ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stenkyrka socken : Tjörns härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 261 Naturnamn : 725 Bebyggelsenamn : 7 Naturnamn :
Stenkyrka sn *Ackare(n) både /Se Bleket pst  
Stenkyrka sn Ackaren skär /Se Haketorp Saknas  
Stenkyrka socken Andbåden, (-arna) Saknas /Se Hoga, se Sibräcka poststn  
Stenkyrka sn Andeskären skär Kroksdal Saknas  
Stenkyrka sn Andeskären, Norra skär Lilldal Saknas  
Stenkyrka sn Andholmen holme Sibräcka poststn  
Stenkyrka sn Andholmen Saknas /Se Ämteröd Saknas  
Stenkyrka socken Andskären Saknas /Se    
Stenkyrka sn Aneskären, se Andskären Saknas    
Stenkyrka socken »Aneskärs-grunden» Saknas /Se    
Stenkyrka sn Askaren både    
Stenkyrka sn Backstuten grund    
Stenkyrka sn Backstuten både /Se    
Stenkyrka sn *Barkaren både /Se    
Stenkyrka socken Basttången halvö    
Stenkyrka sn *Bitshålet vik? /Se    
Stenkyrka sn Bitshåletsbåden Saknas /Se    
Stenkyrka socken Blacken holme    
Stenkyrka sn Blacken holme    
Stenkyrka sn Blacken skär /Se    
Stenkyrka sn ?Blaggarnsbåden Saknas /Se    
Stenkyrka sn ?Blaggarnsbåden Saknas /Se    
Stenkyrka sn Blinningarna bådar /Se    
Stenkyrka sn Blinningen både /Se    
Stenkyrka sn Bockholmen holme    
Stenkyrka sn Bockholmen holme    
Stenkyrka sn Bockholmen holme    
Stenkyrka sn Bockholmen holme    
Stenkyrka sn /Se Bockholmen holme    
Stenkyrka socken /Se Bockholmen holme    
Stenkyrka sn /Se Bockholmen holme    
Stenkyrka sn /Se Bockholmen holme    
Stenkyrka sn /Se Bockholmen holme    
Stenkyrka sn /Se Bockholmen holme    
Stenkyrka sn /Se Bockholmen Saknas /Se    
?Aröd by Bockholmen Saknas /Se    
?Aröd by Bockholmen holmar /Se    
Bleje (Bleket) fiskeläge /Se Bockholmen Saknas /Se    
Bleket (Bleje) fiskeläge /Se Bockholmeskären skär    
Brog by Bodskär Saknas /Se    
Brog by Borgberget berg    
Brog gd /Se Borgoln berg    
Braak Saknas *Borgållen berg /Se    
Bräcke by Bottnen åker    
Bräcke by Brattås ås    
Bräcke by Breda skäret Saknas /Se    
Bräcke by Bredbåden både /Se    
Bräcke by Breddalen dal    
Budalen by /Se Breddalsskären skär    
Bäck by Breddalsskären Saknas /Se    
Bäck by Bredgatan terräng    
Bäck by Bredholmen holme    
Bäck by Bredholmen holme    
Bäck by Bredholmen Saknas /Se    
Bäck by Bredskär skär    
?Bäck by Bredskär skär    
Bäck, N o S byar Bremsedammen vik    
Bäck, N by Breviks kile vik    
Bäck, N by Breviks kile vik    
Bäckevik by? Breviks kile vik    
Bäckevik by Bringelbärsholmen holme    
gd /Se Bringelbärsholmen holme    
*Dal(e) Saknas Bringelbärsholmen holme    
*Dal Saknas *Bringelbärsholmen holmar /Se    
Dal Saknas Bruna ko skär    
Dale Saknas Brunako holme    
Dyreby by /Se Brunako skär, sten /Se    
Dyreby gård /Se Bräcke kile vik    
Engelsrud Saknas Bräcke kile vik    
*Engelsrud Saknas Brända hålet sund /Se    
*Engelsrud försv beb /Se Brände holme(n) Saknas /Se    
Fagerfjäll by Brände holme(n) Saknas /Se    
Fagerfjäll by Budalens myr åker    
Fläken tp /Se Budalsmyren myr    
Fossa gd /Se Burås berg    
Gladheide Saknas Burås ås    
Gläshed by Burås Saknas /Se    
Gläshed by Buråsbergen berg    
?Gläshed by Buskär udde    
Gläshed by Båsen terräng    
Gläshed gd /Se Bäckerö fjord fjord    
Grindesheid Saknas Bö kile vik    
Grinneröd gd Bö kile vik    
Grinneröd gd Bönekullarna holmar /Se    
Grinneröd gård Börsviken vik    
Grinneröd by /Se Bös tjärn tjärn    
Gunneby by Bö tjärn tjärn    
Gunneby by? Dadden skär    
Gunneby by Dadden holme    
Gunneby by *Dadden både /Se    
Gunneby by Dammen, Västra tjärn    
Gunneby by Dammen, Östra tjärn    
Gunneby gdr /Se Dammhagen hage    
Gunneby gdr /Se Dammhålan åker    
Gåre by Danmark skär    
Gåre by Danmark holme    
Gåre by Danmark holme /Se    
Gårde Saknas Danmark skär /Se    
Gåre by Danmark skär /Se    
*Haffragrinda fors Saknas Danmarks lilja skär /Se    
*Haffragrindafors Saknas Danska liljan skär /Se    
Hafragrinda Saknas Dödingsholmen holme    
Hagetorp gd Dödingsholmen holme    
Hede Saknas *Dödingsholmen Saknas /Se    
Hade by? *Dödingsviken Saknas /Se    
Himmeln tp /Se »Elinskär» Saknas /Se    
Hofnes+ Saknas /Se Emterön Saknas    
Hoga länsmansboställe Enerbacken terräng    
Hoga gd Enerbacken backe    
Hoga gd Faddern sten /Se    
Hoga gd Fiskeskär skär    
Hoga by Fiskeskär skär    
Hoga gd Fiskeskär Saknas /Se    
?Hoga by Fiskeskär Saknas /Se    
Hoga by Fjordbådarna Saknas /Se    
Hauga Saknas Flatholmen ö /Se    
Hoga länsm. bost. Flut el Fluna Saknas /Se    
Hoga gd /Se Flåholmarna holmar    
*Holt by Flåholmarna holmar    
Hovlanda by /Se *Flåholmarna Saknas /Se    
?Hålan gård Fläkebacken backe /Se    
Holon Saknas Fockskären skär    
Hålan by Fockskären skär    
Häle gd /Se Fockskären Saknas /Se    
Häller by /Se Foten vik    
?Häller by Friskär skär    
Häller by Friskär skär    
Häller by Fräknebon skär /Se    
Häller by Frökärrsmyren myr    
Jorsund Saknas Fulen holme    
Kebene by /Se Fulen ö    
Klädesholmen fiskl /Se Galgen holme    
Knispopp torp /Se Garpeviken Saknas /Se    
Knispopp försvunnet tp /Se Getryggen holme och både /Se    
Kopper gd /Se Geteryggen, Lilla holme    
*Krossanes Saknas Geteryggen, Lilla holme    
Krossekärr by Geteryggen, Stora holme    
Krossekärr by? Geteryggen, Stora berg    
Krossekärr by Glasberget berg    
Krossekärr by Goviksberget triangelpunkt    
Krossekärr by Goviksberget berg    
Krossekärr by Grimsholmen holme    
Krossekärr by Grimsholmen holme    
Kuballe by Grimsholmen Saknas /Se    
Kuballe by Grimsholmen ö /Se    
Kuballe by Grindebacken backe    
Kuballe by Grinden naturnamn?    
Kuballe by Gropen naturnamn?    
Kuballe by /Se Gråbeneberget berg    
Kurlanda by /Se Gråholmarna holmar    
Kårevik Saknas Gråholmarna holmar    
Kåreviken Saknas Gråholmarna Saknas /Se    
*Køl Saknas Gråskär skär    
Köl Saknas Gråskär udde    
Lilldal by Gråskär Saknas /Se    
Lilledal gd Gräskärr kärr?    
Lilledal g Grönvik strandområde    
Lirås by Gule knoppen holme    
Lirås by Gula knoppen skär /Se    
Morik by Gule Röd holme    
Morik by Gullfjällarna bådar /Se    
Morik by Gulskären skär    
Morik by Gulskären skär    
Morik by Gulskär(en) Saknas /Se    
Morik gd /Se Gunnarsviken vik    
Mölnebo by? Gunnarsvike skär    
Mölnebo by Gunnarsviks skär Saknas /Se    
Mölnebo by Gunneby kile vik    
Mölnebo by Gåseskär skär    
Mölnebo by Gåseskär skär    
Mölnebo by Hagen hage    
Mölnebo by Hake fjord del av Skagerrak    
Mölnebo by Hake fjord del av Skagerrak    
Mölnebo by Hake fjord del av Skagerrak    
Mölnebo by Hallen berg    
Mölnebo gd /Se Hamneberget berg    
Mölnefossa gd /Se Hamnefjorden fjärd    
Nordvik by? Hamnefjorden del av Skagerrak    
Nötsäter by /Se Hartippen terräng    
Nötsäter gd /Se Hartippen berg    
Nötsäter by /Se Hasselviksbådarna Saknas /Se    
Olsby by Hasselvike skär skär    
Olsby by? Hasselviks skär skär    
Olsby by Hedås ås    
Olsby by Hedås grotta grotta    
Olsby by? Helges udd holme    
Olsby by Hiås ås    
Olsby by /Se Hjärterö ö    
Olsby by /Se Hjärterö ö    
Olsnäs by *Hjärterö Saknas /Se    
Olsnäs by Hjärterö fjord fjärd    
Olsnäs by Hjärterö fjord del av Skagerrak    
Platsen hemman /Se Hoeberget berg    
Rjodrakjöre gd? Hoga dal dal    
Rävlanda gdr /Se Holkeskär, se Holket Saknas    
Röd by Holkeskär skär    
Röd by? Holket skär    
Röd by *Holket skär /Se    
Röra by Holländarna skär /Se    
?Röra by Holmen udde    
?Röra by Holmeslätt naturnamn?    
Rösselvik by Hotteskär skär    
Rödselvik by Hotteskär skär    
Rösselvik g Hunden halvö    
?Siröd by Hunden halvö    
Skedet gd /Se Hunden skär /Se    
Skår by Hunden ö /Se    
Skår by? Håbåden både /Se    
Skår by Håholmen holme    
Skår by Håholmen holme    
Skår by /Se ?*Håholmen Saknas /Se    
Skår by Hålebåden Saknas /Se    
Skår by Håskären skär    
Skår by Håskären skär    
Skår by? Håskären Saknas /Se    
Skår by Häftet terräng    
Skår by Häle mosse mosse    
Skärhamn samh /Se Hällemosse mosse    
?Stordal by Hälemyren ägomark?    
Stordal o Lilldal byar Hälemyren myr?    
Stordal by? Hällsdalen dal    
Stordal by Hästepallen vik    
Stordal by Hästhageberget berg    
Säby by? Högeberget berg    
Säby by Högholmen holme    
Säby by Högholmen holme    
Säby by Högholmen holme    
Säby by Hässelviks skär Saknas    
Säby by Högholmen holme    
Säby, Norra o Södra byar /Se Högholmen holmar /Se    
Säby, N o S byar /Se Ingegärdsholmen holme    
Thoralsby gd Ingegärdsholmen holme    
Tjärna by /Se Ingegärdsholmen Saknas /Se    
Tjärna gdr /Se Inre holmen holme    
Tolleby by Inre holmen holme    
Tolleby by Intaget naturnamn?    
(?)Tolleby by »Jemna» holme /Se    
Tolleby by Jensarna skär /Se    
Tolleby by /Se Jensarna öar /Se    
Tolleby by /Se Jensebåden Saknas /Se    
Toraldsby Saknas Jonsarne två skär    
Torleby by Jungfruarna skär    
*Torp Saknas Jungfrurna holmar /Se    
*Torp Saknas Jönsarne skär    
?*Torp Saknas Kakelugnen skär, sten /Se    
Tyft by? Kalvhagsviken vik    
Tyft by Kaninholmarna holmar    
Tyft by »Kiärhålmen», se *Koholmen Saknas    
Vidjan tp /Se Klövjan skär    
*Vik Saknas Klövjan holme    
*Vik område? *Klövja(n) holme /Se    
Åkervik gd Knarben både    
Åkerviken by Knarraren både /Se    
Åseby by Knarren skär /Se    
(?)Åseby by Knarreberget berg    
Åseby by Knarr(e)båden Saknas /Se    
Åseby by Knipplarna skär    
Åseby by Knipplarna holmar    
Åseby by *Knipplarna skär /Se    
Åseby gdr /Se Knipplekullen kulle    
Åstol samh /Se Knispopparna skär    
  Knispopparna grund    
  *Knispopparna bådar /Se    
  *Knullarna skär u v /Se    
  Knutsholmen, Lilla holme    
  Knutsholmen, Lilla holme    
  Knutsholmen, Stora holme    
  Knutsholmen, Stora holme    
  Knutsholmen, St o L Saknas /Se    
  Knutstången terräng    
  Knypplarne skär    
  *Koholmen Saknas /Se    
  Kolskär skär    
  Kolskär skär    
  Kolskär Saknas /Se    
  Kopallen ägomark?    
  Kopallen terräng    
  Kopper strandplats /Se    
  Korpeberget berg    
  Korpås ås    
  Korsholmen holme    
  Korsholmen holme    
  Korsholmen Saknas /Se    
  Koön Saknas /Se    
  Krabb(e)hornen både /Se    
  Kroken åker    
  Krossefjorden fjärd    
  Krossefjorden del av Skagerrak    
  Kråkan skär    
  Kråkan holme    
  Kråkan holme /Se    
  Kuballe holme halvö    
  Kuballe kile vik    
  Kuballe kile vik    
  Kuballe rös rös /Se    
  Kuballe rös fornlämning    
  Kuballe vette rös /Se    
  Kullarna höjder    
  Kullen kulle    
  Kullskären Saknas /Se    
  Kungahögen hög    
  Kupsund sund    
  Kupsundarna holmar    
  Kupsundsholmarna holmar    
  Kupsundsholmarna holmar    
  Kupsundsholmarna Saknas /Se    
  Kvarnberget berg    
  Kvarnebåden Saknas /Se    
  Kvarnekullen kulle    
  Kvarnviken vik    
  *Kvekebåden Saknas /Se    
  Kviberget berg    
  ?Kvigholmen Saknas /Se    
  Kviholmen holme    
  Källdalen dal    
  Käppholmen holme    
  Käppholmen holme    
  Käringskäret Saknas /Se    
  Lekareviken Saknas /Se    
  Limskär skär    
  Limskär skär    
  Lirås backe /Se    
  Lirås Saknas /Se    
  (?)Ljungholmarna Saknas /Se    
  Ljungås holme /Se    
  Lugneberget berg    
  Lundekullen kulle    
  Lyckan åker    
  Lygnholmarna holmar    
  Lygnholmarna holmar /Se    
  Lyngholmar, se Ljungholmarna Saknas    
  Lyngnholmarna holmar    
  Lyngnås holme    
  Lyngnås ö    
  Lågunderberget berg    
  Långeberget berg    
  Långedalen dal    
  Långeryggen berg    
  Långerös rös    
  Långerös berg    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långholmen Saknas /Se    
  Långholms skär skär    
  Långholms skär skär    
  »Långholms Skär» Saknas /Se    
  Långholmsviken vik    
  Långviken vik    
  Läskär skär    
  Läskär skär    
  Läskär Saknas /Se    
  *Lögingskär Saknas /Se    
  Mageskär skär    
  Mageskär skär    
  »Mahogs Holmen» Saknas /Se    
  Malaren både /Se    
  Malaren skär, både /Se    
  Manskär, Inre skär    
  Manskär, Inre skär    
  ?Manskär, St o L (el Yttre o Inre) Saknas /Se    
  Manskär, Yttre skär    
  Manskär, Yttre skär    
  Mattias både Saknas /Se    
  Mjöldasken skär    
  Mjöldasken holme    
  Mjöldasken skär /Se    
  Mjölkeviks kile vik    
  Mjölkholmen holme    
  Moltermyren myr    
  Morfadern skär /Se    
  Morike kile vik    
  Morike kile vik    
  Morike kile del av Bäckerö fjord    
  Mossholmen holme    
  Mossholmen holme    
  Mossholmen holme    
  Mossholmen holme    
  Mossholmen holmar /Se    
  Myrarna terräng    
  Myreberget berg    
  Måltemyren myr, tjärn?    
  Märkestenen sten?    
  Märreskär skär    
  Märreskär skär    
  Märr(e)skär Saknas /Se    
  »Møckeløøen» bebodd ö /Se    
  Mölnebo damm åkerområde    
  Mölnebo damm åkra    
  Najenborg holme    
  Najenborg holme    
  *Najenborg holme /Se    
  Nordhagen hage    
  Nordviks kile vik    
  Nordviks kile vik    
  Nordviks strand strandområde    
  Nordängen naturnamn?    
  Näset, Inre näs    
  Näset, Yttre halvö    
  Näset, Yttre näs    
  *Ok(n)ingarna, -ingen bådar /Se    
  Olas både Saknas /Se    
  Ole Gunnarsons skär Saknas /Se    
  Olsby damm tjärn    
  Olsby kile vik    
  Olsby kile vik    
  Olsby slott fornborg    
  Orr(e)viksskär Saknas /Se    
  Oxen både /Se    
  Pers skär Saknas /Se    
  Petters både Saknas /Se    
  Platsen terräng    
  Polsberget berg    
  Prosteviken vik    
  Prosteviken vik    
  Prästedammarna tjärn    
  Prästedammarna dammar    
  Prästhagen hage    
  Quarnaüle skär?? /Se    
  Reggors myrar myrar    
  Reggorsmyr(ar) myr /Se    
  Regårds myrar myrar    
  Renen holme /Se    
  Rershuvudet udde    
  Rershuvudet udde    
  Rershuvudet udde /Se    
  Ringskär skär    
  Ringskär skär    
  Ringskär skär    
  Ringskär skär /Se    
  Rockan både /Se    
  Rosdalen dal    
  Rossholmen Saknas /Se    
  »Rundholmen» Saknas /Se    
  Runnholmen holme    
  Ryggarna bådar /Se    
  Ryggeberg berg    
  Råke skär skär    
  ?»Råke Skiär» Saknas /Se    
  Råviken vik    
  Råviksbådarna bådar /Se    
  Rännegatan terräng    
  Röavallen fotbollsplaner    
  Röd både Saknas /Se    
  Röd(en), St o L (el Gule) holmar /Se    
  Rödko skär /Se    
  Rödmyr mosse    
  Rödskär Saknas /Se    
  Römyr tjärn    
  Rön, Lilla holme    
  Rön, Lilla skär    
  Röra rump udde    
  Röra rump halvö    
  Röseberget triangelpunkt    
  Röseberget berg    
  Röseberget berg    
  Röseliden naturnamn?    
  Rösholmebåden Saknas /Se    
  Rösholmen holme    
  Rösholmen holme    
  Rösholmen Saknas /Se    
  Rösselviks strand strand    
  Rövskär skär    
  Rövskär skär    
  Rövskär Saknas /Se    
  Saltpanneviken vik    
  Saltskav, Lilla skär    
  Saltskav, Lilla holme    
  Saltskav, Stora skär    
  Saltskav, Stora holme    
  Saltskav skär /Se    
  Sandholmen holme    
  Sandholmen holme    
  Sandholmen Saknas /Se    
  Sandvikarna bådar    
  Sandvikeskäret skär    
  Sandviksbådarna Saknas /Se    
  Sandviksskäret Saknas /Se    
  Sandö skär skär    
  Signeröd äng    
  Sillebåden Saknas /Se    
  Silverviken vik    
  Skalås ås    
  Skeppsloppsbåden Saknas /Se    
  Skogängen äng    
  Skogängs kile vik    
  Skokleven höjd    
  Skuteskär skär    
  Skuteskär skär    
  Skuteskär Saknas /Se    
  Skutholmen holme    
  Skutholmen holme    
  Skutholmen Saknas /Se    
  Skuthögen Saknas /Se    
  Skälebacken naturnamn?    
  Smedjeberget berg    
  Smittens både Saknas /Se    
  Småkullarna skär    
  Småkullarna holmar    
  »Små Kullarne» skär /Se    
  Småskären Saknas /Se    
  Snufsen skär /Se    
  Snygge holme    
  Snugge holme    
  Snygge, Lilla holme    
  Snugge, Lilla holme    
  *Snygge och Lille Snygge holmar /Se    
  Sockertoppen holme    
  Sockertoppen holme    
  Sockertoppen både /Se    
  Son skär /Se    
  Spikekullen kulle    
  Springholmen holme    
  Springholmen halvö    
  Springholmen Saknas /Se    
  »Språnge holme», se Springholmen Saknas    
  Stallarna skär    
  Stallarna holmar    
  Stallarna grupp av skär /Se    
  Stallsk(ären), se Stallarna Saknas    
  Stensbo naturnamn?    
  Stenskär skär    
  Stenskär skär    
  Stigfjorden del av Skagerrak    
  Stockebroås ås    
  Storemyr tjärn, myr    
  Storemyr tjärn    
  Storemyr myr    
  Storemyr myr    
  Strömholmen Saknas /Se    
  Sundbergs holme holme    
  Sundhallsholmen holme    
  Sund(halls)holmen Saknas /Se    
  Sundholmen Saknas /Se    
  Sunnaholme tång del av Skagerrak    
  Surdals damm Saknas    
  Svaleberget berg    
  Svalmyren myr    
  Svanviks kile vik    
  Svarte myr myr    
  Svarteskären skär    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Svartskären skär    
  Svartskär(en) Saknas /Se    
  Svälte skär    
  Svälte holme    
  *Svälte holme /Se    
  Svälte ö /Se    
  Systrarna skär    
  Systrarna grund    
  Systrarna bådar /Se    
  Säby kile vik    
  Säbylund lund    
  Säby å å    
  Säby ö ö    
  Säby ö halvö    
  Säbyö Saknas /Se    
  Sälebåden Saknas /Se    
  Sälholmen holme    
  Sälholmen holme    
  Sälholmen Saknas /Se    
  Sälholmeskär skär    
  Sälholmeskär skär    
  Sälholmeskär Saknas /Se    
  Sälskären skär    
  Sälskären skär    
  Sälskär(en) Saknas /Se    
  *Sälsvepen skär /Se    
  Sävers holme holme    
  Sävers holme halvö    
  *Sävers? holme Saknas /Se    
  Södtångs skären Saknas /Se    
  Sörnäs näs    
  Tippebåden Saknas /Se    
  Tippehagen äng    
  Tippehagen hage    
  Tippås ås    
  Tjällstången udde    
  Tjärholmen holme, halvö    
  Tjärholmen halvö    
  Tjärholmen Saknas /Se    
  Tjärnebacken backe    
  Tjärne vatten tjärn    
  Tjärne vatten sjö    
  »Toften» ö    
  Toftenäs strand strandområde    
  Toftenäs strand strand    
  Toftenäs ö ö    
  Toftenäs ö ö    
  Toftenäs ö Saknas /Se    
  Toftö ö    
  Toftö ö    
  Toftön triangelpunkt    
  ?Toftö Saknas /Se    
  Toftö sund sund    
  Tolleby tjärn tjärn    
  Tolleby tjärn tjärn    
  Tolles damm mosse    
  Torkels huvud skär    
  Torkels huvud halvö    
  Tornholmen holme    
  Tornholmen holme    
  Tornholmen Saknas /Se    
  Tornholmeskär skär    
  Tornholmeskär skär    
  Tornholmeskär skär    
  Tornholmeskär skär    
  Tornholme skär Saknas /Se    
  Torrpallen udde    
  Torrpallen vik    
  Tubbeberget berg    
  Tubbeviken vik    
  Tubbeviken vik    
  Tule klätt både /Se    
  Tyfte damm tjärn    
  Tyfte damm damm    
  Tången udde    
  Tången halvö    
  Tångeskär skär    
  Tångeskär Saknas /Se    
  Tåsskärr terräng    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär skär    
  Tärn(e)skär skär /Se    
  Ugnholmen holme    
  Ugnholmen holme    
  Ugnholmen Saknas /Se    
  Ulketången udde    
  Ulketången vik    
  Ulsund sund    
  Utterskären skär    
  Utterskären skär    
  Utterskären Saknas /Se    
  Utänge ö udde    
  Utänge ö halvö    
  Utänge ö halvö /Se    
  Vadholmen udde    
  Vadholmen halvö    
  Vadholmen Saknas /Se    
  Vadholmen Saknas /Se    
  Vagndammen damm    
  Valberget triangelpunkt    
  Valberget berg    
  Vallerö ö /Se    
  Valparna skär    
  Valparna holmar    
  Valpen holme    
  Valås ås    
  Valås ås    
  Varholmarna, se Vårdholmen, St. och L. Saknas    
  Varholmen, Lilla holme    
  Varholmen, Lilla holme    
  Varholmen, Stora holme    
  Varholmen, Stora holme    
  Vetteberget triangelpunkt    
  Vetteberget triangelpunkt    
  Vetteberget berg /Se    
  Vetteberget berg    
  Vetteberget, Norra berg    
  Vetteberget, Södra berg    
  Vikeled landområde    
  Vikeledet berg    
  Vike myr myr    
  Vikeskär skär    
  Villekärr kärr?    
  Vitarna skär    
  Vitarna holmar    
  Vitarna holmar /Se    
  Vitegrund skär    
  Vitegrund holme    
  Vitegrund Saknas /Se    
  Vitemyr tjärn    
  Vitemyr myr    
  Viten holme    
  Viten holme    
  Viten holme /Se    
  Vrangholmen, St o L, se Vrångsundsholmen Saknas    
  »Wrangsholmen», se Vrångsundsholmen Saknas    
  Vrang(s)holmen, se Vrångsholmen Saknas    
  »Wrangshollm Skär» Saknas /Se    
  Vrångholmen?, St o L., se Vrångsundsholmen Saknas    
  Vrångsholmen, Lilla holme    
  Vrångsholmen, Lilla holme    
  Vrångsholmen, Stora holme    
  Vrångsholmen, Stora holme    
  Vrång(sunds)holmen?, St o L Saknas /Se    
  Vårdholmen, St o L Saknas /Se    
  Värtegen åker    
  Västernäs näs    
  Västeräng äng    
  Västra dammen damm    
  Väteledet terräng    
  Ålekråkan skär    
  Ålekråkan holme    
  Ål(e)kråkan sten /Se    
  Ål(e)kråkan sten /Se    
  Årvikeskär skär    
  Åseby vale berg    
  *Äderholmen Saknas /Se    
  Ällingarna skär    
  Ällingarna holmar    
  *Ällingarna holmar /Se    
  *Ärnterö Saknas /Se    
  Änden åker    
  Ängen äng    
  Ängen äng    
  Änges hage hage    
  Änghagen hage    
  Änghagen hage    
  Änghagen hage    
  Änghagen hage    
  Ängholmen holme    
  Ängholmen holme    
  »Ängholmarne» Saknas /Se    
  Ängholmen Saknas /Se    
  Ärholmen, Inre holme    
  Ärholmen, Inre holme    
  Ärholmen, Yttre holme    
  Ärholmen, Yttre holme    
  Öbukten del av Hjärterö fjord    
  Ön, se Utänge ö Saknas    
  Örneberget berg    
  Östra dammen damm    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.