ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Foss socken : Tunge härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 816 Naturnamn : 293 Bebyggelsenamn : 32 Naturnamn :
(?)Foss sn Annerödbäcken bäck Foss sn  
Foss sn Apelvik bukt Berg Mellangård gård  
?Foss sn Backeberget berg Bergsvik Saknas  
Foss sn Backen åker Brevik Övre Södergård gård  
Foss sn Backen sluttning Hoga Saknas  
Foss sn Backen höjd Hova, se 1 Hoga Saknas  
Foss sn? Bergsäter sluttning Kasen Saknas  
Foss sn? Björid damm sjö Kattekärr Saknas  
Foss sn Björid damm sjö Kleva Norr Saknas  
Foss sn Björnemossen mosse Klovestrupen, se Klåvebro Saknas  
Foss sn Blackmyr sank mark Klåvebro Saknas  
Foss sn Boganenäbben udde Kyrkogården Saknas  
Foss sn /Se Borgås fornborg Liane Saknas  
Foss sn /Se Bottnen dal Lycke Nedre gd  
Foss sn /Se Bredmossen mosse Lycke Övre gd  
Fors sn Bredungen fjärd Lysekils järnväg avs.  
Adelskogen fd tp /Se Bredungen fjord Munkedal kommun  
Agnesberg tp /Se Bredungen sank mark Munkedals bruk poststation  
A(h)lsbo gd /Se Bromossen mosse Röstorp Lilla gård  
Ahlskogen fd tp /Se Brunnås odlad mark Röstorp Stora gård  
Alaborg tp /Se Brurepallen udde Sjöris Stora gård  
Al(e)hagen, annat namn på Orr(e)hagen fd tp /Se Brurepallen udde Sjöris Västra gård  
Almedal tp /Se Bukten bukt Sjöris Östra gård  
Alnevik tp /Se Burås ortn. /Se Skälleröd by  
Amunderöd by /Se Byrevattnet sjö Smedberg Norra gård  
Amunderöd gård /Se Båsen bukt Smedberg Södra gård  
Anneberg tp /Se Dalandersmossen mosse Statens järnvägar Bråland avs.  
Annedal fd tp /Se Dyberget berg Statens järnvägar Hensbacka avs.  
Annefors gd /Se Dyrebergen berg Statens järnvägar Saltkällan avs.  
Annelund tp /Se Dyskär skär Statens järnvägar Smedberg avs.  
Anniefors tp /Se Dyskär skär Stuveryr gård  
Apel(e)hagen fd tp /Se Eken träd? Säleby Östra Saknas  
Apel(e)vik fd tp /Se Eklunds myr myr    
Apelnäs tp /Se Falebybäcken bäck    
Arken tp /Se Falebybäcken bäck    
Arons Tomt tp /Se ferle Kijle fjord?    
Askedalen tp /Se Fläskeberget berg    
Asken fd tp /Se Frukvarn nedlagd vattenmjölkvarn /Se    
Augusta i Långe kulle, (Augustas Långe kulle) fd backstuga /Se Frökullen höjd    
Augustenborg tp /Se Furubergen berg    
Axleklevarna tp /Se Furufjäll höjd    
Backa tp /Se Fähusberget berg    
Backarna tp /Se Färlevfjorden fjord    
Backen fd tp /Se Färlevfjorden skärgårdsvik    
Backen fd tp /Se Färlevfjorden fjord    
Bajan fd stp?, nu hus /Se Fätorp odlad mark    
Banken fd tp /Se Geteberget berg    
Bankenhus fd tp /Se Geteberget berg    
Basketorpet tp /Se Giljan odlad mark    
Bastegiljan (Lilla) gd /Se Giljan terräng    
Berg by /Se Godmaren fjord /Se    
Bergefjärdingen gd, nu okänd? /Se Gråstensberg triangelpunkt    
Berget fd tp /Se Guldkiströret Saknas /Se    
Berget fd tp Gullkisteröset höjd med fornminne    
Bergs(e)vik tp o lht /Se Gullmarn fjord    
Bergstegen fd tp /Se Gullmarn fjord /Se    
Bergsås fd backstuga /Se Gullmars fiohlen vik    
Bihagarna fd backstuga /Se Gullmarsfjorden fjord /Se    
Björid gd /Se Gårvik, Lilla vik    
Björkbacken tp /Se Gårvik, Lilla vik    
Björkebacka tp /Se Gårvik, Stora vik    
Björkebo tp /Se Gårvik, Stora vik    
Björkhaga tp /Se Hagarna terräng    
Björkhuset tp /Se *Hattefjälls bäck gränsmärke /Se    
Björkhustorpet tp /Se Hjälmenäseberg berg    
Björklunda tp /Se Hjälmenäsespetsen höjd    
Björndalen tp /Se Holmberget berg    
Björnebärsmyren ödetp /Se Hultebergen berg    
Björnemyr ödetorp /Se Hultebäcken bäck    
Blockemyr fd tp /Se Hultebäcken bäck    
Blockhus(et) fd tp /Se Huseberget berg    
Blåsopp fd tp /Se Hålan vik    
Blötan gd /Se Hålemosse mosse    
Bockhuset tp /Se Hästekullen triangelpunkt    
Bocksås tp /Se Hästekullen höjd    
Bokebo tp /Se Hästhageholmen holme    
Borgsätteraven fd tp /Se Hästhageholmen holme    
Borgås(en) gd /Se Höglunda höjd    
Boteröd tp /Se Hökeberget berg    
Bottnarna tp Järmunderödsjön tjärn    
Bott(n)en tp /Se Kanalen kanal    
Brandsgiljan ödetp /Se Kasen naturnamn?    
Brattetorpet tp /Se Kasen terräng    
Brattås tp /Se Kasen sluttning?    
Brevik by /Se *Ketilbek gränsmärke /Se    
Brinkebo tp /Se Kikerudssjön sjö /Se    
Brink(e)huset fd stp /Se Kikerudssjön sjö /Se    
Brinkekullen fd tp /Se Kikerudsjön sjö    
Brobacken fd tp /Se Kikerudsjön sjö    
Brudås fd stp, nu höghusområde /Se *Kikeån å, gränsmärke /Se    
Brunnås fd tp /Se Kilaberget berg    
Brunås fd tp /Se Kilaviken vik    
Bråland by /Se Kilevik vik    
Bråland gd /Se Klarevik vik    
Bråland gd /Se Klavviken vik och gd /Se    
Bråle klåva förr sågar, kvarnar, mjölnarebostad, nu inga hus /Se Kleva Nord odlad mark    
Bråtarna tp /Se Kleva Sör odlad mark    
Bråten tp /Se Klevabäcken bäck    
Bräckelid(en) tp /Se Klevabäcken bäck    
Brödlös tp /Se Klåvebro förr vattensåg /Se    
Bukten tp /Se Klåvestrupen, (Klåve strupe) förr vattensåg /Se    
Burås(en) gd /Se *Klåveströmmen ström    
Busehålet tp /Se Knuten udde    
Butzo tp /Se Knuten berg    
Bygget gd /Se Korsevik, Lilla vik    
Bårby by /Se Korsevik, Stora vik    
Bårby gdr /Se Korsmossarna mossar    
Bårby gård /Se Korsvik, Lilla vik    
Båsen fd tp /Se Korsvik, Stora vik    
Båtsmanstorpet förr båtsmanstorp, nu sommarnöje Korsvike skär skär    
Bäcken tp /Se Korsvike skär skär    
Bäcketorpet ödetp /Se Kringlemossen mosse    
Börjes gd /Se Kringlevatten tjärn    
Christian(s)stad tp /Se Kringlevattnet tjärn    
Dalaberg tp /Se *Kuendølabek gränsmärde    
Dalaborg tp /Se Kullen höjd    
Dalalund gd /Se Kvarndal dal o. nu gd /Se    
Dalarna tp /Se Kvarndalen dal m. bäck, gd, gränsmärke /Se    
Dalaro gd /Se *Kvistrumbro bro    
Dalaskog gd /Se *Kvistrumbro ?bro    
Dalen fd tp /Se *Kvistrumsbro bro    
Dalhem tp /Se Kviströmsberget berg    
Dalstorp gd /Se Kviströmsbron bro    
Dammen tp /Se Kviströmsälven älv    
Dammhagen tp /Se Kvistrumsälven älv /Se    
Dapen fd tp /Se Kåvaneberget berg    
Dragoneplatsen fd dragontp, nu sommarställe /Se Kåvarna sluttning    
Dyr(e)hogen fd stp /Se Kåvarna terräng    
Dälden lht /Se *Lackare källa gränsmärke /Se    
Ekebo tp /Se Lackarekällan fördjupning i Munkedalsälven?    
Ek(e)fors tp /Se Ladholmen holme    
Eken fd tp /Se Ladholmen holme    
Ekhaga tp /Se Landsågen såg /Se    
Elleborg tp /Se Laxebackarna sluttning    
Ellika(s) hage, (Ellikehagen) tp /Se Laxebackarna sluttning    
Ellikehagen tp /Se Lenas holme holme    
Ellingeröd gd /Se Lerhålan dal?    
Ellingeröd beb. /Se *Lerryr-ån gränsmärke /Se    
Elseröd gd /Se Lidgärdet nu åker, förr tomt /Se    
Emaus fd tp /Se Lidtomten plats för nu rivet tvåvåningshus /Se    
Enerhogen sommarstugor /Se Lille mosse mosse    
Enern tp /Se Lillåsen höjd    
Enerudden tp /Se Lunddalemossen mosse    
Eriksberg tp /Se Lunden höjd    
Fagerhult tp /Se Lusthuset terräng    
Faleby gd /Se Långedal sluttning    
Faleby hälla fd tp, nu sommarstugor o fast beb. /Se Långe kulle berg    
Fashult tp /Se Långe kulle höjd    
Fasliden tp /Se Långeland äng /Se    
Fermen tp /Se Långeland äng /Se    
Finan gd /Se Lökebergsholmen holme    
Fiskarehuset tp /Se Lökebergsholmen holme    
Fjäll gd /Se Lökebergsholmen holme    
Flugarekas(en) el. Flugekas(en) el. Flygarekas(en) tp /Se Lökås ås    
Flugekas(en) el. Flygarekas(en) el. Flugarekas(en) tp /Se Lökås höjd    
Flygarekas(en) el. Flugarekas(en) el. Flugekas(en) tp /Se Mamsells hage terräng    
Fläskeberget fd tp /Se Mark odlad mark    
Foss by /Se Markemossen mosse    
Fossbacka (kvarn) kvarn o förr bostad för mjölnare /Se Mjölkeberget berg    
Fosshem tp /Se Mossehalsen ås    
Frasopp el Frasupp ödetp /Se Munkedals hamn vik    
Frasupp el. Frasopp ödetp /Se Munkedals hamn lastageplats /Se    
Frideborg tp /Se Munkedalsälven å    
Fridhem tp /Se Munkedalsälven älv    
Fridhäll tp /Se Myrarna åkrar    
Fritzhagen fd tp /Se Myrberget naturnamn?    
Frun i villan tp /Se Nyrödbäcken bäck    
Fruängarna tp /Se Nyrödbäcken bäck    
Fruängen tp Nyrödsjön sjö    
Frötorp gdr /Se Nyrödsjön sjö    
Frötorp gård /Se Nytorp terräng    
Fröängarna tp /Se Oxögat tjärn    
Furufjäll gd /Se Oxögat tjärn    
Färdigbacken öde lht /Se Purkeberget berg    
Färdigtorpet öde lht /Se Ramsmyr myr?    
Fätorp gd /Se *Reina gränså /Se    
Gamlegården gd /Se *Reinda gränså /Se    
Gatan tp /Se Rosendal dal    
Geteberget tp /Se *Rossamosan gränsmärke /Se    
Giljan fd tp /Se Rödberget berg    
Giljan fd tp Röds näs udde    
Giljan, Gröna tp Rölandaån å    
Gladebacken tp /Se Rölandaån å    
Gnäll(en) fd dragontp /Se *Rölandsvattnet gränsmärke /Se    
Gransborg tp /Se Saltkällan fjord /Se    
Greteberg tp /Se Saltkällefjorden vik    
Grimbergs torp tp /Se Saltkällefjorden fjord    
Grinden tp /Se Saltkällefjorden fjord    
Grinden tp Saltkällefjorden fjord /Se    
Grindtången förr ryggåsstuga, nu hus /Se Saltkälleholmen holme    
Grundbergsliden förr bebodd jordkula /Se Saltkälleholmen holme    
Grundebergsgärdet tp /Se Sjöris odlad mark    
Gråhus gd /Se Sjöris älv å    
Gråstensberg beb:r /Se Sjöris älv bäck    
Grönhus gd /Se Skarnhälla häll, gd /Se    
Gubbehagarna förr tp, nu husgrunder /Se Skarnhällesjön sjö    
Gulingehagen ödetp /Se Skarnhällesjön sjö    
Gulingen ödetp /Se Skitareholmen holme    
Gullmarslund sommartp /Se Skitareholmen holme    
Gunnebo tp /Se *Skranhellu mosa gränsmärke /Se    
Gustavsberg? tp /Se Skree håla lastageplats /Se    
Gylteröd, (Stora) fd tp /Se Skreesåsen höjd    
Gårvik, (Stora o. Lilla) lhtr /Se Skulevik vik    
Gåvan hus /Se Skulevik vik    
Gärdet fd gd /Se Slätteberget triangelpunkt    
Gökebacka tp /Se Slätteberget triangelpunkt    
Gökedalen tp /Se Smedberget berg    
Göstahuset tp /Se Solvik bukt    
Götebacka tp /Se Spetsberget berg    
Hackehagen fd tp /Se Stale tjärn tjärn    
Haga tp /Se Stale tjärn tjärn    
Hagafors tp /Se Stallmyrarna el. Stallmyr(en) primitivt stall /Se    
Hagafors tp /Se Stene bäck bäck    
Hagalund tp /Se Stigebergen berg    
Hagarna, (Hagen) fd stp /Se Stigen höjd?    
Hagarna, (Hagen) fd stp Stingen höjd    
Hagarna kvarn boningshus för mjölnare, kvarnen borta /Se Stockeklev sank mark    
Hagen, Nye fd stp Stockeklev dal    
Hall(e)backen tp /Se Stockeklevsbergen berg    
Hamborg tp /Se Stora bäcken bäck    
Hammar tp /Se Store mosse mosse    
Hammarby tp /Se Stämmyr sank mark    
Hans-Kristetorpet ödetp /Se Stärkestadsjön tjärn    
Hasselbacken tp /Se Stärkestadsjön tjärn    
Hasslebacken fd tp /Se Svarsviksbukten bukt    
Hasslegel tp /Se Svarsvikbukten bukt    
Hasslegiljan tp /Se Svartekas triangelpunkt    
Hasslehagen fd tp /Se Svartekas berg, triangelpunkt    
Hattås fd stp /Se Svartevattnet tjärn    
Hede gd /Se Svartevattnet tjärn    
Hede gård /Se Sälebybäcken bäck    
Hedebo tp /Se Taske å å    
Hededalen gd /Se Taske å å    
Hedeholm tp /Se Taske å å /Se    
Hedvigslund tp /Se *Tiorn sjö, gränsmärke /Se    
Hensbacka gd /Se Tjuvholmen holme    
Hoga gdr /Se Tjuvholmen holme    
Hogen gd /Se Tjuvholmen holme    
Hogen gd Torreby triangelpunkt    
Holmarna tp /Se Torsholmen halvö    
Holmen gd /Se Torsholmen udde    
Holmen gd Torsås höjd    
Huja(n)s myr tp /Se Trebeneberget berg    
Hult gd /Se Trehörnet tjärn    
Hultet tp /Se Trehörnet tjärn    
Huseberg(et) fd tp /Se Trindemosse mosse    
Huset tp /Se Trestickeln sjö /Se    
Hyttebacken tp /Se Trästickeln, Nedre sjö    
Hålan tp /Se Trestickeln sjö /Se    
Hålet ödetp /Se Trestickelsund sund, gränsmärke /Se    
Häcklet fd tp /Se Trästickeln, Nedre sjö    
Hällan fd tp, nu sommarstugor o fast beb. /Se Tungenäs triangelpunkt    
Hällan fd tp, nu sommarstugor o fast beb. Tungenäs udde    
Hällan fd tp, nu sommarstugor o fast beb. Tungenäse nabb udde    
Hällene, (Hällorna) gd /Se Tungenäse nabb udde    
Häll(e)pall(en) fd tp, nu sommarstugor /Se Tunneberget berg    
Hälle(r)myren fd stp /Se Ulevattensåsen höjd    
Hälle(r)sberget öde stp /Se Ulevattnet tjärn    
Hällorna tp Vadbodholmen holme    
Hästesked beb? /Se Vadbodholmen holme    
Hästeskedet ödetp /Se Varsmyr myr    
Hästeskedkullen ödetp /Se Varsmyrsberget berg    
Hästeskedskogen tp /Se Vassbotten sjö    
Hästeskedsmossen tp /Se Vassbotten sjö    
Hästestänget tp /Se Vassbotten sjö    
Hästhagen gd, fd stp /Se Vassbotten sjö /Se    
Hästhagen gd, fd stp Villaskogen skog    
Hästhagstorpet förr tp, nu lhtr /Se Vinterbacken backe    
Högalid tp /Se Vägmossen gränsmärke /Se    
Höghult tp /Se Vässby terräng    
Höglunda tp /Se Åbackarna sluttning    
Högtorp tp /Se Åbacken udde    
Högvakten tp /Se Åberget berg    
Höjd(e)hagen tp /Se Åsanebäcken bäck    
Höklev fd tp /Se Åsanesjön sjö    
Ideborg gd /Se Åsanesjön sjö    
Intagan lht /Se Åsen höjd    
Intagan tp /Se Ælmtrar tiorn sjö, gränsmärke /Se    
Intagan tp *Älmtrar tiorn gränsmärke /Se    
Intaget tp /Se Ängebergen berg    
Intakan tp /Se Änghagen terräng    
Jakobslund fd tp /Se Änghagen terräng    
Jeppeberget lht /Se Änghagen terräng    
Jeppehålan, (-hålorna) fd tp /Se Öarna höjder    
Jeppes tp /Se Ödsbyholmen holme    
Jonshogen gd /Se Ödsbyholmen holme    
Jonsholmen tp /Se Ödsbyholmen holme    
Jonsäng gd /Se Örekil fjord /Se    
Jonsäng ödegård /Se ?Örekilsälven älv    
Jutehagen öde lht /Se Örekilsälven å    
Jutens öde lht /Se Örekilsälven älv    
Jämmertorpet fd tp /Se Örevattnet tjärn    
Järmunderöd gd /Se Örevattnet tjärn    
Kalvhagskroken fd beb?, nu åker /Se      
Kambstad Saknas /Se      
Kamperöd tp /Se      
Kampstorp gd /Se      
Kaniken ödetp /Se      
Karlsberg tp /Se      
Karlsborg tp /Se      
*Karthus(et) tp /Se      
Kas, Stora ödetp /Se      
Kasen tp /Se      
Kasen tp      
Kasen tp      
Kasen tp      
Kasen gd /Se      
Kaserna tp /Se      
Kaserna tp      
Katt(e)kärr tp /Se      
Kavlekas fd dragontp, nu sommarställe /Se      
Kesopp förr stp /Se      
Kila gd /Se      
Kindhult tp /Se      
Klamphuset fd tp /Se      
Klar(e)hagen tp /Se      
Klav(e)kärr el. Klaves´kärr ödetp /Se      
Klaves´kärr el. Klav(e)kärr ödetp /Se      
Klavviken tp /Se      
Kleva gdr /Se      
Kleva gård /Se      
Klevarna tp /Se      
Klevberget fd backstuga /Se      
Kleven egna hem /Se      
Klimpebacken fd tp /Se      
Klimperns fd tp /Se      
Klimperöd ödegd /Se      
Klippan tp /Se      
Klåvan förr sågar, kvarnar, mjölnarebostad, nu inga hus /Se      
Klåvegatan tp /Se      
Klåvehagen fd tp /Se      
Knalten fd tp /Se      
Knatteberg tp /Se      
Knippelberg, (-borg, -burg) tp /Se      
?Knällbo tp /Se      
Kol(e)bott(n)en tp /Se      
Kolekas fd gd /Se      
Korpås fd stp /Se      
Korsby tp /Se      
Korsvik tp /Se      
Kransetorpet tp /Se      
Krapp(e)stenen tp /Se      
Krekehagen fd rygåsstuga      
Kreken fd lht /Se      
Kristinedal tp /Se      
Kroken tp /Se      
Krokklev lhtr /Se      
Krut(e)berget tp /Se      
Krut(e)kullen tp      
Kruthusbacken tp /Se      
Kråkås fd tp /Se      
Kulan fd tp /Se      
Kulle, Långe fd backstugor /Se      
Kullebitarna tp /Se      
Kullen gd /Se      
Kullen gd      
Kullevallarna tp      
Kullingen fd tp /Se      
Kullingetorpet fd tp      
Kungshagen tp /Se      
Kungsmarken tp /Se      
Kungsmarken ödegård /Se      
Kvarnbacken tp /Se      
Kvarndal gd /Se      
Kvarnebo ödetp /Se      
Kvarnekasen tp /Se      
Qvistrum by      
Kvistrum by /Se      
Kvistrum gd /Se      
Kviström gd /Se      
Kviström gd /Se      
Kviström gd /Se      
Kviström(s) skansar tp /Se      
Kvärndöl gd /Se      
Kåregården gd /Se      
Kårens gd /Se      
Kårevik tp /Se      
Kåvarna öde stuga /Se      
Käcketorpet gd, fd stp /Se      
Källaren fd tp /Se      
Käll(e)backen beb:r /Se      
Käll(e)bräckan tp /Se      
Källefors tp /Se      
Källehagen tp /Se      
Källvik(en) tp /Se      
Kärremyr ödetp /Se      
Kättetorpet tp /Se      
Köperöd fd »handelsställe», nu Folkets hus /Se      
»Labbyt» gd /Se      
Ladet ödetp /Se      
»Lammgärdet» fd tp /Se      
Landberggärdet fd tp /Se      
Landberghagen fd tp /Se      
Landsbro tp /Se      
Lansehagen tp /Se      
Larmetorpet tp /Se      
Ledet tp /Se      
Lekarebacken fd båtsmanstorp, nu sommarställe /Se      
Lekarebacken fd båtsmanstorp, nu sommarställe      
Lenas holme fd lht /Se      
Lerhålan, (-hålorna) fd tp /Se      
Lersik tp /Se      
Liane gd /Se      
Lianekasen tp /Se      
Liane och Kasen gdr /Se      
Liden fd tp /Se      
Lidfjärdingen fd gd /Se      
Lidgården fd gd      
Lidtorpet tp      
Liggarebacken fd båtsmanstorp, nu sommarställe /Se      
Liggarebacken fd båtsmanstorp, nu sommarställe      
Likarebacken fd tp /Se      
Liljedal tp /Se      
Lilleforss gård /Se      
Lindbomehuset el. Lindboms (hus) fd fiskarestuga /Se      
Lindesberg tp /Se      
Li(n)dmanshagen fd tp /Se      
Lin(e)hagen fd tp /Se      
Lisas kulle tp /Se      
Lindesby gd /Se      
Litegott tp /Se      
Livesanden tp /Se      
Loborg gd /Se      
Loftet gdr /Se      
Lort tp /Se      
Luffarehärbärget liggplats ovanpå bakugn /Se      
Lugnet fd tp /Se      
Lundebacken, (Lunne-?) fd stp /Se      
Lundekas(en) tp /Se      
Lundgrens holme gd /Se      
Luntun fd tp, nu hus /Se      
Lusthagen bebn? /Se      
Lusthuset tp /Se      
Lustigdalen tp /Se      
Luvebacken tp /Se      
Luvekubben fd stp /Se      
Lycke by /Se      
Lycke, Övre ödegård /Se      
Lyckebo tp /Se      
Lycke klev egna hem /Se      
Lyckhem tp /Se      
Lyckorna tp /Se      
Långedal tp /Se      
Långedalsbackarna tp /Se      
Långekas el. Långkas(en) fd tp /Se      
Långeland ödegård /Se      
Långkas(en) el. Långekas fd tp /Se      
Långkaserna ödetp /Se      
Löghålet tp /Se      
Lökeberg gdr /Se      
Lökeberg gård /Se      
Lökås tp /Se      
Löveri(e)t fd stp /Se      
Lövritt fd stp /Se      
Maden gd /Se      
Malis kula fd tp /Se      
Malmstad tp /Se      
Mamsell(en)s hage tp /Se      
Margretelund tp /Se      
Margriteberg tp /Se      
Marieberg tp /Se      
Mariedal lht /Se      
Marielund fd tp /Se      
Mark(en) fd tp /Se      
Melleröd gd /Se      
Meängarna fd tp /Se      
Mickelburg tp /Se      
Mjölkeberget tp, tidigare stp /Se      
Mjölnarebacken tp /Se      
Mos(e)hagen tp /Se      
Mosetorpet tp /Se      
Munkedal samh. /Se      
Munkedal samhälle /Se      
Myr(e)bott(n)en fd tp /Se      
Myren tp /Se      
Myren tp      
Myretomten ödetp      
Myrhagen fd tp /Se      
Myrsbott(n)en fd tp /Se      
Mäktehogarna, (Mäktehogen) fd tp /Se      
Märrevrån lht /Se      
Möe gdr /Se      
Möe klint tp /Se      
Möe tånge förr ryggåsstuga, nu hus /Se      
Mölnarebacken tp /Se      
Mörketorpet tp /Se      
Mörketorpet tp      
Möängarna fd tp /Se      
Nordby tp /Se      
Nordkroken gdr /Se      
*Nordmanneröd tp /Se      
*Norrmanneröd tp      
Nyborg tp /Se      
Nybygget tp /Se      
Nybygget tp      
Nyhagen tp /Se      
Nyröd gård /Se      
Nyröd(et) gdr /Se      
Nytorp fd tp      
Nytorp fd tp /Se      
Nålhusbacken öde båtsmanstorp /Se      
Nålhuset öde båtsmanstorp /Se      
Närestad gdr /Se      
Närestad gd:ar /Se      
Närestad gdr /Se      
Nättjebacken tp /Se      
Olsbo tp /Se      
Orrehagen fd stp /Se      
Orreskogen tp /Se      
Oskarsro tp /Se      
Pallen sommarstuga /Se      
Paris tp /Se      
Parken tp /Se      
Parkudden tp /Se      
Peppar(e)moarna el. Pepparmon tp /Se      
Pereviken tp /Se      
Persberget tp /Se      
Persegården fd gd /Se      
Petersborg tp      
Petersburg tp /Se      
Pet(t)er-Rasmusetorpet tp /Se      
Pettersborg, (-burg) tp /Se      
Pettersburg tp      
Pilegård gdr /Se      
Piläckran gd /Se      
Pinan fd lht /Se      
Piparehuset gd /Se      
Pisk-Opp, (Pisk-Upp) tp /Se      
Platsen tp /Se      
Platsetorpet tp /Se      
Pommern gd /Se      
Portarna tp /Se      
Purkehagen fd beb? /Se      
Pål(e)huset tp /Se      
Påsketorpet tp /Se      
Radhuset? tp /Se      
Ramhogarna, (-hogen) fd tp /Se      
Ramnås fd tp /Se      
Ramsemyr fd tp /Se      
Ramsetorpet fd tp /Se      
Ridute hage fd tp /Se      
Ring(e)lyckan hus /Se      
Rinnaren el. Rinnarna gd /Se      
Risekas tp /Se      
Risekasen fd tp /Se      
Rishagen tp /Se      
Riskas fd tp /Se      
Risvarp gd      
Risvarp ödegd /Se      
Risvarp gård /Se      
Rjodersvarp Saknas      
Rosendal tp /Se      
Rose(n)kullen tp /Se      
Rosenlund tp /Se      
Rosen(s)berg tp /Se      
Rosliden tp /Se      
Rosängen gd /Se      
Rotebacken tp /Se      
Rotehagen tp /Se      
Rotvik tp /Se      
Rumsekullen tp /Se      
Rungse- el. Runsekullen tp /Se      
Runkeliden tp /Se      
Rutorna tp /Se      
Ryckin fd stp /Se      
Ryckin fd stp      
Ryss(e)kasen fd tp /Se      
Ryssvarp ödegd /Se      
Rytterhagen tp /Se      
Rävhogen tp /Se      
Röd gdr /Se      
Röket lht /Se      
Rönnemyren tp /Se      
Rör(e)hagen fd tp /Se      
Rör(e)myr tp /Se      
Rörkärrs myr, (Rörkärrsmyr(en)) fd tp /Se      
Röstorp by /Se      
Röstorp, Lilla gd /Se      
Röstorp, Lilla ödegård? /Se      
Rösängarna tp /Se      
Röven tp /Se      
Salinstorpet fd stp /Se      
Saltkälen hgd /Se      
Saltkällan Saknas      
Saltkällan, (Saltkälen) fd hgd /Se      
Saltkällan, Gamla tp /Se      
Saltkällefjorden Saknas      
Saltkälleholmen fd tp, nu båtklubb /Se      
Sandbräckan fd tp /Se      
Sandbäck(en) fd tp /Se      
Sanden fd tp /Se      
Sanden, Sönnare tp /Se      
Sandhem gd /Se      
Sandkroken fd tp /Se      
Sandnäs tp /Se      
Sassegården gd /Se      
Sassetomten gd /Se      
Si(h)lbergebacken tp /Se      
Simmelunden tp /Se      
Sjöris by /Se      
Skansen torp /Se      
Skarnhälla gd /Se      
Skaveröd gdr /Se      
Skaveröd gård /Se      
Skaveröds klåva tp /Se      
Sketeröd tp /Se      
Skillnarebergen tp /Se      
Skillnar(e)hagen tp /Se      
»Skitarekullen» ödetp /Se      
Skogeröd tp /Se      
Skogshyddan tp /Se      
Skol(e)gården gd, tidigare med skola /Se      
Skomakarehuset fd tp /Se      
Skomakarestället el. -torpet tp /Se      
Skomakaretorpet ödetp /Se      
Skomakaretorpet el. -stället tp /Se      
Skomakarns tp /Se      
Skree gdr /Se      
Skree gdr /Se      
Skulevik gdr /Se      
Skultarna gd /Se      
Skyttehuset fd tp /Se      
Skytten(s) fd tp /Se      
Skäggeröd fd tp /Se      
Skälebacken fd backstuga /Se      
Skälleröd gd /Se      
Slottet tp /Se      
Slättbacka tp /Se      
Slätthult lhtr /Se      
Smedberg by /Se      
Smedholmen fd tp /Se      
Småröd gd /Se      
Småröd kas tp /Se      
Snipen tp /Se      
Snokehuset tp /Se      
Snusasken ödetp, fd lönnkrog /Se      
Sockerbruket tp /Se      
Soffis torp tp /Se      
Solbacken tp /Se      
Solgården tp /Se      
Solhaga tp /Se      
Solhem tp /Se      
Sollid tp /Se      
Sollid tp      
Solliden bebn      
Sollidstorp tp /Se      
Solstigen tp /Se      
Solvik tp /Se      
Sommartorn gdr /Se      
Sommartorn gård /Se      
Sorgenfri tp /Se      
Sotarelyckan fd tp /Se      
Spelehogen förr tp, nu hus /Se      
Spetsberget fd stp /Se      
Spetsetorpet tp /Se      
Spisen ödetp /Se      
Stale gd /Se      
Stale by /Se      
Stale samh. /Se      
Stalemyr lht /Se      
Stalsborg tp /Se      
Stampan tp /Se      
Stampen tp /Se      
Stenarna förr stp, nu villor /Se      
Stene gdr /Se      
Sten(e)vik (L. o St.) tp /Se      
Stenhuset tp /Se      
Stens berg el. Stensberg tp /Se      
Stenseröd tp /Se      
Stigen tp /Se      
Sting(e)huset fd stp /Se      
Stingen fd stp /Se      
Stockemyr ödetp /Se      
Stoltestugan fd tp /Se      
Storefoss gård /Se      
Storekas gd /Se      
Storhuset tp /Se      
Strömhagen tp      
Ström(me)hagen tp /Se      
Ström(me)hagen tp      
Strömmen tp /Se      
Stugenäs fd lastageplats med beb. /Se      
Stuveryr gd /Se      
Stuveryr gård /Se      
Stål(e)torpet tp /Se      
Stången fd tp?, gränspåle /Se      
Stämmyr(en) ödetp /Se      
Stärkestad gdr /Se      
Stärkestad gård /Se      
Stärkestad gdr /Se      
Stättetorpet fd stp /Se      
Sumpen gd /Se      
Sunningen tp /Se      
Surnås tp /Se      
Svarsvik tp /Se      
Svenseröd fd? tp /Se      
Svinebacka gd /Se      
Svinevik tp /Se      
Sågebacken ödetp /Se      
Säleby by /Se      
Sällströmmetorpet tp /Se      
Sönnare Sanden tp      
Sörgården fd gd /Se      
Sörhagen tp /Se      
Sötekullen tp /Se      
Tamms(e)huset tp /Se      
Tjuve-Dollis lya förr bebodd grotta /Se      
Tjuve-Martas (hiller) förr bebodd grotta /Se      
Tjäderkullen tp /Se      
Tjäremyr ödetp /Se      
Toften tp /Se      
Tomten tp /Se      
(?)Torp by      
Torp, Övre gd /Se      
?Torreby by      
Torreby gd /Se      
Torreby gd /Se      
Torsberg tp /Se      
Torsby tp /Se      
Tors grotta förr bebodd grotta /Se      
Torv(e)gassen tp /Se      
Trotzehagen tp /Se      
Träbenet tp /Se      
Träbenetorpet tp /Se      
Trädet gd /Se      
Trälemo tp /Se      
Trätt(e)holmen tp /Se      
Trögenborg, (Tröjenborg) fd fiskarestuga /Se      
Tången förr ryggåsstuga, nu hus /Se      
Tången förr ryggåsstuga, nu hus      
Uddarna fd tp, nu motell o. Volvo-fabrik /Se      
Udden tp /Se      
Ugglebo gd /Se      
Uhrkas tp /Se      
Uhr(s)stugan fd tp /Se      
Ulricestad by /Se      
Under berget tp /Se      
Underås tp /Se      
Underås tp      
Ungebackarna tp /Se      
Uppe hos Färdig tp /Se      
Utsikten tp /Se      
Vadholmen fd hemmansdel, nu samh. /Se      
Vadholmen ödegård /Se      
Vallbacka tp /Se      
Varpehagen tp, nu sommarställe /Se      
Varpehogen tp /Se      
Varpeplatsen tp, nu sommarställe /Se      
Varpet tp /Se      
Vassbott(n)en fd dragontp /Se      
Vattnet tp /Se      
Videbo tp /Se      
Villaskog(en) fd tp /Se      
Vind(d)ås(en) gd /Se      
Vindtorp(s berg) tp /Se      
Vinterbacken tp /Se      
Vintern tp /Se      
Violaborg gd /Se      
Vredens ödetp /Se      
Vägen tp /Se      
Vägeröd tp /Se      
Väl(l)ehagen tp /Se      
?Vässby by      
Vässby gd /Se      
Åbackarna bebyggelser /Se      
Åbacken fd tp /Se      
Å(h)lhagen? tp /Se      
Åkersdal tp /Se      
Ål(e)veden gdr /Se      
Ålsdalen tp /Se      
Åltorp, Lilla? tp /Se      
Åmyrarna fd tp /Se      
Åmyren fd tp /Se      
Åtorp gd /Se      
Åtorps sunning tp /Se      
Äckrorna gd /Se      
Älfvetorpet ödetp /Se      
Älvbacken tp /Se      
Älvetorpet ödetp      
Ängeliden gd /Se      
Änghagen ödetp /Se      
Änghagen ödetp      
Änghagsliden tp /Se      
Ängkasen tp /Se      
Öbbön gd /Se      
Öbbön gård /Se      
Ödegårdarna gdr      
Ödegården tp /Se      
Ödegården tp      
Ödegården ödegård /Se      
Ödegården ödegård /Se      
Ödegården ödegård /Se      
Ödegården ödegård /Se      
Ödegårds-Kransen tp /Se      
Ödegårdsliden tp      
Ödegårdstorpet tp      
Ödsby gdr /Se      
Ödsby holme, (Ödsbyholmen) gd /Se      
?Ödsmål Saknas      
Ödsmål gdr /Se      
Ödsmål gård /Se      
Ögården ödegård /Se      
Ömarken tp /Se      
Önnebacka gd /Se      
*Ørkyle Saknas      
Örekil Saknas      
Örtebackarna fd tp /Se      
Örtehagarna fd tp /Se      
Östebo tp /Se      
Öste(r)öd tp /Se      
Överby tp /Se      
Överås tp /Se      
Öxna gdr /Se      
Öxna gd:ar /Se      
Öxna gd /Se      
Öxnekullen gd /Se      

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.