ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Älvsåkers socken : Fjäre härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 154 Naturnamn : 285 Bebyggelsenamn : 257 Naturnamn : 155
Älvsåker sn sn Agnsjön sjö Älvsåker sn Agn sjö sjö
Ilsagher, se Älvsåker sn Agnsjön sjö Älvsåker sn Agnsjön sjö
Älvsåker sn Agnsjö sjö Älvsåker sn Agnsjön Saknas
Elfsåker sn Agnsjön sjö Agnsjödal lht o dalgång Agnsjön sjö
Älvsåker sn Agnsjön sjö Agnsjödal lht Alaforsebro bro
Älvsåker sn Agnsjö sjö Agnsjöhöjd lht Alaforselid lid
Älvsåker sn Agnsjön sjö Agnsjöslätt lht Bankalyckan åker
?Älfsåker sn Agnsjön sjö Alafors bebyggelse Björnemosse mosse
?Elfsåker sn Agnsjön sjö Alafors by Blacketjärn tjärn
Älvsåker sn Agnsjön sjö Alafors by Blacketjärn tjärn
Älvsåker sn Agnsjön sjö Alafors bebyggelse Blåvatten, St, L. sjöar
Älvsåker sn Agnsjön sjö Alafors bebyggelse Blåvättnerna sjöar
Älvsåker sn Allmänningsskogen Saknas Alafors by Bolåsesjön sjö
Älvsåker sn Ahlafors Ån Saknas Alafors bebyggelse Bredåkrarna åkrar
Älvsåker sn Angsjön sjö Albolyckan lht Brunnsåker åker
Älfsåker sn Annafjöla bäck Alfhem, se 17 Lerberg Saknas Dagsjöberg berg
Elfsåker sn Annafjöla Lillåns lopp /Se Asserdal bebyggelse Dagsjöberg berg
Älfsåker socken *Bakmåse Saknas Asserdal gd Dagsjön sjö
Älvsåker sn /Se *Bachmossen mosse Backalyckan backhus Dagsjön sjö
Älvsåker sn /Se Barnamossen mosse Backalyckan gd Dagsjöpott göl
Älvsåker sn /Se *Björneberg berg /Se Backen förr lht Dagsjöpott göl
Alafors by *Björneberg berg /Se Balens? gd Dagsjöputt göl
Alafors by *Björneberg gränshöjd Ballbons hmd Dalabäcken bäck
Alafors Saknas *Björneberg höjd Bengts bebyggelse Dalabäcken bäck
Alafors by *Björneberg höjd? och gränsmärke Bergen torp Djursjöbäck bäck
Alafors by *Björneberg röret gränsmärke Betet undantag Djursjöbäcken bäck
Alafors by Björs mosse mosse Bisterkulla bebyggelse Djursjödamm sjö
Alafors by Blacketjärn sjö Bisterkulla gård Djursjön sjö
Alafors by Blacketjärnen sjö Bisterkulla by Djursjön Saknas
Alafors by Blacktjärn tjärn Bisterkulla gd Djursjön sjö
Alafors gd Blacktjärnsås ås Björs hmd Flunntjärn tjärn
Alafors by Blåvatten sjö Björs gd Flymaderna mader
Alafors by Blåvättnerna sjöar Blöten lht Flönntjärn tjärn
Alafors by Blåvättnerna sjöar Bolås(a) Saknas Furutjärn sjö
Alafors by Blötasik sank mark Bolås t Getabäcken bäck
Alafors by Boletjärn, Stora Saknas Bolås gd Getabäcken? bäck
Alafors by Bolåsesjön tjärn Bondes? gd Glosa område
Alafors Saknas Bolåssjön sjö Borra hmd Gloseström fors
Alafors by Bolåssjön sjö Borra lht Gröperna plats
Alafors Saknas *Bosemosseö ö Båtsmanstorpet, se 9 Älvsåker Saknas Gärdets damm damm
Alafors by Brände mosse mosse Bäcksik t Gärdsbäcken bäck
Alafors by Bulvermosseö område Bäcksik förr lht Gärdsdamm mosse
Alafors by *Bulvermosse ö »ö» i mosse, gränsmärke Dala torp Gärdsjöberg berg
Alafors by Bådamossen mosse Där neres hmd Gärdsjöberg berg
Alafors by Dagssjön sjö Där oppes hmd Gärd sjön sjö
Alafors by Dagsjön sjö Ekhem, se 14 Alafors Saknas Gärdsjön Saknas
Alafors by Dagsjön sjö Elis hmd Gärdsjön sjö
Alafors by Dagsjön tjärn Elins gd Halsåker? åker
Alafors by Dagsjöpott sjö Fjälebo Saknas Hanes bäck bäck
Alafors by Dagsjöputt göl Fjällebo by Havredalsås berg
Alafors by Dalabäcken bäck Fjällebo hemman Havstenen sten
Alafors by Dalabäcken bäck Fjälebo by Horskullemossen mosse
Alafors Saknas Dammet göl Frebo bebyggelse Horskullemosse mosse
Alafors Saknas Dammossen mosse Frebo by ?Horsvärn terräng
Alafors Saknas Dammossen mosse Frebo by Huskullen berg
Alafors by *Djuphulta åsar åsar Frebo bebyggelse Håkulle berg
Alafors by Djursjön sjö Frebo by Hålamyst mosse
Asserdal Saknas Djursjön sjö Frivilligs båtsmansstuga Hålevatten, Lilla sjö
Bisterkulla Saknas Djursjön sjö Gannles hmd Hålevatten, Lilla o. Stora sjöar
Fjälebo by Djursjön, Stora sjö Gannles hmd Hålevatten, Lilla sjö
?Fjälebo by Djursjön, Lilla Saknas Glosa stuga Hålevattenssik vattensamling
Fjälebo Saknas Ekekullen kulle Glosan lht Hålevattensö ö
Fjälebo Saknas Fjällemossen mosse Glosaström Saknas Hålevattnen sjöar
Fjälebo Saknas Fjäramossen mosse Granhulta lht Hålevattnen sjöar
Fjällebo by /Se Fjäramossen mosse Granhulta lht Hålsåker åker
Frebo by Fjäramossen mosse Grisebo Saknas Hålvättnerna sjöar
Frebo by Flunntjärn Saknas Grisebo hemman Hålvättnerna sjöar
Frebo by Flunntjärn tjärn Grisebo by Hålevättnerna sjöar
Frebo by *Folkesbäck bäck Grisebo gd Hästasjön sjö
Frebo by *Folkesbäcken bäck Grisebo gdar Hästsjön Saknas
Frebo Saknas Furutjärnen sjö Grisebo by Hästasjön sjö
Frebo Saknas Furutjärn sjö Gubbalyckan bebyggelse Jysjön sjö
Frebo by Fällemossen, Lilla mosse Gubbalycka Saknas Kassakärr odling
Frebo by Fällemossen, Stora mosse Gubbalyckan torp Kattåker åker
Grisebo by Gamledalsmosse mosse Gärdet hmd Kleva höjd
Grisebo by Getabäcken bäck Gärdet Saknas Klevabergen berg
Grisebo Saknas Gröna myst mosse Gärdet gd Klocketjärn tjärn
Havredal gd *Gullgatan gränshöjd Hagen avs. Klocketjärn tjärn
Havredal gd Gufgatan råmärke Hagen, se 24 Hjälmared Saknas Knallen höjd
Havredal Saknas Gård sjön Saknas Hakes avs. Koltjärn Saknas
Havredal Saknas Gårdsjön sjö Hallås gd Korndals sjö sjö
Hjälmared by Gärdsjön sjö Hallås torp Korpaflåget berg
Hjälmared by Gärdsjön sjö Hallås hemman Krok sj sjö
Hjälmared by Gärdsjön sjö Hallås gd Kroksjön sjö
Hjälmared by Hallamossen mosse Hanes gd Krulle-Lustigs höjd med sommarstugor
Hjälmared by Hallevannet sjö Hans hmd Kulltjärn tjärn
Hjälmared by *Halsröret gränsmärke Hanses, Stora hmd Kulltjärns mossar mossar
Hjälmared Saknas *Halvarsmossekall gränsmärke Harbacka hmd Kullåker åker
Hjälmared Saknas Hattakiärs os sjö Havredal bebyggelse Kungsbackaån Saknas
Hjälmared Saknas *Havmåsehall höjd eller gränssten Hafredal gård Kungsbackaån å
Hjälmared bebyggelse *Havmossehall gränsmärke Havredal gd Kvarnadammet kvarndamm
Korndal gd *Havemossehall höjd o. gränsmärke Hisingsbons hmd Kvarnadammet sjö
Korndal gd *Hellevadön ö Hjälmared bebyggelse Kärret åkrar
Korndal Saknas Hjortesmyst sank mark Hjälmared bebyggelse Lertjärnen tjärnar
Korndal Saknas Hjälmaredsmosse mosse Hjälmared bebyggelse Lillån å
Kusered by Holmers kulle höjd Hjälmared bebyggelse Lillån å
Kusered by *Huvemossa mosse Hjälmared bebyggelse Lindekulle berg
Kusered Saknas Hyltemosse mosse Hjälmared by Lindekulle berg
Kusered Saknas Hystraberg höjd o gränsmärke /Se Hjälmared Saknas Lindekullemyst mosse
Kyrkan Saknas Hystraberg bergshöjd Hjälmared Saknas Lindomeån=Storån Saknas
Kyrkotorp by Hålevatten, Stora sjö Holmagården bebyggelse Lindåsen, Höga ås
Kyrkotorp by Hålevatten (L. o. S.) sjöar Holmagården gd Lindåse sjö sjö
Kyrkotorp by Lilla Holavatten sjö Hovet hmd Lomtjärnarna tjärnar
Kyrkotorp by L. Hålevatten vatten Hovgårdas hmd Lomtjärn, Lilla tjärn
Kyrkotorp Saknas Hålevatten, Lilla sjö Hovgårdas gd Lomtjärn, Stora tjärn
Kyrkotorp Saknas Hålevatten, Lilla sjö Hyltorna lht Lummabacken Saknas
Lerberg by Hålevatten, Lilla tjärn Hålalycka lht Lundaliden lid
Lerberg by Hålevatten, Lilla tjärn Hålegården gård Lurekarn? höjd
Lerberg by Hålevatten, Stora sjö Hålet lht Långevatten sjö
Lerberg by *Hålevads- (Hålevattens-?)ön ö Hålsik t Långevatten sjö
Lerberg by *Håmon mosse? Hålsik förr torp Mellmabro bro
Lerberg by *Håmossen Saknas Hålsik förr lht Mellmaås berg
Lerberg by Hästamysten mosse Hällsik Saknas Midsommar område
Lerberg Saknas Hästasjön sjö Jönse kvarn Midsommarsliden lid
Lerberg Saknas *Hästmossen mosse Kalles i nord gård Mällevad bro bro
Lindås Saknas *Hästmossen mosse Kalle-Nords? hmd Mälma bro bro
Långenäs gd *Hästmossen sankmark Kalvhagen hmd Mälma ås berg
Långenäs gd *Hästmossen mosse Kattekulle lht Mörkevatten sjö
Långenäs Saknas Hästsjön sjö Kleven hmd Mörkevatten sjö
Prästgården Saknas Hästasjön sjö Korndal bebyggelse Mörttjärn tjärn
Ramberg gd Hästasjön sjö Korndal hemman Ramberg berg
Ramberg gd Höga Lindåsen ås Korndal gd Rambergs berg höjd
Ramberg Saknas Hönekärr kärr Krismas hmd Ryaretjärn tjärn
Ramberg Saknas Iglatjärn sjö Kristmans bebyggelse Ryareåsarna berg
Ramberg gd:ar /Se Intagsmossen mosse Kroksjön t Ryared åsar åsar
Rågdal gd Juphulta åsar berg Kroksjötorp Saknas Rygg höjdrygg
Rågdal gd Jökesjön sjö Kullen hmd Salvebo knalle höjd
Rågdal Saknas Kalvhagsberget berg Kusseras gd Sikåker åker
Röshult gd Kalfzberg berg Kussered Saknas Smedåker åker
Röshult gd Killingemossen mosse Kusered bebyggelse Storå å
Röshult Saknas Killingesjön sjö Kussered by Svartaberg berg
Röshult Saknas *Kircke krogenn äng Kusered bebyggelse Svartaberg berg
Salvebo gd *Kircke krogenn f. äng Kussered by Svartesjön sjö
Salvebo gd Klocketjärnen sjö Kyrkasgård hmd Svartesjön Saknas
Salvebo Saknas Kodals-siön Saknas Kyrka(n)sgård gård Svartesjö sjö
Salvebo Saknas Kotjärn, Kollekärn sjö Kyrkasgård gd Svintjärn tjärn
Sjöbo Saknas Koltjärn sjö Kyrkotorp bebyggelse Svintjärn Saknas
Elfsåker by Koltjärn sjö Kyrkotorp bebyggelse Svintjärn tjärn
Älvsåker by Korndalssjön sjö Kyrkotorp by Tjusjöberg berg
Älvsåker by Korndalssjön sjö Kyrkotorp by Tjugsjöberg? berg
Älvsåker by Korndalssjön sjö Kyrkotorp by Tjusjön sjö
Älvsåker Saknas Korpaflåget berg Lerberg bebyggelse Tjugsjön sjö
Älvsåker by Krok sj. sjö Lerberg by Tjuvahyttan berg
Älvsåker by o sn Krok sj. sjö Lerberg Saknas Tjuvsjön Saknas
Älvsåker by o sn Kroksjön sjö Lindås Saknas Tjyvahyttan berg med grotta
Älvsåker by o sn Kroksjön sjö Lindås bebyggelse Trollberget berg
Älvsåker Saknas Kroksjön sjö Lindås by Trytjärnen tjärnar
Älvsåker Saknas Kulltjärn, Lilla sjö Lommabacken t Trytjärns mosse mosse
Älvsåker Saknas Kulltjärn, Stora sjö Lommabacken torp Ålbäck bäck
Älvsåker Saknas Kungsbackaån å Lomås lht Ålbäck bäck
Älvsåker by Kungsbackaån å Lons bebyggelse Åsbergen berg
Öjersbo gd Kvarnadammet, Qvarndamm vatten /Se Lons gd Åsen berg
Öjersbo gd Kvarndammen sjö Lottas på handeln handelsbod Älvsåkersdalar dalgång
Öjerbo Saknas Kvarndammen sjö Lunnaliden hmd Ötjärnen tjärnar
  Kvarndammen sjö Lustigs båtsmansstuga Ötjärn tjärn
  Kvarndammen sjö Lustigs lht  
  Ledskärr kärr Långenäs bebyggelse  
  Lerbergs mosse mosse Långenäs gård  
  Lertjärn sjö Långenäs gd  
  Lertjärnarna gölar Mannadal hmd  
  Lille sjön sjö Manse hmd  
  Lillesjö sjö Mariedal hmd  
  Lilltjärnsmosse mosse Mariedal hmd  
  Lillån å Masse hmd  
  Lillån å Mellan gärda lht  
  Lillån å Mesans f.d. båtsmanstorp  
  Lillån å Mossaliden lht  
  Lillån å Månse hmd  
  Lillån å Nords? hmd  
  Lindomeån å Nyhem lht  
  Lindomeån å Olas bebyggelse  
  Lom Kärn Saknas Olas gd  
  Lommabacken backe Passa bebyggelse  
  Lommakärr vatten Passa gd  
  Lomtjärn, Lilla tjärn Passamosse lht  
  Lomtjärn, Stora tjärn Pears bebyggelse  
  Lomtjärnarna sjöar Pears lht  
  Lomtjärnarna sjöar Per-Olse hmd  
  *Lortbäcken bäck Ramberg bebyggelse  
  Lorta Bäck å Ramberg hemman  
  Lorta Bäck vatten Ramberg gd  
  Longvattnet Saknas Ramberg, se 1-2 Rammberg Saknas  
  Lygnåsen ås Rammberg Saknas  
  Långatjärnet sjö Rosas bebyggelse  
  Långemossen mosse Rossas gd  
  Långemossen mosse Ryared=Grisebo Saknas  
  Långemossen mosse Ryared gdar  
  Långevattn. vatten Rygg lhtr  
  Långevatten sjö Råbacka torp  
  Långevatten sjö Rågdal bebyggelse  
  Långevatten tjärn Rågdal hemman  
  Mörkevatten sjö Rågdal gd  
  Mörkevatten sjö Röshult bebyggelse  
  Mörkevatten tjärn Röshult hemman  
  Mörkevatten sjö Röshult by  
  Mörttjärnen sjö Röshult gd  
  Mörttjärn sjö Röven lht  
  Mörttjärn tjärn Salvebo bebyggelse  
  Näsmossen mosse Salvebo by  
  Oset sund Salvebo hemman  
  Oskullen höjd Salvebo gd  
  Pinnesås ås Sandlid t  
  Prädikestohlen berg Sandlid lht  
  *Rambergs flog höjd Siggagården hmd  
  *Rambergs hög kulle Siggagården gd  
  *Rambergz hög bergform. Sjöbo bebyggelse  
  *Rambergz flo vatten Sjöbo gård  
  Rundatjärnet sjö Sjöbo gd  
  Ryared åsar åsar Skatereden torp  
  Ryaretjärn vatten Smalängarna hmd  
  Ryaretjärn sjö Smalängarna hmd  
  Ryaretjärn sjö Smedas bebyggelse  
  Rönnåsen ås Snoppens lht  
  *Sallevansö holme Sollid bebyggelse  
  *Sinuas råmärke Sollid lht  
  Sinuas Saknas Stenen lht  
  Sinuas Saknas /Se Stenen lht  
  Små kärn vatten Storegården hmd  
  Småtjärn sjö Storesten hmd  
  Småtjärnarna sjöar Stämmevad torpställe  
  Snögåsberget höjd Svens hmd  
  Stenbromossen mosse Svensa hmd  
  *Stensmossen mosse Svense hmd  
  *Stensmossen sankmark Sves hmd  
  Stensmåsa mosse Tjuva gd  
  *Stensmossesten gränsmärke Tjuva Halvarsgård Saknas  
  Store mosse mosse Tores hmd  
  Storemosse mosse Torpet lht  
  Svartebärsmosse mosse Torpet, se 25 Hjälmared Saknas  
  Svartesjön sjö Tors gd  
  Svartesjön sjö Torstens gd  
  Svartesjö sjö Transbäck lht  
  Svartesjön sjö Trånget hmd  
  Svinaknipan, Lilla o Stora Saknas /Se Ulvansdal lht  
  Svinaknipan bergås Älvhem, se 10 Älvsåker Saknas  
  Svinaknipan bergås /Se Älvhög gd  
  *Swin Knipa råst. Älvhög hmd  
  Svinknipan höjd Älvsåker gd  
  *Svinknipans rör gränsmärke Älvsåker bebyggelse  
  *Svintjärns knipe gränshöjd Älvsåker bebyggelse  
  *Svinekärrs knipe höjd Älvsåker bebyggelse  
  *Swinekiärs Knipe bergform. Älvsåker by  
  *Svintjärnsk(l)impen höjd Älvsåker Saknas  
  Svintjärn sjö Älvsåker Saknas  
  *Swin Kjärn vatt. Älvsåker Saknas  
  Svinskärn Saknas Älvsåker Kyrkobol Saknas  
  Svintjärn sjö Älvsåker Kyrkobol, se 5 Älvsåker Saknas  
  Svintjärn sjö Älvsåkersby by  
  Svintjärn tjärn Ängarna hmdr  
  Svintjärn sjö /Se Ögärdet bebyggelse  
  *Svintjärns os bäckmynning Ögärdet gd  
  Swinkiärns os sjö Öjersbo Saknas  
  *Svinkiärns oss os /Se Öjersbo bebyggelse  
  Svinås ås /Se Öjersbo by  
  *Timmerkulle mosse? Öjersbo skogshemman  
  *Timmerkullen höjd Öjersbo gd  
  Tjuvsjöbäcken bäck Överstgården gd  
  Tjusjön sjö    
  Tjuvsjön sjö    
  Tjuvsjön sjö    
  Tjuvsjön sjö    
  Tjuvsjön tjärn    
  Tjuvsjön sjö    
  Tors kulle kulle    
  Tranemossen mosse    
  Trykärn vatten    
  Trytjärn sjö    
  Trytjärn sjö    
  Trytjärn, Västra göl    
  Trytjärn, Övre göl    
  *Tögsås ell Klåcke Kjerrs måse Saknas    
  *Weger eng äng    
  *Weger Eng f. äng    
  Vitaberg rös    
  *Öjersbacke?, *Ögärdsbacke gränshöjd    
  *Ögärdsback? höjd?    
  *Ögärdsbacken höjd    
  *Ögersbokärr kärr    
  *Öijersbo Kärr Saknas    
  Ökesiön,se Djursjön Saknas    
  *Ökesjön sjö    
  Öltjärn sjö    
  Örtjärn tjärn    
  Ötjärn Saknas    
  Ötjärn sjö    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.