ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Krokstads socken : Sörbygdens härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 566 Bebyggelsenamn : 29 Naturnamn :
Krokstad sn /Se Abborretjärnet tjärn Krokstads sn sn  
Krokstad sn Abborretjärnet tjärn Krokstad sn  
Krokstad by o sn Abborretjärnet tjärn Bergane Saknas  
Krokstad sn Abborretjärnet tjärn Bodilsröd gd  
Krokstad sn Abborretjärnet tjärn Bromark, se 1 Bråmarken Saknas  
Krokstad sn Adamstjärnet tjärn Bråmarken Saknas  
Krokstad sn Adamstjärnet tjärn Bråmarken Saknas  
Krokstad sn Altarringen fornminne Budalen by  
Krokstad sn Arvidstugan odlad mark Hedekas pst  
Krokstad sn /Se Aspetjärnet tjärn Håffås, se Håfors Saknas  
Krokstad by o sn /Se Aspetjärnet tjärn Håffoss Saknas  
Krokstad sn /Se Backetjärnen tjärn Håfors Nordgården gård  
Krokstad sn /Se Backetjärnen tjärn Håfors Sörgården gård  
Alnäs gd /Se Basterota berg? Håfors Västergården gård  
Alnäs gdr /Se Basteroten höjd Håfors Östergården gård  
Bergane by /Se Basterotetjärn tjärn Högheden Saknas  
Borgen gd /Se Basterottjärn tjärn Höghem, se 1 Högheden Saknas  
Ellingebo by /Se Bergen berg Krokstad Prästgården Saknas  
Ellingebo by /Se Bergkas sluttning Krokstad Sörgården Saknas  
Elingebo by /Se Bjällemossen mosse Kråkeröd Saknas  
Elseröd gd /Se Bjällemossen mosse Lissletorp Saknas  
Elseröd gd /Se Björkevik terräng Nordby Nedergården gård  
Flåvene by /Se Björndalen dal Nordby Övergården Saknas  
Gertrudseröd gdr /Se Björndalen dal Pölane Saknas  
Gråhästen (Grå hästen) torp /Se Blandkärnan tjärn Restadtegen by  
Gypusjör l Saknas Blandkärnan tjärn Röstan Saknas  
Hajum by /Se Bleketjärnet tjärn Röstategen och Kasebo, se 1-2 Restadtegen by  
Hajum gdr /Se Bläcktjärnet tjärn Strömmarna by  
Halmstad tp /Se Blötevatten sjö Älingebo Saknas  
Hogeskäldarna natn /Se Blötevatten sjö    
Håfoss gd /Se Blötevatten sjö    
Hällesäter by Blötevattenstjärn tjärn    
Hällesäter gdr /Se Blötevattenstjärn tjärn    
Häslebräcka gd Bockebäcken bäck    
Hässlebräcka gd /Se Bocketjärn tjärn    
Höge heden gd /Se Brattön, Lilla skär    
Högsäter gd /Se Brattön, Lilla ö    
Killingeröd gd /Se Brattön, Stora skär    
Korsbergane gd /Se Brattön, Stora ö    
Krokstad gd /Se Bråtabäck bäck /Se    
Köttnekärr gd /Se *Bräkesbäck gränsmärke /Se    
Lissletorp gd /Se Budalen äng    
Medbön by? Budalen äng    
Medbön gd /Se Butjärn tjärn    
Restad by /Se Butjärn tjärn    
Restad gdr /Se Bäcketjärn tjärn    
Röstan, Lilla by /Se Bäcketjärn tjärn    
Röstan L gdr /Se Dalarna åker    
Skottene by /Se Daletjärn, Nedre tjärn    
Snaben gdar Daletjärn, Nedre tjärn    
Snaben by Daletjärn, Övre tjärn    
Snaben by? Daletjärn, Övre tjärn    
?Sörbo gd /Se Dammarna dammar?    
?Sörbo gdar Dammbacken backe    
Sörbo by? Dammen terräng    
Sörbo by /Se Dammen terräng    
Sörbo gdr /Se Dammen tjärn    
Sörbo gård /Se Dammen sank mark    
Vaklen gdr Dammen äng    
Åseröd gd /Se Dammen damm?    
*Öster-Kroken del av sn /Se Dammtjärnet sjö    
  Dammtjärnet sjö    
  Dammyren myr    
  Dammyren myr    
  Dammyren myr    
  Delesholmen skär    
  Delesholmen holme    
  Delesholmen holme    
  Djupebäck å /Se    
  Djupebäck bäck    
  Djupebäck bäck    
  Djupebäck bäck    
  Djupebäck bäck    
  Djupedalen dal    
  Djupedalsmyren myr    
  Djupedalsmyren myr    
  Djupesjö sjö    
  Djupesjö sjö    
  Djupesjö (el. St. Djupetjärn) sjö /Se    
  Djupesjö, Lilla tjärn    
  Djupetjärn tjärn    
  Djupetjärn tjärn    
  Djupetjärn tjärn    
  Djupetjärn tjärn    
  St. Djupetjärn (äv. Djupesjö) sjö /Se    
  Drängekas terräng    
  Ekebusken tjärn    
  Ekebusken tjärn    
  Elisekasen sluttning    
  Emtjärn sjö /Se    
  Femstenaröset gränsmärke    
  Femstenaröset gränsmärke    
  Femtekullen höjd    
  Fisklös tjärn    
  Fisklös tjärn    
  Fisklös tjärn    
  Fisklös sjö    
  Fisklös tjärn    
  Fisklös tjärn    
  Fjällevadsbäcken bäck    
  Fjällevadsbäcken bäck    
  Fjällgatan terräng    
  Fjällängen terräng    
  Flottorvan tjärn    
  Flottorvan tjärn    
  Frisketjärn tjärn    
  Frisktjärn tjärn    
  Fyrnabberöd terräng    
  Fyrnabberöd terräng    
  Fyrnabberödtjärnet tjärn    
  Fyrnabberödtjärnet tjärn    
  Fåglemossen mosse    
  Fåglemossen mosse    
  Galgeberget berg    
  Galgeberget berg    
  Gerrebotjärnet tjärn    
  Gertrudserödtjärnet tjärn    
  Gertrudserödtjärnet tjärn    
  Gipan bäck /Se    
  Glea åker, äng?    
  Glomåstjärnet, Stora tjärn    
  Glomåstjärnet, Stora tjärn    
  Grunnebosjön sjö    
  Grunnebosjön sjö    
  Gråbacketjärnet tjärn    
  Gråbacketjärnet tjärn    
  Gråbacketjärnet tjärn    
  Gräsåsmyren myr    
  Gräsåsmyren myr    
  Grövtjärn tjärn    
  Grövtjärn tjärn    
  Gummehagen terräng    
  Gummehogen höjd    
  Guppan åker /Se    
  Gäddeleköarna öar    
  Gäddeleköarna öar    
  Gälhusommen fornminne?    
  Gömmesjön sjö    
  Gömmesjön sjö    
  Hagemyr myr    
  Hagemyr myr    
  Hajumsälven å    
  Hajumsälven älv    
  Hanbåra bäck /Se    
  Hanbärvattnet sjö /Se    
  Hasteröd åker    
  Hjultjärn tjärn    
  Hjultjärn tjärn    
  Hjälmevattnet, Norra tjärn    
  Hjälmevattnet, Norra tjärn    
  Hjälmevattnet, Södra tjärn    
  Hjälmevattnet, Södra sjö    
  Holmelöken tjärn    
  Holmevatten sjö    
  Holmevatten sjö    
  Holmevatten sjö    
  Holmevatten,Lilla sjö    
  Holmevatten, Lilla sjö    
  Holmevatten, Stora sjö    
  Holmevatten, Stora sjö    
  Holmevatten, Stora sjö    
  Holmevatten, Stora sjö    
  Holmevatten, Stora sjö    
  Holmevatten, Stora sjö    
  Holmevattnet sjö    
  Holmevattnet sjö    
  Holtebäcken bäck /Se    
  Hombora bäck?    
  Hornbora dal    
  Hornbora å /Se    
  Hornborebäcken bäck    
  Homboremossen mosse    
  Hornboremossen mosse    
  Homboresjön sjö    
  Homboresjön sjö    
  Hornboresjön sjö    
  Hundetjärn tjärn    
  Hundetjärn tjärn    
  Hussjön tjärn    
  Hussjön sjö    
  Hällan odlad mark    
  Hälletjärnet tjärn    
  Hälletjärnet tjärn    
  Hälltjärnsbäcken bäck    
  Hälsokällan källa    
  Hästetjärn tjärn    
  Hästetjärn tjärn    
  Hästetjärn tjärn    
  Hästetjärn tjärn    
  Hästetjärn tjärn    
  Hästetjärnet tjärn    
  Hästetjärnet tjärn    
  Hästholmen skär    
  Hästholmen holme    
  Högen odlad mark    
  Idetjärnet tjärn    
  Idetjärnet tjärn    
  *Jordsten gränsmärke    
  Kappekullen triangelpunkt    
  Kappekullen triangelpunkt    
  Karpetjärnet tjärn    
  Karpetjärnet tjärn    
  Karpetjärnet tjärn    
  Kasebosjön sjö    
  Kasebosjön sjö    
  Kasemossen mosse    
  Kasen sluttning    
  Kasen odlad mark    
  Kattekullen höjd    
  Kattjärnet tjärn    
  Kattjärnet tjärn    
  Kattjärnet tjärn    
  Kattjärnet tjärn    
  Keddebonäset udde    
  Kinkom-ön ö    
  Kinkomön ö    
  Kirstinsvattnet tjärn    
  Kirstisvattnet sjö    
  Kleven terräng    
  Kleveröd ås triangelpunkt    
  Kleveröd ås triangelpunkt    
  Klevtjärn tjärn    
  Klevtjärn tjärn    
  Klevvattnet sjö    
  Klevvattnet sjö    
  Klevvattnet sjö /Se    
  Klämman höjd?    
  Klämmekullen höjd    
  Knorren terräng    
  Knävatten, Västra sjö    
  Knävatten, Västra sjö    
  Knävatten, Östra tjärn    
  Knävatten, Östra sjö    
  Kornsjön sjöar /Se    
  Kornsjön, Södra sjö /Se    
  Kornsjön, Södra sjö    
  Kornsjön, Södra sjö    
  Kornsjön, Södra sjö    
  Kornsjön, Södra sjö    
  Kornsjön, Södra sjö    
  Kornsjön, Södra sjö    
  Kornsjön, Södra, Mell. o. Norra sjöar    
  Kornsjön, Södra sjö    
  Kornsjö, Skitne tjärn    
  Kornsjö, Skitne tjärn    
  Korpekullen höjd    
  Korpetjärnet tjärn    
  Korpetjärnet tjärn    
  Korsöarna skär    
  Korsöarna öar    
  Kroksjö sjö    
  Kroksjön sjö /Se    
  Kroksjön sjö /Se    
  Kroksjö sjö    
  *Krokskogen Saknas /Se    
  Krokstad Långevatten sjö    
  Krokstad-Långevatten sjö    
  Krokstad Långevatten triangelp    
  Kroppetjärn tjärn    
  Kroppetjärn tjärn    
  Kroppetjärn tjärn    
  Kroppetjärn tjärn    
  *Kroslundin gränsmärke /Se    
  Kullarna åker    
  Kullarna höjder    
  Kvarnesjön sjö    
  Kvarnesjön sjö    
  Kynne fjäll berg    
  Kynne fjäll bergområde    
  Kynne fjäll bergområde    
  Kynne fjäll bergområde    
  Kynne fjäll skogsområde    
  Kyrkeberget berg    
  Kyrkehögslyckan odlad mark    
  Kyrkemossen mosse    
  Kyrkemossen mosse    
  Kyrkemossen mosse    
  Källåsen höjd    
  Köttnekärrsmossen mosse    
  Laddalen dal?    
  Laddalen dal?    
  Lammehagen sluttning    
  Lerdalsälven vattendrag    
  Lerhogen höjd    
  Lersjön sjö    
  Lersjön sjö    
  Lersjön sjö /Se    
  Lillesjön tjärn    
  Lillälven vattendrag    
  Lillängen äng    
  Linntjärn tjärn    
  Linntjärn tjärn    
  Linntjärn tjärn    
  Linntjärn tjärn    
  Lommetjärn, Lilla tjärn    
  Lommetjärn, Lilla tjärn    
  Lommetjärn, Stora tjärn    
  Lommetjärn, Stora tjärn    
  Lommetjärnen tjärn    
  Lommetjärnen tjärn    
  Långemyr myr    
  Långemyr mosse    
  Långemyr myr    
  Långemyr myr    
  Långemyr myr    
  Långemyr myr    
  Långemyr myr    
  Långemyr myr    
  Långemyr myr    
  Långemyr, Norra myr    
  Långemyr, Norra myr    
  Långenäs udde    
  Långetjärn tjärn    
  Långetjärn tjärn    
  Långevatten sjö    
  Långevatten sjö    
  Långevatten sjö    
  Långevatten, Lilla tjärn    
  Långevatten, Lilla tjärn    
  Längemyr myr    
  Lökevattnet tjärn    
  Lökevattnet vik    
  Löv sjö    
  Löv sjö    
  Löv sjö    
  Lövön skär    
  Lövön ö    
  Lövön holme    
  Lövön ö    
  Malevattnet sjö    
  Markemossen mosse    
  Markemossen mosse    
  Medbönsberget triangelpunkt    
  Medbönsberget triangelpunkt    
  Medstugan terräng    
  Modammen tjärn    
  Modammen tjärn    
  Modammen tjärn    
  Moltemyren myr    
  Moltemyren myr    
  Mon terräng    
  Mossehagen terräng    
  Mossekas terräng    
  Munkemossen mosse    
  Myredalen åker    
  Myren sank mark    
  Myreputt tjärn    
  Myreputt tjärn    
  Myrhagarna hagar    
  Myrkasen åker och äng    
  Måkeskär skär /Se    
  Månstjärnet tjärn    
  Månstjärnet tjärn    
  Månstjärn sjö /Se    
  Mörteråstjärnet, Lilla tjärn    
  Mörteråstjärnet, Lilla tjärn    
  Mörteröstjärnet, Stora tjärn    
  Mörteråstjärnet, Stora tjärn    
  Mörteråstjärnet, Stora tjärn    
  Mörtevattnet tjärn    
  Mörtevattnet sjö    
  Mörtevattnet tjärn    
  Mörtevattnet tjärn    
  Mörtön skär    
  Mörtön ö    
  Nicketjärn tjärn    
  Nicketjärn tjärn    
  Nordgård odlad mark    
  Näbban sluttning    
  Näbbebäck bäck    
  Nötö ö    
  Nötö ö    
  Omfjällsskogen skogsområde    
  Omfjällsskogen terräng    
  Oron terräng    
  Orretjärn tjärn    
  Orretjärn tjärn    
  Oxögat tjärn    
  Oxögat tjärn    
  Oxögonen tjärnar    
  Oxögonen tjärnar    
  Pinebäcken bäck    
  Pinebäcken bäck    
  Pinebäcken bäck    
  Platsen åker?    
  Pulsetjärn tjärn    
  Pulsetjärn tjärn    
  Pölanevattnet sjö    
  Pölanevattnet sjö    
  Rabbalstjärnet tjärn    
  Rabbalstjärnet tjärn    
  Rabbvallen terrängområde /Se    
  Ramberget berg    
  Ramberget berg    
  Rasen sjö    
  Rasen sjö    
  Rassen sjö    
  Restad Långevatten sjö    
  Restad Långevatten sjö    
  Restad Långevatten sjö    
  Rockeberget berg    
  Rumpesjön sjö    
  Runnberget höjd?    
  Runnåse vale höjd    
  Rävåstjärnet tjärn    
  Rävåstjärnet tjärn    
  Röanemyren myr    
  Rödklevstjärnet tjärn    
  Rödklevstjärnet tjärn    
  Rönningen odlad mark    
  Rönäset halvö    
  Rönäset udde    
  Röstjärn tjärn    
  Röstjärn tjärn    
  Rösås triangelpunkt    
  Rösås höjd med fornminnen    
  Sandevattnet sjö    
  Sandevattnet sjö    
  Sandevattensmossen mosse    
  S:t Jörans källa källa    
  Sikeskären skär    
  Sikeskären skär    
  Sikön ö    
  Sikön ö    
  Sikön ö    
  Sjöbäcken bäck    
  Sjöbäcken bäck    
  Sjövikstången udde?    
  Skilleråstjärnet, Lilla tjärn    
  Skilleråstjärnet, Lilla tjärn    
  Skilleråstjärnet, Stora tjärn    
  Skilleråstjärnet, Stora tjärn    
  Skinnhåsaberget triangelpunkt    
  Skinnhåsaberget triangelpunkt    
  Skinnhåsan sjö    
  Skinnhåsan sjö    
  Skomakarehagen terräng    
  Slottsberget berg med fornborg    
  Slottskullen höjd med fornborg    
  Släfjället skogsområde    
  Slättfjället höjd    
  Smedvattnet sjö    
  Smedvattnet sjö    
  Smedjevattnet sjö /Se    
  Småsjöarna tjärnar    
  Småsjöarna sjöar    
  Stan odlad mark    
  Stenbromyren myr    
  Stenbromyren myr    
  Stenkistan stensamling    
  Stenkroken åker    
  Stenkulletjärnet tjärn    
  Stenkulletjärnet tjärn    
  Stockebrotjärn tjärn    
  Stockebrotjärn tjärn    
  Stordalstjärnet tjärn    
  Stordalstjärnet tjärn    
  Store mosse mosse    
  Store mosse mosse    
  Strandesjön sjö    
  Strandsjön sjö    
  Strandsjön sjö /Se    
  Strandsjön sjö    
  Strandesjön sjö    
  Strandsjön sjö    
  Strandsjön tjärn    
  Strandsjön sjö    
  Strandsjön sjö    
  Strandsjön sjö    
  Stripplemyren myr    
  Stripplemyren myr    
  Strömmeröd sluttning    
  Stunuatn sjö    
  Stutemyren, Nedre myr    
  Stutemyren, Nedre myr    
  Stutemyren, Övre myr    
  Stutemyren, Övre myr    
  Stutögat sank mark    
  Stutögat tjärn    
  Stutögat tjärn    
  Stutögat, Lilla tjärn    
  Stutögat, Lilla tjärn    
  Stutögat, Stora tjärn    
  Stutögat, Stora tjärn    
  Stutögonen tjärnar    
  Stutögonen tjärnar    
  Styggemyr myr    
  Styggemyr sank mark    
  Styggemyr åker    
  Styggemyr sank mark    
  Stämsjön sjö    
  Stämsjön sjö    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svältekullen kulle    
  Sålevattnet sjö /Se    
  Sälesjön sjö    
  Sälesjön sjö    
  Sälevatten sjö    
  Sälevatten tjärn    
  Sätersjön tjärn    
  Sätersjön sjö    
  Säveleken sjö    
  Säveleken sjö /Se    
  Söbböns tjärn tjärn    
  Söbbönstjärn tjärn    
  Sölevik terräng    
  Sölevikstjärn tjärn    
  Sölvikstjärn tjärn    
  Sölvikstjärnen tjärn    
  Timmertjärn tjärn    
  Timmertjärn tjärn    
  *Tiorbek gränsmärke /Se    
  Tjuvedalen dal    
  Tjuvugnarna terräng    
  Tjärnet tjärn    
  Torpebäcken bäck    
  Torsklev dal    
  Torstens tjärn tjärn    
  Torstens tjärn tjärn    
  Tranehöljen tjärn    
  Tranehöljen göl    
  Tranemossarna mossar    
  Tranemossarna mossar    
  Trehörnesjön sjö    
  Trehörnesjön sjö    
  Trehörnesjön sjö    
  Trehörnesjön sjö    
  Trestickan tjärn    
  Trestickeln sjö    
  Trestickeln tjärn    
  Trestickelsmossen mosse    
  Trestickemossen mosse    
  *Trotshol sjö    
  Tutjärn tjärn    
  Tutjärn tjärn    
  Ullevattnet, Stora tjärn    
  Vaglemossen mosse    
  Vaktarekullen triangelpunkt    
  Vaktarekullen triangelpunkt    
  Valekullen berg    
  Valekullen höjd    
  Vedilbæk bäck /Se    
  Vimossen mosse    
  Vintjärn tjärn    
  Vintjärn tjärn    
  Vitmossarna mossar    
  Åbacken backe    
  Åsekullen kulle    
  Åseröd mosse mosse    
  Åseröd mosse mosse    
  Älgbodmossen mosse    
  Älgbomossen mosse    
  Ängemossen mosse    
  Ängemossen mosse    
  Ömmetjärn tjärn    
  Ömmetjärn tjärn    
  Örekilsälven å    
  Örekilsälven å    
  Örekilsälven å    
  Örekilsälven älv    
  Örekilsälven älv    
  Örekilsälven vattendrag    
  Örekilsälven å /Se    
  Ötjärn tjärn    
  Ötjärn tjärn    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.