ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Högås socken : Lane härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 5 Naturnamn : 78 Bebyggelsenamn : 5 Naturnamn :
Högås sn /Se Bergs vatten sjö Glätte by  
Högås sn /Se Bergs vatten sjö Klätte, se 1-2 Glätte by  
Högås sn /Se Borgås ås Rotviksbro Saknas  
Båröd gdr /Se Borgås höjd Sundsandvik poststn  
Vrängen förr gd, nu åker /Se Brandås höjd Ulveviken bebyggelse  
  Dynan, Lille skär    
  Dynan, Lille skär    
  Dynan, Store holme    
  Dynan, Store skär    
  Gamla Järnklevsvägen väg /Se    
  Gunneröd vatten sjö    
  Gunneröd vatten sjö    
  Havsten halvö    
  Havsten halvö /Se    
  Havstens fjord fjord    
  Havstensfjorden fjord    
  Havstensfjorden fjord    
  Havstensudden udde    
  Hjortekullen höjd    
  Hjortekullsmyren äng    
  Husekullen berg    
  Husekullen höjd    
  Hälle leror uppgrundn    
  Hälle leror bukt    
  Högberg höjd    
  Högholmen holme    
  Högholmen holme    
  Högåsberget berg    
  Järnklevevattnet tjärn    
  Järnklevevattnet sjö    
  Kasen ägomark?    
  Kastebergen berg    
  Kastebergen höjder    
  Kastebergen berg    
  Kristeviks lera uppgrundn    
  Kristeviks lera bukt    
  Kristeviks lera strand    
  Kråkan holme    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Laggareviken bukt    
  Lunnekas höjd    
  Mattholmen holme    
  Mattholmen holme    
  Nordtången udde    
  Nötesund sund    
  Nötesund sund    
  Rotviks vatten tjärn    
  Rotviks vatten tjärn    
  Rödbergs hall sluttning    
  Sjöbodholmen holme    
  Skredsås ås /Se    
  Skuteskäret skär    
  Skuteskäret skär    
  Skälebacken sluttning    
  Slottet höjd    
  Slottsmyren myr    
  Smedkilen vik    
  Stavstenen fornminne    
  Sundsbäcken bäck    
  Sundsholmen holme    
  Svälte kile vik    
  Svälte kile vik    
  Svälte kile vik    
  Svälte kile vik    
  Svälte kile vik    
  Sälstenarna skär    
  Sörtången udde    
  Tånge lera bukt    
  Ulverås berg /Se    
  Vadbodholmen halvö    
  Vadbodholmen holme    
  Valberget berg    
  Valeberget berg    
  Valeberget berg    
  Vrängen förr gd, nu åker /Se    
  Åsholmen holme    
  Örnkullen skog?    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.