ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torslanda socken : Västra Hisings härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 240 Bebyggelsenamn : 120 Naturnamn :
Torslanda sn /Se Allemansskäret skär Amhult traktnamn  
Torslanda sn Allemansskäret skär /Se Amhult traktnamn  
Torslanda sn /Se Amboltsholmen holme Amhult traktnamn  
Torslanda sn /Se Ambrosdalen gata /Se Amhult traktnamn  
Torslanda sn /Se *Amhultsberget berg Amhult traktnamn  
Torslanda sn /Se Amhults knöt triangelpunkt Amhult traktnamn  
Torslanda sn /Se Amhults knöt berg Amhult traktnamn  
Torslanda sn /Se Amhults vette berg? Amhult traktnamn  
Torslanda sn /Se Andalen dalgång Andalen bebyggelse  
Torslanda sn /Se Aslaksholmen holme /Se Bergsäter, Utsikten traktnamn  
Amhult by /Se Biskoparna skär Bur traktnamn  
Amhult by /Se Biskoparna öar Bur traktnamn  
Andalen gd /Se Biskopen skär /Se Båtsmanstorpet, se Torslanda traktnamn  
Bratten tp /Se Björköfjorden fjärd Ekeberga, Rönnbacken, se Amhult traktnamn  
Bua by Björköfjorden del av Kattegatt Elinsberg, se Amhult traktnamn  
Bua gård /Se *Blidkullen höjd /Se Falkebo, Solbacken, Tallbacken, Haraldsberg traktnamn  
Bua gd /Se Blåskiten skär Flygfältet i Torslanda, se Österöd traktnamn  
Bulycke gård /Se Blåskiten holme Flyghamnen, se Amhult traktnamn  
Bulycke gd /Se Blåskiten skär /Se Flyghamnen, se Bur traktnamn  
Bur gård /Se Bocken skär Flyghamnen, se Röd traktnamn  
Bur gd /Se Bocken holme Flygplatsen i Torslanda traktnamn  
Bur gd /Se Bocken holme Garnfot bebyggelse  
Dunnebratten tp /Se Bocken, Store el St. Bockaskär skär /Se Garnfot, se Röd traktnamn  
Edet salteri /Se Bockeskär skär Hangaren i Torslanda traktnamn  
Getryggen tp /Se Bockeskär skär Hällsvik, se Torslanda traktnamn  
Gänglorna tp /Se Bockeskär, Stora, se Bocken, Store Saknas Högen, se Torslanda traktnamn  
Hästevik by Bockskär, Gula holmar Högen, se Torslanda traktnamn  
Hästevik by Bockskär, Gula skär Högen, se Torslanda traktnamn  
Hästevik by Bockskär, Gula skär Höjdrodret i Torslanda traktnamn  
Hästevik by /Se Bockskär, N holme Kvarnkullen, se Torslanda traktnamn  
Klövet båtsmanstorp /Se *Bockskär, N holmar Kyrkogården, se Torslanda traktnamn  
Nolered prästgd /Se Bockskär, S holmar Kärr, se Amhult traktnamn  
Röd by /Se Bockskärsbåde grund Kärr, se Amhult traktnamn  
Sillvik tp /Se Bockskärsbåde skär Långholmen, se Amhult traktnamn  
Skaret »hus» /Se Bockskärsbåden skär Måvholmen, se Amhult traktnamn  
»Tommen, Lille» salteri /Se *Bockskärs klippa holme Måvholmen bebyggelse  
Trånget bebyggelse /Se Bottnen åker Nolered, se Torslanda traktnamn  
Tumlehed by /Se Brattholmen holme Nolered, se Torslanda traktnamn  
Tumlehed by /Se Brattholmen holme Nolered, se Torslanda traktnamn  
Varholms nabbe salteri /Se Brureskären skär Nordhagen, se Röd traktnamn  
Österöd gd /Se Bureskären skär Nordlyckan, se Röd traktnamn  
  Dammen terräng Noshjulet i Torslanda traktnamn  
  Dana fjord fjärd Röd traktnamn  
  Danafjord fjord /Se Röd traktnamn  
  Dana Svartskär skär Röd traktnamn  
  Domprosten skär /Se Röd traktnamn  
  Dämmet vik Röd traktnamn  
  Dönneliden landsvägsbacke /Se Röd traktnamn  
  Engelsmannen skär /Se Röd traktnamn  
  Esbjörnsbergen berg /Se Röd traktnamn  
  Esbjörns hamn hamn? /Se Sanden, se Tumlehed traktnamn  
  Fisenoll udde /Se Sandvik, se Amhult traktnamn  
  Flabben åker /Se Solgläntan, Tallåsen, Furuhöjd, se Röd traktnamn  
  Galgebacken höjd Solhagen, se Röd traktnamn  
  Galleskären skär /Se Startplattan i Torslanda traktnamn  
  Gassbydal dal Strandstugan, se Torslanda traktnamn  
  Gateskär skär Torshälla, se Torslanda traktnamn  
  Geteryggen berg o torp /Se Torshälla, se Torslanda traktnamn  
  Gorholmen, öknamn för Varholmen holme /Se Torslanda traktnamn  
  Gröna dalen dal Torslanda traktnamn  
  *Gulaskär holme eller grund Torslanda, se Torslanda traktnamn  
  Gunnegärdet gärde /Se Torslanda traktnamn  
  *Gäveskärs hake fjärd Torslanda traktnamn  
  Hake fjord fjärd Torslanda traktnamn  
  Hake fjord del av Kattegatt Torslanda traktnamn  
  Hakefjorden fjord /Se Torslanda traktnamn  
  Hallvardsberg berg /Se Torslanda traktnamn  
  Heden hed Torslanda traktnamn  
  Hjulviksberget triangelpunkt Torslanda traktnamn  
  Hjulviks brygga brygga Torslanda traktnamn  
  Hålskär skär Torslanda traktnamn  
  Hålskär skär Torslanda traktnamn  
  Hälleviken vik Torslanda traktnamn  
  Hälleviken vik Torslanda traktnamn  
  Hästevikberg berg Torslanda (kv Flygplatsen) traktnamn  
  Hästeviken, Norra vik Torslanda (kv Hangaren) traktnamn  
  Hästeviken, Norra vik Torslanda (kv Startplattan) traktnamn  
  Hästeviken, Södra vik Torslanda (kv Piloten) traktnamn  
  Hästeviken, Södra vik Torslanda (kv Kontrolltornet) traktnamn  
  Jonsskär skär Torslanda, se Torslanda traktnamn  
  Julevik vik /Se Torslanda (kv 77 Höjdrodret) traktnamn  
  *Kalvholm holme Torslanda (kv 80 Vingklaffen) traktnamn  
  Karholmen holme Torslanda (kv 81 Noshjulet) traktnamn  
  Karholmen holme Torslanda (kv 90 Flygväderlekstjänsten) traktnamn  
  Karholmen halvö Torslanda traktnamn  
  Karholmen halvö Torslanda (kv 91 Flygbolaget) traktnamn  
  Karholmen holme /Se Torslanda, se Torslanda (kv 91 Flygbolaget) traktnamn  
  Katten skär Torslanda (kv 92 Flygfältsmästaren) traktnamn  
  Katten skär Torslanda, se Torslanda (kv 92 Flygfältsmästaren) traktnamn  
  Katten skär /Se Torslanda (kv 93 Flygskolan) traktnamn  
  Kattskär skär Torslanda (kv 95 Flygläraren) traktnamn  
  Klövdammen damm Torslanda Gatan, se Torslanda (kv 75 Piloten) traktnamn  
  Knektebron vik Torslanda Mellangård traktnamn  
  Knöten höjd /Se Torslanda Östergård traktnamn  
  Krimlansvik vik Tumlehed traktnamn  
  Kringelhamn båtplats /Se Tumlehed Lilla traktnamn  
  Krossholmen udde Tumlehed traktnamn  
  Krossholmen halvö Tumlehed Stora traktnamn  
  Krossholmen udde /Se Tumlehed traktnamn  
  Kräklingeberget el Kräkl(ing)e fjäll berg /Se Kv Vingklaffen i Torslanda traktnamn  
  Kräkl(ing)e fjäll, se Kräklingeberget Saknas Österröd bebyggelse  
  Kyrkeshåla natn /Se Österröd traktnamn  
  Kyrkoholmen skär /Se Österröd, se Österöd traktnamn  
  Lekevallen åkermark? /Se Österröd, se Österöd (kv 83 Flyghallen) traktnamn  
  Lekevallen äng /Se Österröd, se Österöd (kv 84 Flyghamnen) traktnamn  
  Lilletummen, se Tummen Saknas Österröd, se Österöd (kv 85 Flygkaptenen) traktnamn  
  Linnefjäll berg Österröd, se Österöd (kv 86 Flyglinjen) traktnamn  
  Lottkärr kärr? Österröd, se Österöd (kv 87 Flygvärdinnan) traktnamn  
  Lyngskärsbukten vik Österröd, se Österöd (kv 88 Flygplatschefen) traktnamn  
  *Lyse bäck /Se Österröd, se Österöd (kv 89 Flygtrafikledaren) traktnamn  
  Långholmen holme Österröd traktnamn  
  Långholmssundet sund Österröd traktnamn  
  Låssby bäck bäck Österöd (kv 82 Flygfältet) traktnamn  
  Madbäcken bäck Österöd (kv 83 Flyghallen) traktnamn  
  Madbäcken bäck Österöd (kv 84 Flyghamnen) traktnamn  
  *Magholme både grund Österöd (kv 85 Flygkaptenen) traktnamn  
  *Magholme Sand eller fjord fjärd Österöd (kv 86 Flyglinjen) traktnamn  
  Majvik vik Österöd (kv 87 Flygvärdinnan) traktnamn  
  Mansholmen holme Österöd (kv 88 Flygplatschefen) traktnamn  
  Mansholmen holme /Se Österöd (kv 89 Flygtrafikledaren) traktnamn  
  Mossen mosse?    
  Mosskullen höjd    
  *Mågholmen holme    
  *Mågholmen holme    
  *Mågholmen holme    
  *Mågholme skär holmar    
  Måkholmar holmar    
  Måkholmen, St holme    
  Måkholmen, St holme    
  Måkholmsbåden grund    
  Måkholmsskären holmar    
  Måkskär, S holmar    
  Måvholmen holme    
  Måvholmen holme /Se    
  Måvholmen, Lilla holme    
  Måvholmen, Lilla holme    
  Måvholmen, St holme    
  Måvholmen, Stora holme    
  Måvholmen, Stora holme    
  Måvholmeskären holmar    
  Måvholmsskären skär    
  Måvholmsskären skär    
  Nötö halvö    
  Nötö halvö    
  Nötö holme /Se    
  Nötötången udde    
  Nötötången udde    
  Porsholmen ö    
  Porsholmen holme /Se    
  Porsholmen, Lilla holme    
  Porsholmen, Lilla holme    
  Porsholmen, Stora holme    
  Porsholmen, Stora holme    
  Porsholmssundet sund    
  *Pross- (eller ev Prost-) holmen ö    
  Riare Bergen berg /Se    
  Riare Måsen mosse /Se    
  Rivö fjord fjord    
  Rivöfjord fjord /Se    
  Ryggen skär    
  Ryggen holme    
  Ryggen skär /Se    
  Rågskär skär    
  Rågskär skär    
  Ränneskär skär    
  Ränneskär skär    
  Rödskären holmar    
  Rödskären skär    
  Rödskären skär    
  Sandvik vik /Se    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Skalbådarna holmar    
  Skalbådarna öar /Se    
  Skalkorgarna holmar    
  Skalkorgarna skär    
  Skalkorgarna skär    
  Skalkorgarna musselbank /Se    
  Skalkorgarna holmar    
  Skarvorna skär    
  Skarvorna holmar    
  Skaterumpen udde /Se    
  Skeddalen dal    
  *Skeppsholmen halvö    
  Skeppstad el Skeppstadsholmen båtplats /Se    
  Skeppstadholmen halvö    
  Skeppstadholmen halvö    
  Skeppstadholmen halvö    
  Skeppstadholmen halvö    
  Skeppstad(holmen) halvö /Se    
  Skeppstadsholmen, se Skeppstad Saknas    
  Skuteskären skär    
  Skuteskären skär    
  Skvalevattnet vik    
  Skäddan skär /Se    
  Smedmansholmen holme    
  Smedmansholmen holme    
  Smedmansholmen holme /Se    
  Spanskedammen damm? /Se    
  Stenkullen höjd    
  Strömsund holme?    
  Strömsundet sund    
  Strömsö ö    
  Svartskär skär    
  Sälebådarna holmar    
  Södkvin Saknas /Se    
  Torhallsskär skär    
  Torhallsskär skär    
  Torslanda Hög höjd    
  Torslandaviken vik    
  Torsslott terräng    
  Tors slott fornborg    
  Tors slott fornborg /Se    
  Torsvik vik    
  Trolldalen dal    
  Tummen skär    
  Tummen holme    
  Tummen holmar /Se    
  Tummen skär /Se    
  Tummen, Lilla skär /Se    
  Tångeskär skär    
  Varholmen holme /Se    
  Varholmen, Lilla ö    
  Varholmen, Lilla holme    
  Varholmen, Stora ö    
  Varholmen, Stora holme    
  Varholmen, (Stora) holme /Se    
  *Veddekurra ängsmark /Se    
  Vette, Stora triangelpunkt    
  Vettskär holmar    
  Vettskär holmar    
  Vitskär skär    
  Vitskär skär    
  Vitskäret holmar    
  Ålekråga, se Ålekråkan Saknas    
  *Ålekråkan holmar    
  Ålekråkan skär? /Se    
  *Ålkråkar (resp *Ålkråkan) holmar    
  *Ålkråkor holmar    
  Änghagen åker    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.