ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bro socken : Stångenäs härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 115 Naturnamn : 519 Bebyggelsenamn : 22 Naturnamn :
Bro sn sn Arkeviken vik Brodalens transformatorstation avs. /Se  
Bro sn Arö ö Brodalen avsöndringar o. jvstn  
Bro sn Arö ö Ekeliden by  
Bro sn Arö, Lilla holme Fashult bebyggelse  
Bro sn /Se Arö, Lilla udde Fåglekärr bebyggelse  
Bro sn /Se Askeklev dal Fåsshult, se 1 Fashult bebyggelse  
Bro sn Banken bergsplatå Färlev Nedergården gård  
Bro socken Bastekärr äng Färlev Sörgården gård  
Bro sn Björklid terräng? Färlev Östergården gård  
Bro sn Björnemyr åkermark Färlev Övergården gård  
Bro sn Björnemyr sank mark Hallind bebyggelse  
Bro sn /Se Björneröd, Stora åker Halvardsröd bebyggelse  
Bro sn /Se Blötemyr åker Kopperöd Saknas  
Axtveten by Blötemyr sank mark Nötekärr bebyggelse  
Axtveten by Bofjäll berg Ormdal Väster bebyggelse  
Axtveten by Bofjäll höjd Ormdal Öster Saknas  
Blådjuperöd gd /Se Bovik strandområde Rödkärr bebyggelse  
?Brevik by Bovikenäs udde Rörkärr bebyggelse  
Bro prästgd Bovikskilen vik Skarstad, se 4 Hallind bebyggelse  
Ed gd Bovikskilen vik Stackhallen Saknas  
Ed by Brattås ås Uteby bebyggelse  
?Fiskebäck by Brattås höjd Öna bebyggelse  
Färlev by /Se Brattås berg    
Färlev by /Se Brattås höjd    
Färlet by /Se Breddalsbukten vik    
Färlev by /Se Breddalsbukten bukt    
?Gröv by Breddalsgiljan äng    
Gröv gd /Se Bredungen fjord    
Gröv gd /Se Bredvik vik    
Halland + Saknas /Se Bredvik vik    
Häller by Breviks lera uppgrundning    
Häller by? Breviks lera bukt    
Häller by Brobergsdammen tjärn    
Ingeröd by Brobergsdammen tjärn    
Ingeröd by? Brobergskullen höjd    
Karlsborg sl. Brofjorden fjord    
Karlsborg medeltida fäste Brofjorden fjord    
Karlsborg förr slott Brofjorden fjord    
*Karlsborg förr slott Brofjorden fjord    
Karlsborg fst. Brofjället berg    
Karlsborg förr slott Brofjället höjd    
Karlsborg förr slott Brofjällsdammen tjärn    
Karlsborg förr slott Brofjällsdammen tjärn    
Karlsborg förr slott Brokullen höjd    
Karlsborg förr slott Broälven bäck    
Karlsborg förr slott Broälven bäck    
Karlsborg förr fästning Brunneberget berg    
Karlsborg förr slott Brunneberget berg    
Karlsborg förr fästning Bruskedalen åkerområde    
Karlsborg förr fästning Bruskedalen dal    
Karlsborg fst. Bräckebacken backe?    
Karlsborg förr slott Bräckebacken sluttning    
Karlsborg förr slott Bubacke vik vik    
Karlsborg förr slott /Se Bubacke vik vik    
Karlsborg förr slott Båtevik vik    
Karlsborg fst. Båtevik vik    
?Karlsborg förr slott Båtevik bukt    
Karlsborg förr slott Båteviksudden udde    
Karlsborg förr slott Bärfendalsån å    
Karlsborg fst. Börseberget berg    
Karlsborg förr slott Börseberget berg    
Karlsborg fäste förr slott Daleån, se Bärfendalsälven å    
?Karlsborg f. slott Dammberg berg    
Karlsborg förr slott Dammberg berg    
Kopperöd gd /Se Dammberget berg    
Långeland gd /Se Dammen äng    
Lännestad by Dammen åker?    
Lännestad gd:ar /Se Dammen äng    
Lännestad gd:ar /Se Dammingarna odlad mark    
Lännestad gdr /Se Domarbordet naturminne    
Medby gd /Se Duvfjäll berg    
Medby gd /Se Duvfjäll höjd    
Mellby by Dönnebacka äng?    
Mellby by? Dönnebacka sluttning    
Orndal gd /Se Edsholmen holme    
Rade Saknas Edsholmen holme    
*Raadhe Saknas /Se Edsvik vik    
Raadhe, se ?Röe hg Edsvik vik    
Radhe, se Röe hg Eklundsberget berg    
Röe hg Enern åker?    
Röe hgd Enern höjd    
?Röe hg ferle Kijle, se Färlevfjorden fjord?    
?Röe herrg. Fillan skär    
Röe hg Fillan skär    
?Röe hg Flatefjäll berg    
?Röe hg Flatefjäll höjd    
?Röe hg Flundrebäcken bäck    
Rönningen gd /Se Flundrebäcken bäck    
Skarstad by /Se Flågareberget berg    
Skarstad by /Se Flågareberget berg    
Skarstad gd /Se Flågberget berg    
Skarva gård /Se Flågberget berg    
Skådene gd:ar /Se Flågberget berg    
Skådene by /Se Fredriksborg gammal husplats    
Skådene gdr /Se Fredriksborg terräng    
Skådene by /Se Furubergen berg    
Skårve gd /Se Furubergen berg    
Skårve gd:ar /Se Furuberget berg    
Skårve gd:ar /Se Furusund vik    
Skärve by Furusund sund    
Skärfve by? Furusundsholmarna holmar    
Stackhallen gd /Se Furusundsholmarna holmar    
Staxäng by Furuvalen triangelpunkt    
Störreberg by Fyrvalen höjd    
Störreberg gd:ar /Se Fågelvik vik    
Svee gd Fågelvikens brygga udde med brygga    
Svee gd /Se Färlevfjorden fjord    
(?)Tveten by Färlevfjorden skärgårdsvik    
?Uteby by Färlevfjorden fjord    
Uteby gd:ar /Se Färlev älv älv    
Vese hg Gaddemyrsberget berg    
Vese hrgd? Galgeberget berg    
Vrångebäck by /Se Galgeberget berg    
Vrångebäck gårdar /Se Galjeberget berg    
Önna gård /Se Gaparevik Saknas /Se    
  Gaparevik, Lilla bukt    
  Gaparevik, Stora vik    
  Gaparevik, Stora bukt    
  Giljan skogspass    
  Giljan höjd    
  Gravareliden höjd /Se    
  Grindarna naturnamn?    
  Grinden tomtplats    
  Grinden åker?    
  Grodalarna odlad mark    
  Gråbeneberget berg    
  Gråbeneberget berg    
  Grönebackar sluttning    
  Grötö ö    
  Grötö ö    
  Grötö ö /Se    
  Grötöskäret skär    
  Grövkasen åker    
  Grövkasen höjdplatå    
  Gusmyr f.d. myr?    
  Gåselid åker    
  Hagarna hagmark?    
  Halebäcken bäck    
  Halebäcken bäck    
  Hallinde damm sank mark    
  Hallindsbäcken bäck    
  Hallindsbäcken bäck    
  Hallinds klack triangelpunkt    
  Hallinds klack triangelpunkt    
  Halvardsliden åker    
  Hedkasen åkermark    
  Hedkasen sluttning    
  Hedkärr betesäng    
  Hedkärr kärr    
  Herrenäset udde    
  Hultet höjd    
  Huseberget berg    
  Huseliden lid?    
  Huseliden sluttning    
  Hyllikeberg berg    
  Hyllikeberg berg    
  Hällehagen terräng    
  Hällersmyr mosse    
  Hällers myr tjärn    
  Hällers nipa sluttning    
  Härnäs halvö?, bergs- och skogsområde?    
  Härnäs höjd    
  Härnäs näs    
  Härnäs tånge udde    
  Härnäse tånge udde    
  Hästeberget berg    
  Hästhagen betesäng    
  Höga slott berg?    
  Höga slott höjd    
  Högberget berg    
  Högberget berg    
  Högberget berg    
  Högberget berg    
  Högelidmyren tjärn    
  Högelidmyren myr    
  Högås berg    
  Högås höjd    
  Höjden sluttning    
  Ingeröds brygga udde    
  Jansebackarna sluttningar    
  Kajberget berg    
  Kajeberget berg    
  Kallareberget berg    
  Kallareberget berg    
  Karlsborg Skans fornminne    
  Karlsvik vik    
  Karlsvik vik    
  Karlsviksberget berg    
  Kasen betesäng    
  Kasen höjd    
  Kaserna terräng    
  Kibestens torvemyr mosse    
  Kibestens torvemyr myr    
  Kleva myr myr    
  Kleve galte udde?    
  Kleve galte höjd    
  Kleve myr myr    
  Kleven dal    
  Klevevik vik    
  Klevevik vik    
  Klåvan dal    
  Koholmen udde    
  Koholmen holme    
  Koholmen holme    
  Koholmen holme    
  Kolhällan sluttning    
  Kolmyr skogsområde    
  Kolvik vik    
  Kolvik bukt    
  Kolviksberget berg    
  Koppbon höjd    
  Krabbevik vik    
  Krabbevik vik    
  Kroken terräng?    
  Kungsvik vik    
  Kungsvik bukt    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarndammen myr    
  Kvarndammen sank mark    
  Kvarndammen tjärn    
  Kvarnebäcken bäck    
  Kvarnebäcken bäck    
  Kvarnekasen åker    
  Kvarnekasen f d åker    
  Kvarnekullen kulle    
  Kvarnekullen höjd    
  Kvarnemyren myr    
  Kvarnemyren sjö    
  Kvarnevik vik    
  Kåvra holme    
  Kåvra holme    
  *Kåvra holme /Se    
  Källevik bukt    
  Källevik vik    
  Käringegel sank mark    
  Liden sluttning    
  Lillevattensmyren mosse    
  Lillevattensmyren myr    
  Lillevattnet tjärn    
  Lillevattnet tjärn    
  Lugnet äng?    
  Lumpan skär    
  Lumpan skär    
  Lunneberg berg    
  Lunnekullen höjd    
  Lyngnhålet dal    
  Långa kas åker    
  Långa kas f d åker?    
  Långbene rös rös    
  Långben Reses grav fornminne    
  Långemyr tjärn    
  Långemyr tjärn    
  Lögiljan dal    
  Lökeberget berg    
  Lökeberget berg    
  Lövgiljan skogspass?    
  Lövvik vik    
  Lövvik vik    
  Lövvik vik    
  Lövvik bukt    
  Maflåget höjd    
  Malmö fjord fjärd    
  Malmö fjord fjord    
  Marken tomtmark    
  Mellersdamm tjärn    
  Mellersdamm göl    
  Mokullen höjd    
  Moltemyr mosse    
  Moltemyr sank mark    
  Mon terräng    
  Mon äng    
  Mon sluttning    
  Munkarna skär    
  Munkarna skär    
  Munkeberget berg    
  Munkehatten udde    
  Munkehatten udde    
  Myren skog?    
  Myren åker    
  Myren sank mark    
  Myrholmen åker- och ängområde    
  Måflåget berg, kleva    
  Måflåget sluttning    
  Måveskär skär    
  Möhättan berg?    
  Möhättan höjd    
  Mörkedalsbäcken bäck    
  Mörkedalsbäcken bäck    
  Mörkemyr dal    
  Nilsdal dal    
  Nolängeberget berg    
  Nolängeberget berg    
  Nolängeberget berg    
  Näshällorna uddar    
  Näshällorna uddar    
  Näverkärrsvik vik    
  Näverkärrsvik vik    
  Olas hage terräng    
  Oleberget berg    
  Onsdal vik    
  Onsdalen dal    
  *Orma tid namn å bäck /Se    
  Orme å bäck    
  Orme å å    
  Orme å å /Se    
  Orredalen område m. åkerlappar    
  Orredalen dal    
  Orreklåvorna dalgång    
  Orremyr åkermark    
  Orremyr sank mark    
  Orrevik åker    
  Orrevik åker    
  Osebäcken bäck    
  Osebäcken bäck    
  Pallen berg?    
  Pallen terräng    
  Piggen berg?    
  Piggen höjd    
  Plogjärnet udde    
  Plogjärnet udde    
  Predikstolarna udde    
  Predikstolarna uddar    
  Ramdal dal?    
  Ramdal dal    
  Ramsgel åker?    
  Ramsgel sluttning    
  Risösund, Stora sund    
  Risösund, Stora sund    
  Rumpudden udde    
  Rumpudden, Lille udde    
  Rumpudden, Store udde    
  Ruteholmarna terräng    
  Rågårdsdalsbukten bukt    
  Räveland höjd    
  Rödhammar holme    
  Röe Sandvik vik    
  Röe Sandvik bukt    
  Rönningen sjö    
  Rönningevattnet tjärn    
  Rönningevattnet sjö    
  Rönningevattnet sjö /Se    
  Rösebergen berg    
  Röseberget berg    
  Röseberget berg    
  Röseberget berg    
  Rössane höjd    
  Sandvik vik    
  Sandvik vik    
  Sandviks brygga brygga    
  Sandviks brygga brygga    
  Skarstad damm tjärn    
  Skarstad damm tjärn    
  Skatevik vik    
  Skatevik vik    
  Skogsbergen berg    
  Skogsgiljan dal    
  Skomakarehålet terräng    
  Skomakarehålet höjd    
  Skorve huvudet udde    
  Skorvehuvudet udde    
  Skorvevik vik    
  Skorvevik bukt    
  Skottfjället berg    
  Skottfjället höjd    
  Skottfjället höjd    
  Skutebacke lera uppgrundning    
  Skutebacke lera bukt    
  Skuteberget berg    
  Skuteberget berg    
  Skyggeberget berg    
  Skyggeberget berg    
  Skälebacken åker    
  Skälebacken sluttning    
  Sköllberg udde    
  Sköllbergs huvud berg    
  Sköllbergsvik, Inre vik    
  Sköllbergsvik, Inre bukt    
  Sköllbergsvik, Yttre vik    
  Sköllbergsvik, Yttre bukt    
  Sköllborg halvö /Se    
  Sladholmarna holmar    
  Sladholmarna holmar    
  Slaholmen halvö    
  Slätten åker    
  Slävik vik    
  Släviksholmarna holmar    
  Släviksholmarna skär    
  Smale båg vik    
  Smale båg vik    
  Smörkullen berg /Se    
  Snipekullen kulle    
  Snipekullen höjd    
  Solfjäll berg    
  Solfjäll berg med triangelpunkt    
  Stenklev bergpass    
  Stillafors bäck /Se    
  Stockholm åker?    
  Storeberg berg    
  Storeberg berg    
  Storskogen åker    
  Storskogen skog    
  Strandbacken sluttning    
  Stubbekasen åker    
  Stubbekasen odlad mark    
  Stumpefjäll berg    
  Styrsvik vik    
  Styrsvik vik    
  Styrsvik vik    
  Stångkullen kulle    
  Stångkullen höjd    
  Stämberget berg    
  Stämberget berg    
  Stämmbacken åker?    
  Stämmeskogen skog    
  Stämmeskogen skog    
  Störrebergs myr tjärn    
  Störrebergs myr tjärn    
  Svartevattnet tjärn    
  Svartevattnet tjärn    
  Svensvik vik    
  Svensvik bukt    
  Svensviksmyren myr    
  Säleskäret skär    
  Sälskär skär    
  Sälskär skär    
  Sälskär skär    
  Sältorna strandängar    
  Sältorna strand    
  Sötorpsberget triangelpunkt    
  Sötorpsberget berg    
  Tattarekasen åker    
  Tattarekasen sluttning    
  Tegedalsbäcken bäck    
  Tegedalsbäcken bäck    
  Timmersund sund    
  Timmersund sund    
  Tingshög höjd /Se    
  Tingshögen fornminne    
  Tjörneberget berg    
  Tjörneberget berg    
  Tockehagen åker?    
  Tockehagen åker    
  Tornevik bukt    
  Tornsvik vik    
  Torvmyren tjärn    
  Torvmyren sank mark    
  Trankoket holme    
  Trankoket bukt    
  Trankoket udde?    
  Trankoket udde    
  Trollhättan höjd    
  Trollhättan berg    
  Trollhättan höjd    
  Trollhättan berg /Se    
  Trökärr åker    
  Trökärr äng?    
  Tuften terräng    
  Tvete brunna åker    
  Tvete brunna åker    
  Tyske botten sluttning    
  Uddarna åker    
  Uddarna terräng    
  Uleberget berg    
  Uleberget berg    
  Uleskär skär    
  Uleskär skär    
  Ulorna berg?    
  Ulorna strand    
  Urshult terräng    
  Urshultsberget höjd    
  Urshultsudden udde    
  Urshålet dalsänka    
  Urshålet tjärn    
  Utsikten höjd    
  Vadet vadställe    
  Valeberget berg    
  Valeberget berg    
  Valeberget berg    
  Valeberget berg    
  Valeberget berg    
  Vassarekulle kulle    
  Vassarekulle höjd    
  Vattneröd skogsområde    
  Vattneröd terräng    
  Vese myr sank mark    
  Vetteberget berg    
  Vetteberget berg    
  Vettekullen kulle    
  Vettekullen höjd    
  Vidden triangelpunkt    
  Vikeberget berg    
  Vikeberget berg    
  Vikehagen betesäng    
  Vindsås kulle    
  Vindsås höjd    
  Vitstensviken vik    
  Vitstensviken bukt    
  Vrångarö bergsområde    
  Vrångarö halvö    
  Vrångebäcks botten vik    
  Vrångebäcks botten bukt    
  Vrångebäcks brygga brygga    
  Vrångeviken höjd    
  Vrångudden udde    
  Vrångudden udde    
  Välsten, Lilla holme    
  Välsten, Lilla holme    
  Välstenen, Lilla holme    
  Välsten, Stora holme    
  Välstenen, Stora holme    
  Åbyfjorden fjord    
  Åbyfjorden havsvik    
  Åbyfjorden fjord    
  Åbyfjorden fjord    
  Åbyfjorden fjord    
  Åbyfjorden fjord    
  Ängkasen äng    
  Ängkasen terräng    
  Önne bäck bäck    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.