ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Valla socken : Tjörns härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 162 Naturnamn : 397 Bebyggelsenamn : 13 Naturnamn :
Valla sn Alen naturnamn? Valla sn /Se  
Valla sn Almön ö Fjälebro gd  
Valla sn Almön ö Fjälebro Nedre gd  
Valla sn Almön Saknas /Se Fjälebro Övre gd  
Valla socken Almö sund sund Hammar by  
Valla sn Almösund strandplats Hjälteby skolhusplats Saknas  
Valla sn Almö sund sund Krossen Saknas  
Valla sn Angersnäs kile vik Myggenäs by  
Valla sn Angersnäs näs Rävsal Saknas  
Valla sn Angersnäse kile vik Svanvik by  
Valla sn Apelgårds kile vik Ävja by  
Valla sn Apelgårds kile vik Ävja Saknas  
Valla sn Askeröfjorden del av Skagerrak Ävja Saknas  
Valla sn Askerön, Lilla ö    
Valla sn Askerön, Lilla ö    
Valla sn Askerön, L. Saknas /Se    
Valla sn /Se Askerö sund sund    
Valla sn /Se Aspeberget berg    
Valla sn /Se Aspholmarna holmar    
Valla socken /Se Aspholmen holme    
Alen tp /Se Aspholmen Saknas /Se    
*Amodzrud Saknas Barlind vik    
Apleröd by Bastakullen kulle?    
Apleröd by Bastekullen kulle    
Apleröd by Berga skog skog    
Apleröd by? Björkholmen holme    
Apleröd g Bjärkholmen holme    
Apleröd by /Se Björkholmen holme    
Askerön, L:a Saknas /Se Bjärkholmen holme    
?Balkeröd by *Bjärkholmen Saknas /Se    
?Balkeröd by Björnebergen berg    
Balkeröd by Björneråsen triangelpunkt    
Balkeröd by? Björneråsen ås    
Balkeröd by Björnholmen, Norra holme    
Berga by Björnholmen, Norra holme    
Berga gd Björnholmen, Södra holme    
Berga Strand lht /Se Björnholmen, Södra holme    
Bråland by ?Björnholmen Saknas /Se    
Bråland by Blinde love holme    
Bråland by Blåkullen berg?    
Bråland, Nedra o Övra gd:ar /Se Bockholmen holme    
Bråland(a) Nedra o. Övra by /Se Bockholmen holme    
Bräcke gd Bockholmen Saknas /Se    
Bräcke gd? Bodskär skär    
Bräcke gård Bodskär Saknas /Se    
Bökeviken torp /Se Borgeberget berg    
Djuphult gd /Se Brattberget berg    
Fläken tp /Se Brattholmen holme    
Furusäter gdr /Se Brattholmen holme    
Furusäter gd:ar /Se Brattholmen Saknas /Se    
Furusäter gdr /Se Brattön, Lilla ö    
Gränden (Gränna) bygd /Se Brattön, Lilla ö    
Gränna område /Se Brattön Saknas /Se    
Gränna (Gränden) bygd /Se Brattöbåden Saknas /Se    
Gälo(uv) gdr /Se Brusen holme    
Habborsby by Brusen holme    
Habborsby by Brusen, St. o. L. holmar /Se    
Habborsby by Bruseskär skär    
Habborsby by Bräckan naturnamn?    
Habborsby by Buhalla strandplats    
Habborsby by /Se Bäckviksk(är), se Bökeviksskären Saknas    
*Hakanes Saknas Bökeviksskären skär    
Hakenäset näs Bökeviksskären skär    
*Hallazd by Saknas Bökeviksskären Saknas /Se    
*Hallazdby Saknas Bönekullen berg    
Hamilton tp /Se Bönekullen kulle    
Hammar by? Dammbergen berg    
Hammar, Lilla by Dammen åker    
Hammar by Delebäcken bäck    
Hammar, Lilla by *Den krokote holme /Se    
Hammar, Lilla Saknas Djuphult skogsområde    
Hammar, Lilla gd Djuphult terräng    
Hammar by /Se Drottningen skär    
*Helgetorp Saknas Drottningen holme    
(Helgetorp) Saknas Drottningen skär /Se    
Helgetorp Saknas ?Drottningeskär(et) Saknas /Se    
Hjälteby by /Se Drut skär    
Hjälteby by /Se Dukarna berg /Se    
Hjälteby Östra o Västra gdr /Se Dukeskär skär    
Hjälteby gdr /Se Dukeskär skär    
Häggvall by /Se Dukeskär Saknas /Se    
Häggvall by Duskär, se Dukeskär Saknas    
Häggvall by Dånholmen holme    
Häggvall by Dånholmen Saknas /Se    
Häggvall by Dånhål el. Dånholmshålet sund /Se    
Häggevall by Edsholmen Saknas /Se    
Häggvall gd:ar /Se Edsbacken backe    
Höviksnäs fsklg Eds kile vik    
Kil by Eds kile vik    
Kil by Erholm holme    
Kil by? Flatb(åden), se Flottebåden Saknas    
Kil gd:ar /Se Flotteberget berg?    
Klockaregården gdr /Se Flotteberget berg    
Knoppen tp /Se Flottebåden Saknas /Se    
Lind by Flöjelberget berg    
Lind by Fredagen skär /Se    
Lind by Fredagsskären skär    
Lind by Fredagsskäret skär    
Lind by Friskär, Lilla skär    
Lind by /Se Friskär, Lilla skär    
Litlehammer Saknas Friskär, Stora skär    
Låka(n) samh. /Se Friskär, Stora skär    
»Mukeholmen» torp Friskär Saknas /Se    
Munkebacken torp /Se Friskärsbåden Saknas /Se    
Myggenäs gd:ar /Se Frosttången udde    
Porsen tp /Se Frosttången udde    
Refskala by Galten skär    
Resset tp /Se Galten holme    
*Rifulu tæigh Saknas Galten skär /Se    
Rävsal by ?Gavelbåden Saknas /Se    
Rävsal gdr Getryggarna skär    
Räfsal by? Getryggarna holmar    
Rävsal by Getryggarna skär /Se    
Rävsal by Grisarna bådar /Se    
Rävsal gd:ar /Se Grosslingarna holmar    
Rävsal by /Se Grytebenen skär    
Räfs(h)al hemman /Se Grytebenen skär /Se    
Röd by Grytefötterna småholmar    
Röd by Gråbeneknoppen berg    
Röd by Gråholmen holme    
Rörvik by Gråholmen holme    
Rörvik by Gråholmen Saknas /Se    
Rörvik by Gråholmen Saknas /Se    
Rörvik by Gråskär skär    
Rörvik by Gråskär skär    
Sjögårdsvik(en) lht /Se Gråskär Saknas /Se    
Skulten tp /Se Gräslingarne holmar    
Spier g Grösslingarna holme    
Spjärr by? Grösslingarna holme    
Spjärr by *Grösslingarna holmar /Se    
Spjärr by Gula skär skär    
Spjärr by Gula skär skär    
Spjärr by? Gullhögen höjd    
Spjärr by /Se Gullingen holme    
Sundeby hrgd.? Gullingen holme    
(?)Sundsby hg Gullingen holme /Se    
Sundsby hg Gullingsholmen, se Gullingen Saknas    
Sundsby hg Gulskär skär    
Sundsby hrgd.? Gulskär skär    
Sundsby hg Gulskär(en) skär /Se    
Sundsby hg Gulskärs ungar skär /Se    
Sundsby by Gunnersnäs strandplats    
Sundsby säteri Göketoppen berg    
?Sundsby hg Hagen hage    
Sundsby hg Hageslätten slätt    
Sundsby gd /Se Hake fjord del av Skagerrak    
Sundsby gd /Se Hake fjord del av Skagerrak    
Svanvik by? Hake fjord del av Skagerrak    
Svanvik by Hakenäset näs    
Svanvik by Hakenäset näs    
Svanvik by Hakenäset näs    
Svanvik by Hakenäset Saknas /Se    
Svanvik by Hekenäs näs    
Svanvik by /Se Henriksholmen holme    
Sörby by /Se Henriksholmen holme    
Trankoket tp /Se Henriksholmen Saknas /Se    
Tönsäng by /Se Holmen grå, se Gråholmen Saknas    
Uteby gd:ar /Se Holmen grå, se Gråholmen Saknas    
Vadsbacka tp /Se Huggholmen Saknas /Se    
Viddalen tp /Se Håkholmen holme    
Vätan hemman /Se Håkholmen holme    
Ävja gd /Se Hästholmen holme    
  Hästholmen holme    
  Hästholmen holme    
  Hästholmen holme    
  ?Hästholmen holmar /Se    
  Hästudden udde    
  Hästudden udde    
  Högste knut berg    
  Höviks holme holme    
  Höviks holme holme    
  Höviks holme Saknas /Se    
  Järnberget berg    
  Kalleberg berg    
  Kalvberget berg    
  Kalvs kile vik    
  Kalvs kile vik    
  Kalvskinnet udde    
  Kalvskinnet udde    
  Kalvskinnet skär /Se    
  Kamperhög höjd /Se    
  Katteskär Saknas /Se    
  Kesekullen kulle /Se    
  Kile bäck bäck    
  Kilskär(en) Saknas /Se    
  Klockarebåden Saknas /Se    
  Klövjen holme    
  *Klöv(j)en holme /Se    
  Klövjen holme    
  Knapen terräng    
  Knarrudden udde    
  Knarrudden udde    
  Knoppen naturnamn?    
  *Koddarna skär /Se    
  *Kodden skär /Se    
  Korsvägen naturnamn?    
  Krabbeskär skär    
  Krabbeskär Saknas /Se    
  Krabbeskäret skär    
  Krampan terräng    
  Krokholmen holme    
  Krokholmen holme    
  Krokholmen, se *Den krokote Saknas    
  Kråkholmebåden Saknas /Se    
  Kråkholmen, Lilla holme    
  Kråkholmen, Lilla holme    
  Kråkholmen, Stora holme    
  Kråkholmen, Stora holme    
  Kråkholmen Saknas /Se    
  Kråkholmen, se Huggholmen Saknas    
  *Kråkholmesvadan häll /Se    
  Kvarnviksskäret Saknas /Se    
  Kvin berg    
  Källdalen dal    
  Källdalen dal    
  Käringholmen holme    
  Käringholmen holme    
  Käringholmen Saknas /Se    
  Kärleksbullarna skär    
  Lars holme holme    
  Lars holme holme    
  Lerskilen skär    
  Lerskiten holme    
  Lerskiten skär /Se    
  Lidbergen berg    
  Lillebotten terräng    
  Lille-Röd holme    
  Lille-Röd holme    
  Linde huvud udde    
  Linde huvud udde    
  Lindräckemyren myr    
  Logen skär /Se    
  Lovarna skär    
  Lovarna holmar    
  Lovarna skär /Se    
  Loven holme    
  Lusekullen kulle /Se    
  Låka terräng    
  Långedalsbergen berg    
  Lärjeberg triangelpunkt    
  Lärjeberget berg    
  Lördagen skär /Se    
  Man höjden höjd    
  Mellanholmen holme    
  Mellanholmen holme    
  Mjölkeviks kile vik    
  Mjölkeviks kile vik    
  Mjörn ö    
  Mjörn ö    
  Mjörn ö    
  Mjörn ö /Se    
  Mjörn ö /Se    
  Mjörn förr ö, nu del av Tjörn /Se    
  Mjörn del av Tjörn /Se    
  Mjörns tuva kulle /Se    
  Moltemyren tjärn    
  Moltemyren myr    
  Munkholm(en) Saknas /Se    
  Myren myr?    
  *Måkeskären Saknas /Se    
  Märren skär    
  Märren holme    
  Märren skär /Se    
  Nyländsberget berg    
  Näsholmarna holmar    
  Näsholmen holmar /Se    
  Oxhagen hage    
  Pansarberget berg    
  Porskullen triangelpunkt    
  Porskullen kulle    
  Ramsdalen dal    
  Resholmen, se *Risborna Saknas    
  Risbodarna holmar    
  Risbodarna uddar?    
  *Risborna? holmar /Se    
  Rispen, Inre holme    
  Rispen, Yttre holme    
  Runntången udde    
  Röde holme, St. o. L. Saknas /Se    
  Rörviksbåden Saknas /Se    
  Rörviks kile vik    
  Rörviks kile vik    
  Saltholmarna holmar    
  Saltholmarna holmar    
  Saltholmen Saknas /Se    
  Sandviken bukt    
  Sandviken vik    
  Sjöängen äng    
  Skalgrus terräng    
  Skansbåden Saknas /Se    
  Skansen holme    
  Skansen holme    
  Skansen holme /Se    
  Skeppsviksbåden Saknas /Se    
  Skinteberg berg    
  Skulten naturnamn?    
  Skåpesund sund    
  Skåpesund sund    
  Skåpesund sund    
  Skårebäcken terräng    
  Skären skär    
  Skären Saknas /Se    
  Slättebackeskäret Saknas /Se    
  Slätten slätt    
  Snapen triangelpunkt    
  Snapan berg    
  Snippen naturnamn?    
  Solklinten triangelpunkt    
  Solklinten berg    
  Son skär    
  Son holme    
  Son skär /Se    
  Stampe myren myr    
  Stavestenarna stenar?    
  Stenarna stenar?    
  Stenbådarna Saknas /Se    
  Stenholmen holme    
  Stenholmen holme    
  Stenholmen Saknas /Se    
  Stigfjorden fjärd    
  Stigfjorden del av Skagerrak    
  Stigfjorden del av Skagerrak    
  »Stora Bruse skjär» skär /Se    
  Storebotten terräng    
  Storemyr myr    
  Store-Röd holme    
  Store-Röd holme    
  Styggemyr myr    
  Styrsö holme    
  Styrsö ö    
  Styrsö Saknas /Se    
  Styrsö ö /Se    
  Styrsöbåden Saknas /Se    
  Sundsby kile vik    
  Sundsby kile vik    
  Svanvik vik    
  Svanviks kile vik    
  Svanviks kile vik    
  Svarteskär skär    
  Svartskär skär    
  Svarteskären skär    
  Svarteskären skär    
  Svarteskär(en) skär /Se    
  Sörby Vale berg    
  Sörkroken terräng    
  Tjörbobåden Saknas /Se    
  Tjärtånge kile vik    
  Tjärtången åker    
  Tjärn ö    
  Transkär skär    
  Trondsberget berg    
  Tronds damm tjärn    
  Trondsdamm, Lilla damm    
  Tronsdamm, Stora damm    
  Tronsskär skär    
  *Tronskär Saknas /Se    
  Tången udde    
  Tångeskär skär    
  Vadholmen holmar /Se    
  Vadholmen halvö    
  Vadholmen holmar /Se    
  Valberget berg    
  Vallhamn hamn    
  Vinterholmen holme    
  Vinterholmen holme    
  Vinterholmen Saknas /Se    
  Vinterliden åker    
  Visiteringarna skär    
  Visiteringarna holmar    
  Visiteringarna skär /Se    
  Väcken opp sten /Se    
  Värnäs udde    
  Yttre kullen holme    
  Yttre kullen holme    
  Yxnedalsbåden Saknas /Se    
  Yxnedalsskäret skär    
  Yxnedalsskäret skär    
  Yxneskär skär    
  Yxneskär skär    
  *Yxneskär Saknas /Se    
  Åskeslaget ras /Se    
  *Äderholmen, (*Yttre) Saknas /Se    
  *Äderholmesvadorna häll /Se    
  Änghagen hage    
  Änghagen hage    
  Änghagen hage    
  Ängholmen holme    
  Ängholmen holme    
  Ängholmen Saknas /Se    
  Ärholmen holme    
  Ärholmen holme    
  Öboskären Saknas /Se    
  Ödegärdet gärde    
  Ögärdet gärde    
  Ör(e)n strandplats /Se    
  Örnemyren äng    
  Örnemyren myr    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.