ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Röra socken : Orusts Västra härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 118 Bebyggelsenamn : 11 Naturnamn :
Röra sn Aldalen dal Basteskår Saknas  
Röra sn Alekärret kärr Fundeskärr bebyggelse  
Röra sn Alemyren myr Gökesäter Västergård gård  
Röra sn? Barrkullarna kullar Gökesäter Östergård gård  
Röra sn Barrkullen kulle /Se Högeliden bebyggelse  
Röra sn? Basmyren myr Kindal, se 1 Kändalen bebyggelse  
Röra sn Berget åker? Kolbuxeröd bebyggelse  
Röra sn /Se Bergås ås Kolbuxeröd bebyggelse  
Röra sn /Se Björvattnet sjö Kändalen bebyggelse  
Röra sn /Se Björvattnet sjö /Se Muserödtegen bebyggelse  
Riodher, se Röra sn Blötkärr åker Nävrekärr bebyggelse  
Basteskår hemman /Se Bockelsbergen berg    
(?)Berg by Bockepallen bergssluttning    
Berg gdr /Se Borgekullen kulle    
Bioland(a) + Saknas /Se Borgila udde    
Blåsut tp /Se Borgilefjorden fjord    
Borgila tp /Se Borgilefjorden del av Skagerrak    
Brattås gdr /Se Brattås vette bergstopp    
Bronsetorpet tp /Se Bråtarna berg    
Bräckorna hemman /Se Bräckmanstorpet åker?    
Bön gdr /Se Bårholmen holme    
Dalby by Bårholmen holme    
Dalby by? Bäckaskog skog    
Dalby by Bäcken naturnamn?    
Dalby by Dordis hackeklamp kulle /Se    
Dalby gdr /Se Gåseskär skär    
Foghsæim + Saknas /Se Göden holme    
»Foghsæimr» gård /Se Enebacken backe    
Fundeskär gd /Se Fiskebergs näsa udde    
Gökesäter gdr /Se Forsdalen dal    
Göksäter gd /Se Grinden grind    
Göksäter gdr /Se Gråbenekleven berg    
Kocketorp by? Gåsedalen dal    
?Kocketorp by Gåseskär skär    
?Kocketorp by Gärdesberget berg    
Kopperöd gd:ar /Se Göden holme    
?Kärra by Göpedalen dal    
Lerskall gdr /Se Hagen hage    
Lunden by Henån å    
Lunden by? Henån å /Se    
Pinut tp /Se Hisefjäll berg    
Rud(d)a tp /Se Hisefjäll berg /Se    
Rämmedalen gdr /Se Holkarna naturnamn?    
Röra by Huvudet åker    
(?)Röra by Hästhagen hage    
Röd by? Jätteborgen berg    
Stugås ås /Se Karnebol åker    
Svineviken by Kaseberget berg    
Svineviken by? Kasen kalmark    
Svineviken by Kloftekaserna bergssluttning    
Vena gdar Kolbuxeröd vatten tjärn    
Hvena by? Koljö fjord del av Skagerrak    
Vena, L. gdr /Se Koljö fjord fjord    
Vena, St. gdr /Se Krappet bergssluttning    
Vena, Lilla o. Stora gdr /Se Kungsviken vik    
Ålekneken hmd /Se Kvarnebacken backe    
  Lidepallarna berg    
  Långedal dal    
  *Migaren bäck /Se    
  Migaren, se Pissandet bäck /Se    
  Morlanda tegen åker    
  Myren åkrar    
  Myren myr?    
  Myren myr    
  Måbergshuvudet udde    
  Nollens kulle kulle    
  Nordhamnen bergsområde    
  Nyhagen hage    
  Pissandet bäck /Se    
  Pissandet, se Migaren bäck /Se    
  Rosekasen berg    
  Rånäse kile vik    
  Rånäse udd udde    
  Rånäse udd udde    
  Rödberget berg    
  Rödsvatten sjö    
  Rönningen berg    
  Rönns vale berg    
  Sandbacken backe    
  Sjöbacken backe    
  Sjöbergen berg    
  Sjöbodkullen kulle    
  Skogen skog    
  Skogen skog    
  Skärepallen bergssluttning    
  Skärhagen hage    
  Slähällern höjd    
  Småholmarna holmar    
  Staberget berg    
  Stabergsbukten bukt    
  Stadsstenarna stenar    
  Stugås ås    
  Styggholmen holme    
  Svarteskär skär    
  Svineviken vik    
  Svineviks kile vik    
  Svinholmen holme    
  Tjuvakullen kulle    
  Tjärnsdalen dal    
  Torkopp högt belägen plats /Se    
  Torshällern grottor /Se    
  Trö(s)märshagen äga /Se    
  Ulkepallen udde    
  Utängen äng    
  Vaberget berg    
  Valebergs sandvik vik    
  Valeberget berg    
  Valefjäll berg    
  Vallvik terräng    
  Vassbotten sjö    
  Vetteberget bergsområde    
  Vrängås berg /Se    
  Änghagen hage    
  Änghagen åkrar    
  Ängs kile vik    
  Ängs näs näs    
  Ödalen dal    
  Ödegärdet gärde    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.