ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Älvsereds socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 65 Naturnamn: 403 Bebyggelsenamn: 21 Naturnamn: 6
Elfsered sn Agnsjön Saknas Älvsered sn Godastenssjö sjö
Älvsered sn /Se Agnsjön sjö Annedal lht Högsjön sjö
Älvsered sn Akarnevik terräng Bäckåsen lht Kroksjön sjö
Älvsered sn Akarnevik udde Dalalund tp Kroksjön sjö
Elfsered sn Backen terräng Ekhuset tp Stenshulta mosse mosse(?)
Älvsered sn Backen backe Elevad bs Storasjön sjö
Älvsered sn Björkhultasjön sjö Eneberg bs  
Älvsered sn Björkhultasjön sjö Hagalund försv. tp  
Älvsered sn Blankamossen mosse Kråketorpet stp  
Älvsered sn Blankamossen mosse Kvarnlyckan tp  
Älvsered sn Blåbäcken bäck Marken, se Kvarnlyckan tp  
Älvsered sn Boråsamossen mosse Sjöåsen bs  
Elifzryd Saknas Boråsamossen mosse Slätten tp  
Elfsereds sn? Bossjön sjö /Se Smedsbo lht  
Elfsered sn Bossjön sjö, gränsmärke /Se Stenåsen bs  
Älvsered sn Bossjön sjö Åbacken bs  
Älvsered sn Bossjön sjö Åsebo gård  
Älvsered sn /Se Bossjön gränssjö -ås(en) efterl. i beb. -namn  
Älvsered sn /Se Bossjön sjö Älfshult gård  
Älvsered sn /Se Bossjön sjö Öden, se Ön tp  
Älvsered sn /Se Bossjön sjö Ön tp  
»Atzwarebodhæ» gård Bossjön gränsmärke    
Björkhult by Bossjön Saknas    
Brokared by Bossjön sjö    
Danabäck Saknas Bossjön sjö    
Saknas Saknas Bossjön sjö /Se    
Danhult gd? *Botn, se Bossjön sjö    
Danhult gd /Se »botn», nuv. Bossjön sjö /Se    
Folkestorp gd »braadakær» sjö /Se    
Gunnarshult by /Se Brants mosse mosse    
Hult? Saknas Brants mosse mosse    
Hult gd Brokared sjön sjö    
Hult gd Brokaredsjön sjö    
Kalv by /Se Brokaredsjön sjö    
Mahult gd /Se Brotorpsmossen mosse    
Ryd gd Brostorpsmossen mosse    
Ryd? Saknas Bråtakärr sjö, gränsmärke /Se    
Ryd by Busthult terräng    
?Sjögared by Busthult skogsmark    
Sjögared by Danabäck bäck    
Skatebo o. Skatered gdr /Se dana bæc Saknas    
Skatered, o. Skatebo gdr /Se Danabäck bäck    
Skattered by /Se Danabäck gränsmärke    
Skattered gd /Se *Danebäck vatten    
Stenshult Saknas Danabäck bäck    
Stenshult by Danabäck bäck    
Stenshult gd Danabäck bäck    
Stenshult by Danabäck gränsmärke    
Stenshult? Saknas Danabäck bäck    
Stenshult by Danabäck bäck    
Strömma hmn (ålfiske) *Dana bæc bäck /Se    
Strömma gdr Danabäck bäck /Se    
Strömma hmn Danabäck bäck /Se    
Sävekulla gd Danabäck bäck /Se    
Säfvekulla by Danaeke råmärke /Se    
Säfvekulla by dana eke Saknas    
Sävekulla by Danaeke f. ekskog, gränsmärke /Se    
Sävekulla by Danaeke terräng    
Sävekulla gd Danaeke skogsområde    
Säverkulla by »danaeke» gränsmärke /Se    
?Sävekulla gd Danaeke råmärke /Se    
Sävekulla gd /Se Danaeke skog /Se    
?Toppered by Danaeke skog /Se    
Toppered gd /Se Danaholmen holme /Se    
Älvsered Stommen gd Danaos avloppsos (gränsmärke) /Se    
  Danasjö sjö, gränsmärke /Se    
  Danasjön gränssjö    
  Danasjön sjö    
  Danasjön sjö    
  Danasjön sjö    
  Danasjön sjö    
  Danasjön sjö    
  Danasjön sjö    
  Danasjön sjö o. gränsmärke /Se    
  Danasjö, se Dannesiö och Dana syo sjö    
  Danasjön sjö /Se    
  Danasten gränsmärke    
  Danasten sten    
  Danasten gränssten    
  Danasten gränssten /Se    
  »dana syo» sjö /Se    
  Danatopp, se Danasten gränsmärke    
  Danneeck, se »danaeke» gränsmärke    
  Danasten flyttblock, gränsmärke    
  Danasten flyttblock, gränsmärke /Se    
  Danasten sten? /Se    
  Danebäck bäck /Se    
  *Daneek ek (el. ekdunge), gränsmärke    
  *Daneklint(?) höjd    
  Dannesiö sjö /Se    
  Dansjön, se Danasjö sjö och gränsmärke    
  Dansjön sjö /Se    
  Dansjön sjö    
  Dansjön sjö /Se    
  Dansjön sjö /Se    
  Djuråsakullarna bergsparti    
  Djuråsakullarna terräng    
  Djuråsakullarna kullar    
  *»dyupædal», se »dyurædal» gränsmärke    
  *Dyurædal förr punkt för riksgräns /Se    
  »dyurædal» gränsmärke /Se    
  Eneberg terräng    
  Eneberg höjd    
  Fageredzån Saknas    
  Frövik terräng    
  Frövik udde    
  Furulund åker    
  *Furåsamossen mosse    
  *Furåsen ås    
  *Fårekullen(?) gränshöjd    
  *Fårekullen gränshöjd    
  ?Gamlarydsbäcken bäck /Se    
  Gamlarydssjön del av sjö    
  Gamlarydssjön sjö    
  Gamlarydssjön sjö    
  Gamlarydssjön sjö    
  Gamlarydsån å    
  Gamlarydsån å    
  Godastenssjö sjö    
  Grundabäcken bäck    
  Grundabäcken bäck    
  »grydahyll», nuv. Myllen sjö /Se    
  *Grytehölj sjö /Se    
  Grytehölj sjö /Se    
  Grytesjön sjö    
  *Grytestock bro    
  Grytån å    
  Grytån å    
  Grytåsamossen mosse    
  Grytåsatorpet terräng    
  Gräsö ö    
  Gräsö ö    
  Gröne mad sankmark    
  Gröne mad äng    
  Gummasjön sjö    
  Gummasjön sjö    
  Gummaviken vik    
  Gunnarbacke terräng    
  Gunnarbacke udde    
  Gärdestjärn tjärn    
  Gärdestjärn tjärn    
  Gökö ö    
  Gökö ö    
  Gölen sjö    
  Gölen sjö    
  Gölen sjö    
  Hagalund terräng    
  Hagalund skogsmark    
  Hagamossen mosse    
  Hagamossen mosse    
  Hagasjön sjö    
  Hagasjön sjö    
  Hagasjön sjö    
  *Hattesten gränssten    
  *Hattesten gränssten    
  Hedatjärn sjö    
  Heden ägomark    
  ?Helgaberg bergås /Se    
  Helgaberg bergås /Se    
  Helgaberg berg /Se    
  Hettesten gränsmärke /Se    
  Holmamossen mosse    
  Holmamossen mosse    
  Holmen åker    
  Holmen ägomark    
  Horsaberg berg    
  Horsaberg terräng    
  Horsaberg berg    
  Horsasjön, L. sjö    
  Horsasjön, Lilla sjö    
  Horsasjön, Lilla sjö    
  Horsasjön, S. sjö    
  Horsasjön, Stora sjö    
  Horsasjön, Stora sjö    
  Hulta boke terräng    
  Hultagöl sjö    
  Hulta göl sjö    
  Hålasjön sjö    
  Hålasjön sjö    
  Hålldammsmossen mosse    
  Hålldammsmossen mosse    
  hælghæas Saknas    
  hælghæås riksgränsmärke    
  hælghæas bergås /Se    
  *Hælghæas berg /Se    
  *Häljaberg(?) berg    
  Hässlehultstjärn gränstjärn    
  Hässlehultstjärn tjärn    
  Hässlehultstjärn tjärn    
  Hæstubughæ gränsmärke /Se    
  *Hästubughä gränsmärke    
  Hättesten sten, gränsmärke /Se    
  Hättesten sten, gränsmärke /Se    
  Hättesten gränssten    
  Hättesten terräng    
  Hättesten gränssten    
  Hättesten gränsmärke /Se    
  Hättestätt gränsmärke /Se    
  Högryd ägomark    
  *Högsjöklint gränsmärke /Se    
  Högsjöklint, se Hæstubughæ gränsmärke    
  Högsjömossen mosse    
  Högsjömossen mosse    
  Högsjön Saknas    
  Högsjön sjö    
  Högsjön sjö    
  Högsjön sjö    
  Högsjön sjö    
  Högsjön sjö    
  Högsjön sjö    
  Högsjönäs udde    
  Högsjönäs udde    
  *Högsjö os bäckmynning /Se    
  Högvadsån å    
  Högvadsån å    
  Högås ås, gränsmärke /Se    
  Höjderna terräng    
  Höjderna höjder    
  Höljan, Övre sjö    
  *Ilabäcksvad vadställe    
  Inganäsasjön sjö    
  Ivarsmosse mosse    
  Ivarsmosse mosse    
  Kalven sjö    
  Kalven sjö    
  Kisteberget terräng    
  Kisteberget berg    
  Klocketjärn tjärn    
  Klocketjärn tjärn    
  Klocketjärn tjärn    
  Klovsten råmärke /Se    
  Konabben udde    
  Kortåsa terräng    
  Kortåsa ås    
  Kortåsamossen mosse med tjärn    
  Kortåsamossen mosse    
  Koön ö    
  Koön ö    
  Kroksjöbäcken bäck    
  Kroksjöbäcken bäck    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kvarnasjö, se »braadaær» sjö    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnsjön sjö    
  Kvarnsjön sjö    
  Kvarnsjön sjö    
  *Kvarnåsen gränshöjd    
  Käringahöljen sjö    
  Käringahöljen sjö    
  Lammö halvö    
  Lammö halvö    
  Lillasjön sjö    
  Lillasjön sjö    
  Ljunglid terräng?    
  Lommatjärn sjö    
  Långömossen mosse    
  Malmsberget höjd    
  Malmsberget berg    
  Masen, se Högsjön sjö    
  »masen Lacus», se Högsjön sjö    
  Miösiö sjö /Se    
  Mjöasjö sjö, gränsmärke /Se    
  Mjöasjö sjö, gränsmärke /Se    
  Mjö(a)sjö gränssjö    
  Mjöasjö sjö    
  Mjöasjö sjö    
  Mjöasjö sjö /Se    
  Mogarna terräng?    
  Mulen gränssjö    
  Mulen sjö    
  Mulen sjö    
  Mullög sjö /Se    
  Mulløgh, se Myllen sjö    
  Myllen sjö /Se    
  Myllen sjö /Se    
  Mölnebäcken bäck    
  Mölnebäcken bäck    
  Näset udde    
  Näset udde    
  Näset näs    
  Näset udde    
  Ormabäcken bäck    
  Ormabäcken bäck    
  Rosenhill ägomark    
  Ryabäcken bäck    
  Ryabäcken bäck    
  Ryabäcken bäck    
  Ryamossen mosse    
  Ryamossen mosse    
  Rydal ägomark    
  Rögabro bro    
  Sandvik vik    
  Scata syo, se Skateredssjön sjö    
  »scata os» gränsmärke /Se    
  *scata os os /Se    
  »scata syo» sjö /Se    
  Sjöbergen berg    
  Sjöbo åker    
  Sjögaredsviken vik    
  Sjögaredsö ö    
  Sjölidsjön sjö    
  Sjölidssjön sjö    
  *Skata os gränsmärke /Se    
  Skateboberg triangelpunkt    
  Skateboberg berg    
  Skatebro bro /Se    
  Skatebro bro, (som gränsmärke) /Se    
  ?Skatebäck bäck /Se    
  Skateredsjön del av Gamla rydssjön    
  Skateredsjön sjö    
  Skateredsjön sjö    
  Skateredssjön sjö    
  Skatesjö gränssjö    
  Skatesjö del av Gamla rydssjön    
  Skatesjö sjö /Se    
  Skatteredsbäck bäck /Se    
  Skateredssjön sjö /Se    
  Skatesjö gränsmärke    
  Skatesjö sjö, gränsmärke /Se    
  Skatesjö sjö, gränsmärke /Se    
  Skolesjön sjö /Se    
  Skrockån å    
  Skräppeviken vik    
  Skärsjön Saknas    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Slätterna betesmark    
  Slätterna ägomark    
  Stenshulta mader sankmark    
  Stenshulta mader ängsmark    
  Stensjöhult terräng    
  Stensjöhult skogsmark    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stockabäcken bäck    
  Store mosse mosse    
  Store mosse mosse    
  Storsjön Saknas    
  Storasjön sjö    
  Strömma ålfiske    
  Strömmatorpet terräng    
  Strömmatorpet skogsområde    
  Svartasjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  Svarta tjärn tjärn    
  Svartvik vik    
  Sågdammen sjö    
  Sågdammen sjö    
  Sävavik vik    
  Tjärnet tjärn    
  Tjärnet tjärn    
  Tjärnsmossen mosse    
  Tjärnsmossen mosse    
  Tjärnsmossen mosse    
  Tjärnsmossen mosse    
  *Tjärnsåsen(?) ås    
  *Toppereds tjärn tjärn    
  Torpasjön sjö    
  Torpasjön sjö    
  Tostaberg terräng    
  Tostaberg berg    
  Trånö halvö    
  Tuftamossen mosse    
  Tuftamossen mosse    
  Ulvanstorpa mosse mosse    
  Uttersjön sjö    
  Vintermossen mosse    
  Vintermossen mosse    
  »wranæbæc» bäck, (som gräns) /Se    
  Vrångabäck, se »wranæbæc» bäck (som gräns)    
  Elfseredssjön Saknas    
  Åbacken terräng    
  Åbacken backe    
  Åsarna terräng    
  Åsarna åsar    
  Älgamossen mosse    
  Älgamossen mosse    
  Älvshultasjö sjö    
  Älvshultasjö sjö    
  Öamossen mosse    
  Öamossen mosse    
  Öatjärn tjärn    
  Ön terräng    
  Örasjön sjö    
  Örasjön sjö    
  Ören, se Örsjön sjö    
  Öresjö sjö /Se    
  Öresjön Saknas    
  Öresjön sjö /Se    
  Ör(e)sjön sjö    
  Öresjön gränssjö    
  Öresjön sjö    
  Öresjön sjö /Se    
  Örsjön gränsmärke    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örjsön sjö    
  Örsjön sjö    
  *Örsjösten f. gränsmärke /Se    
  *Örsjöstenar gränsmärke    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.