ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Resteröds socken : Inlands Fräkne härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 32 Naturnamn : 60 Bebyggelsenamn : 142 Naturnamn :
Resteröd sn /Se Björkholmen holme Resteröd socken  
Resteröd sn Björkholmeskäret skär Resteröd socken  
Resteröd sn Borråsen ås Resteröd sn  
Resteröd sn Borråsen berg m fornlämning /Se Agnesberg lht  
Resteröd sn Brände udd udde Alebäck lht  
Resteröd sn Bukilen vik Almlid lht  
Resteröd sn Buråsarna höjder /Se Alsbäck lht  
Resteröd sn /Se Ekholmen holme Andorra lht  
Resteröd sn /Se Fiskeskär skär Anneberg lht  
Resteröd sn /Se Flundresund sund Anneberg lht el hus  
Resteröd sn /Se Forshällaån å Backa gård  
Anebo gd /Se Fräknefjorden del av fjord /Se Backstugan lht  
?Backa gård Galgebukten bukt Banvaktsstugan lht  
Backa gd Granholmen holme Barkegatan f d ställe, torp el backst  
Burås t /Se Granholmeskäret skär Bergbo lht  
Groppen tp /Se Gunnars vik vik Björkebacken lht  
Knipen hemman /Se Hasselöfjorden del av fjord Björkebo lht  
Restenäs by /Se Hurden höjd Björkholmen lht  
Restenäs gd:ar /Se Kattholmen holme Björkås lht  
Resteröd by Knipen berg Björnidet lht  
Resteröd by Koholmarna holmar Blåsopp torp  
Ryr by Korpebergen berg Borråsen torp  
Ryr by Krokekullen kulle Branten lht  
Ryr by Lekareberget berg Brodalen lht  
Ryr by Lillehavden berg Bron lht  
Strand by Lindholmen holme Bäck bebyggelse  
Strand by Ljungs kile vik Bäck gård  
Strand by Ländestaden udde Cederslund lht  
Strand by Male ränna sund Diket hem.-del  
Strand by Martins tjuvgrop håla Ebbasborg lht  
Tollingeröd gd:ar /Se Myren myr Ekeberg lht  
Ulvesund gd:ar /Se Nickholmen holme Ekekullen lht  
  Nordkil vik Ekeliden lht  
  Oxholmen holme Elseberg lht  
  Rannebergsbukten bukt Eriksberg lht  
  Rannebergsskäret skär Eriksdal lht  
  Resset höjd Fiskeskär lht  
  Restenäs ö ö Geteryggen torp  
  Resteröds åa å /Se Gillingeröd gård f d  
  *Rista tid. namn å bäck /Se Grandalen lht  
  Sandvikebukten bukt Granhem lht  
  Silkeskogen höjd Hammanliden lht  
  Silverbrunnen brunn Hammanliden torp el lht  
  Spökstenen sten Hamnen hus, backst. e. torp  
  Stenudden udde Hedbacken torp él lht  
  Storeflågeskäret skär Hog bebyggelse  
  Storeflåget berg Houg gård  
  Strande ränna sund Håvhålt bebyggelse  
  Strande ö ö Hovhult gård  
  Strandskogen skog Hovhult gård  
  Strandön ö Hovhult Lilla lht  
  Sundsudden udde Häbacken torp  
  Sörkil vik Höggeröd gårdar  
  Tjällholmen holme Höggeröd Lilla gård  
  Tokullen fornborg Höggeröd Skola lht och skolhus  
  Tokullen bergkulle /Se Höggeröd Stora bebyggelse  
  Turebacken backe Höggeröd Stora gård  
  Ulvön ö Höjden lht  
  Vadberget berg Karlsbo lht  
  Ängeviken vik Karlsro lht  
    Kasen f d torp  
    Kasen torp el lht  
    Kleven torp el. lht  
    Klockaretoften bebyggelse  
    Klockaretoften torp  
    Knipen gård  
    Knipen lht  
    Kristineberg lht  
    Landala lht  
    Lassebo lht  
    Lillstrand lht  
    Lindholmen lht  
    Lundadal lht el. torp  
    Lundarne torp  
    Lunden gård  
    Lyckhagen lht  
    Lyckås lht  
    Lövås lht  
    Maderna torp  
    Malen torp el. lht  
    Marielund lht  
    Massbo lht el hus  
    Mossebo lht  
    Myren torp  
    Nolskogen torp  
    Olsebacken gd  
    Orrskog lht  
    Osebacken lht  
    Paradiset lht  
    Pommern torp  
    Ranehill lht  
    Ranneberg gård  
    Ranneberg gård  
    Ranneholm lht  
    Rappshöjden lht  
    Resset f.d. torp  
    Restenäs gård  
    Restenäs gård  
    Restenäs Ö bebyggelse m m  
    Resteröd gårdar  
    Resteröd gårdar  
    Resteröd järnv.-anhalt m m  
    Resteröds Kyrka kyrka  
    Resteröd Västra gårdar  
    Resteröd, Västra gd  
    Resteröd Östra gård  
    Riern torp  
    Rodhebo lht  
    Ryr gårdar  
    Ryr Nedra gård  
    Ryr Övra gård  
    Saltverket f d hus eller anläggning  
    Skogen lht  
    Skoghem lht  
    Skogslyckan lht  
    Skåpet torp el backstuga  
    Slätthult torp  
    Stackekärr torp  
    Stinneröd gård  
    Strand gårdar  
    Strand Västra gård  
    Strand Östra gård  
    Stålås torp  
    Svenslund lht  
    Tausegården hemmansdel  
    Tollebo lht  
    Tolleröd gård  
    Torstekärren torp, lht  
    Träskohagen f d ställe, stenstuga, »kula»  
    Turebacken lht  
    Tången lht  
    Tälthagen lht  
    Ulvesund gård  
    Ulvesund gård  
    Ulvesund pst  
    Ulvöbaden lht o bebyggelse  
    Vildenäs gård f d  
    Vägeryr gård  
    Vägeryrs Såg sågverk  
    Åhagen lht  
    Åhagen torp  
    Änghammaren torp el lht  

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.