ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kalvs socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 193 Naturnamn: 658 Bebyggelsenamn: 49 Naturnamn: 13
Kalv sn Alabäcken betesmark Alabäcken bs Bokön ö
Kalv sn Alabäcken betesmark Buddåsen stp Drakasjön sjö
Kalv sn Alabäcken ägomark Bultåsen, se Nybo tp Fegen sjö
Kalv sn Algrenatjärn tjärn Bålared gd Höljsjön sjö
Kalf sn Algrenatjärn sjö Bönåsen f. stp Klägghulta å å
Kalv sn Algrenatjärn tjärn Dalaund tp Lommaholmaviken vik
Kalv sn /Se Ammamossen Saknas Dammen, se Dammlyckan bs Rösarpsviken vik
Kalv sn Ammamossen mosse Dammlycke bs Sandön ö
Kalv sn Ammamossen mosse Ekedal tp Skibbängen äng(?)
Kalv sn Anderstorp ängsmark Enhagen tp Store mosse mosse
Kalv sn Angstenn Saknas Granåsen bs Vihulta mosse mosse
Kalv sn Angsten, se Ankesten sten Grävingsås gd? Vänneviken vik
Kalv sn Ankesten sten Hagalund bs Åstabovik(en) vik
Kalv sn Arnö ö Hamnen stp  
Kalv sn Arnö ö Hörnhult tp  
Kalv sn Arnö ö Kasen tp  
Kalv sn Arvasundet sund Kvarnåsen tp  
Kalf sn Arvasundet sund Källåsen bs  
Kalf sn Aspön ö Kättarp, Lilla bebyggelse  
Kalv sn *Backa os trol. udde Köpenhamnstorp, se Hamnen stp  
Kalv sn Backavik vik Lagahult gd  
Kalf sn Backavik vik Lomåsen tp  
Kalv sn Backavik vik Marieberg försv. bs  
Kalv sn Backavik vik Nybo tp  
Kalv sn Backavik vik Nybygget, se Skibborna tp  
Kalf sn Backen terräng Nässleåsen bs  
Kalff Saknas Baggaryden mark Pilastugan försv. bs  
Kalv sn Bastö ö Pukabo gård  
Kalv sn Bastö ö Pråmen gård  
Kalfs Saknas Bastö kobbe Rösarp gård  
Kalf sn Betesmossen mosse Skibborna tp  
Kalv sn Betesmossen mosse Skållebo gdr  
Kalv sn Biskopsstenen Saknas Slättäng bebyggelse  
Kalv sn Biskopsstenen sten Slättäng bebyggelse  
Kalf sn? Biskopsstenen sten Styrshult gård  
?Kalv sn Björkelund terräng Svanabo by  
Kalv sn Björkelund mark Sönsås by  
Kalv sn *Björkesjö sjö, gränsmärke /Se Tranebäck kronolänsmansboställe  
Kalv sn Björkö, Stora ö Trössledal bs  
Kalf sn Björkö terräng i mosse Vibäcksäng bebyggelse  
Kalv sn Björkö, Stora ö Västergården gd  
Kalv sn /Se Björkö ö Åbygget bs  
Kalv sn /Se Björkö, Stora ö Ågården by  
Kalv sn /Se Björnavik vik Åkerhult tp  
Kalv sn /Se Björnavik vik Åsen tp  
Kalfboe inbyggarbeteckning Blidafors betesmark Ängarna bebyggelse  
Arvidstorp by Bläckvik vik Äskås gd  
Arvidstorp by Bläckvik vik Ävju gård  
Arvidstorp by Bocksjön Saknas /Se Östergården gd  
Arvidstorp by /Se Bocksjön gränsmärke    
?Backa by Bocksjön gränssjö    
?Backa gd Bocksjön sjö    
Backa, Nedre o. Övre byar Bocksjön sjö    
Backa by Bocksjön sjö    
Björkekulla gd Bocksjön sjö /Se    
?Bålared by *Bogh ås förr punkt för riksgräns /Se    
Bålared by »bogh os» mynning (som gränsmärke) /Se    
Bäck gd *Boghsyo, se Bocksjön sjö    
Bäck gd *Boghsyobec bäck /Se    
Bäck gd »boghsyobæc» bäck /Se    
Bäck gd Bokebäcken gränsmärke /Se    
?Bökenäs gd Bokelund betesmark    
Bökanäs by Bokelund terräng    
Erikslund gd Bokelund skogsmark    
Erikslund gd Bokelunds-göl göl    
*Folbensbacka Saknas Bokelundsgöl sjö    
Frackebo by Bokelundsgöl göl    
Frackebo by Bokön ö    
Frackebo by Bokön ö    
Frackebo gd Bokön ö    
Frackebo by Bokön ö    
Frackebo by Bokön ö    
Frackebo gd Bottnahuset betesmark    
*Følbensbacka gd Bottnahuset terräng    
Følbensbacka, se Backa gd Bottnahuset ängsmark    
Granbeck Saknas Brattåsen strandmark    
Grävingsås gård Brattåsen terräng    
Grävingsås gd Bredön ö    
Grefvingsås Saknas Bredön ö    
Grävingsås Saknas Bredön ö    
Grävingsås gd /Se Brokasundet sund    
Gylsholt gd Brokasundet sund    
Gölshult, se Götshult gd Brunvik vik    
Götshult gd Brännarsvik vik    
Götshult gd Bränningsbergen terräng    
Götshult gård Byggesmossen mosse    
Gölshult Saknas Bygget terräng    
?Götshult gd Bygget terräng    
Götshult gd Bålabromossen, Stora mosse    
Götshult by Bålaredsbäck bäck /Se    
Götshult gård /Se Bålaredsgölen göl    
Götshult gd /Se Bäckanäs ägomark    
Hiortanæs, se Hjärtanäs by Bäckasand strandparti    
Hiortanæs Saknas Bäckasand strandparti    
?Hjärtanäs by Bäcka ö ö    
?Hjärtanäs by Bäcka ö ö    
?Hjärtanäs by Dammsmaden mosse    
Hjärtanäs by Derven halvö    
Hjärtanäs by »diupekiär» gränsmärke /Se    
Holsyörödhæ, se Hussered gd Diupemossa Saknas    
Holte Daall Saknas Diupemossa, se diupekiär gränsmärke    
Humlered by Diupe sundh, se diupekiär gränsmärke    
Humlered by Diupe sundh Saknas    
Humlered by Djupasundet sund    
Humlered by Djupasundet sund    
Humblaredt gård Djupekärr, se diupekiär gränsmärke    
Hussered by /Se *Djupekärr kärrsjö, gränsmärke /Se    
Hussered gd *Djupesund el. *Djupemossen gränsmärke /Se    
Hussered Saknas Djupsbergen terräng    
Hussered by Drakasjön göl    
Hussered gd /Se Drakö terräng    
Hussered by /Se Dräggsjön sjö    
Kalf prgd Dräggsjön sjö    
Kalv Prästegård gd Dräggsjön sjö    
Kalvsbacka, se Erikslund gd Dräggsjön sjö    
Kalvsbacka gd /Se Dyviken vik    
Kalvsjöholm lht o. poststation /Se Dånemossen mosse    
Karlsbothir, se Kollsbo gd Dånemossen mosse    
Karsbo Saknas *Efyu ós mynning /Se    
Karsbo by efyu os mynning (som gränsmärke) /Se    
*Kinnaholm gd? /Se *efyu ós os /Se    
*Kinnaspång Saknas Ekebergsmossen mosse    
*Kinnaspång Saknas Ekedrätten vik    
*Kinnaspång Saknas /Se Ekenäset näs    
Kollsbo gd Ekenäset udde    
Kollsbo gdr Ekenäsviken vik    
Kollsbo gård Ekåsen terräng    
Kollsbo gd Enhagamossen mosse    
Kollsbo gd Enhagamossen mosse    
Kollsbo gd /Se Enhagen terräng    
Kollsbo gd:ar /Se Enhagen terräng    
Kopparebo gd /Se Enhagsgölan sjö    
*Kåtorp Saknas Enhagsgölen göl    
Kärrshult gd /Se Enö ö    
Kättarp by Enö ö    
Kättarp by Enö ö    
?Kättarp by Enösundet sund    
Kättarp Saknas /Se Enö-sundet sund    
Kättilsten Saknas Ernön, se Arnö ö    
Lambholm, se Lommaholmen gd Ernön, se Enö ö    
Lommaholmen gd Fegen sjö /Se    
Lommaholmen by Fegen Saknas    
Näs by Fegen Saknas    
?Näset by Östra, Vestra Fegen Saknas    
Nättsjö gd Fegen Saknas    
Nättsjö by /Se Vestra Fegen Saknas    
Oddatorp, se Uddarp by Fegen sjö    
Ottathorp, se Uddarp gd Fegen sjö    
Ottathorp Saknas Fegen sjö    
Pjuksbo by Fegen, V sjö    
Pjuksbo by Fegen sjö    
Pjuksbo gd /Se Fegen sjö    
Pukebo Saknas Fegen sjö    
Puksbo gd /Se Fegen sjö    
Pukåss Saknas Fegen sjö    
Skrikarehyttan gård /Se Fegen sjö    
Stockhult gård Fegen sjö    
Stäpelsbo gård Fegen sjö    
Störshult by Fegen, Ö sjö    
?Sånabo by Fegen sjö    
Sånabo by Fegen sjö    
Söndagsås by Fegen sjö    
Söndagsås by Fegen sjö    
Sönsås by Fegen sjö    
Thoholtt Saknas Fegen sjö    
Tovhult gd Fegen sjö    
Tovhult gd Väster-Fegen sjö    
Tranebäck gd Fegen, Västra sjö    
Tranebäck gd /Se Fegen sjö /Se    
Tranebäck gd /Se Fegen sjö /Se    
Uddarp by *Fejen sjö    
Uddarp gd *Fejen, N sjö    
Uddarp by *Fejensjön sjö    
Uddarp by (i)flobæc bäck /Se    
Uddarp by Flybacken terräng    
Uddarp gd Flybäcken bäck    
Uddarp by Flybäcken bäck    
Uddarp gd Flybäcken bäck    
Uddarp by /Se Flyet terräng    
Uddarp gd /Se Flyet kärr    
Uddarp gd /Se Flyvik vik    
Venne eeck Saknas Flyvik vik    
Vibäcksred by Flyvik vik    
Vibäcksred by *Forsborg slottsruin? /Se    
Vibäcksered by Frackebo triangelpunkt    
Videbäcksered by Frackebo triangelpunkt    
Vibäcksered by Frackebo berg o. triangelpunkt    
Vighult by Frackebosjön sjö    
Vighult Saknas Frackebosjön sjö    
Vighult Saknas Frackebosjön sjö    
?Ävje gd /Se Fruvik vik    
Ävje gd /Se Fruvik vik    
Ävje gd /Se Fruvik vik    
  Fruvik vik    
  Fruvik vik    
  Fruö ö    
  Fruö ö    
  Fruö ö    
  Fursjön sjö    
  *Fygdis vik vik    
  *Fygdis vik gränsmärke    
  Fyrhuset terräng    
  Fårudden udde    
  Fårudden udde    
  Fårudden udde    
  Fädier Saknas    
  *Flobæc, se Pukabäcken bäck    
  *Fyghthi, se Fegen sjö    
  Fögen Lacus, se Fegen sjö    
  Siön-Fögen, se Fegen sjö    
  Gallön, se Gårdöarna ö    
  *Geneshallebeck bäck, gränsmärke    
  Godvik vik    
  Godvik vik    
  Godvik vik    
  Gransjön sjö    
  Gransjön sjö    
  Gransjön sjö    
  Gransjön sjö    
  Gransjön gränssjö    
  Granåsen åkermark    
  Granåsen åker    
  Granåsen ägomark    
  Granö ö    
  Granö ö    
  Gronsiön, se Gransjön Saknas    
  Gropamossen mosse    
  Gråsken Saknas    
  Grönalandet holme    
  Grönalandet ö    
  Grönalandet holme    
  *Grönbäck bäck    
  *Grönbäck bäck    
  *Grönbäck bäck    
  *Grönsjön sjö    
  Grönsjön, se Gransjön sjö    
  Gård(es)ön ö    
  Gårdöarna öar    
  Gårdöarna öar    
  Gårdöarna öar    
  Gårdöarna öar    
  Gårdöarna öar    
  Gårdöarna öar    
  Gäddvik vik    
  Gäddvik vik    
  Gäddvik vik    
  Gäddvik vik    
  Gälsskär? skär    
  Gärdesmossen mosse    
  Gärdesmossen mosse    
  Gärdesö skär    
  Gärdesö holme    
  Gärdesö ö    
  Gärdesö ö    
  Gölamossen mosse    
  *Gölsskär? skär    
  Göpudden udde    
  Götars hölj göl    
  Götshults Lillö ö    
  Götshults Lillö ö    
  Hagasjö sjö    
  *Hagasjön gränssjö    
  Hagaslätt terräng    
  Hagaslätt slätt    
  Hallö, Lilla ö    
  Hallö, Lilla ö    
  Hallö, Stora ö    
  Hallö, Stora ö    
  Haruddavik vik    
  Haruddavik vik    
  Haruddavik vik    
  Harudden udde    
  Harudden udde    
  Harudden udde    
  Haråsen terräng    
  Haråsen ås    
  Hestra göl göl    
  Hestramossen mosse    
  Hisjön Saknas    
  Hjälmömossen mosse    
  Hjälmömossen mosse    
  Holkmossen mosse    
  Holmamossen mosse    
  Holmastugan terräng    
  Hulvik vik    
  Hundvik vik    
  Hundvik vik    
  Husbacken terräng    
  Husbacken backe    
  Husseredssjön sjö    
  Hyltan udde    
  Hyltan halvö    
  Hyltan halvö    
  Hyltan udde    
  Hylteholm terräng    
  Hyltemossen mosse    
  Hyltemossen mosse    
  Hyltemossen mosse    
  Hyndarpsån Saknas    
  Häcksviksån å    
  Hålkärren sankmark    
  Håfsjön Saknas    
  Hägnaviken vik    
  Hägnen terräng    
  Hästamossen Saknas    
  Hästamossen Saknas    
  Hästamossen mosse    
  Hästö, Lilla ö    
  Hästö, Lilla ö    
  Hästö, Lilla ö    
  Hästö, Lilla holme    
  Hästö, Stora ö    
  Hästö, Stora ö    
  Hästö, Stora ö    
  Hästö, Stora ö    
  Hästö, Stora ö    
  Hästö, Stora ö    
  Högelid terräng    
  Högelid ängsmark    
  Högön terräng    
  Häljsjön sjö    
  Höljsjön sjö    
  Hörnesjön sjö    
  Hörnesjö sjö /Se    
  Intaget terräng    
  Intaget terräng    
  Ivars udd udde    
  Joarsboö ö    
  Joarsboö ö    
  Joarsboö holme    
  Johansberg terräng?    
  Järnboddrätten vik    
  Järnboddrätten vik    
  *Kallön? ö    
  Kalven sjö /Se    
  Kalfven Saknas    
  Kalven sjö /Se    
  Kalfven sjö    
  Kalven sjö    
  Kalven sjö    
  Kalvsjön gränssjö    
  Kalvsjön sjö    
  Kalven sjö    
  Kalven sjö    
  Kalvsjön sjö    
  Kalvsjön sjö    
  Kalven sjö /Se    
  Kalven sjö /Se    
  Kalven sjö /Se    
  Kalven sjö /Se    
  Kalfsjön Saknas    
  Kalfz siöö Saknas    
  Kalvsjön sjö    
  Kalvsjön sjö    
  Kalvsjön sjö    
  Kalvs krona åker, kalv    
  Kalvö ö    
  Kalvö ö    
  Kanalmossen mosse    
  Kanalmossen mosse    
  Karlstorp betesmark    
  Karlstorp terräng    
  Karlstorp ängsmark    
  Kilalund åker    
  Kinnaspång råmärke?    
  Kohagamossen mosse    
  Kohagamossen mosse    
  Koltjärn tjärn    
  Komossen mosse    
  Komossen mosse    
  Kotjärn sjö    
  Kotjärn tjärn    
  Krigshålan terräng    
  Krigshålan kulle    
  Kroksjön Saknas    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kubbavik vik    
  *Kullshulta hall gränsberg    
  *Kullshulta mosse mosse    
  Kullön, se Gårdöarna ö    
  Kummeludden udde    
  Kvarnatorpet ägomark    
  Kvarnatorpsån å    
  Kvarnatorpsån å    
  Kvarnaviken vik    
  Kvarnaviken vik    
  Kvarngölen göl    
  Kvarngölen sjö    
  Kvarngölen göl    
  Kvarngölen sjö /Se    
  Kvarnkilarna terräng    
  Kvarnsjöarna sjöar    
  Kvarnsjöarna sjöar    
  Kvarnsjöarna (St. o. L. Lommegölen) sjöar    
  Kvarnsjön sjö    
  Kvarnsjön sjö    
  Kvarnsjön sjö    
  Kvarnstensmossen mosse    
  Kvarnvik vik    
  Kvarnviken vik    
  Kvarnviken vik    
  Kyrkeviken vik    
  Källhultsmossen Saknas    
  Källåsen terräng    
  Kärrsnäs åkermark    
  Kärrsnäs åker    
  Kärrsnäs ägomark    
  Kättarpsån å    
  Kättilsten, se även Stenkittlabergen jättegrytor    
  Kättilsten gränsmärke /Se    
  Ladeviken vik    
  Ladeviken vik    
  Ladeviken vik    
  Lagahult åkermark    
  Lagahult terräng    
  Lagahult ägomark    
  Lassabygget skogsmark    
  Lassabygget terräng    
  Ledet, Nya terräng    
  Lervik vik    
  Lidamossen mosse    
  Lidamossen mosse    
  Lidamossen mosse    
  Lilludden terräng    
  Nedre Lillån Saknas    
  Lillån å    
  Lillån å    
  Lillö ö    
  Lillö ö    
  Ljungudden udde    
  Ljungön ö    
  *Ljusemosse mosse    
  *Ljusmosse myr    
  *Ljusmosse mosse    
  *Ljusemossen mosse    
  Ljusemossen mosse    
  Ljusemossen mosse    
  Ljusemossen mosse    
  *Lommasjöarna sjöar    
  Lommasjön gränssjö    
  Lommegölen, St. o. L. sjöar    
  *Lomsjö mosse mosse    
  Lommakiär Saknas    
  Lomsjön sjö /Se    
  Lomsjön sjö /Se    
  Lomasiö Saknas    
  Lommasjön sjö    
  Lommasjön sjö    
  Lommasjön sjö    
  Lomsjön sjö /Se    
  Lomsjön sjö /Se    
  Lorentz ö ö    
  Lorentz ö ö    
  Lorentz ö kobbe    
  Lottebo terräng    
  Lyckebo åker    
  Låkabäck bäck    
  Långemosse mossig trakt (f.d. mosse)    
  Långevik vik    
  Långevik vik    
  Långevik vik    
  Långkärret sankmark    
  Löbo åkermark    
  Löbo terräng    
  Löbo skogsmark    
  Massasjön sjö    
  Massasjön sjö    
  Mellangöl göl    
  Mellangöl sjö    
  Mellangöl göl    
  Mellanmossen mosse    
  Mjösundet, se Sandvikesundet sund    
  Musön ö    
  Mårtensö ö    
  Noppet åkermark    
  Noppet terräng    
  Noppet ägomark    
  Nordgärdet åker    
  Nordgärdet gärde    
  Nordliden kärr    
  Näsboviken vik    
  Näset näs    
  Näset terräng    
  Näset näs    
  Nässjön sjö    
  Nässjön sjö    
  Nässleåsen terräng    
  Ormakulle terräng    
  Otillberga terräng    
  Oxabetsmossen mosse    
  Oxabetsmossen mosse    
  Penningaröret fornlämning /Se    
  Penningaröret fornlämning /Se    
  Penningasveden terräng    
  *Porsberg slottsruin /Se    
  *Porssjön sjö, gränsmärke /Se    
  Porssjön sjö /Se    
  Porssjön sjö    
  Porssjön sjö    
  pors syo sjö (förr gränsmärke) /Se    
  Porsån å    
  Porsån å    
  Porsån å    
  Predikstolen terräng (?)    
  Predikstolen udde    
  Predikstolen sten?    
  ?Pukabäcken bäck /Se    
  Pukabäcken bäck /Se    
  Pukabäcken bäck /Se    
  Pukabäcken bäck /Se    
  *Pukaos utlopp /Se    
  *Pukaooss os /Se    
  Pukaooss mynning (som gränsmärke) /Se    
  Pukåsen ås, gränsmärke /Se    
  (i) pukåss gräns-ås /Se    
  Ruds mosse mosse    
  Ryamossen mosse    
  Ryamossen mosse    
  Ryamossen mosse    
  Rödasjön sjö    
  Rönnö ö    
  Rösarpsviken vik    
  Rösarpsåsen triangelpunkt    
  Sanda nabb udde    
  Sandvikesundet sund    
  Sandvikesundet sund    
  Sandvikesundet sund    
  Sandvikesundet sund    
  Sandön ö    
  Sandön ö    
  Sandön ö    
  Sjubäcksviken vik    
  Sjölidsviken vik    
  Sjöstrand åker    
  Sjötoftaån Saknas    
  Skallåsen höjd    
  *Skantön ö    
  Skehagamossen mosse    
  Skehagamossen mosse    
  Skeppstan vik    
  Skeppstan vik    
  Skeppstan vik    
  Skepåsamossen mosse    
  Skepåsamossen mosse    
  Skibborna höjd    
  Skogagölen sjö    
  Skogagölen göl    
  Skogamossen mosse    
  Skogamossen mosse    
  Skogamossen mosse    
  Skogen Yttre terräng    
  Skogen, Yttre skogsområde    
  Skogen, Övre terräng    
  Skogen, Övre skogsområde    
  Skogö ö    
  Skogö ö    
  Skomakarskäret skär    
  Skållebo gölar gölar    
  Skärbäcksön höjd    
  Skävön ö    
  Spaden Saknas    
  Spaden sjö    
  Spolatorpet åkermark    
  Spolatorpet ägomark    
  Spångån å    
  Stallbogöl göl    
  Stallbogöl sjö    
  Stallbo göl göl    
  Stegelön ö    
  Stegelön ö    
  Stegelön ö    
  Stenkittla bergen jättegrytor, gränsmärke /Se    
  Stenkittla bergen jättegrytor, gränsmärke /Se    
  Stenkittla bergen råmärken /Se    
  Stenkittla bergen stenhällar (som gränsmärke) /Se    
  Stenshult terräng    
  Stenshult terräng    
  Stenvik vik    
  Stenö ö    
  Stolpamossen mosse    
  *Stora mosse mosse    
  Store mossen mosse    
  Storsjön Saknas    
  Strömsslätt terräng    
  Stångaå Saknas    
  Svansjölyckan åkermark    
  Svansjön Saknas    
  Svansjön, Nordre sjö    
  Svansjön, Nordre sjö    
  Svansjön, Nordre sjö    
  Svansjön, Söndre sjö    
  Svansjön, Söndre sjö    
  Svansjön, Söndre Saknas    
  Svansjön, Söndre sjö    
  Svansjön, Söndre sjö    
  Svedjeholm terräng    
  Svedjelyckan åker    
  Svedjemossen mosse    
  Svedjemossen mosse    
  Svedjorna ås m. mosse    
  Svedjorna terräng    
  Svedjorna skog    
  Svinö udde    
  Svinö ö    
  Svinö ö    
  Svinö ö    
  Svinö ö    
  Svinö ö    
  Svinö ö    
  Sågebacken åker    
  Tinkaån Saknas    
  Torvalds öar terräng    
  Tostholmen Saknas    
  Tovhultsmossen mosse    
  Tovhults öar öar    
  Tovhults öar ögrupp    
  Tranemosse mosse    
  Trollnabben udde    
  Trössledal terräng    
  Trössledal dal    
  Tusseredssjön sjö    
  Tusseredssjön sjö    
  Tvärdalasjön sjö    
  Tvärdalasjön sjö    
  Tvärdalasjön Saknas    
  Tärnesten gränssten /Se    
  Uddaberget berg    
  Uddaberget terräng    
  Uddagöl göl    
  Udden terräng    
  Udden udde    
  Ulaberget höjd    
  Ulemossen mosse    
  Viebäcken Saknas    
  Vibäcken bäck    
  Vihulta sjö sjö    
  Vinnö ö    
  Vinnö ö /Se    
  Witasjön Saknas    
  Vänneviken vik    
  Vänneviken vik    
  Värabergsmossen mosse    
  Åkerhult terräng    
  Åkerhult mark    
  Åstabovik sjö    
  Älvamossen mosse    
  Ängamossen mosse    
  Äspenabben udde    
  Ätran Saknas    
  Ätran Saknas    
  Ävje bro bro    
  *Ävje dunge ås    
  *Örma mosse, se ørmæ musæ gränsmosse    
  ørmæ musæ gränsmosse /Se    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.