ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rönnängs socken : Tjörns härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 18 Naturnamn : 232 Bebyggelsenamn : 9 Naturnamn :
Rönnäng sn /Se Baggeskär Saknas /Se Dyrön poststation  
Rönnäng sn /Se Barken både med prick /Se Dyrön Lilla bebyggelse  
Rönnäng sn /Se Barlind holme Hårskholmen, se 1 Åskholmen bebyggelse  
Bleje (Bleket) fiskeläge /Se Barlind holme Klåvholmen bebyggelse  
Bleket (Bleje) fiskeläge /Se *Barrlind(en) holme /Se Korsholmarna bebyggelse  
Bäckevik by Barlindeskären skär Kärsön Saknas  
Bäckevik by Barlindeskären skär Vinbärsholmarna bebyggelse  
Bäckevik by Barrlindeskäret Saknas /Se Åskholmen bebyggelse  
Bäckevik by Berlin, se Barrlind(en) holme Åstol pst  
Dyrön, St m:e, fiskeläge /Se Berlin fyrplats /Se    
?Hålan by Blysslingsudden udde    
?Hålan by Blystensudden Saknas /Se    
Kårevik gdar Bockholmen holme    
Kårevik by Bockholmen holme /Se    
Kårevik utjord Brunosten skär    
*Lusasken hus /Se Brunosten holme    
Tjärnekalv m:e o. fiskläge /Se Brunosten skär /Se    
Åstol samh. /Se Båtevik vik    
  Dammen åkerområde    
  Dammen kärr    
  Dotten holme    
  Dyrön, Lilla ö    
  Dyrön, Stora ö    
  Dyrön, Stora ö    
  Dyrön, Stora ö    
  ?Djurön, St. o. L. Saknas /Se    
  Dotten skär    
  *Dotten skär /Se    
  Druckensskär Saknas /Se    
  Dyrön, Lilla ö    
  Dyrön, St. o. L. ö /Se    
  Finskan skär    
  Fioleberget Saknas /Se    
  Fiolebåden Saknas /Se    
  Fiskeviken vik    
  Fjärpigg holme    
  Fjäderpigg? skär /Se    
  Fjärpigg skär    
  Flödskären skär    
  *Flödskären skär /Se    
  Flöskären skär    
  Fölungeskäret skär    
  Getholmen holme    
  Getholmen holme /Se    
  Glasen skär    
  Glasudden udde    
  Glasviken vik    
  God, Lille holme    
  Gode, Lilla holme    
  Grönviken vik    
  Gunnars båt både /Se    
  Hake fjord del av Skagerrak    
  Hake fjord del av Skagerrak    
  Hallarna udde    
  Holmen udde    
  Holmen halvö    
  *Hotteskär Saknas /Se    
  Humlan el. Humlorna skär /Se    
  Humlorna skär    
  Humlorna holmar    
  Hunden skär    
  Hunden holme    
  Hurvens likkista sten /Se    
  »Hårskholmen», se Åskholmen Saknas    
  Håskär skär    
  Håskär skär    
  *Håskär skär /Se    
  Hättan ö    
  Hättan berg    
  Hättan ö /Se    
  Högholmen holme /Se    
  Högholmen holme    
  Kalven el. Tjörne Kalv ö /Se    
  Kalvesund sund    
  Kalvesund sund    
  Kalvuddsvikarna vikar    
  Klockarudden udde    
  Klockarudden udde    
  *Klovholmen, se *Klåvholmen Saknas    
  Klubban sten /Se    
  Klunken triangelpunkt    
  Klunken berg    
  Klåvholmen holme    
  *Klåvholmen holme /Se    
  Korsholmarna holmar    
  Korsholmarna holmar /Se    
  Kroken terräng    
  Krokholmebåden Saknas /Se    
  Krokholmen holme    
  Krokholmen holme    
  Krokholmen holme /Se    
  Kärrsön ö    
  Kärrsön ö    
  Kärsön Saknas /Se    
  Lekareskäret skär    
  Lekareskäret skär    
  *Lekareskäret skär /Se    
  Lenas både Saknas /Se    
  Lerskär Saknas /Se    
  Lille God(e) holme /Se    
  Lillekalv udde    
  Lillö(n) del av Dyrö /Se    
  Lindalsvikarna vikar    
  Ljungbackeskären Saknas /Se    
  Långdalsviken vik    
  Lågstödviken vik    
  Löken holme /Se    
  Lökholmen holme    
  Lökholmen holme    
  Lökholmen holme /Se    
  Meholmarna holmar    
  Meholmarna holmar    
  Meholmen, Norra holme    
  Meholmen, Södra holme    
  Märren skär    
  Märren holme    
  Märren skär /Se    
  Nordhamnen hamn    
  Nordholmarna Saknas /Se    
  Nordre skäret skär    
  Nordviken vik    
  Osten sten /Se    
  Paradiset vik    
  Paradisskären skär    
  Rannebergs skär skär    
  Rannebergs skär skär /Se    
  Rersholmen holme    
  Rersholmen triangelpunkt    
  Rersholmen holme    
  ?*Rersholmen holme /Se    
  ?*Resholmen holme /Se    
  Resholmen, se *Rersholmen holme    
  Resholmen, se *Rersholmen holme    
  *Ris skär /Se    
  Risholm, se *Rersholmen holme    
  Risö ö    
  Risholmen Saknas /Se    
  Risön ö    
  Risö(n) ö /Se    
  Ropekullen udde    
  Råkockehornen ränder i berg /Se    
  Räkeskär Saknas /Se    
  Rävens udd udde    
  Rävle udd udde    
  Rödberget berg    
  Sandviken vik    
  Sandviken, Stora vik    
  Silleviken vik    
  »Skettna skiär», se Skinteskär skär    
  Skinteskär skär    
  *Skinteskär skär /Se    
  Skinteskär, Lilla skär    
  Skinteskär, Stora skär    
  *Skitna skär, se Skinteskär skär    
  Skomakarna skär    
  Skomakarna skär    
  Skomakarna skär /Se    
  Skröveln holme    
  Skröveln holme    
  Skrövel(n) holme /Se    
  Skullen terräng    
  Skutholmen holme    
  Skutholmen holme    
  Skutholmen holme    
  Skutholmen holmar /Se    
  Skutholmen holmar /Se    
  Skäddevikarna vikar    
  Skäddhallen udde    
  Småskären skär    
  Småskären skär    
  Snabbe både både    
  Snabbe vik vik    
  Stenskär skär    
  Storekalv udde    
  Svartklädesviken Saknas /Se    
  Svartskär, Lilla skär    
  Svartskär, Stora skär    
  Svartskären skär    
  Svartskär(en) skär /Se    
  Svartskärsbåden Saknas /Se    
  Sydhamnen hamn    
  Sälskären Saknas /Se    
  Södre skäret skär    
  Tjörne huvud del av Tjörn    
  Tjörne huvud udde    
  Tjörne huvud udde    
  Tjörne huvud udde    
  Tjörnekalv ö    
  Tjörne Kalv el. Kalven ö /Se    
  Tobaksbryggan stenar /Se    
  Tornholmen holme    
  Tornholmen holme /Se    
  Torvbodskäret skär    
  Torvbodskäret skär    
  Torvbodskär Saknas /Se    
  Torvbodviken vik    
  Truskär, Lilla skär    
  Truskären skär    
  Truskären skär    
  Tuveslätt slätt    
  Tången, Inre halvö    
  Tången, Yttre halvö    
  Tärne kull höjd?    
  Tärn(e)skär Saknas /Se    
  Tärnholmen Saknas /Se    
  Vadviken vik    
  Valarna skär    
  Valarna skär    
  Valarna stenar /Se    
  Vaskeviken vik    
  Vinbärsholmarna holmar    
  »Vinbergsholmen», se Vinbärsholmarna holmar    
  Vinbärsholmarna holmar /Se    
  Väckopp skär    
  Väckopp holme    
  Väck opp sten /Se    
  Väggen ö    
  Väggen holme /Se    
  Vägge skär skär    
  Vägge skär skär    
  Vägge skär skär /Se    
  Vättnesviken vik    
  Åldammen tjärn    
  Åldammen damm    
  Åskholmen holme    
  Åskholmen holme /Se    
  Åstol ö    
  Åstol ö    
  Åstol, Nordre ö    
  Åstol, Norra ö    
  Älgöfjorden fjärd    
  Älgöfjorden del av Skagerrak    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.