ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Älekulla socken : Marks härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 54 Naturnamn: 159 Bebyggelsenamn: 8 Naturnamn: 101
Älekulla sn Abborrsjön sjö Älekulla sn Apelåker åker?
Älekulla sn /Se Alsjö sjö Ellekulla sn Baggadal dalgång
Älekulla sn Alsöö ö Kyrkebacken försv. tp Björkareåker åker?
Älekulla sn Andasjö sjö Lods tp Bläckekärr kärr
Älekulla sn Andreasa kulle terräng Lundabotorp, se Torpet tp Broåker åker?
Älekolla sn Andtjärn tjärn Nyhallen, se Skithallen försv. beb. Broåker åker
Älekulla sn Andtjärnsmossen mosse Skithallen försv. beb. Byxerna åker
Älekulla sn Barnasjö, Lilla sjö Torpet tp Dalbokärr kärr
Älekulla sn Barnasjö, Stora sjö   Druntelid lid
Ellekulla sn Blåbäcken bäck   Dämmsåker åker
Älekulla sn /Se Blåkärr göl   Ekareåker åker
Älekulla sn /Se Blåsjön sjö   Ekareåker åker
Alshult by Bockanabben udde   Ekhagabergen berg
Barnasjö, Stora o. Lilla Saknas /Se Bocksåsen höjd?   Ekåker, Lilla o. Stora åkrar
Björnås gd Bostebygd triangelpunkt   Ekänden åker?
Bocksås gd Botasjön sjö   Ekändeåker åker?
Bostebygd gård Botasjön sjö /Se   Fetängen äng
Bostebygd gdr /Se Brände mosse mosse   Gamlebro åker
Brastorp by Bäckåsen åker?   Gatebäcken bäck
Brastorp by Dalbäcken bäck   Grimkärrs mosse mosse
Brastorp by Dunkaredsmossen mosse   Hagaberg berg
?Brastorp by Fiskvikarna vikar   Herrensåker åker?
Brostorp, se Brastorp by Flyen sankmark   Hjulemad mad
Dal gd? Furåsen terräng   Hultsgata(n) äng
Dal gård Garvarelyckan terräng   Hultsåker åker
?Dal gd Gatesjö göl   Hästkilåker åker
Dal gd? Getakullaviken vik   Högagärde åker
Ellekulla Saknas Getakullen terräng   Högsåker, se Höksåker åker
Gäddarp by Getatjärn tjärn   Höksåker åker
Gäddarp by Getatjärn tjärn   Klovstensåker åker
Geddetorp Saknas Glummesjö, Lilla sjö   Knallsåker åker
Hornåss Saknas Glummesjö, Stora sjö   Knektamaden mad?
Hornås by Godastenssjö sjö   Kohagen hage
Hökås gd? Grindtjärn tjärn   Kolvamossen mosse
Hökås by Gräsö ö   Korvakärr sjö
Karlabo by? Gräsö, Lilla ö   Korvatjärn tjärn
Killingsås gd Gräsö, Lilla ö   Krokåker åker?
Kinnared gd /Se Gyllenbäcksviken vik   Kronareåker åker
Saknas gd? Gäddarpa sjö sjö   Kronåker åker
Prästhult by Gärdestjärn tjärn   Kronåkrar(na) åkrar
Prästhult by Gärdestjärn tjärn   Kullsåker åker
Presthult by Gönnesjö sjö   Kullsåker åker
Rössås gd Hallatorpa mosse mosse   Kviddeåker åker?
Skållared gd Hallatorpet terräng?   Kvisslaåker åker
*Stockekulla torp Hallen terräng   Kyrkebacken markomr.
Stockekulla torp Harakärr göl   Kyrkåker åker
Stommen gd *Hellebeck bäck /Se   Kålgårdsåker åker
Urekulla gård Hjortonmossen mosse   Källåker åker?
Urekulla gd /Se Hoppet sjö   Ladeåker åkrar
Urekulla gd /Se Hålviken vik   Ladåker åker
Urekulla gd /Se Hålviken vik   Ledsåker åker
Vivhult gård Hägnabäcken bäck   Lillagärde åker
Älekulla by Hägnabäcken bäck   Lommareåsen dalgång
Älekulla by o. sn Hägnamossen mosse   Lyckareåker åker
  Hällesjö sjö   Lyckorna åker- o. ängsmark
  Hällesjö sjö   Lyckåker åker?
  Hällesjön sjö   Långareåker åker
  Hällesjön sjö   Långrumpa(n) åker
  Hällesjön sjö   Lövdalen äng
  Hällesjön sjö   Mossåkrar(na) åkrar?
  Hällesjön sjö /Se   Mårtenslycka(n) åker
  Hälle sjö sjö /Se   Nylännet åker
  *høcsyo os os /Se   Orremosse, Stora o. Lilla mossar
  Högsjön sjö   Oståker åker
  ?Högsjön sjö /Se   Oxahagen hage
  Högsjön sjö   Ribbingen åker
  Högsjön sjö   Rotareåker åker?
  Högsjön sjö   Rotareåker åker
  Högsjön sjö   Rovelycka(n) åker
  Högsjön sjö   Rovelycka(n) åker
  Högsjön sjö   Rökärr kärraktig mark
  Högsjön sjö   Rökärrsåker åker
  *Högsjö os bäckmynning /Se   Rönnareåker åker?
  höcsyo os Saknas   Rörkärr, se Rökärr kärraktig mark
  Hökåsamossen mosse   Rörkärrsåker, se Rökärrsåker åker
  Järvasjön sjö   Rörsåker åker
  Järvasjön sjö /Se   Röråker åker?
  Kinnasjö sjö   Sjöåker åker
  Klovsten sten?   Slättagärde åker
  Korvatjärn tjärn   Smörvinden kärraktig mark
  Kroksjön sjö   Stallsåker åker?
  Kullbergs terräng   Stenbroåker åker
  Kvarnbäcken bäck   Stenspjäll åker
  Kvarnbäcken bäck   Stensåker åker
  Kvarnsjön sjö   Stenåker åker
  Kyrkebackaviken vik   Storaåker åker
  Kyrkemossen, Store mosse   Stora åkern i Lilla gärde åker
  Kåtahål vattensamling   Storåker åker
  Larsaviken vik   Storåker åker?
  Lavåsadungen terräng   Storåker åker
  Lillesjö sjö   Storåkersdal åker
  Ljungåsen åker?   Torbjörnaåker åker
  Ljungö ö   Trollhätta(n) dalgång
  Ljungö ö   Våtahall lid
  Lommasjö sjö   Ågärdet äng
  Lommetjärn, Lilla tjärn   Ågärdsåkrar(na) åker
  Lommetjärn, Stora tjärn   Ååker åker
  Lundaboån å   Älgåsen bergås
  Lundasjön sjö   Ängahageåker åker?
  Lyckemossen mosse   Änkareåsen dalgång
  Lyckemossen mosse   Ärsåker åker?
  Långö ö    
  Maderna sankmark    
  Magnusa mosse mosse    
  Masen, se Högsjön sjö    
  masen Lacus, se Högsjön sjö    
  Mellåsamossen mosse    
  Mellåsen höjd?    
  Mjölnaretorpet terräng?    
  Modigs terräng    
  Mörkakärr göl    
  Mörka tjärn tjärn    
  Nabbaudden udde    
  Nabben terräng    
  Nävrasjö sjö    
  Nävrasjön sjö /Se    
  Ormsjön sjö    
  Ormtjärn tjärn    
  Orremossen mosse    
  Plite sjö    
  Porstjärn tjärn    
  Rävö, Stora ö    
  Rävö, Stora ö    
  Sinnetjärn tjärn    
  Skamstorpet terräng    
  Skogalycke kulle terräng    
  Skogstjärn tjärn    
  Skogstjärn tjärn    
  Skållaredå å    
  Steket vattendrag    
  Stockmossen mosse    
  Stockmossen mosse    
  Store mosse mosse    
  Store mosse mosse    
  Storö ö    
  Svartabäcken bäck    
  Svartasjö sjö    
  Svartasjö sjö    
  Svensmossen mosse    
  Svinasjö göl    
  Tingsstenen sten    
  Tjuvadungen terräng    
  Torpalyckan åker    
  Trinde mosse mosse    
  Ugntjärn tjärn    
  Ulvanstorpa mosse mosse    
  Vargakärret kärr    
  Vivsjö sjö    
  Våtahallsbäcken bäck    
  Vällabäcken bäck    
  Vällasjö sjö    
  Åbacken åker?    
  Ålhuset strand (el. vik)    
  Ålhuset vik    
  Åltjärn tjärn    
  Åsatjärn tjärn    
  Änghagen åker    
  Änkasjön sjö    
  Öabäcken bäck    

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.