ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bärfendals socken : Sotenäs härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 185 Naturnamn : 149 Bebyggelsenamn : 11 Naturnamn :
Berfendal sn Bera = Bärfendalsälven el. Daleån å /Se Bergskär bebyggelse  
Bärfendal sn Binghultsberget berg Bergskär bebyggelse  
Bärfendal sn Binghults klev sluttning Bärfendal pst  
Bärfendal socken Bjuggklåvan klyfta Bäskär, se 1 Bergskär bebyggelse  
Berfendal sn Björnemyren mosse Kapperöd bebyggelse  
Bärfendal sn /Se Björnemyren myr Kopperöd, se Kapperöd bebyggelse  
Bärfendal sn /Se Bottnaliden backe Linddalen bebyggelse  
Bärfendal sn /Se Bottneberget berg Välseröd bebyggelse  
Bärfendal sn /Se Bottneberget triangelpunkt Österbo Lilla bebyggelse  
Bärfendal sn /Se Bottneberget triangelpunkt Östebo Norgård bebyggelse  
Banken hmd /Se Brattetorpet f.d. torp? Östebo Sörgård bebyggelse  
Beckeflaten backstuga Bredberget berg    
Berfendal, se Bärfendal sn Bredberget berg    
Berg gd /Se Brinkehagen åkermark?    
Bergfors lht /Se Brinkehagen sluttning    
Bergskär gdr /Se Bråtarna skogs- och åkermark    
*Bek Saknas Bråtarna sluttning    
Bekk gd Brändeberget berg    
Bjuggeflaten backstuga /Se Brändeberget berg    
Bjugg(e)klåvan tp /Se Bugiljan skogspass med äng    
Blomsterkasen lht /Se Bugiljan dal    
Bogiljan tp /Se Bärfendalsån å    
Bok(e)giljan tp /Se Bärfendalsälven eller Daleån å    
Borgen tp /Se Bärfendalsälven eller Daleån å    
Bottneliden tp /Se Bärfendalsälven el Daleån å /Se    
Bottnelycke gdr /Se Daleån, se Bärfendalsälven å /Se    
Brattehemmanet (-torpet) tp /Se Daleån el Bärfendalsälven å /Se    
Brinkehagen tp /Se Dalhagen åker    
Brunnarna tp /Se Dammen åkermark    
Brunnemyr, Brunnarna tp /Se Dammen odlad mark    
Brännemyren tp /Se Dammen åkermark    
Bråtarna fd stp /Se Dammen terräng    
Bräcke tp /Se Dammossen mosse    
Bålkeröd gd /Se Dammossen mosse    
Bårekullen tp /Se Ekeskogen skog    
Cavalliustofterna förr torp, nu åker /Se Eldsbacke vatten sjö    
Dalaberg, (Daleberg) lht /Se Fjällberget berg    
Dalemarken tp /Se Fjällbäcken bäck    
Dalgiljan tp /Se Fjällbäcken bäck    
Dalkasen lht /Se Flateberget berg    
Dalskogen lht /Se Flateberget berg    
Dammkasen tp /Se Furuberget berg    
Dammviken tp /Se Furuberget berg    
Danderhuset fd stp /Se Fyrhagen åker    
Dygdetorpet fd stp /Se Fyrhagen åker    
Edsbacken = Eldsbacken by /Se Färgarekasen åkermark    
Eldsbacka (-backen) gd /Se Färgarekasen sluttning    
Eldsbacka by /Se Gatehagen skogsområde    
Eldsbacken by /Se Granhagen åkerstycke    
Enerbacken tp /Se Granhogen höjd    
Esbacken = Eldsbacken by /Se Gråtaremyren myr    
Essbacka = Eldsbacken by /Se Gråtaremyren sank mark    
Finkelhålan f.d. tp /Se Hagemyr åkermark    
Fjället gd /Se Hagemyr sank mark    
Fjällgiljan tp /Se Hastetorpet odlad mark    
Flygarehuset gd /Se Hedumsvattnet tjärn    
Fossen tp /Se Hedumsvattnet tjärn    
Fossgiljan tp /Se Hogane åkermark    
Freden lht /Se Holmarna åkermark?    
Fruängen tidigare tp, nu åker /Se Holma ås berg    
Fruängen tp /Se Holma ås höjd    
Fyrhagarna (-hagen) obeb tp /Se Häcklefjäll höjd    
Färgarekasen tp /Se Hällehemmet terräng    
Färgarns, Färgarekasen tp /Se Hällehemmet sluttning    
Gategård gdr /Se Hängedyt sankmark?    
Gatehagen tp /Se Hängedyt sank mark    
Gat(e)hagen tp /Se Kapperöd fors fors    
Getegård gårdar /Se Kasen åkermark    
Giljan tp /Se Kasen åkermark    
Granhogen fd tp /Se Kaserna åkermark    
Granskogen, Granhogen fd tp /Se Kerstis backe höjd?    
Gråtaremyren tp /Se Kisteröd vatten sjö    
Gustavsberg lht /Se Klåvan sänka    
Halvors (Halvars) klev, Halvorskleven tp, sommarställe /Se Klåvan dal    
Haufnarud = Håveröd Saknas /Se Kolidberget berg    
Heden gdr /Se Kolidberget berg    
Hedum, Stora gdr /Se Korpkullen höjd    
Hedum gdr /Se Korpkullen kulle    
Hogarna tp /Se Kölneberget berg    
Hogarna tp /Se Kölneberget berg    
Holma gdr /Se Ladberget berg    
Holmarna, (Holmen) f.d. stp /Se Ladberget berg    
Hympet, Hympetorpet tp /Se Liane sluttning    
Hålan, Finkelhålan f.d. tp /Se Linddals myr myr    
Hålkasen (-kaserna) tp /Se Lundhageberget berg    
Hålkasen tp /Se Långegiljan skogspass    
Håveröd by? /Se Långegiljan dal    
Håveröd lht /Se Långån = Bärfendalsälven å /Se    
Hällehemmanet tp /Se Lönnhageberget berg    
Hästhagen by Lönnhagen sluttning    
Hästhagen by Malishagen åker    
Hästhagen, Cavalliustofterna förr torp, nu åker /Se Matkåven åkerstycke    
Intagen ev. f.d. tp, förr åker, nu skog /Se Matkåven odlad mark    
Intaget tp /Se Moltemyr mosse    
Kapperöd ödegd /Se Moltemyr myr    
Kasen tp /Se Muskefjäll bergsområde    
Kaserna tp /Se Möhättan höjd    
Keberg gd /Se Nissestenarna höjder?    
Klev(en) trol fd stp /Se Nissestenarna höjder?    
Klåvan tp /Se Nordmossen mosse    
Kopperöd, Kapperöd ödegd /Se Nordmossen mosse    
Kvarne (Kvärne-)backen tp /Se Nötehogen höjd    
Kvit tp /Se Nötehogen höjd    
Kyrkehanekasen tp /Se Orremyren naturnamn?    
Larinnas tomter fd tp /Se Oset myr    
Liane tp /Se Oset sank mark    
Lindboms, Fjället, Skörbofjället gd, sommarställe /Se Ramberget berg    
Linddalen gd /Se Ramberget berg    
Lofts by gårdar Rutan skog?    
Loftsby, se Låssby gdr Rutehacket åkerteg /Se    
Långegiljan tp /Se Rävhagen dal    
Låssby gdr /Se Sandarna odlad mark    
Lövkasen tp /Se Skottfjället berg    
Malis Hage (Alalis hagen) obeb tp /Se Skottfjället skogsområde    
Matkåven f.d. tp, nu åker /Se Skyggen åkermark    
?Medbo by Skyggen sluttning    
Medbo gd /Se Skälemarken odlad mark?    
Myrbacken fd tp /Se Skörboliden sluttning    
?Myrtorp by Skörbo stig stig    
Målarehagen, Långegiljan tp /Se Skörbo stig stig    
Mälleröd gd /Se Slottsberget berg    
Mörtorp gd /Se Slottsberget berg    
Nyholm lht /Se Stockegiljan skogspass    
Nötehogen, Nya Stämman tp /Se Stockegillan dal    
Olaus» hagar, Stockegiljan tp /Se Stycket åker    
Orreberg gd /Se Stycket äng?    
Orremyren tp /Se Stångkullen höjd    
Pell(e)hagen fd tp /Se Sörmossen mosse    
Polen, Halvors klev tp, sommarställe /Se Sörmossen mosse    
Porsemyrarna tp /Se Sörskogen skog    
Propphagarna, Malis hage obeb tp /Se Tjuvberget berg    
Rambergskasen tp /Se Tjäreberget berg    
Raschetorpet, Dalskogen lht /Se Tjäreberget berg    
Rosenlund tp /Se Tosteröds stora vatten sjö    
Ooss gd Tosterödsvatten sjö /Se    
Rutan tp /Se Tosterödsvatten sjö /Se    
Rygghagen fd torp /Se Trappen sluttning    
Rättarns, Porsemyrarna tp /Se Trappen äng?    
Röd gdr /Se Trindemyr mosse    
Sannegården hmd /Se Trindemyr myr    
Skrubb(e)hogen ödetp /Se Tvärån bäck    
Skyggen tp /Se Tvärån bäck    
Skälebacken tp /Se Tyberget berg    
Skäl(e)marken tp /Se Tåsteröds stora vatten sjö    
Skälemyren tp /Se Vasskog åkerstycke    
Skörbo gd:ar /Se Vasshogen höjd    
Skörbo gdr /Se Välseröd vatten sjö    
Skörbofjället, Fjället gd, sommarställe /Se Älberget berg    
Skörbo hed, Heden gdr /Se Älberget berg    
Slätt(e)backarna (-backen) tp /Se      
Solbacken lht /Se      
Smedtorpet, Finkelhålan, Hålan f.d. tp /Se      
Steneröd tp /Se      
Stengårdskasen tp /Se      
Stockegiljan tp /Se      
Stommen, Stämmen, (Stämmorna) tp /Se      
Stumperöd gd /Se      
Stämman, Nya (Stämmen, Nye), (Stämmen), Stämmorna tp /Se      
Stämmen, (Stämmorna) tp /Se      
Svenseflaten f.d. tp, nu åker /Se      
Sågelagsdalen, Långegiljan tp /Se      
Sörskogen, (Lilla), Skyggen tp /Se      
Thorskas lht, sommarställe /Se      
Timmerdal hmd /Se      
Timmerdal tp /Se      
Tofterna f.d. tp, nu äng /Se      
Tose, Thorskas lht, sommarställe /Se      
Trappen tp /Se      
Uddarna fd stp, sommarställe /Se      
Underås lht /Se      
Vassbacken tp /Se      
Vasshog f.d. tp /Se      
Vassklåvan ödetp /Se      
Vattneröd gd /Se      
Vattneröd gd /Se      
Välseröd gd      
Välseröd gd      
Välseröd gd /Se      
?Åseby by      
Åseby gdr /Se      
Älgbergshagen tp /Se      
Ödegården fd tp, nu åker /Se      
Ödegården hmd /Se      
?Östebo by      
Östebo by /Se      

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.