt Kroken bebyggelse  
Hambrö by Uddaberg berg o. triangelpunkt Kroken gd  
Hambrö by Vålaröset höjd, fornlämning Kullen bebyggelse  
Hambrö by Wästersiön Saknas Kullen gd  
Hambrö by Åfberget Saknas Kybjär hmd  
Hambrö by   Kämpagården gd  
Hambrö by   Kämpas hmd  
?Hammarö by   Kämpas hmd  
Hammerö by   Liden gd  
?Hammarö by   Losas hmd  
Hammerö by   Lotsagården gd  
Hammerö by   Maden lht  
Hambrö by   Mårtens gd  
Hambrö by   Mårtensgården bebyggelse  
Hambrö by   Pilagården gård  
Hambrö by   Pilagården gd  
Hammerö by   Rolfsbro stuga  
Hammargård hg   Rolfsbro laxfiske, bro  
Hambrö by   Simonsgården bebyggelse  
Hambrö by   Skanses gd  
Hambrö by   Skansgården bebyggelse  
Hambrö by   Skyttas? hmd  
Hambrö by   Skåre t  
Hambrö by   Skåre lht  
Hambrö by   Sköttens hmd  
Hambrö by   Slottas hmd?  
Hambrö by   Slottet bebyggelse  
Hambrö by   Småhöga hmdr  
Hambrö by   Småhöga hmd  
Hambrö by   Smörhålan t  
Hambrö by   Smörhålan gd?  
Hambrö by   Stegatorp bebyggelse  
Hambrö by   Stegatorp bebyggelse  
Hammerö by   Stegatorp by  
Hammerö by   Stenaberg hmd  
Hambrö Saknas   Stenaberg gd  
Hammerö by /Se   Storegården hmd  
Hammarö gd /Se   Storegården gd  
Hammerö gd /Se   Strandbons bebyggelse  
Hammerö gd /Se   Strandbons gd  
Hanhals förr slott   Svalås avs.  
Hunahals gd   Svalås hmd  
Hanhals förr slott, nu by   Sätinge bebyggelse  
*Hunehals slott   Sätinge by  
*Hunehals slott   Sätinge by  
Hanhals sn   Tårsgården bebyggelse  
Hunehals förr slott   Tjybjär hmd o. berg  
*Hunehals f. slott   Tofta hmd  
Hunehals f. slott   Tofta hmd  
Hunehals f. slott   Tores gd  
*Hunehals slott   Torkelstorp bebyggelse  
Hunehals förr slott   Torkelstorp bebyggelse  
Hunehals f. slott   Torkelstorp bebyggelse  
Hunehals förr slott   Torkelstorp bebyggelse  
*Hunæhals förr slott   Torkelstorp bebyggelse  
Hanhals sn   Torkelstorp by  
Hunehals el. Hanhals sn.? Saknas   Torkelstorp by  
Hunehals f. slott   Torsagård bebyggelse  
Hunehals Saknas   Torsagården gd  
Hunehals förr slott   Torsas hmd  
Hunehals f. slott   Trolsas gd  
Hanhals sn   Trulsa hmd  
Hunehals förr slott   Tvillinggården hmd  
Hunehals f. slott   Tvillingsgården gd  
Hanhals sn   Uddagården, se 8 Hammerö Saknas  
Hunehals förr slott   Uddagården gd  
Hanhals sn   Ulvsbäck, se 1 Äskatorp Saknas  
Hunehals förr slott   Ulvsbäck gd  
Hanhals f. slott   Älis (Elins) gd  
Hanhals f. slott   Äskatorp by  
Hanhals sn   Äskatorp bebyggelse  
Hunehals förr slott   Äskatorp bebyggelse  
Hanhals sn   Äskatorp by  
Hanhals by   Äskatorp bebyggelse  
Hanhals sn   Äskatorp Ulvsbäck, se 1 Äskatorp Saknas  
Hanhals sn      
Hanhals sn      
Hanhals under medeltiden slott      
Hanhals by      
Hanhals by      
Hanhals Saknas      
Hanhals by      
Hanhals by      
Hanhals by      
Hanhals by      
Hanhals by      
Hanhals by o. sn      
Hanhals by o. sn      
Hanhals by o. sn      
Hanhals by o. sn      
Hanhals Saknas      
Hanhals Saknas      
Hanhals by      
Hanhals Saknas      
Hanhals by /Se      
Hanhals förr slott /Se      
Hanhals by o. sn /Se      
Hunahals f.d. borg /Se      
Hanhals by /Se      
?Hestehaven Saknas      
?Hestehaven Saknas      
Hanbrö Hagen bebyggelse      
*Hombager hg      
Hunahals sn      
Hunehals förr slott /Se      
Hålabäck gd      
Hålabäck Saknas      
Inlag by      
Inlag by      
Inlag by      
Inlag by      
Inlag by      
Inlag gd      
Inlag Saknas      
*Kestehamn Saknas      
Kroken gd      
Krogen Saknas      
Hambrö Kullen Saknas      
Kyrckan kyrka      
Pilagården gd      
Pilagården gd      
Pilagården gd      
Pilagården gd      
Pilagården Saknas      
?Prestehaven Saknas      
?Præsteholm Saknas      
Prästgården prästgård      
?Prästholm Saknas      
Seddwne by      
?Skodgaarden gd      
Stegatorp gd      
Stegatorp by      
Stegatorp by      
Strettorp Saknas      
Stegatorp by      
Stegatorp by      
Stegatorp Saknas      
Stegatorp Saknas      
Stegatorp gd /Se      
?Stenpillegaard gd      
Sätinge by      
?Sätinge by      
Sätinge by      
Sätinge by      
Sätinge by      
Sätinge by      
Sätinge Saknas      
Sätinge gd:ar /Se      
Sätinge gd:ar /Se      
Sätinge gd /Se      
Torkelstorp by      
Torkelstorp by      
Torkelstorp by      
Torkelstorp by      
Torkelstorp by      
Torkelstorp by      
Torkelstorp Saknas      
Torkelstorp Saknas      
Torkelstorp Saknas      
Torkelstorp Saknas /Se      
Ulvsbäck gd      
Äskatorp by      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.