ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mjöbäcks socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 76 Naturnamn: 223 Bebyggelsenamn: 48 Naturnamn: 10
Mjöbäck sn Abborrasjön sjö Mjöbäck sn Brostorpa å, jfr Övratorpa å å
Mjöbäck sn Annelsredshöjden triangelpunkt Mjöbäck sn Godastenssjö sjö
Mjöbäck sn Backamossen mosse Björkåsen beb. Hallången, Lilla sjö
Mjöbäck sn Backamossen mosse Björnåsen beb. Korrasjön sjö
Mjöbäck sn Barkåsarna höjder? Brobacken tp Kroksjön sjö
Mjöbäck sn Berget höjd? Broholm tp Kvarnåsens såg, se Sågen såg
Mjöbäck sn Bistermossen mosse Dalabäcken beb. Sågen såg
Mjöbäck sn Björkeholm terräng Dalalund tp Sågen såg
Mjöbäck sn Björntjärn tjärn Ekås gdr Ängshagen hage?
Mjöbäck sn Björntjärnsmossen mosse Ekåsen gd Övratorpa å å?
Mjöbäck sn /Se Blåberg höjd? Getås by  
Mjöbäck sn Bohyltan terräng? Gräsåsen tp  
Mjöbäck sn Brobacken terräng Grönelid försv. tp.  
Mjöbäck sn Brobacken skogsglänta Göpåsen tp  
Miödebäck sn Broholm terräng Hagalund backstuga  
Mjöbäck sn Broholm äng Hagalund backstuga  
Miöbecks sn Brostorpamossen mosse Hagalyckan försv. tp.  
Mjöbäck sn Brostorpamossen mosse Hallåsen tp  
Mjöbäck sn Brostorp, Lilla ägomark Högelid backstuga  
Mjöbäck sn Bråtåsabäcken bäck Karlsberg backstuga  
Mjöbäck sn /Se Bråtåsamossen mosse Kilåsen tp  
Mjöbäck sn /Se Byggestjärn tjärn Kullen, se Högelid backstuga  
Mjöbäck sn /Se Båtstjärn tjärn Kullen tp  
Nyobek sn /Se Båtsö terräng Kullen tp  
Assurabo by Dala terräng Kvarnåsen, se Sågbacken tp  
Assurabo by Dalalundsmossen mosse Lillaskog gård  
Asserbo gdr Dalsjöhål sankmark Lindesåsen beb.  
Assurabo by Dragåsen höjd? Lindåsen tp  
Asserbo gdr Dragåsen höjd? Ljungvik, Nedre tp  
Asserbo gd Ekeberg terräng Lyckorna beb.  
Asserbo by Ekåsamossen mosse Lågö, se Långö tp  
Bodsgården Saknas Ekåsaån å Långö tp  
Bossgården by Enebo terräng Lövåsen tp  
?Bosssgården by Faxsjön sjö Mjöbäck Prästegården gd  
*Boosquern kvarn Finnabosjön sjö Mossöde tp  
Bossgården by Fjällåsjön sjö Mörtatorpet, se Svensås tp  
Bossgården gd Flatasjön sjö Skinnåsen tp  
Bodsgården gård? Flybäcken bäck Skäringslund, se Skäringsås tp  
Bosgården gd Flybäcken bäck Skäringsås tp  
Bosgården gd Flyåsen höjd? Snärsås gd  
Bossgården by Friholm terräng Steket tp  
Bossgården by Fördärvet terräng? Stenåsen lht  
Bosgården gård /Se Godastenssjö sjö Svaletorpet tp  
Brostorp by /Se Grevabosjön sjö Svedjehagen beb.  
?Ekås gd Gropamossen mosse Svensås tp  
*Fagerholt ödegärde Grundabäcken bäck Sågbacken tp  
Fin(n)abo gård Grundasjön sjö Töråsen tp  
Finnabo gd Grundasjön sjö Änkåsen lht  
Getåsen by Grundabäcken bäck    
Getåsen by Grytesjön sjö    
Getås by Grytåsamossen mosse    
Getåsen by Gräsåsen terräng    
Getås by »gwmperedh» ödegärde    
Getåsen by Gumperedhölj sjö    
Getås gd Gällsjön sjö /Se    
[Gwnppereth] (ödegärde) Gölen göl    
Gumpered försv.beb. Hallasjöbergen höjder?    
Hallingsnäs gd:ar /Se Hallasjöbäcken bäck    
Kattarp by Hallasjön sjö    
Kattarp by /Se Öfre, Yttre Hallungen Saknas    
Kätteberg försv.beb. Hallången, Stora sjö    
Lalabo Saknas /Se Hallången, Stora sjö    
Lindsbo gd Hallången, Stora sjö    
Lindsbo gd /Se Hallungen l. Hallången sjö /Se    
Mjöbäck samh. /Se Hjälmö terräng    
*Stockunga, se Styckunga gd Holkabergen terräng    
Styckunga gd Hyltenäs terräng    
Tokabo by? Hylteö ö    
Tokabo by /Se Hålakärr sankmark    
Torleffrås, se Torsås gd Hännåsamossen mosse    
Torsås gd Hästskosvängen vägkrök?    
Torsås gd /Se Högelid åker?    
Vrängebo gd /Se Högvadsån Saknas    
Ölsbo gd Högvadsån å    
Ölsbo gd /Se Inganäsasjön sjö    
Överlida jvstn o. samh. /Se Inganäsasjön sjö    
  Inganäsasjön sjö    
  Ingelstadsjön Saknas    
  Jällsjön sjö    
  Kantebo terräng    
  Kantebo ängsmark    
  Karlsberg terräng?    
  Karlsberg triangelpunkt    
  Kattarpa sjö sjö    
  Kilarna åker?    
  Kilåsatjärnet tjärn    
  Kilåsen terräng    
  Klocketjärn, Lilla tjärn    
  Klocketjärn, Stora tjärn    
  Knapasjöå å    
  Korrasjön sjö    
  Kringelmossen mosse    
  Kroksjöbäcken bäck    
  Kroksjöbäcken bäck    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroktjärn tjärn    
  Kroktjärn tjärn    
  Kroktjärnsmossen mosse    
  Kråketorpet terräng    
  Kråketorpet skog    
  Krösö halvö    
  Kvarnabäcken bäck    
  Kvarnasjö å å    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnsjön sjö    
  Kvarnsjön sjö    
  Kvarnsjön sjö    
  Kvigetjärn tjärn    
  Källäng terräng    
  Käringahöljen sjö    
  Käringahöljen sjö    
  Kärralundsmossen mosse    
  [Kæattebærgh] (ödegärde)    
  »kættebergh» ödegärde    
  Lerbacka åker    
  Liamossen mosse    
  Lillesjön sjö    
  Lillsjön sjö    
  Ljungsjöbergen höjder?    
  Ljungsjöbäcken bäck    
  Ljungsjön sjö    
  Ljungåsa göl göl    
  Ludermossen mosse    
  Lyckebo åker?    
  Långakärr sankmark    
  Långebromossen mosse    
  Långakärr kärr    
  Långö terräng    
  Långö skogsäng    
  Långömossen mosse    
  Långömossen mosse    
  Mjukehall terräng    
  Mjöaån å    
  Mjöaån å    
  Mjögasjön sjö    
  Mogarna terräng?    
  Mossasjö sjö    
  Mossasjö tjärn    
  Mossöde terräng    
  Musetjärnet tjärn    
  Myretorpet terräng?    
  Månsasjön sjö    
  Nabbasjön sjö    
  Nabbasjön sjö    
  Nabbasjön, Lilla sjö    
  Nabbasjön, Lilla sjö    
  Nabben ägomark    
  Nilsadungamossen mosse    
  Nordhagen terräng    
  Norhagen terräng    
  Näset udde    
  Porsagöl sjö    
  Porsagöl göl    
  Rullesjön sjö    
  Rybackamossen mosse    
  Rybackamossen mosse    
  Rävåsen höjd?    
  Rödemossen mosse    
  Siggeboås höjd    
  Sjöbergen terräng    
  Sjöbergen berg    
  Sjöbo terräng?    
  Sjökärren sankmark    
  Sjöåsen terräng    
  Skinnåsen terräng    
  Skinnåsen höjd    
  Skog, Stora terräng    
  Skogasjön sjö    
  Skogen terräng    
  Skyttatorpet terräng    
  Skäringen sjö    
  Skäringen sjö /Se    
  Skäringen sjö /Se    
  Skäringsås höjd?    
  Smalningen sund    
  Smalningen sund    
  Spelebergen höjder?    
  Stenhultabäcken bäck    
  Storemosse mosse    
  Storemossen mosse    
  Storesjön sjö    
  Strupakärr sankmark    
  Sträckemossen mosse    
  Sträckåsarna höjder?    
  Strängsjöbäcken bäck    
  Strängsjön göl    
  Svaletjärn tjärn    
  Svaletorpet terräng ?    
  Svartasjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  Svartatjärn tjärn    
  Svartatjärn tjärn    
  Svartesjön sjö    
  Svedjorna terräng    
  Svinetjärn tjärn    
  Svintjärnet tjärn    
  Sävsjön sjö    
  Torkelssjön sjö    
  Torplyckan terräng    
  Transjön, Stora sjö    
  Transjömossen mosse    
  Trinnesmosse mosse    
  Trolltjärn tjärn    
  Trollåsen höjd    
  Tuftamossen mosse    
  Töresjön sjö    
  Töråsen höjd    
  Tösastyggamossen mosse    
  Vrängebosjön sjö    
  Vrängebosjön sjö /Se    
  Vrängebosjön sjö /Se    
  Vrängen sjö? /Se    
  Åsabergen höjd    
  Åsen höjd    
  Ängskärret sankmark    
  Änkasjön sjö    
  Änkåsamossen mosse    
  Öamossen mosse    
  Ödegärde terräng    
  Ölsbohöjden göl    
  Örasjön sjö    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.