ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gunnarsjö socken : Marks härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 65 Naturnamn: 198 Bebyggelsenamn: 15 Naturnamn: 46
Gunnarid, se Gunnarsjö sn Andtjärn tjärn Hällenäs´ lyckor tp Bjönåker åker
Gunnarsjö sn Basthulta kärr sjö /Se Kalvhagen försv. tp Björnåker åker
Gunnarsjö sn /Se Basthultasjön sjö Källarebacken, se Källåsen tp Bondalycka(n) åker
Gunnarsjö sn Basthultasjön sjö Källared, se Källåsen tp Brännåker åker
Gunnarsjö sn Basthulta tjärn sjö /Se Källerås, se Källåsen tp Fusaliden backe
Gunnarsjö sn Bense liden terräng Källåsen tp Gatekullgården åker
Gwnarsryd Saknas Bjällermossen mosse Liden tp Gatåker åker
Gunnarsryd sn? Björkkulla terräng Lindekärr tp Hasleberg, se Hässleberg berg
Gunnarsjö sn Björkkulla ängsmark Lyckorna, se även Hällenäs lyckor tp Holkerna mosse, nu odlad
Gunnarsjö sn Blåtjärn, Nedre tjärn Röshult bebyggelse Holmamossen mosse
Gunnarsjö sn Blåtjärn, Övre tjärn Sandkullen tp Humlagården åker
Gunnarsjö sn Bockanabben udde Signåsen tp Hägnadsliden backe
Gunnarsjö sn Botasjö sjö Torpagärde försv. tp Hägnadslycka(n) åker
Gunnarsjö sn Botasjön sjö /Se Ängarna tp Hägnen åker
Gunnarsjö sn Botasjön sjö /Se Änghagen tp Hässleberg berg
Gunnarsjö sn /Se Botaån å   Kalvhagen hage
Gunnarsjö sn /Se Bro sjö göl   Klockehöljen vattenhål
Ginnarydh, se Gunnarsjö sn Brunmossen mosse   Korselåker åker
Basthult gd /Se Bråtakullsmossen mosse   Kvieliden backe
Basthult gård /Se Bråtakullsmossen mosse   Kärrahagen hage
Basthult gd /Se Bränningamossen mosse   Leråker åker
Basthult gd /Se Dalbäcken bäck   Långemosse mosse
Basthult gd /Se Djupakärret sankmark   Långåker åker
Björkkullen lg /Se Ekåsalyckan åker   Mors lycka åker
?Björkås gd /Se Emtas sjön sjö   Mossåker åker
Björkås gd /Se Eneberg terräng   Nordgärdet åker
Björkås gd /Se *Fenesjön sjö   Nyelyckeåker åker
?Bäck gd Fisklösen sjö   Prästalid backe
Bäck gård Fisklösen sjö   Signåsen berg
Emtesiö Saknas Fisklösen sjö /Se   Skantåker åker
Esbjörnared gd Fjäramossen mosse   *Skarrasjö sjö?
Flyhult by Flyhultatjärn tjärn   Skräddarelycka(n) åker
Frebberg lg /Se Flyhultatjärn tjärn   ?Skäretjärn tjärn
Frebbeshult gd /Se Flyåsen terräng   »Skärrasjö», se Skäretjärn sjö?
*Fänasiöås gd /Se Fredsjö sjö   ?Stjärtåker, se Stärtåker åker
*Fängsjöås Saknas Furukullen höjd?   Storalycka(n) åker
Fäåsen lg /Se Furumossen mosse   Storåker åker
Gunnersjö by Furumossen mosse   Stärtåker åker
Halla by Fångsjön, St. o. L. sjöar   Sö(d)adalen dal
Hällenäs gård Fängkalven sjö /Se   Tingberg berg?
Hellenäs Saknas Fängsjö sjö /Se   Tjärgravslycka(n) åker
Hällenäs gd Fängkalven sjö   Trekanten åker
Hällenäs by Fängsjö sjö   Trollakistedal dalgång
Kråkehöll Saknas Fönhultaån å   Trångs-Bengtsmosse mosse
Kråkkulla torp Gatesjön sjö   Töråsen backe
Liden lg /Se Granhult terräng   Älmareåker åker
Lindhult by Granhult sankmark    
Lindhult by? Granhultamossen mosse    
Listarebygd gård Granhultamossen mosse    
Listarebygd gd /Se Grisadal göl    
Mogaråsen lg /Se Gudmundaredssjön sjö    
Ranglebo gd Gudmundaredssjön sjö    
Ranglebo beb. /Se Gärdesmossen mosse    
Rosas lg /Se Gärdesmossen mosse    
Sjögared gd Hallasjön sjö    
Sjögared gd /Se Halla svedja terräng    
Stommen gd Hemsjön sjö    
Torsebo by Hjortronmossen mosse    
Torsebo gd:ar /Se Holmamossen mosse    
Änkeshult gård Hundmossen, Lilla mosse    
Änkeshult gd /Se Hundmossen, Stora mosse    
Äskedal lg /Se »hunshyll» riksgränsmärke    
Övrå gd hunshyll Saknas    
Överå, (eller Närå) gd Hyggs mosse mosse    
Övrå gd /Se Hålkärr sankmark    
  Hålkärr sankmark    
  Hägnebäcken bäck    
  Hägnabäcken bäck    
  Hellebeck Saknas    
  Hellebäck försv. namn /Se    
  Hellebäck vattendrag /Se    
  *Hällebäck, se Hellebäck vattendrag /Se    
  Hällenäs bro bro    
  Hällesjön sjö /Se    
  Hällesjön sjö /Se    
  Hällesjön sjö    
  Hällesjön sjö    
  Hällesjön sjö    
  Hällesjön sjö /Se    
  Hästatjärn tjärn    
  Hästatjärn tjärn    
  Hästatjärn tjärn    
  Höge bro terräng    
  Högåsen ås    
  Högåsen höjd    
  Högåsen ås    
  Höieååss Saknas    
  ?Höljen vik /Se    
  Höljen utvidgning av Tranån /Se    
  Höljen sjö    
  Höljen vik    
  Karl-Johans bränning terräng    
  Kattebäcken bäck    
  Kinnetjärn sjö /Se    
  Klocketjärn tjärn    
  Klocketjärn tjärn    
  Knektatorpet terräng?    
  Korpaberget terräng    
  Korpaklinten terräng    
  Korstjärn sjö    
  Korvtjärn tjärn    
  Kristianssjön sjö    
  Kroksjö sjö    
  Kroksjö udde udde    
  Kroppesjö göl    
  *Kråkesten gränsmärke    
  Kvarnamaden sankmark    
  Kvarnaå å    
  Kyrkebackaviken vik    
  Kyrkebacken backe?    
  Källåsen terräng    
  Kärrshagasjön göl    
  Kärrshagen terräng    
  Lampehöjden terräng    
  Lampehöjden höjd    
  Lerviken vik    
  Lilla ön ö    
  Linnekärr terräng    
  Linnekärrssjö sjö    
  Listarebygdstjärn tjärn    
  Lommakärr tjärn    
  Lommakärr tjärn    
  Lyckeviken vik    
  Långa Kärr sankmark    
  Långa kärr sankmark    
  Munkahöljen utvidgning av å    
  Mörkatjärn tjärn    
  Mörkakärr sjö /Se    
  Mörkakärr sjö /Se    
  Mörtatjärn tjärn    
  Mörtatjärn tjärn    
  Nabbaviken vik    
  Nabben udde    
  Nils-Johans torp åker?    
  Nyatorpabäcken bäck    
  Nyatorpet terräng    
  Närå damm sjö    
  Oxasvedjorna terräng    
  Oxögat terräng    
  Porskärr sjö    
  Porskärr sjö    
  Rävö, Lilla ö    
  Rävö, Lilla ö    
  Sinnebäck bäck    
  Sinnetjärn tjärn    
  Sjögareds mosse mosse    
  Sjögaredsås höjd    
  *Skaabro bro    
  Skaasjöarna sjöar    
  Skabosjö sjö /Se    
  Skabosjön sjöar    
  Skabosjön sjö    
  Skabosjön sjö    
  Skaweooss Saknas    
  *Skaweos gränsmärke /Se    
  Skelnemosse, Lilla mosse    
  Skräddarns terräng    
  Skäretjärn tjärn    
  Stockmossen mosse    
  Stockmossen mosse    
  Stråkehult terräng    
  Stråkehult ängsmark    
  Stråkenäs terräng    
  Stråkenäs terräng    
  Stråketjärn tjärn    
  Stråketjärn tjärn    
  Stråkån å    
  Stråkån å /Se    
  Svartatjärn tjärn    
  Svartaviken vik    
  Sävsjö, Lilla sjö    
  Sävsjö, Stora sjö    
  Söahöljen utvidgning av å    
  Tjuvåsen terräng    
  Torpaviken vik    
  Torpaviken vik    
  Torpet terräng    
  Torpet ägomark    
  Trollsjön sjö    
  Tränsmossen mosse    
  Tränsmossen mosse    
  Varggraven terräng    
  Västtorp terräng    
  Ålhuset strand, (el. vik)    
  Ålhuset vik    
  Åsbron bro?    
  Ämtasjö sjö /Se    
  Ämtasjö gränsmärke /Se    
  Ämtasjön sjö    
  Ämtasjön sjö    
  Ämtasjön sjö    
  Ämtasjön sjö    
  *Ärlevad(?) vadställe    
  Äskedal terräng    
  Äskedal höjd    
  Öamossen mosse    
  Öamossen mosse    
  Öretjärn tjärn    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.