ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bokenäs socken : Lane härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 237 Bebyggelsenamn : 7 Naturnamn :
Bokenäs sn? Alemyren mosse Bokenäs sn  
Bokenäs sn Alemyren tjärn Bjällane Saknas  
Bokenäs sn Axel Tordssons grav fornminne Bjällane Uddevallsgård gård  
Bokenäs sn Bergsvikeskär skär Kolvik gård  
Bokenäs sn Bergsvikeskär udde Lekstale gård  
Bokenäs socken Bjärkevik bukt Sandbacken bebyggelse  
Bokenäs sn Björkebukterna bukter Tegane bebyggelse  
Bokenäs sn Björkebukterna bukter    
Bokenäs sn Björkeliden sluttning    
Bokenäs sn Björkevik vik    
Bokenäs sn Björnskär åker    
Bokenäs sn /Se Blåa holmen udde    
Bokenäs sn /Se Blåa holmen halvö    
Bokenäs sn /Se Bockeberget berg    
Bokenäs sn /Se Bockebergsudden udde    
Bokenäs sn /Se Borgilefjorden del av Skagerrak    
Bjällane gdr /Se Bottnebukten bukt    
Bua gd /Se Bredvik bukt    
Hjältön gd /Se Brudbåden skär    
Hjältön gd /Se Buanäs näs    
Jordfall gård /Se Båtevik vik    
Kavlanda gdr /Se Båtevik vik    
(?)Klövan gd Båtliden lid    
Klöfvan gd? Båtliden lid    
?Klövan gd Dammemyr myr    
?Klövan gd Dammen åker?    
Knarrevik gd /Se Dammyr mosse    
Lanehed gård /Se Djupvik vik    
Lanehed gd /Se Djupvik vik    
Lekstale gd /Se Dyvik bukt    
Lekstale gd /Se Döns bukt vik    
Lekstale hgd /Se Döns bukt bukt    
Lillehogen by Ekholmen holme    
Lillehogen by? Ekholmen holme    
Lökås Saknas Essvik vik    
Ris by /Se Essvik vik    
Skorperöd gd /Se Essvikevatten sjö    
Torpane gd /Se Fiskeskäret skär    
Torpane by /Se Fiskeskäret skär    
?Torseröd by Flugorna skär    
Ulverås Saknas /Se Flågeberget berg    
  Flågeberget berg    
  Fossebukterna bukter    
  Fossebukterna bukter    
  Fosse lera uppgrundning    
  Fosse lera vik    
  Fosseskär skär    
  Fosseskär skär    
  Furumyren myr    
  Furumyren sank mark    
  Getholmen skär    
  Getholmen udde    
  Godmaren = Gullmarn fjord /Se    
  Grållemyren myr    
  Grållemyren tjärn    
  Grönsepall udde    
  Grönsepall udde    
  Guleskär skär    
  Gullmarn fjord    
  Gullmarn fjord    
  Gullmarn fjord    
  Gullmarn fjord /Se    
  Gullmarsfjorden = Gullmarn fjord /Se    
  Gåsklåvan vik    
  Gåsklåvan udde    
  Göfjäll berg    
  Göfjäll berg    
  Haby höjd    
  Hjortekullen berg    
  Hjortekullen höjd    
  Hjältö leror uppgrundning    
  Hjältön ö    
  Hjältön ö /Se    
  Hjältön ö /Se    
  Hjältön ö /Se    
  Hjältö sundet sund    
  Hjältösundet sund    
  Hjältö udd udde    
  Hjältö udd udde    
  Hulkorna t? terräng?    
  Huseberget berg    
  Husevik vik    
  Husevik vik    
  Hällebäckebukten bukt    
  Hästekasen kalmark    
  Hästepallen udde    
  Hästepallen strandsluttning    
  Högberget berg    
  Höge lid lid    
  Jordfall triangelpunkt    
  Jordfallsbukten bukt    
  Jordfallsbukten bukt    
  Kalvöbågen bukt    
  Kalvöbågen vik    
  Kalvöfjord fjord    
  Kalvön ö    
  Kalvön ö    
  Kalvön ö /Se    
  Karskemyren skogs- och åkermark    
  Kasen kalmark    
  Kasen höjd?    
  Kavlanda brygga brygga    
  Klev Nordre höjd    
  Klevskär udde    
  Klevskär skär    
  Klubbudden udde    
  Klubbudden udde    
  Klypareudden udde    
  Klyvareudden udde    
  Klyvareviken vik    
  Knarrevike kile vik    
  Knösekull triangelpunkt    
  Knösekull berg    
  Knösen terräng    
  Koljö fjord fjord    
  Kolvikebukten vik    
  Kolvikebukten bukt    
  Kompassviken vik    
  Komposeviken vik    
  Kortholmen holme    
  Kortholmen holme    
  Koudden udde    
  Koudden udde    
  Kvarndalen dal    
  Kyrkmyren ägomark    
  Kyrkmyren sank mark    
  Kärrs udde, Lilla udde    
  Lanasund sund /Se    
  Lanasund sund /Se    
  Lejdebergen triangelpunkt    
  Lejdebergen triangelpunkt    
  Långrygga skär    
  Långrygga skär    
  Lägret äng    
  Lövvikevatten sjö    
  Mellomvik vik    
  Mellomvik vik    
  Mjölkevik vik    
  Mjölkevik vik    
  Moltemyr mosse    
  Moltemyr myr    
  Moltemyr sank mark    
  Näset berg    
  Näset näs    
  Näsudden udde    
  Näsudden udde    
  Otterhålan vik?    
  Otterhålan dal    
  Prästeviken vik    
  Prästeviken vik    
  Påskevik vik    
  Påskevik vik    
  Rambergen berg    
  Ramberget berg    
  Revet rev    
  Rävsnäs udde    
  Rävsnäs näs    
  Rävsnäsbukten bukt    
  Rävsnäsbukten bukt    
  Rävsnäs udd udde    
  Röda näsen udde    
  Rödsandvik vik    
  Rörbäcke kile vik    
  Rörbäcke lera uppgrundning    
  Rörbäcke lera vik    
  Rörbäcke udd udde    
  Rörbäcke udd udde    
  Saltkällberget berg    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sjögårdsliden lid    
  Skillnaddalen dal    
  Skillnaddalsmyren myr    
  Skogen skog    
  Skårbacken backe    
  Skåreberget berg    
  Skårebukten vik    
  Skårebukten vik    
  Skåreskär skär    
  Skåreskär skär    
  Skänklinge uddar uddar    
  Skänklinge uddar uddar    
  Snickarehällern sluttning    
  Spängerna ägomark    
  Spängerna ägomark    
  Sten båsen terräng?    
  Stenhagen höjd    
  Stenklevskasen barmark    
  Stenliden lid    
  Stenvik vik    
  Stenvik vik    
  Storebukt vik    
  Storemyr mosse    
  Storemyr myr    
  Storhogebukten bukt    
  Storhogebukten bukt    
  Stusholmen holme    
  Stussholmen holme    
  Stånge fjäll berg    
  Stånge fjäll höjd    
  Sundekäften bukt?    
  Sundekäften sund    
  Svarta uddarna uddar    
  Svarta uddarna uddar    
  Svartemyr åker    
  Svartemyr äng    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Sågebacken backe    
  Säleskär skär    
  Säleskär skär    
  Säleskäret skär    
  Säleskäret skär    
  Trånget ägomark    
  Trånget äng    
  Tvidobbeln skog    
  Ulkeholmen holme    
  Ulkeholmen holme    
  Ulkehålet sund    
  Ulkehålet sund    
  Ulkeskäret skär    
  Ulkeskäret skär    
  Ulvikarna åkrar    
  Ulviksbotten terräng    
  Vallarna terräng    
  Vitingevik vik    
  Vitlingevik vik    
  Änden terräng    
  Ängestycket ägomark    
  Ängestycket terräng    
  Ödmans udde udde    
  Ödmans udde udde    
  Öskäret skär    
  Öskäret skär    
  Öuddarna uddar    
  Öuddarna uddar    
  Öudden udde    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.