ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mårdaklevs socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 92 Naturnamn: 215 Bebyggelsenamn: 24 Naturnamn: 8
Mårdaklev sn Abborratjärn sjö Mårdaklev sn Gåsasjön sjö
Mårdaklev sn Agnsjön sjö Mårdaklev sn Klevaberget berg(?)
Mårdaklef sn Agnsjön sjö Mårdaklev sn /Se Kroksjön sjö
Mårdaklev socken Alön ö Annedal backst. Köljasjön sjö
Mårdaklef sn Aspatorpet terräng Dalakullen soldattp Rullån, se även Rullesjöån å
Mårdaklev sn /Se Backalund terräng Forsedal lht Ån å
Mårdaklev sn Berghuset terräng Grenhult by Ängaberget berg(?)
Mårdalev socken Björkelund terräng Hagalund backstuga Ätran å
Mårdaklef sn Björkelund äng Hultebo, se Hultet tp  
Mårdaklef sn Björkö terräng Hultet tp  
Mårdaklef sn Blöte floge tjärn Hägnatorpet soldattp  
Mårdaklev sn Bohult terräng Höghult, Stora o. Lilla försv. tp  
Mårdaklev sn Boket terräng *Kleva gästgivaregård  
Mårdaklev sn Bullerberget höjd Näset, Lilla o. Stora försv. tp  
Mårdaklev sn Buskö ö Skeppshult bebyggelse  
Mårdalev sn Byamossen mosse Skåpanäs gård  
Mårdaklev sn *Bya åsberg ås Strömsåsen soldattp  
Mårdaklev sn Byggesgärdet terräng Svedjetorpet, se Svedjorna tp  
Mårdaklef sn? Bäckaviken vik Svedjorna tp  
Mårdaklef sn Bäckåsen ås Sågebacken tp  
Mårdaklev sn Bökåsen terräng Viken, se Väraviken backstuga  
Mårdaklev sn Dalakullen terräng Väraviken backst.  
Mårdaklev sn Dalakullen kulle Ätradal tp  
Mårdaklev sn *Eda älv å Östabäck, Övre gd  
Mårdaklev sn Ekeberg terräng    
Mårdaklev sn /Se Eneberg åker    
Mårdaklev sn /Se Eneberg åker    
Mårdaklev sn /Se Enet terräng    
Mårdaklev sn /Se *Eva eller Edra älv, samt Edra å å    
Mårdaklev sn /Se Falkenbergsån å    
Mårdaklev sn /Se Fiskedammsmossen mosse    
Bossiö Saknas Flybacken terräng    
Bråtås Saknas Flyhagamossen mosse    
?Bråtås gd Fläckåsamaden sankmark    
Brötaker Saknas Furulund åker    
»bywgh» beb. Furö terräng    
Domasten Saknas Fänabben, Stora udde    
Edha Saknas Gantåsen terräng    
Ekängen by? Getö terräng    
Ekängen by Granåsen terräng    
»Engtorp» gård Gropamossen mosse    
Gantåsen avs. /Se Grävlingadalen terräng    
Grenhult gd /Se Grönemad terräng    
Grytehööll Saknas Gummaviken vik    
Hettesteen Saknas Gussbo tjärn sjö    
Gussbo gd Gutagömmorna terräng    
Göphult gd Gåsasjön sjö    
Göphult gd /Se Gåsekilagölen sjö    
Hestra by Gåsekilagölen sjö    
Hestra byar Gärdesmossen mosse    
Hestra gd /Se Gärdesmossen mosse    
Hestra by /Se Gölamossen mosse    
Hjälmsås by Göphult terräng    
Hyndarp by Götars hölj göl    
Kassbo gd Hagagölen tjärn    
Kateszeborde Saknas Hagalund terräng    
Kateszeborde Saknas Hestra göl göl    
Kassbo gd Hestramossen mosse    
Katteszeboda Saknas Hulte dalar dalsänka    
Kateszeborda, se Kassbo gd Hultet terräng    
Kleven gd Husseredssjön sjö    
Kollsgården gd /Se Hylten terräng    
Lockhult by Hyndarpsån å    
Låckhult Saknas Hålasjön sjö    
Miösiö Saknas Hålskålekullen terräng    
»mardakleff», se Mårdaklev sn Hägnaberget höjd    
Mårdaklef gård Hännåsamossen mosse    
Mårdaklev by Hännåsen terräng    
Mårdaklev kyrkby /Se Hästhagen åker    
Odstenabith gård Hästö terräng    
Pajered gd /Se Höghultamossen mosse    
Risagården gd Högklev berg    
Råbeck Saknas Högklev triangel-punkt med brandtorn    
Skatessiö Saknas Kantebo terräng    
Skåpanäs by Klevaön ö    
Skåpanäs gd *Kloffsten gränsmärke /Se    
Skåpanäs by Komosse, Svarte mosse    
Skåpanäs by /Se Komosse, svarte mosse    
Skåpanäs gd /Se Konungadal äga    
Stommen = 1 Mårdaklev gd *Konungavad f. gränsmärke    
Tranered by Kroksjön sjö    
Tranered by /Se Kråkberget, Stora höjd    
Tånghult by Kulegårdsmossen mosse    
Vallen Saknas Kvarnabäcken bäck    
?Vallen by Kvarnbäcken bäck    
?Vallen by Kvarnmossen mosse    
»Ødhstenabech», se Östabäck by Kvarnmossen mosse    
Östenabäck by Kvarnåsaberget terräng    
Östabäck by Källebacka terräng    
Östabäck? gård Kärralund terräng    
Östabäck by Köljasjön, Lilla sjö    
Östabäck by Köljasjön, Stora sjö    
  Lassabygget terräng    
  Lindsbomossen mosse    
  Linneberget berg    
  Linneberget terräng    
  Ljungberget terräng    
  Ljungudden udde    
  Ljungudden udde    
  *Ljusmosse mosse    
  Långö terräng    
  Lönesjön sjö    
  Lövåsen terräng    
  Marielund terräng    
  Markamossen mosse    
  Markamossen mosse    
  Mellantorpet ängsområde    
  *Mjodyrtædal gränsmärke    
  *Mjödkälla, se myodkældæ gränsmärke    
  *Mjödörtedalen, se myod yrtædal gränsmärke    
  Mordåsen terräng    
  Mossön terräng    
  *Myodkiældæ förr punkt för gammal riksgräns /Se    
  »myodkiældæ» gränsmärke /Se    
  »myod yrtædal» gränsmärke /Se    
  Mårdaklevs skans fornminne /Se    
  Nabben höjd    
  Norrströmmen fors    
  Näset terräng    
  Näset udde    
  Ormö terräng    
  Pajeredsnäs udde    
  Pajeredstjärn tjärn    
  Petters lycka terräng    
  *Rakiældæ = Råbäckens källa källa /Se    
  »rakældæ» gränsmärke /Se    
  Ramåsen terräng    
  Rullebäcken bäck    
  Rullesjön sjö    
  Rullån å    
  Råbäck bäck /Se    
  Råbäck gränsbäck    
  Råbäck bäck, gränsmärke /Se    
  Råbäck bäck, gränsmärke /Se    
  *Råbäck bäck    
  Råbäck bäck /Se    
  Råbäck gränsbäck /Se    
  *Råbäcks källa gränsmärke /Se    
  Siggeboås höjd    
  Sjöbo terräng, sjö    
  Sjöryd terräng    
  Sjösgöl tjärn    
  Sjötorpet terräng    
  Sjöviken vik    
  Skansen fornlämning /Se    
  Skeppshultamossen mosse    
  Skogen terräng    
  Skåpanäs triangelpunkt    
  Skåpanäs berg    
  *Skåpanäs ås ås    
  Slättermossen mosse    
  Slätten terräng    
  Snygge kyrka terräng    
  Stamparna terräng    
  Stora mossen mosse    
  Store mossen mosse    
  Storemossen mosse    
  Storsjön sjö    
  Storasjön sjö    
  Storön ö    
  Strängsjöbäcken bäck    
  Strängsjön göl    
  Strömfors strandparti    
  Strömfors göl    
  Strömsholms hölj utvidgning    
  Svedjetorpet terräng    
  Tassamossen mosse    
  *Torsjösten gränsmärke    
  Torvalds öar terränger    
  Traneredssjö sjö    
  Tranesjön sjö    
  Trollåsen terräng    
  Valls nabbe udde    
  Varagärdesmossen mosse    
  Venela gränsmärke    
  *Venne ek träd, försv. gränsmärke /Se    
  *Venne ek träd, försv. gränsmärke /Se    
  Venne eeck gränsmärke /Se    
  ?Vitasand vik /Se    
  Vitasand strandsträckning /Se    
  Vita sand strandparti    
  Vita sand strandparti    
  Vitasand vik /Se    
  Våkö terräng    
  Väraviken terräng    
  Yttrevallsmossen mosse    
  Åsamossen mosse    
  Åsebo tjärn sjö    
  Åsebovik vik    
  Ängskärret sankmark    
  Ätran flod    
  Ätran flod    
  Ätran älv    
  Örasjön sjö    
  Ören, se Örsjön sjö    
  *Öresjöbotten vik /Se    
  Öresjö sjö /Se    
  Öresjön Saknas    
  Öresjön sjö /Se    
  Ör(e)sjön sjö    
  Öresjön gränssjö    
  Öresjön sjö    
  Örsjön gränsmärke    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örasjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Öresjön sjö /Se    
  *Ørmæmusæ mosse /Se    
  Örsiösten Saknas    
  Örsjösten f. gränsmärke /Se    
  *Örsjöstenar gränsmärke    
  »ørsyo botn» vik /Se    
  Östre lagg terräng    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.