ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Horreds socken : Marks härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 104 Naturnamn: 305 Bebyggelsenamn: 29 Naturnamn: 25
Hornaryth, se Horred sn Agnsjöbäcken bäck Horred landskommun Angberg bergås
Horred sn Agnsjön, Lilla sjö Björkekullen tp Bergaråsen skogsås
Horred sn /Se Agnsjön Stora sjö Brännan tp Bergås bergås
Horred sn Agnsjön, Stora sjö Brännetorpet tp Bolås bergås
Horred sn Alhagen terräng Fågellund torp Bölabomossen mosse
Horred by Alhagen ägomark Gethall försv. tp Fällesåsen bergkulle
Horred sn Askershall berghäll /Se Gethult, se Gethall försv. tp Garnasås bergås
Horred sn Askershall berghäll /Se Glans´, se Glansatorpet tp Hällesjö sjö
Horred socken Askershall gränsmärke /Se Glansatorpet tp Höråker åker
Horred sn *Askersklåv(a) berg Hedarna, se även Heden tp Kattehultet bergås
Horred sn Bergsjön sjö Heden tp Krokåker åker
Horred sn Bergsjön sjö Helsjön lht o. badinrättn. Lyckåker, Stora o. Lilla åkrar
Horred sn Björnsmysten terräng Hinnared bebyggelse Långaredmossen mosse
Horred sn /Se Björnsmysten mosse Hinnared by Långaremossen mosse
Hored sn Bosjön sjö Hinnared Nedregårdens kronomark, se 5 Hinnared Saknas Ribba(n) åker
Horred sn Bosjön sjö Hällesjön, se Helsjön lht o. badinr. Soås berg
Horred sn Bosjön sjö Knipplekullen tp Soåsavad mosse
Horred sn Brattås ås Kräcklingekulle tp Sundsås berg
Horred sn Brattås triangelpunkt Kvap tp Sväsåker åker
Horred sn Brattås berg o triangelpunkt Loftsgården bebyggelse Tjugorna åker
Horrydh Saknas Brearemossen, Lilla mosse Loftsgården bebyggelse Toftarör åker
Horred sn Brearemossen, Lilla mosse Muretorpet tp Varås bergås
Horred sn? Brearemossen, Stora mosse Sjöby Östergårdens kronomark, se 3 Loftsgården Saknas Veselången del av Viken?
Horred sn Brearemossen, Stora mosse Skoles hus Veselången sjö
Horred sn Dammarna sumpmarker Storehagen beb. Vålberg bergås
Horred sn Dammarna mossar Svalan tp  
Horred sn Dammkullen kulle Tyskens tp  
Horred sn Dymossen, Stora mosse Vasse, se 2 Loftsgården Saknas  
Horred sn Dymossen, Stora mosse Vålberg tp  
Horred sn Ekekullen terräng    
Horred sn Ekekullen kulle    
Horred sn *Felemöst(?) mosse    
Horred sn /Se Finemosse mosse    
Horred sn /Se Finemosse mosse    
Hornarid sn Flossemosse mosse    
Horred sn Flossemosse mosse    
Horred sn /Se Fruön ö /Se    
Horred sn /Se Fruön ö /Se    
Horred sn /Se Fruön ö    
Horred sn /Se Fruön ö    
?Bosgården by Fruön ö    
Hinnared by Fruön ö /Se    
Hinnared Saknas *Fårmossen mosse    
Hinnared by *Gagneridz rös gränsmärke /Se    
Hinnared by *Gallanäs röse gränsmärke    
Hinnared by Galnasjöås varde gränsmärke /Se    
Hinnared by Galnasjöröse gränsmärke /Se    
Hinnared by? *Ganærör berg, gränsmärke    
Hinnared by ?Garnasjöåsen berg /Se    
Hinnared by /Se Garnasjöåsen (*Garnasjöås) ås    
Hornagården gd /Se Getakärr ägomark    
Horred by Grimsbjär terräng    
Josskulla gård /Se Grimsbjär höjd    
Kanared by? *Gunfri(ds) mosse(?) mosse    
Kanared by Gösjön sjö    
Kanared by Gösjön sjö    
Kanared Saknas /Se Gösjön sjö /Se    
Kanared gd /Se Hagasjön sjö    
Kanared gd /Se Hagasjön sjö    
?Krösegärde gd Hallabro väg /Se    
Letebo gd Hallabro stig /Se    
Letebo gård *Hallanäsrös gränsröse    
Letebo by Haramossen mosse    
Letebo by Haramossen mosse    
Lindhult gdar /Se Hedberget höjd    
Lindhult by Hedberget terräng    
Lindhult by Hedlunds mosse mosse    
Lindhult by Helsjön (el. Hällesjön) sjö    
Lindhult by Helsjön sjö    
Linhult by Helsjön sjö    
?Lindhult by Helsjön sjö    
Loftsgården gd /Se Hinsasjöarna sjöar    
Lydeboda, se Letebo gård *Hornaberg, se Hornabiærg berg /Se    
Sjöby by *Hornabiærg, se Skogaås berg    
Sjöby by Hornabiærgh gränsmärke /Se    
Sjöby Saknas Hornabierg berg /Se    
Sjöby Saknas Horn siön, se Horrdssjön, Stora sjö    
Sjöby by Hornsjön sjö    
Sjöby by Hornsjön, St. sjö    
Sjöby by Hornsjön, Stora sjö    
Siöby Saknas Hornsjön, Stora sjö    
Sjöby by Hornsjön, St sjö    
Sjöby by /Se Hornsjön del av sjö    
Skogsåkra by Hornsjön sjö    
Skogsåkra by Hornå å    
Skogsåkra by? Hornån å    
Skogsåkra gd? Hornån å    
Stommen gd Hornå å /Se    
Sundholmen gd Hornå utlopp /Se    
Sundholmen Saknas hornabiærg berg    
Sundholmen by Horredsjön, Lilla o Stora sjöar /Se    
?Sundholmen gd Horredsjön, St. sjö    
Toftan gd /Se Horredsjön, St. sjö    
Tväbäck gd Horredsjön, St. sjö    
Tvebäck gd /Se Horredssjön, Stora sjö    
Vasse herrgård Horrdssjön, St. sjö    
Vasse hg /Se Horredsjön, St. sjö    
Vasse herrgård /Se Horredssjön, Stora sjö    
Ålgårdsliden torp Horredssjön, Stora sjö    
Ålgårdsliden avsöndring /Se Horredssjön sjö    
Ängarna hmn /Se Horredssjön, Stora sjö    
Äskås lg /Se Horredssjön, Stora sjö    
?Ödetoft gd Horredsjön sjö /Se    
Ödetoft gd /Se Horredssjön, Lilla sjö    
  Horredssjön, Lilla sjö    
  Horredsjön, Lilla sjö /Se    
  *Horrsjö sjö    
  *Horsjö sjö    
  Hällesjön sjö    
  Hällesjö sjö /Se    
  Intaget ägomark    
  Jakobsdal terräng    
  Jakobsdal bergsparti    
  Jungfrumossen mosse    
  *Killinge ön f.d. ö, numera halvö    
  *Klockæbyargh, se Skogaås berg    
  »klockæbyargh» gränsmärke /Se    
  Kläms terräng    
  Kläms bergsparti    
  Klövastenarna terräng    
  Klövastenarna skogsmark    
  Komossen mosse    
  Komossen mosse    
  Kulabacken skogsområde    
  Kärrmossen skogsområde    
  (*)Kärrvik nu kärr, förr synbarl. vik    
  Lespäng terräng    
  Lespäng sank mark    
  Leteboviken vik    
  Leteboviken vik    
  Lillön halvö    
  Lillön udde    
  Linnekulle terräng    
  Linnekulle kulle    
  Linnekulle kulle    
  Lyckan skogsområde    
  *Lyssahall ås /Se    
  Lyssahall gränsmärke /Se    
  *Långa mosse(n) mosse    
  *Långamosse(n) mosse    
  Långaremossen skogsparti    
  Långaredmossen mosse    
  Långaredmossen mosse    
  Långaredmossen mosse    
  Långaredmossen mosse    
  Långemosse mosse    
  Långemosse mosse    
  Lösjön sjö    
  Lövsjön el. Lösjön gränssjö    
  Lövsjö sjö    
  Lövsjö sjö /Se    
  *Medelsnäs gränsmärke    
  Medelsnäs udde /Se    
  Mellomåsen ås    
  Mellomåsen terräng    
  Merckebeck bäck /Se    
  Mossalyckan betesmark    
  Murens terräng    
  *Märkesbro gränsbro    
  Märkebäck bäck /Se    
  Märkebäck bäck /Se    
  *Märkesbäcken gränsbäck    
  Märkebäck bäck /Se    
  *Märkesmosse(n) mosse    
  Märkesrör gränsmärke /Se    
  Mörka-Per sjö    
  Mörkapper tjärn    
  Nolhagen terräng    
  Nolhagen ängsmark    
  Näskullen terräng    
  Oset vik    
  Oset vik    
  Oxabås dal och gränsmärke /Se    
  Oxabås dal och gränsmärke /Se    
  Oxabås dal och gränsmärke    
  *Oxabås vik    
  Oxabås dal /Se    
  *Oxabåsoset? vik    
  *Oxås höjd    
  *Oxås höjd och gränsmärke    
  *Oxås berg o. gränsmärke    
  Rävagalgen terräng    
  Rävagalgen terräng    
  Rävavik, Lilla vik    
  Rävavik, Lilla vik    
  Rävavik, Stora vik    
  Rävavik, Stora vik    
  Rävlymossen mosse    
  Rävlymossen mosse    
  Rönnåsen ås    
  Rönnåsen terräng    
  *Rörvik vik    
  Rörvik åker    
  Rörvik ägomark    
  Skarhallsiön, se Lösjön sjö    
  Skogaås berg /Se    
  Skogaås berg    
  Skogaås terräng    
  Skogaås terräng    
  Skogaås ås    
  Skogaås ås    
  *Skårbalten el. Skärbalten ö m. gränsmärke    
  *Slottet gränsberg    
  *Slottet höjd(?)    
  Soås ås    
  Soås terräng    
  Spetsviken vik    
  Spetsviken vik    
  *Stagsjö sjö    
  Stens terräng    
  Stens bergsparti    
  Stenvik vik    
  Stenvik vik    
  *Storefylle mist mosse, gränsmärke /Se    
  *Storefylle mist mosse, gränsmärke /Se    
  Store fyllemist f. mosse /Se    
  Sträteåsen terräng    
  Sträteåsen ås    
  Sundsmossen mosse    
  Sundsmossen mosse    
  Sundsås terräng    
  Sundsås ås    
  *Svalås höjd?    
  *Svalås höjd    
  Svalås ås    
  Svalås terräng    
  Svalåsamossen mosse    
  Svalåsamossen mosse    
  Svartadal åker    
  Svartadal ägomark    
  Svarvestugan skogsglänta    
  Svärtesjöarna sjöar    
  Svärtevik vik    
  Svärtevik vik    
  *Systerlid backsluttning med råsten /Se    
  *Systerlid backsluttning med råsten /Se    
  *Söndre ås berg och gränsmärke /Se    
  *Söndre ås berg och gränsmärke /Se    
  Söndre ås gränsmärke /Se    
  *Thæghslæ ås, se Täxleberg berg    
  Torskärr sjö    
  Torskärr sjö    
  Torskärr sjö    
  Tosstjärn sjö    
  Täxleberg berg /Se    
  Täxleberg gränsmärke    
  Täxleberg berg och gränsmärke /Se    
  Täxleberg berg och gränsmärke /Se    
  Täxleberg berg    
  Täxleberg berg    
  Täxleberg terräng    
  Texleberg berg /Se    
  Täxleberg, se Texleberg berg    
  *Ulvås gränshöjd    
  *Ulvås höjd?    
  *Ulvås höjd    
  *Ulvås ås    
  Ulvås ås    
  Ulvås knall gränsmärke /Se    
  Ulvås terräng    
  Vaktebacken terräng    
  Vaktebacken backe    
  *Valås gränshöjd    
  *Valås ås(?)    
  Varpet skogsmark    
  Veselången del av Viskan    
  Veselången sjö    
  Veselången sjö    
  Veselången sjö    
  Veselången sjö    
  Veselången sjö    
  Veselången sjö /Se    
  Veselången sjö /Se    
  Veselången sjö /Se    
  Veselången sjö /Se    
  Veselången sjö /Se    
  Veselången sjö /Se    
  Veselången sjö /Se    
  Veselången sjö /Se    
  Veselången sjö /Se    
  Vinterhallen terräng    
  Vinterhallen bergsparti    
  Viskan å    
  Viskan å    
  Viskan flod    
  Viskan å    
  Viskan flod    
  Vissjö sjö    
  *Vissjö sjö    
  *Vissån å    
  Vårbjärsjöarna sjöar    
  Vårbjärssjöarna sjöar    
  Yxhall terräng    
  Yxhall bergsparti    
  Ämtevik vik    
  Åmtevik vik    
  Ännakulle kulle    
  Ännakulle terräng    
  Äspedal terräng    
  Äspedal dal    
  Önemad terräng    
  Önemad sank mark    
  *Örnæbiærgh råmärke    
  Örnæbiærgh gränsmärke /Se    
  *Öxhall berg    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.