ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norums socken : Inlands Nordre härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 152 Bebyggelsenamn : 8 Naturnamn :
Norum sn /Se Askeröfjorden del av Skagerrak Blikseröd Saknas  
Norum sn Askerön, Stora ö Dalarna gård  
Norum sn Askerön, Stora ö Danestaden bebyggelse  
Norum sn? Askerön, Stora ö Kållungerödsmosse bebyggelse  
Norum sn Askerön, St ö /Se Munkeröd bebyggelse  
Norum sn /Se Askerön, Stora ö Stenungssund bebyggelse  
Norum sn /Se Askerö sund sund Strandnorum by  
Norum sn /Se Backen backe Vedkullen bebyggelse  
Norum sn /Se *Bitsklåvan bukt /Se    
Norum sn /Se Björnholmarna skär    
Norum sn /Se ?Björnholmarna skär /Se    
Norum sn /Se Bottnen terräng    
Askerön, St gd:ar /Se Bottentången udde    
Askerön gd:ar /Se Budalen dal    
?Blixeröd gd Båteviken vik    
Blikseröd gd /Se Bärby holme holme    
Brulins tp /Se Danestadensbåden Saknas /Se    
Danestan tp /Se Ekekullen kulle    
Finkenborg hemman /Se Ekudden udde    
Galgebacken torp /Se Ekudden udde    
Guldknappen lht /Se ?Farholmarna öar /Se    
Havden tp /Se Farholmarna öar /Se    
Hjältelyckan tp /Se Farholmen, Lilla holme    
Inlag gd /Se Farholmen, Lilla holme    
Kopper hemman /Se Farholmen, Lilla holme    
Kopper gd /Se Farholmen, Stora holme    
Kålebacken tp /Se Farholmen, Stora holme    
?Kärr gd Fiskevik vik    
Lurrekullen tp /Se Flundrevik vik    
Lögekullen tp /Se Flundrevik vik    
Munkeröd gdr /Se Flåget berg    
Skafterns hemman /Se Focken ängsstycke /Se    
Snapens tp /Se Galpedalen Saknas /Se    
Stenung by Garpedalen dal    
Stenung by? Gategårdåsen ås    
Stenung gd /Se Getebodskär skär    
Stenung, Se Stänung gård Getebodskär ö /Se    
Stenungsund m:e /Se Getebodskär skär    
?Stenungsö hg Get(e)bodskär(en) öar /Se    
Strandkärr by Getbodskären öar /Se    
Strandkärr by Grankullen kulle    
Strandkärr by? Grössbacke berg    
Strandkärr by Gulskär skär    
Strandkärr by Gulskär skär    
Strandnorum by /Se Gulskär(en) skär /Se    
Stänung gård /Se »Gäddeboskären», Se Get(e)bodskär(en) öar    
Södgrinden tp /Se Gäddeboskär öar /Se    
Törret hemman /Se Hake fjord del av Skagerrak    
(?)Äggestorp gd Hallarna utmark /Se    
  Hallerna berg    
  Halsefjorden del av Skagerrak    
  Halsefjorden del av Skagerrak    
  Havde holmar Saknas /Se    
  Havden berg /Se    
  Havden terräng    
  Hundholmen holme    
  Hundholmen halvö    
  Hälleviksberg triangelpunkt    
  Hälleviksberget berg    
  Höjden höjd    
  Kalven udde    
  Kalven del av St Askerön /Se    
  Kalven udde    
  Kalvskär skär    
  Kalvviken vik    
  Klinten höjd    
  Knekteliden höjd    
  Koholmen holme /Se    
  Kolebacken backe    
  Koskiten holme /Se    
  Koskär skär    
  Koskär skär /Se    
  Koskär skär    
  Kåkenäs färjställe /Se    
  Kåkenäse holme holme    
  Kåkenäs holme Saknas /Se    
  Kåkenäse holme holme    
  Källön ö    
  Källön ö    
  Källö sund sund    
  Källö sund sund    
  Lerskiten skär    
  Lerskiten holme /Se    
  Lerskiten holme    
  Ljungbacken backe    
  Loppan holme /Se    
  Långskär Saknas /Se    
  Munkholmarna Saknas /Se    
  Munkholmen, Lilla holme    
  Munkholmen, Stora holme    
  Munkholmen, Stora holme    
  *Mökelassen skär /Se    
  Norums holme holme    
  Norums holme holme /Se    
  Norums holme holme    
  Nösnäs holme udde    
  Nösnäs holme udde /Se    
  »Nötnäsholm», Se Nösnäs holme udde    
  Oxviks båden Saknas /Se    
  Oxvikebåden grund    
  Porsholmen holme    
  Porsholmen holme /Se    
  Porsholmen holme    
  Räveklämman bergssluttning    
  Sjölyckan terräng    
  Skepparviken vik    
  Skepparviken vik    
  Skomakarviken vik    
  *Slämman skär /Se    
  Slämman skär /Se    
  Slätten slätt?    
  Slätten slätt    
  Snöholmarna holmar    
  Snödholmarna Saknas /Se    
  Snöholmen, Lilla holme    
  Snöholmen, Stora holme    
  Stenunge å å    
  Stenunge å å    
  Stenungstorg torg    
  Stenungssund sund    
  Stenungssund triangelp    
  Stenungsön ö    
  Stenungsön triangelpunkt    
  Stenungsön triangelpunkt /Se    
  Stenungsön ö    
  Storeviken vik    
  Storeviken vik    
  Svarte holme holme    
  Svarte holme holme /Se    
  Svarte holme holme    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Svarteskär(en) Saknas /Se    
  Syringen nu landfasta skär /Se    
  Sälsten Saknas /Se    
  Talludden udde    
  Talludden udde    
  *Tjällön Saknas /Se    
  Tollnäs holme Saknas /Se    
  *Tommisebåden el *Tommisen Saknas /Se    
  Tröskeln skär    
  Tröskeln holme /Se    
  Tröskeln holme    
  Tvängen sjö    
  Tången udde    
  Tången udde    
  Törret åker? /Se    
  Ulkholmen holme    
  Ulkholmen holme /Se    
  Ulkholmen holme    
  Ängen äng    
  Örnekulan berg    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.