ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ucklums socken : Inlands Nordre härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 298 Bebyggelsenamn : 271 Naturnamn :
Auklanda, se Ucklum sn Abborrevatten tjärn Ucklum socken  
Ucklum sn Abborrevatten tjärn Ucklum socken  
Ucklum sn Abrahamsberg berg Ucklum socken  
Ucklum sn Amdalsmaden åker Ucklum socken  
Ucklum sn Amdalsmaden mad Alfhem lht  
Ucklum sn Angersjön tjärn Almedalen lht  
Ucklum sn Angersjön sjö Amdal gård  
(?)Ucklum sn /Se Apleviken vik Amdal gård  
Ucklum sn /Se Apleviken vik Anneberg lht  
Ucklum sn /Se Arsjön sjö Arvidsberg lht  
Ucklum sn /Se Arsjön sjö Aspeliden lht  
Ucklum sn /Se Banken terräng Backa gård  
Uglande, se Ucklum sn Bastelen tjärn Backarna bebyggelse  
Daffinsröd by Bastelen tjärn Backarne sk.torp  
Dafinseröd Saknas /Se Bistockedalen dal Backen lht  
Daffinseröd by /Se Bistockemossen mosse Baker Hill lht  
Dal by Bistockemossen mosse Banken lht  
Dal by? Bjurevatten, Lilla sjö Banken torp el lht  
Dal by Bjurevatten, Lilla sjö Barnhemmet, Huveröd lht  
Enern tp /Se Bjurevatten, Stora sjö Bastevik lht  
Frågot tp /Se Bjurevattnet, Stora sjö Berg gård  
Grjot by /Se Bjurhåltsängen ägomark? Bistockedalen torp  
Grössby by /Se Blackvatten tjärn Bjurhult gård  
Grössby by o gd /Se Blackvatten sjö Bjurhultsängen torp el lht  
Grössby by /Se Blandebäcken bäck /Se Björkebacken lht  
Grössby by /Se Bockeberget berg Björkhögen lht  
Grössby by /Se Bockön halvö Bockön fd torp  
Huverud by /Se Boketrädmossen mosse Bohus län  
Lersiken tp /Se Borgås ås Bron fd torp  
Lindaredalen t /Se Bredvatten sjö Bron sk.torp  
Lindaredalen tp /Se Bredvatten sjö Brunås hem-del  
Sköllunga by Bredvattensåsarna åsar Bråten torp  
Sköllunga by? Bromossen mosse Bråten hemmansdel  
(?)Sköllunga by Brurevatten sjö Buskarne lht el torp  
Sköldunga by /Se Brurevatten sjö Buxeröd gård  
Sköldunga by /Se Bråten höjd Daffinseröd gård  
?Stubberöd gd Brända berget berg Dal gårdar  
Stubberöd gd /Se Dalarna terräng Dal gårdar  
Tjurbacken gd:ar /Se Dals mosse mosse Dal Bergegård gård  
Törneröd by Dals mosse mosse Dalhagen torp  
Törneröd by /Se Dammeberget berg Dalhem lht  
Toronnarud Saknas Dammen damm? Dal Mellangård gård, hemd  
Törneröd by Djupedalssjön sjö Dal Östergård gård, hem-del  
Tönneröd by /Se Djupedalssjön sjö Dammen lht  
  Djupedalssjön sjö Dammen lht  
  Djupevatten sjö Dammhagen fd torp  
  Djupviken vik Einarshöjd lht  
  Djupviken vik Ekekullen lht  
  Ekåsemosse mosse Ekeliden hem-del  
  Enelyckan åker Ekelunden lht  
  Ficksjön sjö Ekelyckan lht  
  Flabben åker /Se Ekhagen lht  
  Ficksjön tjärn Eknäs lht  
  Flågtorvan tjärn Elselund lht  
  Flågtorvan tjärn Enerlyckan torp  
  Fläskåseberget berg Fjällås lht  
  Furuhed hed Flinkebanken lht el torp  
  Furåsekullen kulle Fridhem lht  
  Gaffeln sjö Fridhem lht  
  Galteklevsmossen mosse Fridhem lht  
  Galteryggen berg Frågod fd torp  
  Galteryggen berg Gamla Kyrkan f.d. kyrka  
  Goråsen ås Gatan lht  
  Gravarebacken åker /Se Granbacken lht  
  Gröbbelyckan naturnamn? Grandalen lht  
  Grössbacke ås /Se Grantorp lht  
  Grösslund gravfält /Se Grinden fd torp  
  Gubbås ås Grinden torp  
  Gårdsjön sjö Grönalid lht  
  Gäddeviken vik Grössby by och gårdar  
  Gårdsjön sjö Grössby by o gårdar  
  Hagen hage? Grössby by och gårdar  
  Hallen åker Grössby by o gårdar  
  Hanses kulle kulle Grössby Kvarn lht, kvarn o såg  
  *Haral gränsmärke Grössby Mellangård gård  
  Hasselbacken backe Grössby Missionskyrka lht o missionskapell  
  Heden hed? Grössbyn lht  
  Henrikshagen hage Grössby Norra gård  
  Hinnekullen kulle Grössby Skola skolhus o lht  
  Hjortemossen mosse Grössby Södra gård  
  Hjortemossen mosse Grössby Östra gård  
  Holmevatten sjö Grösslund lht  
  Holmevatten sjö Gården gård  
  Holmevatten, Lilla sjö Gärdet hemmansdel  
  Holmevatten, Stora sjö Gästgivaregården, Smedsered bebyggelse  
  Holmevatten, Stora sjö Hagen fd torp  
  Hyllerhagen hage Hagen torp  
  Hålan terräng Hallen torp  
  Hällbovatten, Lilla tjärn Hamnen torp el lht  
  Hällbovatten, Stora tjärn Hamra gård  
  Hällbovatten, Stora sjö Hansberg lht  
  Hällesdalen dal Heden lht  
  Hällungen, Stora sjö Hedlyckan hemmansdel  
  Hällungen, Stora sjö Herrgusseröd Saknas  
  Hällungen St:a sjö /Se Hultet lht el torp  
  Hällungen, Stora sjö Hultet torp el. lht  
  Hällungen, Stora sjö Husängen hemmansd  
  Hästevatten tjärn Huveröd gårdar  
  Hästevatten tjärn Huveröd gårdar  
  Hästevatten, Lilla sjö Huveröd Hall lht  
  Hästevatten, Lilla sjö Huveröd Norra gård  
  Hästevatten, Stora sjö Huveröd Södra gård  
  Hästevatten, Stora sjö Hyllehagen torp el. lht  
  Hästhagen hage Hyllehagen torp el lht  
  Högen berg Hålan torp eller lht  
  Högevatten tjärn Hålkekärr gårdar  
  Högevatten sjö Hålkekärr gårdar  
  Hövdingarna fornlämning Hålkekärr Norra gård  
  Iglevatten tjärn Hålkekärr Södra gård  
  Iglevatten tjärn Hällebolund torp  
  Jons mosse mosse Hällebolund sk.torp  
  Jons mosse mosse Hällebolund sk.torp  
  Jättebron udde? Härgussered gårdar  
  Jättebron udde Härgussered gårdar  
  Kalvhagen hage Härgussered Norra gård  
  Kistevatten tjärn Härgussered Södra gård  
  Kistevatten sjö Hästebergssten f.d. torp  
  Kistevattensbäcken bäck Hästhagen torp  
  Kistevattensbäcken bäck Hög gård el hem-del  
  Kleven höjd Högen lht  
  Klåvan höjd Högen lht  
  Klåvemyren myr Höjden hemmansdelar  
  Korpeflåget berg Inlaget lht, förpantningsjord  
  Kovatten tjärn Inlands Nordre härad  
  Kovatten tjärn Intaget lht  
  Kroksjön sjö Jonsered lht  
  Kroksjön tjärn Kalvhagen hem-del o lht  
  Kroksjön sjö Karlsberg lht  
  Kroksjön sjö Kasen torp, lht  
  Kroppsjön tjärn Kesås fd torp  
  Kroppesjön sjö Kleven torp  
  Krösebacken backe Klinten lht el. torp  
  Kungsbrobäcken bäck Knäppet torp el. lht  
  Kungsbron bro Kompered gårdar  
  Kvarnbäcken bäck Kompered gårdar  
  Kvarndammen tjärn Komperöd Lilla bebyggelse  
  Kvarndammen damm Kompered Lilla gård  
  Kvarnekullen kulle Kompered Stora gård  
  Kvarnemossen mosse Kompered Såg sågverk  
  Kvarnkullen kulle Kompetorpet fd torp  
  Kvarnsjön sjö Krosslekärr lht el förp-jord  
  Kvarnsjön sjö Krösebacken lht el torp  
  Kvarnsjön sjö Kungegården bebyggelse  
  Kvarnsjön sjö Kungsbron torp el lht  
  Kvarnsjön sjö Kvarnelyckan lht  
  Kvarnsjön sjö Ladkärren fd torp  
  Kvarnsjön sjö Ladtegen t el lht  
  Kvarnsjön sjö Lersiken torp  
  Ladbackeviken vik Liden hemmansdel  
  Ladbacks kulle kulle Lille Mossen lht  
  Lagsjön tjärn Linnarekullen lht  
  Lagsjön sjö Lugnet lht  
  Lerån bäck Lunden gård  
  Lillesjömossen mosse? Lunden lht  
  Lillesjömossen mosse Lunnelyckan torp  
  Lillesjön tjärn Lyckhem lht  
  Lillesjön tjärn Långemossen lht  
  Lillesjön sjö Långås torp  
  Lillesjön sjö Maden lht  
  Ljunghammarn udde Maden torp  
  Ljustersjön tjärn Maden torp  
  Ljustersjön sjö /Se Mariedal lht  
  Ljustersjön sjö Mossehagen torp  
  Lommersjön tjärn Mossehagen torp, lht  
  Lommersjön sjö Mossen torp el lht  
  Lundens mosse mosse Mossen torp, lht  
  Lundens mosse mosse Mossetegen torp el lht  
  Lysevatten sjö Muraretorpet fd torp  
  Lysevatten sjö Nalletorpet f.d. torp  
  Lysevattensbäcken bäck Nolgärdet lht  
  Lysevattensbäcken bäck Nolgärdet torp el. lht  
  Lysterfjäll triangelp Nolhagen lht, förpant jord  
  Lysterfjäll bergsområde Nolängen lht  
  Långe mosse skogsområde Nolängen lht  
  Långe mosse mosse? Nordhem lht  
  Långevatten sjö Nyborg lht  
  Långevatten tjärn Nybygget lht  
  Långevatten sjö Näset lht  
  Långevatten sjö Oskarshem lht  
  Långås ås Pottebacka gård  
  Medjolingen sjö Pottebacka gård  
  Medjölingen sjö /Se Pottebacka gård  
  Medjolingen sjö Pottebacka Tegelbruk tegelbruk  
  Medjolingen sjö Presstorp gård  
  Mobergskullen kulle Presstorp gård  
  Mosseberget berg Presstorp gård  
  Mossen naturnamn? Prästegärdet gård  
  Måkevatten sjö Racknebo fd torp o ryggåsstuga  
  Mårtens grav grav Rågården torp  
  Möllan tjärn Rännlidsbacken torp el lht  
  Möllan berg? Rävås lht  
  Mörtevatten sjö Röd gårdar  
  Mörtevatten tjärn Röd Norra gård  
  Mörtevatten tjärn Röds Skola skolhus o lht  
  Mörtevatten sjö Röd Södra gård  
  Mörtevatten sjö Röd Västra gård  
  Mörtevatten sjö Sanatoriet, Svenshögen lht mm  
  Mörtevatten, Lilla tjärn Sandbacka gård  
  Mörtevatten, Lilla tjärn Sjöhallen lht  
  Mörtevatten, Stora tjärn Sjöhem lht  
  Mörtevatten, Stora tjärn Sjövik lht  
  Nordhagen hage Skogen bebyggelse  
  Näset udde Skogstorp lht  
  Näset näs Skogstorp lht  
  Orrberget berg Skälebergshagen hem-del  
  Orrekullen kulle Sköllunga gårdar  
  Oxögat tjärn Sköllunga gårdar  
  Oxögat tjärn Sköllunga Mellangård gård  
  Palatset terräng Sköllunga Skola skolhus o lht  
  Palatset berg? Sköllunga Såg sågverk, kvarn  
  Parken berg Sköllunga Västergård gård  
  *Piskebäcken bäck /Se Sköllunga Östergård gård  
  Predikstolen berg Sköllunga Övergård gård  
  Prästgårdsmossen mosse Slagemaden torp  
  Ranneberget berg Slätalid torp  
  Rishageröd vatten sjö Smedsered gård  
  Rishageröd vatten sjö Sofiero lht  
  Rävås ås Solbacken lht  
  Rödsbergen berg Solbacken lht  
  Röds ås ås Solhaga lht  
  Rödvatten sjö Solhem lht  
  Rödvatten sjö Solliden lht  
  Rödvatten, Lilla tjärn Solliden lht  
  Sandborrevatten tjärn Solvik lht  
  Sandborrevatten tjärn Soppehögen lht  
  Sjöhallen höjd Stenbrobäcken torp, lht  
  Skalleberget berg Strandstugan lht  
  Skintesberget berg Stubbered gård  
  Skogen skog Stugan hus el lht  
  Skälberget skogsområde Svartehallen gård  
  Skälberget berg Svenshögen gård  
  Skälbergshagen hage Svenshögen järnvägsst, samhälle o bebyggelse  
  Skämmeshögen höjd Svensro lht  
  Sköllungesjön tjärn Sågen gård  
  Sköllungesjön sjö Söders Torp fd torp  
  Slåkemaden sank mark Sörbyn bebyggelse  
  Smedseröds kvarndamm tjärn Tagelund lht  
  Smedseröd mosse mosse Tittekullen lht el. torp  
  Småsjön tjärn Tjurebacken gård  
  Småsjön sjö Tollseröd bebyggelse  
  Snarsjön tjärn Tållsered gård  
  Snarsjön tjärn Torget f.d. torp  
  Snarsjön sjö Trångeliden fd torp  
  Snarsjön sjö Tångarne torp  
  *Spangebron bro Tången hemmansdel  
  Spångemossen mosse Tåstered gårdar  
  Spångemossen mosse Tåstered Västergård gård  
  Stavås ås Tåstered Östergård gård  
  Storekulle kulle Tönnered gård  
  Strömmarna bäck Törnered gård  
  Stutevatten tjärn Törnered Kvarn kvarn o lht  
  Stutevatten tjärn Ucklum gårdar  
  Stutevatten sjö Ucklum Nedergård gård  
  Stutevatten sjö Ucklums Fattiggård fattighus o hem.del  
  Stutsjö kulle triangelp Ucklums Kyrka kyrka  
  Stutsjö kulle kulle Ucklum Övergård gård  
  Stångemossen mosse Usla Torpet fd torp  
  Svalsjön sjö Utsikten lht  
  Svalsjön sjö Wasen hemmansdel  
  Svalesjön sjö /Se Vägen torp el lht  
  Svartetjärn tjärn Vägen lht  
  Svartevatten tjärn Västergård bebyggelse  
  Svartevatten tjärn Åckran fd torp  
  Svartsjön tjärn Äckrerna torp  
  Svartsjön sjö Älund f.d. torp  
  Svarttjärn tjärn Änghagen torp el. lht  
  Säckemossen mosse Änghagen torp, lht  
  Södkullen kulle Änghagen torp  
  Talsvatten sjö Äshagen torp  
  Talsvatten sjö Ölsåsen torp  
  Tassemossen mosse Örevattensmossen torp  
  Tjärnsjön tjärn    
  Tjärnsjön sjö    
  Tjärnsjön sjö    
  Tranemossen mosse    
  Trankärrsmaden sank mark    
  Törneröd ås ås    
  Valen berg    
  Valås ås    
  Vasebäcken bäck    
  Vasen åker    
  Vidrik Verlandssons grav fornlämning    
  Västersjön sjö    
  Åsarna åsar    
  Åsen bergs- och skogsområde    
  Åsen ås    
  Änghagen hage    
  Änghagen hage    
  Äshagen hage    
  Örevatten sjö    
  Örevatten sjö    
  Örevatten sjö    
  Örevatten, Lilla tjärn    
  Örevatten, Lilla tjärn    
  Örevatten, Stora tjärn    
  Örevatten, Stora sjö    
  Örevattensmossen mosse?    
  Örevattensmossen mosse    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.