ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Håcksviks socken : Kinds härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 168 Naturnamn: 507 Bebyggelsenamn: 52 Naturnamn: 20
Aaswika, se Håcksvik sn Abborrasjön sjö Abborraön tp Arapsån å
Hafwiika, se Håcksvik sn Abborraön terräng Björkedal backst. Dräggsjön sjö
Hasvika, se Håcksvik sn Abborrö ö Björnåsen tp Drägvedsån å
Håcksvik sn Abborrö ö Boderås gdr Ekedalsån å
Håcksvik sn Abborrö ö Enet tp Fegen sjö
Håcksvik sn Agnsjön sjö Grafsegärde, se 1 Gravsjögärde Saknas Gräsken sjö
Håksvik sn Agnsjön sjö Granåsen tp Gårdsjön sjö
Håcksvik sn Akarnemossen mosse Gravsjögärde fastigheter Höljsjön sjö
Håcksvik sn Andersasjön sjö Gravsjöholm tp Klägghulta å å
Håcksvik sn Andersasjön sjö Gräsdalen f.d. tp Mjösjön sjö
Håcksvik sn /Se Annlarpasjön sjö Gräsholmen försv. backst. Rismossen mosse
Håksvik sn Ararpaberg höjd Gräsholmen, Stora soldattp Rossbosjön, se Råsjön sjö
Håcksvik sn Arveskäret skär Gräsåsen tp Råsjön sjö
Håksvik sn Arveskäret ö Haghult backstuga Skärpboviken vik
Håcksvik sn Backaberget terräng Haghult tp Stångån å
Håcksvik sn Balgö höjd? Hagsjö tp Svartasjön sjö
Håcksvik sn Baljemossen mosse Hjortåsen soldattp Tinkån å
Håcksvik sn Baljesjön sjö Huludal(en) tp Venesjön sjö
Håcksvik sn Ballabäcken bäck Håcksvik sn Vihulta mosse mosse
Håcksvik socken Ballasjön sjö Håksvik sn Visjön sjö
Håksvik sn Ballasjön sjö /Se Håcksvik sn  
Håcksvik sn Balleråsen triangelpunkt Håska = ?Håcksvik sn  
Håksvik sn Bandsjön sjö Hålegärde gd  
Håcksvik sn Barksjömossen mosse Håvet f.d. soldattp  
Håcksvik sn Barksjön sjö Hällestad hus  
Håcksvik sn Bastagöl göl Hässleåsen backstuga  
Håcksvik sn Bastagöl göl Hökåsen soldattp  
Håksvik sn Bastakullen kulle Ingärdebo, Södra gd  
Håksvik sn Bergsjön sjö Kvarnagården gd  
Håksvik sn Bergsjön sjö Kvarnplan med väg, se 3 Skäremo Saknas  
Håcksvik sn Bingsåsen ås Källhult med Sparyd säteri  
Håcksvik sn *Biärgsjö gränsmärke Källåsen tp  
Håcksvik sn Björkedal terräng Kärrsåsen, se Kärråsen backst.  
Håcksvik sn Björkedal terräng Kärråsen backstuga  
Håksvik sn Björkeryd terräng Lindåsen beb.  
Håcksvik sn Björkesjön sjö Lyckås backst.  
Håcksvik sn Björkkullen kulle Moga, Södra gd?  
Hofzwÿck Saknas Björkö skogsterräng Moga, Östra gd?  
Håcksvik sn Björnmad åker Nedregården gd  
Håcksvik sn Björnmad sankmark Oxhagen tp  
Håcksvik sn Björnsjön sjö Rosenlund försv. backstuga  
Håksvik sn Björnsjön sjö Sandåsen backstuga  
Håcksvik by och sn /Se Blekemad sank mark Skäremo bebyggelse  
Håcksvik sn /Se Blomstermo terräng Skäremo, Västra gd  
Håcksvik sn /Se Blåhalla terräng Skärpbo by  
Arrarp by Bockudden udde Spadhultet f.d. tp  
Ararp, Yttre o. Övre byar Bosarberget höjd Spalund tp  
Ararp Saknas Boåsen terräng Sparyd, se Källhult med Sparyd beb.  
?Arrarp by Boåsen terräng Toresåsen soldattp  
Arrarp by Braskakullen höjd? Trollås bebyggelse  
Ararp by /Se Brualiden terräng Trossbo, se Spalund tp  
»aratorp», se Arrarp by Bråtabäcken bäck Åbygget tp  
»hazwika», se Håckvik sn Bråtabäcken bäck    
?Backabo gd Bråtås ås    
Backabo by Bullerbacka mossö    
Backabo gd Byggesmossen mosse    
Ballagärde gd Bäckalund terräng    
Ballagärde gd /Se Bäckavik vik    
Barnarp by Bäckavik vik    
Barnarp by /Se Dalmossen mosse    
Barnarp gd:ar /Se Dalmossen mosse    
Barnarp by /Se Dammen sankmark    
Boderås gd:ar /Se Dansbrohultet skogsterräng    
Boderås gd:ar /Se Dansebacken terräng    
Boderås by /Se Den flintskallte kullen höjd    
Brithegård ödesgård Djupa göl göl    
Brithe gård, se ?Börtegärde gd Djupa göl göl    
*Byugh gård Drakåsamossen mosse    
Bywgh Saknas Drakåsen, Norra höjd?    
Bäck by Drakåsen, Södra höjd?    
Bäck gd:ar Dräggsjön sjö    
Bäck gd Dräggsjön sjö    
Bäck gd Dräggsjön sjö    
Bäck gd Drägvedsån å    
?Bäckagärde by Dubbleberg höjd?    
Bäckegärde gd Dynekull höjd?    
?Börtegärde gd Ekeberget höjd?    
Drägved by Ekebergsmossen mosse    
Drägved Saknas Ekebäckamosse mosse    
Drägved by Ekebäcken terräng    
Drägved by Ekedalsån å    
Drägved by Ekekullen kulle    
Drägved by Ekenäset terräng?    
Drägved by Ekåsen höjd    
Drägved by Enö åker    
Drägved gd (nu by) Fallaberget höjd    
Drägved by Fallet terräng    
Drägved by Fegen sjö    
Grafsegärde gd Fegen sjö    
Granåsen(?) Saknas Fegen sjö    
*Græsgahall Saknas Fegen sjö    
Halebäck ödesgård Fegen sjö    
*Halebäck förr gård Fegen sjö    
Huludalen lht Fegen sjö    
Håcksvik by, sn Fegen sjö    
Håldalen lht /Se Väster-Fegen sjö    
Hålegärde gd Fegen, Västra sjö    
Hästmo gd Östfegen sjö    
Hästmo gd Fiskö skogsterräng    
Hesmo gård Flängan terräng    
Ingärdebo byar Fläskaberget höjd?    
?Ingärdebo byar Fröen terräng    
Ingärdebo by Fröen terräng    
Ingärdebo by Fröstenshultssjön sjö    
*Jærpstaka Saknas Fröstenshultssjön sjö    
Jærpstaka Saknas Furuudden udde    
»iærpstaku» försv. namn Furön terräng    
*Jærpstaka gd? /Se Furön halvö    
Järpstaka ödejordar Fågelåsen höjd    
*Järpstaka försv. gård Galgaberget berg    
*Järptaka Saknas Galtabäcken bäck    
*Järpstaka Saknas Gamle Sanders terräng?    
*Jærpstaka Saknas /Se Getaberget berg    
*Jaerostaka gård /Se Getaberget terräng    
Quernagårdhen Saknas Getaryggen höjd?    
?Kvarnagården gd Glupemossen mosse    
Källhult by Gransjön sjö    
Landboarp by Gransjön sjö    
Landboarp Saknas Gravsjön sjö    
Landboarp by Gräsdalsmossen mosse    
Landboarp by *græsgahall råmärke    
Landboarp by Gräsken sjö    
Landboarp by Gräsken sjö    
Landboarp by Gräsken sjö    
Landboarp gd Gräsken sjö    
Landboarp säteri Gräsken sjö    
Landboarp säteri Gräsken sjö    
Landboarp säteri Gräsken sjö    
Lisslarp by Gräsken sjö    
Moga by Gräsken sjö /Se    
Moga gd:ar /Se Gräsken sjö /Se    
Mossebo gd? Gräsken sjö /Se    
Mårdaklef Saknas Gräsken sjö /Se    
Passarp by Grävlingebäcken bäck    
Ramsåsen gd /Se Grävlingemossen mosse    
*Råstorp försv. gd Grävlingesjön sjö    
Råstorp gård Grönemad sankmark    
Skeppås gd Grönö mossö    
Skeppås by Guldkistan ägomark    
Skipåsa gård Guldkistan fornminne /Se    
Skiwatorp, se Skyarp by Gungflyet sankmark    
Skiwffwatorp, se Skyarp by Gungsekullen höjd?    
Skyarp by /Se Gungsås skogsterräng    
?Skyttetorp Saknas Gårdsjön sjö    
?Skyarp gård Gårdsjön sjö    
Skyarp by Gärdeskullen kulle    
Skyarp by Gärdesmossen mosse    
Skyarp by Gärdessjön sjö    
?Skyarp by Gärdesudden udde    
Skyarp by /Se Gärdesudden udde    
Skäremo by Hagakullen höjd?    
Skäremo by Hagamossen mosse    
Skäremo by Hagasjön, Lilla o. Stora sjöar /Se    
Skäremo by Hagasjön, Lilla sjö    
Skärmo Saknas Hagasjön, Stora sjö    
Skäremo by Hagaslätt terräng    
Skäremo by Haghult terräng    
Skäremo by Haghultamossen mosse    
Skärjebo by Hagsjön sjö    
Skärjebo gd Hallaklövet skogsterräng    
Skärjebo gd /Se Hjortronamossen mosse    
Stommen = 2 Håcksvik gd Hjortronamossen mosse    
Trollås by Hjortåsen terräng    
Trollås by Hjortåsen terräng    
Trollåsa gd Hjärtaklämmabergen triangelpunkt    
Trollås by Holmö ö    
Trollås by Holmö halvö    
Tussered gd /Se Hopaskogen terräng    
  Hovet terräng    
  Husadalen terräng    
  Hynnenabben udde    
  Håcksviksmossen mosse    
  Håcksviksån å    
  Hålbäcken bäck    
  Håvsjön sjö    
  Håvsjön, Lilla göl    
  Häljabosjön sjö    
  Hällesjön sjö    
  Hällesjön sjö    
  Hällesjön sjö    
  Hässlet skogsterräng    
  Hästakullen höjd    
  Hästamossen mosse    
  Hästasjön sjö    
  Hästmoberg höjd?    
  Hästmobetet terräng    
  Hästmohörnet terräng    
  Hästmomossen mosse    
  Hästmosjön sjö    
  Hästmoöar öar    
  Hästringsåsen höjd?    
  Högaberg höjd    
  Högalid mossö    
  Högmossen mosse    
  Högmossen mosse    
  Högåsen triangelpunkt    
  Högåsen triangelpunkt    
  Högön terräng    
  Hökasjön sjö    
  Höljsjön sjö    
  Höljsjön sjö    
  Hönsakärren sank mark    
  Hönsamossen mosse    
  Iglasjön sjö    
  Ingeshult terräng    
  Ingeshult udde    
  Ingärdebo Gårdsjö sjö    
  Ingärdebo Gårdsjö sjö    
  Intagssjöarna sjöar    
  Intagssjöarna sjö    
  I se sten fornlämning /Se    
  Joeltadungen skogsmark    
  Johansberg berg    
  Johansberg terräng    
  Järamossen mosse    
  Järasjön, Lilla sjö    
  Järasjön sjö    
  Järnbomossen mosse    
  Järnbomossen mosse    
  Järnboudden udde    
  Järnboudden udde    
  Jättestenen sten    
  Kalabacka skogsterräng    
  Kalabackaö skogsterräng    
  Kalvudden udde    
  Kasseviken vik    
  Kattgölen tjärn    
  Kavlabrokärret kärr    
  Kavlabrokärret sankmark    
  Kilalund terräng    
  Kinnaspångsbäcken bäck    
  Kinnaspångsbäcken bäck    
  Kisteberget Saknas    
  Kisteberget höjd    
  Kistebergsgölen göl    
  Kistön ö    
  Kodungen terräng    
  Kolingsåsen höjd    
  Korpaberget höjd    
  Koudden udde    
  Kringlemosse mosse    
  Kringlemossen mosse    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kronan ägomark    
  Krypplingsmossen mosse    
  Kråkö, Lilla mossholme?    
  Kråkö, Lilla terräng    
  Kråkö, Stora mossholme?    
  Kråkö, Stora terräng    
  Kullsjön sjö    
  Kullö mossö    
  Kvarnakullen höjd?    
  Kvarnatorpsån å    
  Kvarnatorpsån å    
  Kvarnaviken vik    
  Kvarnaviken vik    
  Kvarnhagen terräng    
  Kvarnsjöarna sjöar    
  Kyrketegen sankmark    
  Källebacken terräng    
  Källebäcken bäck    
  Källhultör udde    
  Källhultör udde    
  Källåsamossen mosse    
  Källåsen terräng    
  Kärralund terräng    
  Kärråsen terräng    
  Köljåsaberget berg    
  Labäcken bäck    
  Lapphuset ägomark    
  Lasjön, Lilla sjö    
  Lasjön, Stora sjö    
  Lervik vik    
  Lervik vik    
  Liljenäs terräng    
  Liljenäs terräng    
  Lille bäck bäck    
  Lille bäck bäck    
  Lillesjön sjö    
  Lillesjön sjö    
  Lillån bäck    
  Lillön ö    
  Lindåsadungen terräng    
  Linnö skogsterräng    
  Linnö skogsterräng    
  Lisslarpagölar gölar    
  Lockabäcken bäck    
  Lommagölen tjärn    
  Lommamossen mosse    
  Lommamossen mosse    
  Lommasjön sjö    
  Lommasjön sjö    
  Lundabäck terräng    
  Lusaklämmadungen terräng    
  Lusaklämmadungen skogsmark    
  Lyckås terräng    
  Låkabäck bäck    
  Långebromosse mosse    
  Långefly sankmark    
  Långemosse mosse    
  Långemosse mosse    
  Långemossen mosse    
  Långevik vik    
  Långö skogsterräng i mosse    
  Marstrandsberget triangelpunkt    
  Marstrandsberget triangelpunkt    
  Mellansjön sjö    
  Mjohultadungen terräng    
  Mjösjön sjö    
  Mogasjön sjö    
  Mogasjön sjö /Se    
  Moskeberget berg    
  Moskeberget höjd    
  Mossömossen mosse    
  Mossön ägomark    
  Mossösveden skogsmark    
  Myrbäcken bäck    
  Myrbäckskärret sankmark    
  Myskedalsmossen mosse    
  Mårdsbomossen mosse    
  Nordsjön sjö    
  Nordsjön sjö    
  Norliden skogsmark    
  Närmre lid terräng    
  Odlingsmossen mosse    
  Ottolyckan terräng    
  Oxhaga fur terräng    
  Oxhagen terräng    
  Paradiset åker    
  Pikesjön sjö    
  Pinkenäset terrängavsnitt /Se    
  Pinkeån å /Se    
  Pinkeån å /Se    
  Portadungen terräng    
  Ramsåsen betesmark    
  Remmasjön sjö    
  Remmasjön sjö    
  Remmemossen mosse    
  Rismossen mosse    
  Rocksjön sjö    
  Rocksjön sjö    
  Rocksjön sjö    
  Rosendal terräng    
  Rossbosjön sjö    
  Ryemosse mosse    
  Ryemosse åker    
  *Rythamosa mosse    
  Rågåsamossen mosse    
  Rävakullen kulle    
  Rävamossen mosse    
  Rävamossen mosse    
  Rävö skogsterräng i mosse    
  Rökärret terräng    
  Sanden strandparti    
  Sandlid terräng    
  *Saxsjön gränsmärke    
  Silö ö    
  Silö ö    
  Silö ö    
  Sjöbomossen mosse    
  Skams port terräng    
  Skogatorpet terräng    
  Skogstorpet terräng    
  Skrubbemaden sankmark    
  Skrubbemossen mosse    
  Skrubbemossen mosse    
  Skyarpasjön sjö    
  Skyarpsjön sjö    
  Skäremosjön sjö    
  Skäremosjön sjö    
  Skärgen sjö /Se    
  Skärjebosjön sjö    
  Skärjebosjön sjö    
  Skärjeboudden udde    
  Skärjeboviken vik    
  Skärjeviken vik    
  Skärjeviken vik    
  Skärsjön, Lilla sjö    
  Slättvikskullen höjd    
  Snarekärret kärr    
  Snörsmossen mosse    
  *Spadebotten vik, gränsmärke    
  ?Spaden sjö    
  Spaden sjö?    
  Spaden sjö    
  Spaden sjö    
  Spaden sjö    
  Spaden sjö    
  Spaden sjö    
  Spaden sjö    
  Spaden sjö    
  Spaden sjö    
  Spaden sjö    
  Spaden sjö    
  Spaden sjö    
  Spaden sjö    
  Spaden sjö    
  Spaden sjö /Se    
  Spaden sjö /Se    
  Spaden sjö /Se    
  Spaden sjö /Se    
  Spaden sjö /Se    
  Spadhultamossen mosse    
  Spadhultet terräng    
  Spadå å    
  Spadå å    
  Span-Siö, se Spaden sjö    
  Spångaviken vik    
  Spånge-siön, se Spaden sjö    
  Spångsjön sjö    
  Spökekull höjd?    
  Stensjöberget höjd?    
  Stensjöberget berg    
  Stenö mossö    
  Stora lid terräng    
  Storvikamossen mosse    
  Storåsen höjd    
  Storön ö    
  Struve terräng    
  Stångån å    
  Stångån å    
  Stångån å /Se    
  Sundet landremsa    
  Sundsön ö    
  Sundsön terräng    
  Surbrunnshåla skogsterräng    
  Surtemon mosse    
  Svaleberget höjd    
  Svansjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  Svartsjökullen höjd    
  Svenstorp terräng    
  Svenstorp terräng    
  Sågekullen kulle    
  Tiksjön sjö /Se    
  Tinkaån, se Pinkeån å    
  Tinkån å    
  Tittemakull terräng    
  Tjäderö skogsmark i mosse    
  Tokanabben udde    
  Tolabäcken bäck    
  Tolabäcken bäck    
  Tolamossen mosse    
  Tolamossen mosse    
  Tolasjön sjö    
  Tolasjön sjö    
  *Tolersjön gränsmärke    
  Tolö terräng    
  Tolö terräng    
  Toresåsen åker o. betesmark    
  Torsåsen terräng    
  Tostaholmen sjö    
  Tostaholmen sjö    
  Tostholmen sjö /Se    
  Trollehalle terräng    
  Trollhätteknöl höjd?    
  Tusseredsberget berg    
  Tusseredsberget höjd    
  Tusseredssjön sjö    
  Tusseredssjön sjö    
  Tångamossen mosse    
  Tångamossen mosse    
  Töftesmossen mosse    
  Töftet terräng    
  Tönnö skogsterräng i mosse    
  Uddebo terräng    
  Ursberget berg    
  Ursberget udde    
  Utö udde    
  Valön ö    
  Vargamossen mosse    
  Vargbacken terräng    
  Venesjön sjö    
  Venesjön sjö /Se    
  Venesjön sjö /Se    
  Vibäcken bäck    
  Viemaden terräng    
  Vikasjön sjö    
  Vinterviken vik    
  Vinterviken vik    
  Vinterviken vik    
  Visjön, Lilla sjö    
  Visjön sjö    
  Visjön sjö    
  Våkabäcken bäck    
  Våksjön sjö    
  Yttersjön sjö    
  Yttersjön sjö    
  Åbygget terräng    
  Åsaberget höjd?    
  Åsen ägomark    
  Åskullen höjd    
  Älgö skogsmark omgiven av mosse    
  Älgöbäcken bäck    
  Älingakullen kulle    
  Älingasjön sjö    
  Älingasjön sjö    
  Ängåsamossen mosse    
  Ängåsen höjd    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.