ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hålta socken : Inlands Nordre härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 39 Naturnamn : 46 Bebyggelsenamn : 16 Naturnamn :
Hålta sn /Se Arndorsholmen holme håltabyggare inbyggarbeteckning  
Hålta sn Arndorsholmen holme Hålta stollar inbyggarbeteckning  
Hålta sn Backen backe Granneby Krusegård bebyggelse  
Hålta sn Bastevik vik Granneby Lilla bebyggelse  
Hålta sn /Se Bastevik, Lilla vik Granneby Stora bebyggelse  
Holta sn /Se Bufferöds damm damm Harkeröd bebyggelse  
Hålta sn /Se Dalen åker Mellgärde Saknas  
håltabyggare inbyggarbeteckning /Se Dalen dal Veneröd bebyggelse  
Hålta stollar inbyggarbeteckning /Se Elddalen mosse Vävra Jutegård bebyggelse  
Bäckevarv by /Se Elddalen dal Vävra Lillegård bebyggelse  
Ekelöv gdr /Se Fullsmossen mosse Vävra Mellangård bebyggelse  
Gatan gd /Se Fullsmossen mosse Vävra Norgård bebyggelse  
Graneby by /Se Grannebyån å Vävra Sörgård bebyggelse  
Graneby by /Se Granemossen mosse Vävra Ågård bebyggelse  
Gullbringa hg Gros berg Vävra Östergård bebyggelse  
Gullbringa hrgd Gustavsberg berg Vävra Övergård bebyggelse  
Gullbringa hg Hålte mosse mosse    
Gullbringa hg /Se Hålte mosse mosse    
Gullbringa gd /Se Högen höjd    
Gullbringa gd /Se Högbergen berg    
Gullbringa säteri /Se Kringlingen mosse    
Kulpegården hemman /Se Kringlingen mosse    
Putten gd /Se Kulpekärren åker    
Restad by? Kulpekärren åkrar    
Restad by Kulpetjära fd svedja med kvarstående stubbar /Se    
Restad by /Se Kvarnekullen kulle    
Restad by /Se Lilla mossen mosse    
Restad gdr /Se Lilla mossen mosse    
Risby gårdar /Se Lökebergs kile vik    
Rävo gd /Se Lökebergs mosse sank mark    
Veneröd by /Se Putten åker    
?Veneröd by Rävokrokarna terräng    
Veneröd gdr /Se Rävo rös berg    
Väfra by? *Staby rös gränsmärke    
Vävra by /Se Stordammen damm    
Vävra by /Se Trökedalen dal    
Vävra by /Se Vassmossen, Lilla mosse    
Vävra gd /Se Vassmossen, Lilla mosse    
Vävran by /Se Vassmossen, Stora mosse    
  Vassmossen, Stora mosse    
  Vävra berg bergsområde    
  Vävra berg berg    
  Vävra vatten tjärn    
  Vävra vatten sjö    
  Ändeberget berg    
  Ändeberget berg    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.