ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Grimmareds socken : Marks härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 85 Naturnamn: 278 Bebyggelsenamn: 8 Naturnamn: 97
*Germeridh, se Grimmared kyrkby o. sn /Se Abborr(a)vattnet sjö Grimmared sn Almeslycka(n) åker
Grimmared kyrkby o. sn Abborravattnet sjö Hjortskulla, jfr Jordskulla tp Apelahåla(n) äng
Grimmared sn Abborravattnet sjö Jonskulla, se Jordskulla försv. tp Björdala(rna) hage?, äng?
Grimmared sn *Abborrsjövass vassområde Jordskulla försv. tp Björndala, se Björdala(rna) hage?
Grimmared sn Abborrsvassos gränsmärke /Se Planterehagen, se Jordskulla försv.? tp Brantesäckra(n) äng
Grimmared sn Abborrsvassos gränsmärke /Se Planterehagen tp Bredareåker åker
Grimmared sn /Se »abberswassooss» åmynning (som gränsmärke) /Se Risabacka gd Buabergsäckra(n) åker
Grimmared sn *Abborrsvassos os /Se Slätten gård Byarås äng?
Grimmared sn Barnakärr sjö   Byslycka(n) åker
Grimmered sn Barnakärr sjö   Byslyckeåker, se Byslycka(n) åker
Grimmared sn Barnakärr Saknas /Se   Byxåker åker
Grimmared by o. sn Bastedal terräng   Bänkadyna(n) äng
Grimmared sn Bastedal dal med betesmark, tidigare åker   Djupadalen äng
Grimmared sn Björdal, Lilla gräns /Se   Drätterne, se Vrätterna åker
Grimmared sn(?) Björdala område /Se   Eneliderna backar el. ängsmark
Grimmared sn Biördals klint Saknas   Falkalycka(n) äng
Grimmared sn Björdals klint gränsmärke /Se   Floareåker åker
Grymaridh Saknas Björdals klint åskrön /Se   Flogareåker, se Floareåker åker
Grimmared sn *Björkelidsås(en) ås   Floåker åker
Grimmared sn? Björnbäcken bäck   Fotadrätterne, se Fotavrätterna åkrar
Grimmared sn Björnbäcken bäck   Fotavrätterna åkrar
Grimmared sn Björnbäcken bäck   Gatåker åker
Grimmared sn Björnbäcken bäck   Grimsåker åker
?Grimmared by o. sn Björndala terräng   Grötakullen kulle
Grimmared sn Björndala terräng   Gönnelycka(n) äng
Grimmared sn *Björndals berg förr gränspunkt   Hallyckeåker åker
Grimmared sn Björnmossen mosse   Hallyckeåker åker?
Grimmared sn /Se Björnmossen mosse   Handyxen äng
Abberswassooss Saknas Björnmossen mosse   Hasslareåker åker
?Björdala terräng Björnnäsakulle terräng   Hophåla(n) åker
Blackekiersbeck Saknas *Björnåsen ås   Horsadal åker
Bottnen gd Blacke kär Saknas   Hultaäng äng
[Buregard] gård Blackekärr sjö, gränsmärke /Se   Hundsboten åker
Börjesgården gd Blackekärr kärr /Se   Håldal lid
Grimmared by Blackekärr sjö /Se   Hästavallen åker
Grimmered by Blackekärrsbäck gränsmärke /Se   Hästberg äng
Grimmared by Blackekärrsbäck bäck /Se   Kalvahagen äng
Grimmared by Blacketjärn tjärn   Karsäng äng
Grimmared by o. sn Blacketjärnen tjärn   Klockebjär berg
Grimmared by Blacketjärn gränssjö   Klockedalen dal
Grimmared by Blacketjärn tjärn   Klockekärr kärr
Grimmared kyrkby o. sn /Se Blacketjärn tjärn   Kringelsäckra(n) äng
Gårdakrik gård Blacketjärn sjö   Krokåker åker
Gårdakrik gd Blacketjärn sjö   Krokåkers brank äng?, brink?
Gässlingegården gd /Se Blacketjärn tjärn   Kroppasten äng
Hult by m. kvarn Blacketjärnsbäcken bäck   Kyrkelyckeåker åker
Hult by Blacketjärnsbäcken bäck   Kålaskiften åker
Hult by »blacketyelshalla vadtt» kärr /Se   Källesäng äng
Hult by Blaksiön, se Blacketjärn sjö   Källäng äng
?Hult by Bruarehallarna terräng   Ladäng äng
Hult by Bruarehallarna berg   Ladäng äng
Hult by Brännaråsen ås   Ledsåker åker
Kindasiick Saknas Brännaråsen terräng   Leråker åker
Klockekulla Saknas Brännaråsen ås   Liareåker åker
Lillebiördall Saknas Bultabäcken bäck   Lidaåker åker
Ljunga by Bultabäcken bäck   Lidåker, se Lidaåker åker
?Ljunga by Byarås ås m. triangelpunkt   Ljungäckra, se Lyngäckra(n) äng
Långared by Byarås triangelpunkt   Lyngäckra(n) äng
Långared by Byarås ås med triangelpunkt   Mosse Laäng, se Ladäng äng
?Långared by *Cloccobiærgh gränsmärke   Mårtensåker åker
Lärpe gd /Se »cloccobiærgh» gränsmärke /Se   Nordal, se Norddal äng
Lötebäck gd /Se Dalabäcken bäck   Norddal äng
Lötebäck gd /Se Dammen sjö   Nylycka(n) åker
Melltorp by Dammen sjö   Risäng äng
Melltorp by Djupemosse mosse   Rävarna äng
Melltorp gd Dämmsmossen mosse   Rönnalycka(n) åker
Mälltorp by? Dämmsmossen mosse   Rörsåker, se Rösåker åker
Melltorp by *Ekås ås   Röräng äng
Märkedal? Saknas Fexen, Stora sjö   Rösåker åker
Märkedal gd /Se Fexen, Stora sjö   Simmonsåker åker
Merckösmist Saknas Fexen, St. gränssjö   Skardalsåker åker
Pajered gd /Se Fexen, Stora sjö   Skelebacken backe?
Pajeryd gd /Se Fexen, Stora sjö   Skrehall åker
Risbacka by *Fixsjön sjö   Skrehall åker
Risabacken by? Fixsjön, se Flexen, Stora sjö   Starrhögen åker
Risabacka by Fägsiö beck Saknas   Starrhören, se Starrhögen åker
Ryarsåss spångh Saknas Fävren sjö   Stubbåker åker
Rygg Swänge Saknas Fävren sjö   Stubbäng(en) äng
Sjörryd by Fäxsjö sjö /Se   Stubbängsåker åker
Sjörryd by Fexassiö Saknas   Stugelycka(n), se Stuvelyckan åker
Sjörryd gd /Se Fäxsjön el. Fäxesjön gränsmärke /Se   Stuvelycka(n) åker
Unnebo gård /Se Fäxsjön el. Fäxesjön gränsmärke /Se   Svinatrynet åker
Vägryd by Fexen, St. sjö   Såken äng?
Vägryd by Fäxsjö sjö /Se   Såken äng
Vägryd by /Se Fäxsjöbäck el. Fäxesjöbäck gränsmärke /Se   Tonesåker, se Tornesåker åker
  Galtabosjön sjö   Tonängen, se Tornängen åker
  Galtabosjön sjö   Tornesåker åker
  Glumshögen fornminne   Tornsåker, Tornesåker åker
  Glumshögen höjd med fornlämningar   Tornängen åker
  Grimskullen kulle   Tranbergsängen äng
  Gräsmossedal mosse   Ulva hage?
  *Gunfri(ds)mosse(?) mosse   Ulvhagen?, se Ulva hage?
  Hackåssjön sjö   Vrätterna åker
  Hackåssjön sjö   Vägryds åker åker
  Hagaberg berg(ås) med gård el. lht   Åsängsbacken åker
  Hagåsen terräng   Österlycka(n) åker
  Hagåsen ås   Östreåker åker
  Hellasåss giölh Saknas    
  Hjärtemossen mosse    
  Hjärtemossen mosse    
  *Håle Kås dal(?) dal    
  Höge klint ås    
  Höge klint terräng    
  Höge klint bergsparti    
  Högås ås    
  Högås betesmark    
  Högås ås    
  *Jonskullen ås    
  Jordhögen terräng    
  Jordhögen höjd    
  Julas bergklump /Se    
  Jungfrumossen mosse    
  Jungfrumossen mosse    
  Jörkesmossen mosse    
  Jörkesmossen mosse    
  Kalvakullen ås    
  *Klevaberg ås    
  Kleven ås    
  Kleven bergsparti    
  Kleven terräng    
  Kleven terräng    
  Kleven terräng    
  *Klockeberg berg    
  *Klockeberg, se Cloccobiærgh gränsmärke    
  *Klockekulla gränsmärke /Se    
  *Klockekulla gränsmärke /Se    
  *Klockekulla gränsmärke /Se    
  »klockekulla» gränsmärke /Se    
  Klockekulla gränsmärke /Se    
  Klockekärr kärr /Se    
  Kroksjö(n) sjö    
  Kroksjö sjö    
  Kroksjö sjö    
  Kussa ström Saknas    
  Kusaström ström /Se    
  »kussa ström» ström /Se    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kållepöl vattensamling    
  Kållepölsbäcken bäck    
  Källås ås    
  Kyrkekullen terräng    
  Kyrkekullen kulle    
  Kållepöl vattensamling    
  Kållepölsbäcken bäck    
  Källås terräng    
  *Köleryds, *(Kölery) hed hed    
  Lidellssjön sjö    
  Lidellsjön sjö    
  Långared triangelpunkt    
  Långared höjd, triangelpunkt    
  Långaredbäcken bäck    
  Långaredbäcken bäck    
  Långaremosse mosse    
  Långare-mosse mosse    
  Långemosse mosse    
  Långemosse mosse    
  *Långrydsås ås    
  Löbäck bäck    
  Löbäck bäck    
  Löbäck bäck /Se    
  Lötebäcken, se Löbäck bäck    
  »merkömist» mosse (nu gränsmärke) /Se    
  Mjölksjö gränssjö    
  Mjälkå gränså, (-bäck)    
  *Mjölkemossen gränsmosse    
  Mjölkeån å    
  Mjölkå bäck, gränsmärke /Se    
  Mjölkeån gränså, (-bäck)    
  Mjölkeån å    
  Mjölkå bäck /Se    
  Mjölkå vattendrag /Se    
  *Morkedalsdörr ?gränsmärke    
  *Morkedalsdör gränsmärke    
  Märkedal dal och by /Se    
  Märkedals skär röse /Se    
  Märkedals Skore gränsmärke /Se    
  Märkesmossen gränsmärke /Se    
  Märkesmossen gränsmärke /Se    
  *Märkesmosse(n) gränsmosse    
  Märkesmossen mosse /Se    
  *Onsvala berg berg    
  *Onsvala dal dal (m. bäck)    
  Ryarsås svange svacka /Se    
  Ryarsås svange svacka /Se    
  Ryarsås svange gränsmärke /Se    
  Ryggarås svange gränsmärke /Se    
  Ryggen ås    
  Ryggen terräng    
  Ryggen ås    
  Rörmossen mosse    
  Rörmossen mosse    
  Saldemosse mosse    
  Saldemosse mosse    
  Saldemosse mosse    
  Silverlods säng grotta    
  Silverlods säng grotta    
  Sjökullen terräng    
  Sjökullen kulle med fornlämning    
  *Skattesjö sjö    
  Skottsjön Saknas    
  Skottsjön, St. sjö    
  Skottsjön sjö /Se    
  Stora Skottsiö Saknas    
  Skottsjön sjö /Se    
  Skottsjö sjö    
  Skottsjö sjö    
  Skottsjö, Stora sjö    
  Skottsjö sjö /Se    
  Skottsjöbäcken bäck    
  Skatesiö ooss Saknas    
  Skottsjö os gränsmärke /Se    
  *Skatesiö ooss utlopp /Se    
  Skräbbekärr sjö    
  Skräbbekärr sjö    
  Skräddarstugan grotta    
  Skräddarstugan grotta    
  Skútrúås ås /Se    
  *Scutruas gränsmärke    
  Scutruas gränsmärke /Se    
  *Skuttrans båge, se »skutærbughoe» åkrök    
  *Skuttrans ås, se Scutruas gränsmärke    
  »skutærbughæ» åkrök /Se    
  Slevadalsmossen mosse    
  Slevadalsmossen mosse    
  *Smyleskullen kulle, gränsmärke    
  Smöritts kulle, se Klockekulle gränsmärke    
  Smörskullen kulle /Se    
  Soåsen terräng    
  Soåsen ås    
  Stallmossen mosse    
  Starkärrs tuvor kärrmark /Se    
  *Starrkärrsvad, se Starckers vadt gränsmärke    
  Starckers vadt Saknas    
  *Starrkärrs vad gränsmärke /Se    
  *Starrkärrs vad gränsmärke /Se    
  Starckers vadt gränsmärke /Se    
  Strötte siö gränsmärke    
  Stämmet sjö    
  Stämmet sjö    
  *Stärke(s)vad vadställe    
  suntrv as ås /Se    
  Sönnerskogen terräng    
  »thæchsloe» gränsmärke /Se    
  Trollakulla kulle    
  Trollemossen mosse    
  Trollemossen mosse    
  Täxlesjö, se »thæchsloe» gränsmärke    
  Uddasjö sjö    
  Uddasjö sjö    
  vll aas Saknas    
  Ullåsen gränsmärke    
  Ullåsen ås    
  Ullåsen terräng    
  Ullåsen ås    
  Ullåsen höjd /Se    
  Ullåsen bergklump /Se    
  Vakahall terräng    
  Vakahall berg    
  Valasjön sjö    
  Valasjön sjö    
  Valesjön sjö /Se    
  Vinbergs lycka betesmark    
  Vinbergs lycka betesmark    
  Värsjö, Lilla sjö    
  Värsjö, Lilla sjö    
  Värsjö, Stora sjö    
  Värsjö, Stora sjö    
  Värsjöbäcken bäck    
  Värsjöbäcken bäck    
  Väråsen terräng    
  Väråsen ås    
  Västers terräng    
  Västers skog    
  Älgaremossen mosse    
  Älgaremossen mosse    
  *Öremosse gränsmärke /Se    
  »øræ musæ» gränsmärke /Se    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.