ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ytterby socken : Inlands Södre härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 163 Naturnamn : 78 Bebyggelsenamn : 16 Naturnamn :
Ytterby sn Barneberga kyrka kyrka Ytterby sn sn /Se  
Ytterby sn Bokeberget berg Ytterby får inbyggarbeteckning /Se  
?Ytterby sn /Se Brännemossarna mossar Ytterbyggare inbyggarbeteckning /Se  
Ytterby socken Böcklet äng /Se Betet Saknas  
Ytterby socken Dalen dal Bredsten Saknas  
Ytterby sn /Se Dyet åker Elestorp Saknas  
Ytterby sn Grindvalls berg berg Gamla kyrkogården Saknas  
Ytterby sn Hasselskogen berg Hillebol Saknas  
Ytterby sn Håveled terräng Hällebol, se 1 Hillebol Saknas  
Ytterby sn Hästekullen kulle Hältorp Saknas  
Ytterby sn Höleåsen ås Kungälvs Ytterby jvt  
Ytterby sn /Se Kalleborg berg Munkegärde Östra Saknas  
Ytterby sn /Se Klosterkullen kulle Skälebräcke Nedre gd  
Ytterby sn /Se Kläppedammen damm Skälebräcke Övre gd  
Ytterby sn /Se Koberget berg Ytterby jvstn, poststn  
Ytterby får inbyggarbeteckning /Se Kohagen hage Kungälvs Ytterby, se Ytterby jv- och poststn  
Ytterbyggare inbyggarbeteckning /Se Kongahälla åker    
*Akar egendom Koxe hall berg /Se    
Asilerud Saknas Kringlingen mosse    
Backen by /Se Kållen triangelpunkt    
*Bollestadha Saknas Källeberget berg    
Bollestad Saknas Källeberget berg    
Brandenburg lht /Se Lidkullsdammen damm    
Brandenburg gd /Se Lindeberget berg    
Bresten by? Långemossen mosse    
Dannemark lht /Se Långemossen mosse    
Dannemark lht /Se Långås ås    
Danemark tp /Se Malepert (-part) holme /Se    
Ellestorp by? Malepert holme /Se    
Elestorp by Mareberget berg    
Ellestorp by Marberget berg /Se    
Ellestorp gd /Se Moltemossen mosse    
Fjölen gd /Se Munkaholmen holme    
*Flogen Saknas Munkholmen holme    
Flögen Saknas Munkholmen holme    
Guddaby by Nordre älv älv    
Guddeby by? Nordre älv älv    
Guddeby by Nordre älv älv    
Guddeby by Nordre älv älv    
Guddeby by Ormbäcken bäck    
Gudeby by Pölen åker    
Guddeby by /Se Raggesås ås    
Guddeby by /Se Ragnhildsholmen holme    
Guddeby by /Se Ragnhildsholmen holme    
Guddehjelm by? Ragnhildsholmen holme    
Guddehjelm by Ragnhildsholmen ö    
Guddehjälm by Ranneberget berg    
Gudehjelm by Runsvallen åker    
Guddehjelm by Ryrheden hed    
Guddehjelm by Rävemossen mosse    
Guddehjälm by /Se Rörmaden mad    
Guddehjälm by /Se Sanna åker    
Hamburg lht /Se Skidammen mosse    
Hamburg gd? /Se Skidammen sankmark    
Hellebol by? Smällen terräng    
Hällebol gd /Se Solliden berg?    
Hälltorp by Sopekullen kulle    
Hälltorp by *Stabyrös gränsmärke    
Hälltorp by Store damm tjärn    
Hälltorp by Store damm damm    
Hältorp by Stålkullen kulle    
Hälltorp by? Svarte mosse mosse    
Högsbo lht /Se Svinejorden åker    
Hölen Saknas Sävholmen holme    
Jerusalem lht /Se Sävholmen ö /Se    
Jerusalem förr torp /Se Tors kulle kulle    
*Karlsbaghar numera försvunnen ort Trollemossen mosse    
Kastellegården gård Trollemossen mosse    
Kastellgården gård Trädals mosse mosse    
Kastellgården gård Tvibotten sjö    
Kastellgården bebyggelse Valberget berg    
Kastellgården bebyggelse Valbergsdammen damm    
Kastellegården förr kloster, nu hg Valtersäng äng    
Kastellegården hg Viddesgärde åker /Se    
Kastellegården gd Åberget berg    
?Kastellegården hg Åseberget berg    
Kastellgården bost.? Åsedammen mosse    
Kastellgården gd Åsen ås    
Kastellgården bost.?      
Kastellgården gd      
Kastellgården gds      
Kastelleklostret Saknas      
Kastelleklostret Saknas      
Kastelleklostret Saknas      
Kryplegvarn Saknas      
*Krypleqwerne Saknas /Se      
[Kryplegwerne] Saknas      
Kungahälla, se Kungälv Saknas      
Kungahälla stadsbebyggelse /Se      
Kungahälla f.d. stad /Se      
Kungens i Synneröd gd /Se      
Kuröd by      
Kuröd gd /Se      
Kuröd by      
Kuröd by?      
Kuröd by      
?Kuröd by      
Lvene Saknas      
Lvenerjod Saknas      
Långåsen tp /Se      
Munkegårde by /Se      
*Mäklaborg slott /Se      
Munkholmen g      
Ormo bost?      
Ormo mdr militieboställe /Se      
?Ormo gd      
Ormo gd      
Ormo förr gd      
Ormo bost?      
Ormo by      
Ormo gd /Se      
*Oweneryod Saknas      
Runsvall lht /Se      
Runsvallen Ö o V lgr /Se      
Runsvallen Ö o V lg:er /Se      
Runsvallen lht /Se      
Runsvallen lht /Se      
Runsvallen lägenhet /Se      
Sjunderud Saknas      
*Skyrbagar gård      
Skälebräcke by /Se      
Sunneröd g      
Synneröd by      
Synneröd by      
Synneröd by /Se      
Tega by      
Tega by?      
Tega by      
Tega by /Se      
*Toska mylner Saknas      
*Toska mylna Saknas      
Traneker, se ?Trankärr hg      
?Trankärr hg      
Trankärr hrgd?      
Trankärr herrgård /Se      
?Trädal by      
Trädal by      
Trädal by      
Tunge by      
Tunge by?      
Tunge, Västra o Östra by o länsmansboställe      
Tunge by      
Tunge by      
Tunge by      
Tunge by /Se      
Ulvesund by      
Ulfvesund by      
Ulvesund by      
Ulvesund by      
Ulfvesund by      
Ulfvesund by      
Ulvesund by /Se      
Uppsala beb /Se      
Vena by      
Vena by      
?Vena by      
Vena by /Se      
Vena by /Se      
Vena by /Se      
Asleröd Saknas      
Åsleröd by      
Åsleröd by      
Åsleröd by /Se      

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.