ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kållereds socken : Askims härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 37 Naturnamn : 188 Bebyggelsenamn : 26 Naturnamn : 7
Kållered sn Allmänna bräcka höjd Kållered socken Kärra bro bro
Kållered sn Allmännabräckan höjd o gränsmärke Kållered sn Långåslider sluttning
Kållered sn *Allmännabräckan förr vägbacke Kållered sn Risåsbacke lid
Kållered sn Allmännabräckan gränsmärke Backen bebyggelse Sagereds gärde trädbevuxet område
Kållered sn Almannabrecke Saknas Backered hemman Sagås berg
Kollarydh Saknas Allmännabräckan gränsmärke Bölet egnahemsområde Våmmedalslid lid
Kållered sn /Se Allmänna bräcka råmärke, sten /Se Eken gd Våmmekärr mark
Kållered sn Allmänna bräcka, Se Hulta bräcka grusås Ekan gård  
Kållered sn Almarehögen Saknas /Se Heljered by  
Kållered sn Benareängen äng /Se Heljered Mellangård gd  
Kållered sn Björnarås terräng Heljered Sörgård gd  
Kullerö Sochn. sn Björnarås ås Heljered Västergård gd  
Kållered sn /Se Borgerås ås Hult hemman  
Kållered sn /Se Bratterås ås Högen gård  
Kollered sn /Se Brattås ås Saknas gård  
Kållered sn /Se Bråterås mad kärr Mårekulla torpställe  
?Apelgården gd Bråttkärr sank mark Påla-Nilssons gård  
Borgerås berg /Se Brännås ås Pölen gård  
Bölet by? Bruskö holme Sagered gård  
?Bölet gd Buskö ö Spårröd hemman  
Calarid, se Kålleredsgården gd Drägsås berg Spårröd gd  
Kållered by Drägsås ås Tollered gård  
Kållered samh. Duerge grundh Saknas Torrekulla gd  
Kålleredgården gd Ekensås ås Tulebo Norgård gd  
Kållereds stom. f. gd Ekås mosse mosse Hårsjön sjö  
Sagered by Enerliden åker Tårekulla, se 1 Torrekulla gd  
Sagered by Faksiön, Se Flagsjö sjö    
Sagered hrgd? falebeck bäck /Se    
Sagered by /Se Finnebäcken bäck    
Saurem, se Sagered by Finnebäcken bäck    
Stretered gd /Se Finnesjön sjö    
Våmmedal by Finnesjön sjö    
Våmmedal by Flabben åker /Se    
Våmmedal by? Flabäcken bäck    
Våmmedal byar /Se Flagbäcken Saknas    
Våmmedal by /Se Flabäcken bäck /Se    
Væmedal, se Våmmedal by Flacbeck Saknas    
  Flabäcken bäck /Se    
  Flabäck bäck    
  Flabäck bäck    
  Flabäcken bäck    
  *Flabäcken, Se Flaksjö- eller Flagsjöbäcken gränsbäck    
  Flacbæc bäck /Se    
  *Flacksjö sjö    
  *Flacksjön sjö    
  *Flagbäcken, se Flacbæc bäck    
  Fla(g)bäcken bäck o gränsmärke    
  Flabäck bäck    
  Flagbäcken bäck    
  Flagsjön sjö    
  Flagsjön sjö    
  Flagsjö sjö    
  Flagsjö sjö    
  Flagsjön sjö /Se    
  Flagsjön sjö /Se    
  *Flakebäck bäck    
  *Flaksjö - el Flagsjö - (el Fla)bäcken gränsbäck    
  Flaksjön sjö    
  Flacsiö Saknas    
  Flaksjö sjö    
  Flaksjön el Flagsjön gränssjö    
  Flaksjön sjö    
  Flaksjön sjö    
  Flaksjön sjö    
  Flaksjö sjö    
  Flaksjö sjö    
  Fänö holme    
  Fänö ö    
  Färås tjärn tjärn    
  Färås tjärn tjärn    
  Gravsjö myr gräns    
  Grafsiö Myr f myr /Se    
  Gravsjön sjö    
  Gravsjön sjö /Se    
  Græshage grindh Saknas    
  Græshaghen Saknas    
  Gräsås ås /Se    
  Gräsåsen åsar /Se    
  Hagabäcken bäck    
  Hagabäcken bäck    
  Hedbäcken bäck    
  Hedbäcken bäck    
  Hedbäcken bäck    
  Holmås skogsområde    
  Holmåsen ås    
  Hovås ås    
  Hulta bräcka grusås    
  Hulta os bäckmynning    
  Hulta os vik    
  Hålsjön sjö    
  Högen åker    
  Hökekärr kärr    
  Inseros åsmynning, råmärke    
  ?Klintesten gränsmärke /Se    
  Klintesten gränsmärke /Se    
  *Klovehall gränsmärke    
  Knaxås ås    
  Knipefjäll berg /Se    
  *Knipefjäll höjd    
  Kniffefield Saknas    
  Knipefjäll berg /Se    
  Krokmossen mosse, allmänning    
  Krokmossen sank mark    
  Källåsen skogsområde    
  Källåsen ås    
  Ledsbacken åker    
  Livere bäck bäck    
  Livere damm tjärn    
  Livered damm    
  Lyngnås terräng    
  Lyngnås ås    
  Långefjäll skogsområde    
  Långåkersbäcken bäck    
  Långåkersbäcken bäck    
  Långåsen ås    
  Norsiöbeck Saknas    
  Norra os bäckutflöde    
  Os, Norra vik    
  Porsmossen mosse    
  Porsmossen sank mark    
  Rotemossen mosse    
  Rotemossen sank mark    
  Råbäcken bäck /Se    
  Rödjebäcken bäck    
  Rödjebäcken bäck    
  Sagsjön sjö o gränsmärke    
  Sagsjön sjö    
  Sagsjö ö ö    
  Sagsjön sjö /Se    
  Sagsjön gränssjö    
  Sagsjön sjö    
  Sagsjön sjö    
  Sagsjön sjö    
  Sagsjö sjö    
  Sagsjön sjö    
  Sagsjön sjö    
  Sagsjön sjö /Se    
  Sagsjön sjö /Se    
  Sagsjö ö ö /Se    
  Sagås triangelpunkt    
  Sangsjön Saknas    
  Saxiö öö Saknas    
  Sjöarås ås /Se    
  (y) Skattamossa mosse /Se    
  Slättåsen bergshöjd o gränsmärke    
  Slättås bergshöjd /Se    
  Store mosse mosse    
  Store mosse sank mark    
  Sundestenn Saknas    
  Svartetjärn tjärn    
  *Sågsjö sjö    
  Sågsjön sjö    
  Sötången udde    
  Sötången halvö    
  Tjyvaskårsdamm damm    
  Tjuveskårs damm mosse    
  Tovkärn sjö    
  Tranemossen mosse    
  Tranemossen sank mark    
  Tulebosjön sjö    
  Tulebosjön sjö    
  Tulebo äng äng    
  tutiærn riksgränsmärke    
  tu tiærn Saknas    
  Tutjärn sjö /Se    
  Tutjärn tjärn    
  (i) tutiærn sjö /Se    
  Tårås mad betesäng    
  Tårås mad mad    
  Ulvarås Saknas    
  (i) wambasten sten /Se    
  Vambasten sten /Se    
  Vasebäcken bäck    
  Våmmedals tjärn tjärn    
  Våmmedals tjärn tjärn    
  wambasten Saknas    
  wambasten riksgränsmärke    
  Änn(a) os åsmynning, råmärke /Se    
  *Ænnu os råmärke    
  (i) AEnnu os åsmynning, råmärke /Se    
  *Ännu os råmärke /Se    
  Äpplekulle ägomark?    
  Äpplekulla höjd    
  Ärabäcken bäck    
  Ävabäcken bäck    
  Även bäck    
  Även bäck /Se    
  Även bäck /Se    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.