ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kungsäter socken : Marks härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 69 Naturnamn: 85 Bebyggelsenamn: 20 Naturnamn: 17
Kungsäter sn Agnbäcken bäck Kungsäter sn Bengtsås?, se Bängsås berg
Kongsäter sn Agnsjö sjö Boten inbyggarbeteckning /Se Bängsås berg
Kungsäter sn /Se Björkesjön sjö Hulten inbyggarbeteckning /Se Elmen, se Hjältaljunga älm berg
Kungssäter sn Blåtjärn, Nedre tjärn Torpen inbyggarbeteckning /Se Fävresberg berg
Kungssäter sn Blåtjärn, Övre tjärn Floen försv. tp Grubbaklev berg
Kungsäter sn Brearemossen mosse Fångahagen tp Grubbasten berg
Kungsäter sn Bränningekullen höjd Gökaboet försv. tp Grythall berg
Kungsäter sn Burrås berg /Se Hagen tp Hjältaljunga älm berg
Kungsäter sn Dammsjön sjö Hulaberg tp Hulta berg berg
Kungsäter sn Feven sjö Hult bebyggelse Hyltorna berg
Kungsäter sn Fevren sjö Höglid försv. tp Oshagaberget berg
Kungsäter sn Frostmossen mosse Kungsäter Prästegårde, se 1 Prästgården Saknas Självika klev berg
Kongesätra sn *Fäveren (resp. *Fävren) sjö Ljungahage tp Skålaberg berg
Kungssäter sn Fävren sjö Prästgården bebyggelse Solaberg berg
Kungsäter sn Fönhultaån å Prästön bebyggelse Stiadalarna berg
Kungsäter sn Getaryggen höjd? Röregrund bebyggelse Ulvåsen berg
Kungsäter sn Grönhult terräng Självik bebyggelse Älmen, se Hjältaljunga älm berg
Kungsäter sn Gåsamossen mosse Sävshult bebyggelse  
Kungsäter sn Gökalyckan terräng Ådal(en) lht  
Kungsäter sn Herrekullen terräng Ågärdet försv. tp  
Kungsäter sn Håleberget berg /Se    
Kungsäter sn Hässlekulla åker    
Kongasäther Saknas Iglakärr åker    
Kungsäter sn Iglakärrssjön sjö    
Kongasethers Saknas Iglakärrssjön sjö /Se    
Kungsäter sn Karl-Jans åker    
Kungsäter sn Karskabäcken bäck    
Kungsäter sn Klevaberget höjd?    
Kungsäter sn Klockemossen mosse    
Kungsäter sn Kungsätersån å    
Kungsäter sn Lambjärsmossen, Nedre mosse    
Kungsäter sn Lambjärsmossen, Övre mosse    
Kungsäter sn /Se Lillån å    
Kungsäter sn o. by /Se Lillån å    
Kungsäter sn /Se Lindö ö    
Kungsäter sn /Se Ljungen triangelpunkt    
Kungsäter sn /Se Maden åker    
Kungsäter sn /Se Manled, se Munlug sjö    
Kungsäter sn /Se Manuels lycka åker    
»Ageridh» gård Munlug sjö    
Bua by Munlug sjö    
Faggared Saknas Munlug sjö /Se    
Fönhult by Munlug sjö /Se    
Fönhult by /Se Mäthöljan vattensamling    
Fönhult by /Se Mäthöljan vattensamling    
Fönhult by /Se Näsbergshagen terräng    
Gårdshorn by /Se Näsudden udde    
Gårdshorn gd:ar /Se *Oklan sjö    
[Göledal] Saknas Oklången sjö    
*Göledal Saknas Oklången sjö    
*Göledal Saknas Oklången sjö    
Helteliung Saknas Oklången sjö    
Hjältaljunga by Oklången sjö /Se    
Hjeltaljunga by? Oklången sjö /Se    
Hult by /Se Oklången sjö /Se    
?Hult by Prästö ö    
Hult by Röregrund, Lilla ö    
Kungsäter Saknas /Se Röregrund, Stora ö    
Kungsäter by Samuelstorp betesmark    
?Självvik gd Skrehall åker    
Självik gd:ar /Se Solabergskulle höjd    
Säfshult gd Store mosse mosse    
Värbogården gd /Se Svedjan terräng    
Ödzmåla Saknas Svinabäcken bäck    
Ödsmåla by Sågbäcken bäck    
Ödesmåla by Sågebäcken bäck    
Ödesmåla by /Se Sävsjö, Lilla sjö    
Ödesmåla by /Se Tingberg terräng    
Ödesmåla gd:ar /Se Tingskulla terräng    
  Tolken sjö    
  Tolken sjö    
  Tolken sjö    
  Tolken sjö /Se    
  Tolken sjö /Se    
  Tolken sjö /Se    
  Ulvasjön, Lilla sjö    
  Ulvåsen höjd    
  Vagnhall terräng    
  Valls backe höjd?    
  Välteklippan höjd    
  Yxasjön göl    
  Ålabäcken bäck    
  Öamossen mosse    
  Öresjön sjö    
  Öretjärn tjärn    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.