ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Istorps socken : Marks härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 126 Naturnamn: 192 Bebyggelsenamn: 16 Naturnamn: 15
Istorp socken Armingaresjön sjö Istorp sn Arningaresjön sjö
Istorp sn Basjö göl Torpen inbyggarbeteckning Basjö mosse mosse
Istorp sn Blackekärr sjö Brassingens tp Borgaregärde åker
Istorp sn Blackekärr tjärn Brattorp bebyggelse Brogärde åker
Istorp sn Bruksjöpel gränsmärke /Se Bubbeskärr tp Dammossen mosse
Istorp sn Broby kulle höjd Dalsens tp Fagerhults mosse mosse
Istorp sn Brokesiö Saknas Duningens tp Hästhagen hage och berg
Istorp sn /Se Broksjö sjö /Se Ekelund tp Kråkeberg berg
Istorp socken Broksjö(n) sjö Fävreberg bebyggelse Nordskog skog
Istorp sn Broksjö sjö Ingalenens tp Näset ägomark
Istorp sn Broksjö sjö Kransens hus Ribba(n) åker
Istorp sn Broksjö sjö /Se Liom bebyggelse Russamosse(n) mosse
Istorp sn /Se Broxssöbeck Saknas Långebergens hus Unnebo bäck bäck
Istorp sn Broksjöbäck bäck /Se Murens hus Veselången sjö /Se
Istorp sn Broksjöbäck bäck /Se Skomakarens tp Veselången sjö
Istorp sn Broksjömossen mosse Skripedalen tp  
Istorp sn Broksjömossen mosse    
Istorp sn Broksjön sjö /Se    
Istatorp sn Broksjön sjö /Se    
Istorp sn Broksjön sjö /Se    
Istorp sn Brunnsåsen åker?    
Istorp sn *Brunås ås    
Istorp sn Dalbäcken bäck    
Istorp sn Dalbäcken bäck    
Istorp sn Dalmossen mosse    
Istorp sn Dalmossen mosse    
Istorp sn Dunsmossen mosse    
Istorp sn Dunsmossen mosse    
Istorp sn Ekaremossen mosse    
Istorp sn Ekeberg terräng    
Istorp sn Ekeberg höjd    
Istorp sn o. gd Eksjö sjö    
Istorp sn Eksjö, Lilla sjö    
Istorp sn? Eksjö, Lilla sjö    
Istorp sn Eksjö, St. sjö    
Istorp sn Eksjö, Stora sjö    
Istorp by och sn /Se Eksjö, Stora sjö    
Istorp sn /Se Eksjöberg bergklint, gränsmärke /Se    
Istorp sn /Se Eksjöberg bergklint, gränsmärke /Se    
Istorp sn /Se Eksjöberg berg m. triangelpunkt    
Brattorp by Eksjöberg berg o. triangelpunkt    
?Brattorp by Eksjöberg triangelpunkt    
Broby by Eksjöberg klint /Se    
Broby hg Eksjön sjö    
Broby hg Eksjön sjö    
Broby by Eksjö(n) sjö    
Broby hg Eksjön sjö /Se    
Broby herrg. *Eksjö os os /Se    
Broby by Eksjöos gränsmärke /Se    
Broby hrgd? *Eksjöos vik    
Broby Saknas *Eksjö os utlopp /Se    
Broby Saknas Eksjö stamper, se Eksjön gränsmärke    
Broby by /Se Ekån el. Prästebäcken bäck (å)    
*Brunsbolet Saknas Ekån å    
Byslätt, se Hovgården gård Ekån å    
Byslätt, se Hovgården gård Ekån å    
Byslätt by /Se Ekån å    
Byslätt by Faremossen, Nedre mosse    
?Byslätt by Faremossen, Nedre mosse    
Byslätt by Faremossen, Övre mosse    
Byslätt by Faremossen, Övre mosse    
Byslätt by /Se Fröasjömossen mosse    
?Dalen by Fröasjömossen mosse    
Ecksiöbeck Saknas Fävren sjö    
Ekarebo by Fävren sjö    
Ekarebo gd /Se Galtåsen ås    
Ekarebo by /Se Galtåsen terräng    
Ellekärr gd? Gravsjön sjö    
Fagerhult gdar /Se Gravsjön sjö    
Fagerhult by Gräsmossen mosse    
Fagerhult by Gräsmossen, Lilla mosse    
Fagerhult by Gräsmossen, Stora mosse    
Fagerhult by Gräsmossen, Stora mosse    
Fagerhult by »hurdabyrg» bergknalle /Se    
Fagerhult by Hängefors, Höga fors, gränsmärke /Se    
[Faghred] Saknas Hängefors, Höga fors, gränsmärke /Se    
Fagerhult by Hängefors fors    
Hovgården gård /Se Hängefors fors    
Hovgården gård *Höga Hängefors berg m. fors    
Huvdaberg, se Huvden bergknalle Höga Hängefors fors (som gränsmärke) /Se    
Huvden bergknalle /Se Högaåsen höjd    
Högahengefors Saknas Istorpsdala terräng    
Högen by Istorpsdala skogsområde    
Istorp by o. sn Jonskullen ås    
Istorp by Jungfrumossen mosse    
Istorp by *Kungskullen? höjd    
Istorp by Kvarnabäcken bäck    
Istorp by Kvarnåsen ås    
Istorp by o. sn Kvarnåsen terräng    
Istorp by Lillån å    
Istorp by *Ljungås ås    
Istorp by Långareberg höjd /Se    
Istorp by /Se Långaremossen mosse    
Istorp gård /Se Långaremossen mosse    
Kerlingahögen se Högen by *Manvarpet föremål på gräns    
Kulla by *Manvarpet gränsmärke    
Kulla by? *Markås ås    
Kulla by *Mjölkedala dal    
Kulla by Nabbaklinten udde    
*Källoberghe = Källeberg by Navrabomossen mosse    
Källoberg = Källeberg by Narvabäcken bäck    
Källoberga Saknas *Ormæ punkt på gräns /Se    
Kärr Saknas *Oxsjön sjö    
Kärret hg Oxsiön, se Eksjön sjö    
Liom by /Se Oxsjön, se Eksjö sjö    
Liom gd /Se *Prästebäcken, se Ekån bäck (å)    
Lundagården by Russamossen mosse    
Scattegorden Saknas Ryamossen mosse    
Skattegården gd Ryamossen mosse    
Skattegordenn Saknas Ryaråsen ås    
Skattegården gd Rysskullen höjd?    
*Slettakolla Saknas Rönnebäck äng    
Sorgedalen gd /Se Rörmossen mosse    
Strömmared by Siriskullen höjd    
Suartehall Saknas *Skogasjöås ås    
Torpareberg Saknas /Se Skripedalen åker    
Torse by Skripedalen dal    
Torse by Skrämman terräng    
Torse by? Slättamosse mosse    
Torse by /Se Slättekullen höjd?    
Torse by /Se Smalemossen mosse    
Torse gdr /Se Smalemossen mosse    
Trangeklyff Saknas Stallmossen mosse    
Unnebo gd Stallmossen mosse    
Unebo by /Se Stenkistemossen mosse    
Unnebo gd:ar /Se Stenkistemossen mosse    
  *Svala möst mosse    
  Svalemossen mosse    
  Svalemossen mosse    
  Svartehall bergklint, gränsmärke /Se    
  Svartehall bergklint, gränsmärke /Se    
  *Svartehall höjd    
  *Svartehall gränsmärke    
  *Svartehalls rör gränsmärke    
  Torpareberg höjd?    
  *Trångeklev bergklint /Se    
  *Trångeklev bergklint /Se    
  *Trånga klev berg    
  Trångeklev bergklint /Se    
  Töllesjö sjö    
  Töllesjö sjö    
  Unnåsen terräng    
  Unnåsen berg o. triangelpunkt    
  *Unæbiærgh gränsmärke    
  unæbiærgh berg    
  Vadet terräng    
  Vadet ängsmark    
  Vadkärrsbäck bäck /Se    
  Veselången sjö    
  Veselången utvidgning av Viskan    
  Veselången sjö    
  Veselången sjö    
  Veselången sjö    
  Veselången sjö    
  Veselången sjö    
  Veselången utvidgning av Viskan    
  Veselången sjö    
  Veselången del av Viskan    
  Veselången sjö    
  Veselången sjö    
  Veselången del av Viskan    
  Veselången strandparti    
  Veselången sjö /Se    
  Veselången sjö /Se    
  Veselången sjö /Se    
  Veselången sjö /Se    
  Veselången sjö /Se    
  Veselången sjö /Se    
  Veselången sjö /Se    
  Veselången sjö /Se    
  Veselången sjö /Se    
  Veselången sjö /Se    
  Viskan älv    
  Viskan flod    
  Viskan flod    
  Viskan flod    
  Viskan å    
  *Viskelängen sjö    
  *Vislangen (resp. *Visslangen) sjö    
  Vålen skogsmark    
  Vålen terräng    
  Vänneskärr ägomark    
  Vänneskärr åker    
  »yxeooss» gränsmärke    
  Åremossen mosse    
  Åremossen mosse    
  Åseberg triangelpunkt    
  Åskullen terräng    
  Änghagen terräng    
  Öckssiobergh Saknas    
  »öckssiobergh», se Eksjöberg klint    
  Öxnevallabäcken bäck    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.