ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Karl Gustavs socken : Marks härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 78 Naturnamn: 517 Bebyggelsenamn: 20 Naturnamn: 15
Skedeskemma, se Karl-Gustav sn Abborrasjö(n) sjö Bua Lillegården Saknas Brattaberg(et) berg
Karl Gustav sn /Se Abborrasjö sjö Ekegården gård Brokärr kärr
Karl Gustav sn Abborrasjön sjö Fiskåsen tp Halmossen mosse?
Karl Gustav sn Abborrasjö sjö /Se Fisåsen tp Hälleberg berg
Karl Gustav sn Abborrasjö sjö /Se Grans tp Hästa kärr sjö
Karl Gustav sn Abborrås ås Grantorp, se Grans tp Kråkekärr kärr
Karl Gustav sn *Almarnæstikæ riksgränsmärke /Se Hakared by Lindeberg berg
Karl Gustav sn »almarnæstikæ» gränsmärke /Se Hakared by Lunkamossen mosse
Karl Gustavs sn Astæbeærgh f. gränsmärke /Se Hälleberg tp Neda(n)mossen mosse
Karl Gustav sn Backa mader sankmark Hälleberg tp Sukekärr kärr
Karl Gustav sn Backa mader sankmark Ljungslätt lht Tjuvaklev berg
Karl Gustav sn Bastemossen mosse Mårtensäng tp Tunäbb, jfr Tuvenäbb sjö
Karl Gustav sn /Se Bastemossen mosse Pipekullen f.d. tp Tuvenäbb naturnamn
Karl- Gustav sn /Se Bekarekullarna terräng Stackakärr tp Ugglekärr sjö
Karl Gustav sn /Se Bekarekullarna kullar Svedjan tp Vättneskärr kärr
Karl Gustav sn /Se Bergen bergsparti Svedjorna tp  
Karl Gustav sn /Se Bergen terräng Svinabäcken tp  
Skedeskamma sn /Se Bergen berg Svinåsen tp  
Skedeskemma, se Karl Gustav sn Bisleråsen terräng Tuvan tp  
Abborrås lg /Se Bisleråsen ås Örsjöhult tp  
Algutsbo by? Björnnäs udde    
Algutsbo gd Blåsåsen ås    
Algutsbo by Bocks åker    
*Astæbiærgh gränsmärke /Se Bocks ägomark    
Backa by Bokahagen terräng    
Branryd, se Brunared by Bokahagen skogsmark    
Brunabo gd Bokamossen mosse    
Brunared by Bokamossen mosse    
Byooss Saknas Brattaberget berg    
Jempteoss Saknas Brattaberget terräng    
Lindhult gård Brattaberget berg    
Mellangärde by Brokärr, Lilla tjärn    
Mellangärde by Brokärr, Lilla göl    
Mellomgärde gd /Se Brokärr, Stora tjärn    
Miälkesvadh Saknas Brokärr, Stora tjärn    
Mjöshult gd Bråtakärr sjö /Se    
Moatånga by Bråtakärr tjärn    
Moatången by Bråta siöö, se Bråtakärr sjö    
Moatången by Bråtetjärn, se Bråtakärr sjö    
?Nygården by Buasjön sjö    
Nånråd lg /Se Buasjön sjö    
Nääs gård Byasjön sjö    
Näs gd Byasjön sjö    
Oleredsbro lg /Se Byasjön sjö    
Ryd by Byasjön sjö /Se    
Ryd by *Byos gränsmärke /Se    
Rössby gd? *Byos gränsmärke /Se    
Rösbo gd *Byooss utlopp /Se    
Rössbo gd Bysjön sjö /Se    
?Sandås by /Se Båsens terräng    
Skedeskamma by? Båsens skogsmark    
?Skedeskamma by Bökekärr sjö    
Skedeskamma by Bökekärr tjärn    
Skedeskamma, se Karl Gustav sn Bökekärr sjö /Se    
Skitskema Saknas Bökesjön sjö    
Skedeskamma by? Bökesjön sjö    
Skedeskamma by? Böket terräng    
Skededskamma by /Se Böket ägomark    
Skedeskamma by /Se Böketj., se Bökekärr sjö    
Skedeskamma by /Se Dalatjärn sankt område, f.d. tjärn    
Skedeskamma by /Se Dalatjärn sankmark    
Skedeskamma sn Dalatjärn kärr    
Skidskemme Sogn, se Karl Gustav sn Dammen sankmark    
Sonås gd Dammen sankmark    
Specksiö Saknas Dammet terräng    
Starkekärr lg /Se Dammet skogsglänta    
Stenshult gd /Se Dammsåsen terräng    
Stommen gd Denge åå Saknas    
Storegården gd /Se *Denge å å, gränsmärke /Se    
Storegård Saknas Diur öö Saknas    
Strömma by *Dommooss gränsmärke /Se    
?Strömma by Dungen terräng    
Strömma by Dungen skogsmark    
?Strömma by *Emteoss gränsmärke /Se    
Strömma by *Emteoss gränsmärke /Se    
?Tummared by *Emteooss utlopp /Se    
Å by? *Emteooss Saknas /Se    
Å by Evigheten terräng    
  Evigheten skogsglänta    
  Fiskåsen ås    
  Fiskåsen terräng    
  Floarygg terräng    
  Floarygg höjd    
  Fävren sjö    
  Getahöljen tjärn    
  Getahöljen göl    
  Grimskullen terräng    
  Grimskullen kulle    
  Grymme sik sankmark    
  Grymme sik sankmark    
  Grävlingabjär terräng    
  Grävlingabjär berg    
  Grönemad sankmark    
  Grönemad sankmark    
  Gudmundaredssjön sjö    
  Gudmundaredssjön sjö    
  Gällsjöbäcken bäck    
  Gällsjöbäcken bäck    
  Gällsjön sjö    
  Gällsjön sjö    
  Gällsjön sjö /Se    
  Gällsjötorp ägomark    
  Gällsjötorp åker    
  Hagamossen mosse    
  Hagamossen mosse    
  Hagasjön sjö    
  Hagasjön göl    
  Hagen ägomark    
  Hagen terräng    
  *Hakaredsberg berg    
  *Hakaredsås berg    
  Hakasjön sjö    
  Hakasjön sjö    
  Hakasjön sjö    
  Hallen terräng    
  Harakullen kulle med fornlämning /Se    
  Harakullen fornlämning /Se    
  Hedens björke skogsområde    
  Hedens björke terräng    
  Hillestorpsmossen mosse    
  Hilletorpsmossen mosse    
  Horsakullen kulle    
  Horsakullen terräng    
  Horsedalen sankmark    
  Horsedalen dal    
  Huggandekärr tjärn    
  Huggandekärr tjärn    
  Huggandekärr sjö /Se    
  Huggetj. se Huggandekärr sjö    
  Hultabro bro    
  Hultabro bro    
  *Hulta stock bro    
  Hylterna sankmark    
  Hylterna sankmark    
  Hålabäcken bäck    
  Hålebäcken bäck    
  Hålorna terräng    
  Hålorna terräng    
  *Håltastock bro    
  Hälleberg terräng    
  Hälleberg berg    
  Hällesjön sjö    
  Hällesjön tjärn    
  Hästabjär berg    
  Hästabjär terräng    
  Hästabjär berg    
  Hästabjär berg    
  Hästaberg berg /Se    
  Hästakärr sjö    
  Hästakärr kärr    
  Hästakärr kärr    
  *Högarås kullar bergstrakt    
  Högsjö sjö    
  Högsjö tjärn    
  Höljemossen mosse    
  Höljemossen mosse    
  *Høstø riksgränsmärke /Se    
  »høstø» gränsmärke /Se    
  Ingeborgs damm sankmark    
  Ingeborgsdamm sankmark    
  Ivers terräng    
  Ivers skogsmark    
  Kampabjär terräng    
  Kampabjär berg    
  Kampasjön vik, gränsvatten    
  Kampasjön sjö    
  Kampasjön sjö    
  Kampasjö, se »æmptæsio» sjö /Se    
  *Kampeberg bergsparti    
  *Kampebro bro    
  Kampån å /Se    
  Kampån å    
  Kampån å    
  Kampån å    
  »kampe åå» å /Se    
  Kampån å /Se    
  Karskabäcken bäck    
  Klövsten sten    
  Klövsten holme    
  Knallatorpet terräng    
  Knallatorpet ägomark    
  Knallen terräng    
  Knallen höjd    
  Korskärr tjärn    
  Korskärr tjärn    
  Kriken bergsparti    
  Kriken terräng    
  Krycketorp skogsmark    
  Krycketorp terräng    
  Kråkekärr tjärn    
  Kråkekärr tjärn    
  Kråkåsen ås    
  Kubbabacken terräng    
  Kubbabacken skogsområde    
  Kullasjön sjö    
  Kullasjön tjärn    
  Kvarnabacken backe    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnhagaberget terräng    
  Kvarnhagaberget höjd    
  Kvarnsjön Lilla sjö    
  Kvarnsjön, Lilla tjärn    
  Kvarnsjön, Stora sjö    
  Kvarnsjön, Stora tjärn    
  Kvien terräng    
  Kvien terräng    
  Kyrkekullen terräng    
  Kyrkekullen kulle    
  Kålkärr tjärn    
  Kålkärr tjärn    
  Källstenarna stenar    
  Källstenarna stenar    
  Körningsås terräng    
  Körningsås ås    
  Lakullen terräng    
  Lakullen kulle    
  Lammhagen udde    
  Lammhagen udde    
  Larsahagen terräng    
  Larsahagen skogsmark    
  Larsakärr tjärn    
  Larsakärr göl    
  Larsakärr tjärn    
  Ledesåsen terräng    
  Ledesåsen ås    
  Liden terräng    
  Liden terräng    
  Lillasjö sjö    
  Lillasjö tjärn    
  Lillasjö sjö    
  Lillasjö sjö    
  Lillaskog terräng    
  Lillaskog skogsmark    
  Lillån å    
  Lillån å    
  Lillö ö    
  Lillö halvö    
  Lillö ö    
  Lillö udde    
  Lillön ö    
  Linneberg terräng    
  Linneberg ägomark?    
  Lommakärr tjärn    
  Lommakärr tjärn    
  Lommasjön sjö    
  Lommasjön tjärn    
  Lungsjön tjärn    
  Lungsjön tjärn    
  Lunkasjön tjärn    
  Lunkasjön göl    
  Lyckebergen terräng    
  Lyckebergen berg    
  Lyckekullen terräng    
  Lyckekullen kulle    
  Lyckekärr sjö    
  Lyckekärr göl    
  Lyhall terräng    
  Lyhall skogsmark    
  Långemosse mosse    
  Långemosse mosse    
  Långemossen mosse    
  Lämmekärr tjärn    
  Lämmekärr göl    
  Lämmekärr kärr /Se    
  Lönesjön sjö    
  Lövåsatjärn tjärn    
  Lövåsen ås    
  Lövåsen terräng    
  Lövåstjärn tjärn    
  Maderna sankmark    
  Maderna sankmark    
  Malins terräng    
  Malins skogsmark    
  Manåsen ås    
  Mese gränssjö /Se    
  *Miælke, jfr Mjölkesjön sjö /Se    
  Mjälkesjö sjö, råmärke    
  Mjälksjö gränssjö    
  Mjälkesjö sjö /Se    
  Mjälksjö sjö    
  Mjälksjön sjö    
  Mjälkesjön sjö /Se    
  Mjälkesjö sjö /Se    
  Mjälkå gränså (-bäck)    
  Mjälkån å /Se    
  Mjöasjön sjö    
  Mjöasjön sjö    
  Mjölkesjön sjö    
  Mjölkesjön, se Mjälksjön sjö    
  Mjölkesjön gränssjö    
  Mjölkesjön sjö    
  Mjölkesjön sjö    
  Mjölkesjön, jfr Miælke sjö /Se    
  Mjölkeån gränså    
  Mjölkå vad gränsmärke /Se    
  Mjölnesjö sjö    
  Mjölnesjö sjö    
  Mjösundet sund    
  Mjösundet sund    
  Moakärr tjärn    
  Moakärr tjärn    
  *Moser (resp. *Möser) sjö    
  mäsaren Lacus, se Mäsen sjö    
  *Mäsarensjön sjö    
  Mäsern sjö    
  Mäsen sjö, gränsmärke    
  Mäsen sjö /Se    
  Mäsen sjö    
  Mäsen sjö    
  Mäsen sjö    
  Mäsen sjö    
  Mäsen sjö    
  Mäsen sjö    
  Mäsen sjö    
  Mäsen sjö    
  Mäsen sjö    
  Mäsen sjö    
  Mäsen sjö    
  Mäsen sjö /Se    
  Mäsen gränssjö /Se    
  Mäsen sjö /Se    
  Mörkekärr tjärn    
  Mörkekärr tjärn    
  Nordskog terräng    
  Nordskog skogsmark    
  Nånråd terräng    
  Nånråd skogsglänta    
  *Näs bro bro    
  Näset terräng    
  Näset udde    
  Näset udde    
  Näset udde    
  Näskullen terräng    
  Näskullen kulle    
  Näskärr sjö    
  Näskärr tjärn    
  *Näs stock bro    
  Nättledalen terräng    
  Nättledalen skogsmark    
  Oklången sjö    
  Oklången sjö    
  Oklången sjö /Se    
  Oklången sjö /Se    
  Olofslyckan åker    
  Olofslyckan ägomark    
  Pengakällan fornlämning /Se    
  Pengakällan fornlämning /Se    
  Porsbäcken bäck    
  Porsbäcken bäck    
  Porskärr sjö    
  Porskärr sjö    
  Porskärr, Lilla tjärn    
  Porskärr, Lilla tjärn    
  Porskärr sjö /Se    
  Porstjärn, se Porskärr sjö    
  Portstycket åkerlapp /Se    
  Rommaremossen mosse    
  Rommaremossen mosse    
  Rydsviken vik    
  Rydsviken vik    
  Rydsån å    
  Rydsån å    
  Rönnåsakullen terräng    
  Rönnåsakullen kulle    
  Skaasjöarna sjöar    
  *Skabo os, se Skaweooss gränsmärke    
  Skabosjön sjöar    
  Skabosjön sjö    
  Skabosjön sjö    
  Skallerökärr tjärn    
  *Skamá å /Se    
  »skama» gränsmärke /Se    
  Skammerhulta led gränspassage    
  *Skaweooss utlopp /Se    
  Skaweooss gränsmärke /Se    
  Skelnemosse, Lilla mosse    
  Skelnemosse, Lilla mosse    
  Skelnemosse Stora mosse    
  Skelnemosse, Stora mosse    
  Skogalyckan åker    
  Skogalyckan ägomark    
  Skogen terräng    
  Skogen skogsglänta    
  Skrehall åker    
  Saknas Saknas    
  Skräpekiärn försvunnet sjönamn /Se    
  Skräppekärr tjärn    
  Skräppekiär försvunnet sjönamn /Se    
  Skräppekärr tjärn    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärtorp terräng    
  Skärtorp skogsmark    
  Skärån å    
  Skärån å    
  Slättåsen terräng    
  Slättåsen ås    
  Smalahagen terräng    
  Smalahagen skogsmark    
  Smörkullen terräng    
  Smörkullen skogsområde    
  Smörkullen höjd /Se    
  Snåremosse mosse    
  Snåremosse mosse    
  *Solberg berg    
  Sottabäcken bäck    
  Sottabäcken bäck    
  *Specuos gränsmärke    
  *Specuos os /Se    
  Specuos gränsmärke /Se    
  Spångakärr tjärn    
  Spångakärr göl    
  Spångens betesmark    
  *Spæca bäck /Se    
  »spæca» å /Se    
  Späcksjön sjö /Se    
  Späcksjö sjö, gränsmärke /Se    
  *Späcksjö, se »spæcsyo» sjö    
  Späcksjön sjö /Se    
  »spæcsyo» sjö /Se    
  *Späckå å /Se    
  Späckå, se »spæca» å    
  *Späckå os, se Specuos gränsmärke    
  Stampen terräng    
  Stampen ägomark    
  Stenhultavik vik    
  Stenshulta ås ås    
  Stora rör fornlämning /Se    
  Stora rör fornminne /Se    
  Storegårds ö ö    
  Storegårds ö ö    
  Storehagenabb udde    
  Storehagenabb udde    
  Storö ö    
  Storö ö    
  Storön ö    
  Stråksjö, Lilla sjö    
  Stråksjö, Lilla sjö    
  Stråksjö, Lilla tjärn    
  Stråksjö, Stora sjö    
  Stråksjö, Stora sjö    
  Stråkån å, f. gränsmärke    
  Stråkån å    
  Stråkån å    
  Stråkån å /Se    
  Surkekärr tjärn    
  Surkekärr göl    
  Svedjan sankmark    
  Svedjorna terräng    
  Svedjorna terräng    
  Svinabäcken bäck    
  Svinåsen terräng    
  Svinåsen ås    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Tjuveklint berg o. triangelpunkt    
  Torpabäcken bäck    
  Torpasjön tjärn    
  Torpasjön göl    
  Torsberget terräng    
  Torsberget berg    
  Torsberget berg    
  Tranebro bro    
  Tranebro bro    
  Traneholmarna sankmark    
  Traneholmarna sankmark    
  *Tranestock bro    
  Tranestock skogsområde    
  Tranån å    
  Tranån å    
  Trollsjön sjö    
  Trollsjön tjärn    
  Tunäbb sjö    
  Tunäbb tjärn    
  Ugglekärr tjärn    
  Ugglekärr tjärn    
  Ungsvalamossen mosse    
  Ungsvalamossen mosse    
  Valasjön sjö    
  Valasjön sjö    
  Valesjön sjö /Se    
  Varpet fornlämning /Se    
  Varpet fornlämning /Se    
  Vasemosse mosse    
  Vasemosse mosse    
  Vasen terräng    
  Vasen ägomark    
  Vättnesbäcken bäck    
  Vättnesbäcken bäck    
  Vättneskärr tjärn    
  Vättneskärr göl    
  Åmad sjö    
  Åmad tjärn    
  Åsberget terräng    
  Åsberget berg    
  Åsen terräng    
  Åsen ås    
  Åsen terräng    
  Åsen ås    
  *Ælmtæbiærgh berg /Se    
  Älgaremossen mosse    
  »æmptæsio» sjö /Se    
  *Ämta mosse mosse    
  *Ämta sjö(n) vik, gränsvatten    
  Ängakärr Lilla vattensamlingar    
  Ängakärr, Lilla tjärn    
  Ängakärr, Stora tjärn    
  Ängakärr, Stora tjärn    
  Äspåsen terräng    
  Äspåsen ås    
  Ön terräng    
  Öresjön sjö    
  Örnakulan terräng    
  Örnakulan terräng    
  Översta bjär terräng    
  Översta bjär berg    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.