ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Klädesholmens socken : Tjörns härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 7 Naturnamn : 297 Bebyggelsenamn : 16 Naturnamn :
Klädesholmen sn /Se Alneflu skär Holmen grå bebyggelse  
Klädesholmen och Koholmen m:e /Se Alneflu skär Kamper Hå, se Holmen grå Saknas  
Klädesholmen ö och sn /Se Alnen skär Koholmen bebyggelse  
Klä(de)sholmen ö o. sn /Se Alnen holme Pater Nosterskären traktnamn  
Kläsholmarne, se Klädesholmen Saknas Andeskären, Södra Saknas Rytterholmen bebyggelse  
Flatholmen Saknas /Se Backeskär skär Röns huvud bebyggelse  
Koholmen m:e /Se Backeskär skär Röns skär bebyggelse  
  Back(e)skär skär /Se Skaboholmen, se 1 Skapholmen bebyggelse  
  Backeskärs grund Saknas /Se Skapholmen bebyggelse  
  *Barkodd undervattensskär /Se Skintorna bebyggelse  
  Bengten både /Se Stallarna bebyggelse  
  Bengten både /Se Tallarne bebyggelse  
  Blinningen både /Se Teste bebyggelse  
  Blåskit skär Tiste, se 1 Teste bebyggelse  
  *Blåskit skär /Se Tvelingen bebyggelse  
  Blötebåden Saknas /Se Tvillingen, se 1 Tvelingen bebyggelse  
  Bratteflut Saknas /Se    
  Bratte knalt skär /Se    
  Bratten holme    
  *Bratten holme /Se    
  Breda Ulle holme    
  Breda *Ulle holme /Se    
  Bredflaket, se Flaket både    
  Bredhögen Saknas /Se    
  Bredskärs flu Saknas /Se    
  Bredungen, se Bredhögen undervattensgrund    
  Bredungen undervattensgrund /Se    
  Brokeskintan skär    
  Brokeskintan holme    
  *Brokesund fiskeplats /Se    
  Bruelle, se Breda *Ulle holme    
  Bruelle ö /Se    
  Bruelle skär /Se    
  Buskär, Lilla skär    
  Buskär, Lilla skär    
  Buskär, Stora skär    
  Buskär, Stora skär    
  Bäckerö fjord fjärd    
  Bäckerö fjord fjord    
  »Daniels bådan», se Daniels flu Saknas    
  Daniels flu Saknas /Se    
  Danmark skär    
  Danmark halvö    
  Danmark skär /Se    
  Danmark skär /Se    
  Danmark skär /Se    
  Danmark skär /Se    
  Danmarks lilja skär /Se    
  Danska liljan skär /Se    
  Duvdals båden Saknas /Se    
  Dynan skär    
  Dynan holme    
  Edeskäret skär    
  Edeskäret skär    
  Edeskäret skär /Se    
  Edet udde    
  Edet halvö    
  »Eggegått skier», se Äggeskär Saknas    
  Elloven skär    
  Elloven holme    
  Elloven skär /Se    
  Fjäderpigg? skär /Se    
  Fjärpigg skär    
  Fjärpigg holme    
  Flaket både /Se    
  *Flateberg holme /Se    
  Flate Grösslingen holme    
  Flatholmen Saknas /Se    
  »Flattholms Skier», (nu Sundbergs holme) Saknas /Se    
  Fulen holme /Se    
  Galteskintan skär    
  Galteskintan holme    
  Garnskär skär    
  Garnskäret skär    
  Glensholmen, se Klädesholmen Saknas    
  Gläsholmen, se Klädesholmen Saknas    
  Gråen, se Holmengrå holme    
  Grösslingarna skär    
  Grösslingarna holmar    
  Grösslingen, Flate skär    
  Gulskär skär    
  Gulskär skär    
  Gullskären öar /Se    
  Gullskären öar /Se    
  Gulskär(en) Saknas /Se    
  Gullskären öar /Se    
  Haken både /Se    
  Halungen, se Hårdhögarna undervattensgrund    
  Halungen undervattensgrund /Se    
  Hamneskär skär    
  Hamneskärs huvud skär    
  Hamneskärs huvud ö    
  Hamneskärs skär skär    
  Hamneskärs skär skär    
  Hjälmen holme    
  Hjälmen holme    
  Hjälmen holme /Se    
  Holmen grå holme    
  Holmen grå holme /Se    
  Humla el. Humleskär Saknas /Se    
  Humleskär skär    
  Humleskär skär    
  Humleskär el. Humla skär /Se    
  Hårdbottnen Saknas /Se    
  Hårdhögarna Saknas /Se    
  *Håvoln? fiskeplats /Se    
  Höga Ulle holmar    
  Höga *Ulle holme /Se    
  Högeskintan skär    
  Högeskintan holme    
  Högjullaskär, se Höga *Ulle holme    
  Högjullaskär ö /Se    
  Högjullaskär skär /Se    
  Juten både /Se    
  Järnskären skär    
  Järnskären skär    
  Järnskären skär /Se    
  Kalvhogeskären skär    
  Kalvhogeskären skär    
  Kamper hog holme    
  Kamper hög holme    
  *Kamperhög holme /Se    
  »Klasholmerna», se Klädesholmen Saknas    
  Klubbh(olmen), se Kupholmen Saknas    
  »Klåsholma», se Klädesholmen Saknas    
  Klädesholmen ö    
  Klädesholmen holme    
  Klädesholmen holme    
  Klätten Saknas /Se    
  Koholmen holme    
  Koholmen holme /Se    
  Koholme skär skär    
  Koholme skär skär    
  Koholme skär skär /Se    
  Kulleskären skär    
  Kulleskären skär    
  Kupholme både Saknas /Se    
  Kupholmen holme    
  Kupholmen holme    
  Kupholmen holme /Se    
  Lerskär skär    
  Lerskär skär    
  Lerskär skär /Se    
  Levern skär    
  Levern holme    
  Liden sandbank /Se    
  Långeryggen skär    
  Långeryggen holme    
  Måveknopparna skär    
  Nordre holmen holme    
  Nordre holmen holme    
  Nordre holmen holme    
  Nordre holme(n) del av Flatholmen /Se    
  Otryggen skär    
  Otryggen skär /Se    
  Otryggens bådar Saknas /Se    
  Otryggens flu skär    
  Otryggens flu skär /Se    
  Pater Noster ö    
  Paternoster skärgård /Se    
  Paternoster skär /Se    
  Pater Noster skären öar    
  Paternosterskären skärgård    
  Paternosterskären skär    
  Pater Nosterskären öar    
  Pater Noster skären skär    
  Pater Nosterskären skär    
  Paternosterskären skär /Se    
  Paternosterskären skär /Se    
  Pottan, Lilla skär    
  Pottan, Lilla holme    
  Pottan, Stora skär    
  Pottan, Stora holme    
  Pynten skär    
  Pynten holme    
  Quarnaüle skär?? /Se    
  Rytterholmen holme    
  Ryttar(e)holmen Saknas /Se    
  *Rävegrönskan, se *Rävskärsgrundska(n) Saknas    
  Rävskär skär    
  Rävskär skär    
  Rävskär skär /Se    
  *Rävskärsgrundska(n) Saknas /Se    
  Rön skär    
  Rön ö    
  Röns huvud skär    
  Röns skär skär    
  Saltpannan skär    
  Saltpannan holme    
  Saltpannan skär /Se    
  Saltpanne skär skär    
  Saltpanne skär skär    
  Saltskav både /Se    
  Sillskär Saknas /Se    
  *Skaboh(olma)r, se *Skapholmen, Yttre o. Inre holme    
  Skagen holme    
  Skapholmen, Inre holme    
  Skapholmen, Inre holme    
  Skapholmen, Yttre holme    
  Skapholmen, Yttre holme    
  *Skapholmen, Yttre o. Inre holme /Se    
  Skapholme skär skär    
  Skapholme skär skär    
  Skaven udde    
  Skethasen skär    
  Skethasen holme    
  *Skintorna skär /Se    
  Skuteskär skär    
  Skuteskär skär    
  Skäreleje skär    
  Skäreläje skär    
  »Smackskär» Saknas /Se    
  Son skär    
  Son holme    
  Stallarna skär    
  Stallarna holmar    
  Stallarna holme med skär /Se    
  *Stavsholm Saknas /Se    
  Stenvik vik    
  Stenvik, Lilla udde    
  Strömholmen holme    
  Strömholmen holme    
  Stumpeflut skär    
  Stumpeflut skär    
  Stumpen skär    
  Stumpen holme    
  Sundbergs holme holme    
  Sundbergs holme holme /Se    
  Svarta näsan skär    
  Svarta näsan udde    
  Svarta näsan skär /Se    
  Svarten skär    
  Svarten holme    
  Svarten skär /Se    
  Svartens flu Saknas /Se    
  Svartens flu, Södra grund    
  Svartens flu, Norra grund    
  Svartflu, se Svartens flu Saknas    
  Systrarna skär    
  Systrarna holmar    
  Sälen skär    
  Sälen holme    
  Sälen skär /Se    
  *Testarna, *Teste(n) holmar /Se    
  Testarna holmar /Se    
  Teste, Norra holme    
  Teste, Norra ö    
  Teste, Södra holme    
  Teste, Södra ö    
  Tjuderhälen skär    
  Tjuderhälen holme    
  Tollskär skär    
  Tollskär skär    
  Tolleskär Saknas /Se    
  Treven skär    
  Treven holme    
  *Treveln, se *Trivenkuk skär    
  *Treven?, se *Trivenkuk skär    
  *Trivenkuk skär /Se    
  Tvelingen holme    
  *Tvelingen skär /Se    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär skär    
  Ugnskären skär    
  Ulkeflut Saknas /Se    
  Ulle, Breda skär    
  Ulle, Höga skär    
  *Ullorna holmar /Se    
  Undantaget Saknas /Se    
  Uslingen, se Trivenkuk skär    
  Utryggen holme    
  Utryggens flu holme    
  »Vanholm Fly», se Ulkeflut Saknas    
  Vannholmen, Inre holme    
  Vannholmen, Inre holme    
  Vannholmen, Yttre holme med triangelpunkt    
  Vannholmen holme    
  Vannholmen, Yttre holme    
  Vatenholmen, se Vannholmen, Yttre holme    
  Vatten skär    
  Vatten holme    
  Vattenholmen, *Yttre o. *Inre Saknas /Se    
  Väggen holme    
  Ålekråkan skär    
  Ålekråkan holme    
  Ål(e)kråkan skär /Se    
  Ål(e)kråkan skär /Se    
  *Ädern sten /Se    
  Äggeskär skär    
  Äggeskär skär    
  Äggeskär skär /Se    
  Ären skär    
  Ären småholmar    
  Ärten skär    
  Ärten holme    
  Ögat skär    
  Ögat holme    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.